הבושה היא שיש אפליה נגד חרדים. שירות צבאי זה לא תירוץ לאפלות נגד אזרח במדינת היהודים.

הבושה היא שיש אפליה נגד חרדים. שירות צבאי זה לא תירוץ לאפלות נגד אזרח במדינת היהודים.

איזו אפליה נגד חרדים מצאת? אפליה של חרדים נגד אתיופים ,מזרחיים וערבים יש דוגמאות למכביר.

השירות הצבאי הוא רק סיבה...

שהרי גם אם כל החרדים היו מתגייסים היו מוצאים סיבות לתקוף אותם.

והרי הערבים ורבע מהחילונים לא מתגייסים, משהו תוקף אותם? פוגע בזכויות שלהם?

אם השלטון לא היה שמאלני, אז היה מעביר חוק, מי שלא תורם למדינה בשירות לאומי או צבאי,

לא יוכל להיכנס ללמוד באקדמיה עד גיל 24, כך שכל מי שתרם יכול מיד לאחר השחרור ללמוד ולהשתוות עם המשתמט.

השירות הצבאי הוא רק סיבה...

שהרי גם אם כל החרדים היו מתגייסים היו מוצאים סיבות לתקוף אותם.

והרי הערבים ורבע מהחילונים לא מתגייסים, משהו תוקף אותם? פוגע בזכויות שלהם?

אם השלטון לא היה שמאלני, אז היה מעביר חוק, מי שלא תורם למדינה בשירות לאומי או צבאי,

לא יוכל להיכנס ללמוד באקדמיה עד גיל 24, כך שכל מי שתרם יכול מיד לאחר השחרור ללמוד ולהשתוות עם המשתמט.

החרדים צריכים להתגייס - לא בגלל השטויות של הפליה בין דם לדם או המחסור בחיילים קרביים (שבגללו רוצים לגייס בנות לשיריון, לדעתי זה יהיה אידיוטי, אבל לא זה הנושא).

החרדים צריכים להתגייס כדי לצאת מהגטו מרצון שהם חיים בו ולהיות חלק מעמישראל (כמו הדתיים הלאומיים למשל). 

כי אחרי הכל - המקום היחידי שבו כל עמישראל פוגש את עמישראל זה הצבא. איפה עוד יכול לפגוש בחור מבני ברק בחור בן גילו מדימונה, תל אביב או קיבוץ גשר ?

מה גם שהשירות הצבאי יוציא להם מהראש את מחשבות ההתאבדות "בעולמה של תורה" ורובם יעדיפו ללמוד מקצוע מועיל ומכניס להם ולמשפחתם.

איך משכנעים אותם?

פשוט - הופכים את הצבא ואת השירות הלאומי להתנדבותי - ובה בשעה מתנים זכויות (שהיום ניתנות לכולם) כמו מענקי ביטוח לאומי, השכלה ועוד - למי שהתנדב.

וזה כולל כמובן את הגייס החמישי הקרוי ערביי ישראל.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

השירות הצבאי הוא רק סיבה...

שהרי גם אם כל החרדים היו מתגייסים היו מוצאים סיבות לתקוף אותם.

והרי הערבים ורבע מהחילונים לא מתגייסים, משהו תוקף אותם? פוגע בזכויות שלהם?

אם השלטון לא היה שמאלני, אז היה מעביר חוק, מי שלא תורם למדינה בשירות לאומי או צבאי,

לא יוכל להיכנס ללמוד באקדמיה עד גיל 24, כך שכל מי שתרם יכול מיד לאחר השחרור ללמוד ולהשתוות עם המשתמט.

החרדים צריכים להתגייס - לא בגלל השטויות של הפליה בין דם לדם או המחסור בחיילים קרביים (שבגללו רוצים לגייס בנות לשיריון, לדעתי זה יהיה אידיוטי, אבל לא זה הנושא).

החרדים צריכים להתגייס כדי לצאת מהגטו מרצון שהם חיים בו ולהיות חלק מעמישראל (כמו הדתיים הלאומיים למשל). 

כי אחרי הכל - המקום היחידי שבו כל עמישראל פוגש את עמישראל זה הצבא. איפה עוד יכול לפגוש בחור מבני ברק בחור בן גילו מדימונה, תל אביב או קיבוץ גשר ?

מה גם שהשירות הצבאי יוציא להם מהראש את מחשבות ההתאבדות "בעולמה של תורה" ורובם יעדיפו ללמוד מקצוע מועיל ומכניס להם ולמשפחתם.

איך משכנעים אותם?

פשוט - הופכים את הצבא ואת השירות הלאומי להתנדבותי - ובה בשעה מתנים זכויות (שהיום ניתנות לכולם) כמו מענקי ביטוח לאומי, השכלה ועוד - למי שהתנדב.

וזה כולל כמובן את הגייס החמישי הקרוי ערביי ישראל.

הגיון של ברזל. אתה רוצה שאזרחי ישראל הערבים שהפשיסטים טוענים שהם גייס חמישי,יתגיסו לצבא.

בוגד בעם ישראל ,יהודה איש קריות,איך אתה כותב ליהודי דתי

בוגד בעם ישראל ,יהודה איש קריות,איך אתה כותב ליהודי דתי

ליצן.emo_40.png

ליצן הוא זה התוקע דגל ישראל לאחויו החשופים

השירות הצבאי הוא רק סיבה...

שהרי גם אם כל החרדים היו מתגייסים היו מוצאים סיבות לתקוף אותם.

והרי הערבים ורבע מהחילונים לא מתגייסים, משהו תוקף אותם? פוגע בזכויות שלהם?

אם השלטון לא היה שמאלני, אז היה מעביר חוק, מי שלא תורם למדינה בשירות לאומי או צבאי,

לא יוכל להיכנס ללמוד באקדמיה עד גיל 24, כך שכל מי שתרם יכול מיד לאחר השחרור ללמוד ולהשתוות עם המשתמט.

החרדים צריכים להתגייס - לא בגלל השטויות של הפליה בין דם לדם או המחסור בחיילים קרביים (שבגללו רוצים לגייס בנות לשיריון, לדעתי זה יהיה אידיוטי, אבל לא זה הנושא).

החרדים צריכים להתגייס כדי לצאת מהגטו מרצון שהם חיים בו ולהיות חלק מעמישראל (כמו הדתיים הלאומיים למשל). 

כי אחרי הכל - המקום היחידי שבו כל עמישראל פוגש את עמישראל זה הצבא. איפה עוד יכול לפגוש בחור מבני ברק בחור בן גילו מדימונה, תל אביב או קיבוץ גשר ?

מה גם שהשירות הצבאי יוציא להם מהראש את מחשבות ההתאבדות "בעולמה של תורה" ורובם יעדיפו ללמוד מקצוע מועיל ומכניס להם ולמשפחתם.

איך משכנעים אותם?

פשוט - הופכים את הצבא ואת השירות הלאומי להתנדבותי - ובה בשעה מתנים זכויות (שהיום ניתנות לכולם) כמו מענקי ביטוח לאומי, השכלה ועוד - למי שהתנדב.

וזה כולל כמובן את הגייס החמישי הקרוי ערביי ישראל.

אמוץ

החרדים לא צריכים להתגייס כדי להיות עמך ישראל.... כי עמך ישראל מזמן שובר שמאלה ומתנתק מכל מה שהוא דת.

הסטמרים בארהב עשו הכל שהתימנים לא יעלו לישראל כי כאן הופכים אותם לכופרים.

כל מיני סיבות ותירוצים להוציאם מהגטו... לשם מה?  שיתקלקלו בתרבות המערבית הקלוקלת?

כעת יש יחידות חרדיות עם הצלחה מסחררת וטוב שכך.

הם צריכים שירות לאומי בקהילה שלהם כמו הערבים.

yehuda541, "החרדים לא צריכים להתגייס כדי להיות עמך ישראל.... כי עמך ישראל מזמן שובר שמאלה ומתנתק מכל מה שהוא דת"?

הרי תוצאות הבחירות מלמדות כי רבע מן הבוחרים הצביעו ליכוד.

אם עמך ישראל מזמן שבר שמאלה - הכיצד זה הימין בשלטון?

 

"הסטמרים בארהב עשו הכל שהתימנים לא יעלו לישראל כי כאן הופכים אותם לכופרים"?

התימנים לא עלו ארצה מארה"ב.

 

"כל מיני סיבות ותירוצים להוציאם מהגטו... לשם מה?  שיתקלקלו בתרבות המערבית הקלוקלת?"?

התרבות המערבית אינה קלוקלת. העם בישראל הוא זה הקלוקל, וראיה לכך - התואר "אינטליגנט" נחשב בישראל של עמך כחירוף שאין לשאתו, ועשוי לזכותך בדקירה בחזה.

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

שיטת העדר.

הליכוד הוא שמאל קיצוני, שהצליח לסחוף את ההמונים הימנים... 

הדת במדינה נמצאת בעליה שלא היתה מאז בית ראשון.

לגבי התימנים.. הסוכנות שיכנעה אותם לעלות לישראל, הסטמרים שלמו הטיבו עם התימנים כדי שלא יעלו לכאן להתקלקל.

העם בישראל הוא תוצר של מערכת חינוך הנשענת על על התרבות המערבית הקלוקלת.

yehuda541, מה בדיוק "מקולקל" בתרבות המערבית?

ציין נא כמה "קילקולים" במטותא ממך (אם כי מילים ממין נקבה שהתגלגלו לשפה העברית מן הארמית נכתבות בה"א בסופן, על פי כללי האקדמיה ללשון עברית).

 

לך לקבלת שבת פומבית...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

כל הנצרות ,העתק חסר מהיהדות,לא שזו בעיה

כל דור הצעירים מעיזים יותר,למרוד בהורים במורים ובדת

זה אופיני לכל דת,ברור שגבר דתי יראה מיד מה רע בנצרות,אני מציע להסתכל סביב סביב

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר