הממשלה היא בעלת החזון הלאומי המעשי

המצביעים חולמים לפי התפלגותם

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

טרור ערבי לא קשור לכיבוש,אלא לשנאה שמרכזה בעזה ושמה חמאס

החמאס נשבע שישחרר את כל הארץ, לא רק את שכם,את חיפה תל אביב וכו

כי לדעתם זה כבוש,כל ארגון מגדיר כבוש לפי רצונו

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

אותו עולם שבו אתה כל כך נתלה לא מענין אותו הכיבוש הרוסי באוקראינה אותו עולם לא מענין אותו רצח עם המבוצע בסודן אותו עולם לא מענין אותו חצי מליון הרוגים בסוריה אז אומר לך משהוא העולם  לא מענין אותו כלום אז רד מהעולם טרור איסלמי בעולם עוני ורעב באפריקה משטרים אפלים בצפון קוראיה מחנות '' לחינוך מחדש '' בצפון קוראיה מעשי  טרור סיני נגד הטיבטים שנמצאים תחת כיבוש בקיצור צא מהבועה הצפון תל אביבית שאתה וחבריך חיים

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

אותו עולם שבו אתה כל כך נתלה לא מענין אותו הכיבוש הרוסי באוקראינה אותו עולם לא מענין אותו רצח עם המבוצע בסודן אותו עולם לא מענין אותו חצי מליון הרוגים בסוריה אז אומר לך משהוא העולם  לא מענין אותו כלום אז רד מהעולם טרור איסלמי בעולם עוני ורעב באפריקה משטרים אפלים בצפון קוראיה מחנות '' לחינוך מחדש '' בצפון קוראיה מעשי  טרור סיני נגד הטיבטים שנמצאים תחת כיבוש בקיצור צא מהבועה הצפון תל אביבית שאתה וחבריך חיים

בכיין. רוסיה נמצאת תחת סנקציות בגלל אוקראינה

נשיא דרום סודן מואשם בהאג. (אנחנו מוכרים לו נשק)

הטיבטים הם אזרחים סינים. כשהפלסטינים יהיו אזרחים ישראלים,ההשוואה הזאת תתפוס.

 

העובדות לא משרתות אותך. תתחיל להבין את המציאות בה אתה חי.

טרור ערבי לא קשור לכיבוש,אלא לשנאה שמרכזה בעזה ושמה חמאס

החמאס נשבע שישחרר את כל הארץ, לא רק את שכם,את חיפה תל אביב וכו

כי לדעתם זה כבוש,כל ארגון מגדיר כבוש לפי רצונו

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

אין ספק... בעזה, שם גירשו יהודים מאדמתם כדי להפסיק את "הכיבוש" -  התפיסה הזו מוכיחה את עצמה יום יום ושעה שעה !

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

מאזרח ותיק, שמציג עצמו כחייל קרבי לשעבר, אני מצפה שיזכור את הימים של לפני 67, כאשר הפת"ח פעל כנגד ישובים אזרחים בארץ.

ולא אתפלא אם לתפיסתך גם הגליל, עמק יזרעאל וחבל לכיש הם חלק מה"כיבוש".

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

למה אתה שואל? הוא רק אוהד חמאס

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

מאזרח ותיק, שמציג עצמו כחייל קרבי לשעבר, אני מצפה שיזכור את הימים של לפני 67, כאשר הפת"ח פעל כנגד ישובים אזרחים בארץ.

ולא אתפלא אם לתפיסתך גם הגליל, עמק יזרעאל וחבל לכיש הם חלק מה"כיבוש".

אני זוכר.אני גם זוכר מה בדיוק זה היה.

לתפיסתי,הגליל ועמק יזראל הם חלק ממדינת ישראל

חברון ושכם לא.

הימין ננסוי והחמאס לא מכירים בהבדל.

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

אין ספק... בעזה, שם גירשו יהודים מאדמתם כדי להפסיק את "הכיבוש" -  התפיסה הזו מוכיחה את עצמה יום יום ושעה שעה !

בעזה לא גירשו אנשים מאדמתם אלא החזירו אזרחים ישראלים משטח כבוש שישבו עליו.

רק מי שלא זוכר את החיילים על בירכיהם מחפשים חלקי גופות של חבריהם יכול להתאבל על היציאה מעזה.

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

אין ספק... בעזה, שם גירשו יהודים מאדמתם כדי להפסיק את "הכיבוש" -  התפיסה הזו מוכיחה את עצמה יום יום ושעה שעה !

בעזה לא גירשו אנשים מאדמתם אלא החזירו אזרחים ישראלים משטח כבוש שישבו עליו.

רק מי שלא זוכר את החיילים על בירכיהם מחפשים חלקי גופות של חבריהם יכול להתאבל על היציאה מעזה.

דמגוגיה מצויה של תומך חמאס.

את חלקי הגופות חיפשו חיילים על ציר פילדלפי ולא בישובים יהודים חלוצים בגוש קטיף. 

ובכל מקרה - אתה מתעלם מהעובדה שמפריכה את טיעוניך על הכיבוש. אין כיבוש בעזה - וטרור יש גם יש.

גם מלבנון ברחנו עד לס"מ האחרון - מה שלא הפסיק את פעילות החיזבאללה אלא רק הגביר אותה.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

אולי כדאי לעיין מחדש מדי פעם במגילת העצמאות.

 

"...לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".

"מדינה יהודית", לא "מדינת יהודים". היינו גם לא-יהודים כלולים.

 

וכמו כן:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה".

 

שימו לב כי המלה "משפט" אינה מופיעה כלל במגילה.

לעומתה, מופיעה המלים "צדק" (וכן "שוויון זכויות גמור", "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות").

משמע, לא ניתן לשנות את העקרונות באמצעות חקיקה נתמכת רוב, שכן משפט מוכפף לחקיקה, בעוד הצדק עליון על המשפט.

בכ"ט בנובמבר הוחלט שירושלים, כל ירושלים,  תהיה בשליטה בינלאומית, אילת מחוץ לגבולות המדינה היהודית ועוד אי אילו שטחים שישראל לא אמורה לשלוט בהם, גם מלפני 67.

נראה לך רציני ?

חזון נביאי ישראל... קודם כל שזאבים יתחילו לגור עם כבשים תחת קורת גג אחת. אחר כך נתחיל להתפשר על היתר... emo_27.png 

עובדה שהעולם קיבל את הגבול החדש למעט ירושלים שהיתה צריכה להיות בשליטה של האום.

טוב שלמדינה יש חזון.חבל שלימין אין חזון 

מה שאתה מכנה "העולם" לא חוטף רקטות במרכזי הערים, החיילים שלו לא נחטפים ובמכוניות שלו לא נגנבות - על ידי מי שסייעני אויב מבית שוכבים למענם על הגדר.

אותו עולם גם לא מחזיק אנשים תחת כיבוש. 

איפה שיש כיבוש,יש טרור.רק אומר.

אין ספק... בעזה, שם גירשו יהודים מאדמתם כדי להפסיק את "הכיבוש" -  התפיסה הזו מוכיחה את עצמה יום יום ושעה שעה !

בעזה לא גירשו אנשים מאדמתם אלא החזירו אזרחים ישראלים משטח כבוש שישבו עליו.

רק מי שלא זוכר את החיילים על בירכיהם מחפשים חלקי גופות של חבריהם יכול להתאבל על היציאה מעזה.

דמגוגיה מצויה של תומך חמאס.

את חלקי הגופות חיפשו חיילים על ציר פילדלפי ולא בישובים יהודים חלוצים בגוש קטיף. 

ובכל מקרה - אתה מתעלם מהעובדה שמפריכה את טיעוניך על הכיבוש. אין כיבוש בעזה - וטרור יש גם יש.

גם מלבנון ברחנו עד לס"מ האחרון - מה שלא הפסיק את פעילות החיזבאללה אלא רק הגביר אותה.

אחותך  תומכת חמאס.

חצי צהל עבד בשמירה על כמה משפחות בגוש קטיף . מספר הנפגעים לפני ההתנתקות היה גדול יותר.

הרקטות התחילו לעוף עוד בזמן שגוש קטיף עמד על תילו. 

גוש קטיף היה התישבות קולוניאלית בלב שטח אויב. היא לא תרמה דבר להגנה על ישראל אבל גזלה משאבי צבא בלי פרופורציה למספר האנשים המועט שהיה שם.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר