amotz52, "תהרוג אותי אבל אני לא מצליח להבין מה הקשר בין הנשק החם הזמין לכל עבריין וחולה נפש בארה"ב לבין ההתישבות העיברית בעמונה"?

הקשר הוא שהן העמונים והן ה- NRA לא יאפשרו "ויתור" כלשהו.

העמונים לא יאפשרו "ויתור" כלשהו על שטח שנתפס, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולים לבוא מקרים נוספים של פנוי אדמות גזולות.

ה- NRA אינו מוכן לשום צורה של פיקוח על נשק ובקרה, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולות לבוא מגבלות נוספות על תפוצת נשק ונשיאתו.

ממש לא ככה.

מה שעומד מאחרי ההתנגדות להגבלת מכירת הנשק בארה"ב זה האינטרס של הייצרנים - שגוזרים קופונים.

מה שמביא אותי לחשוב שמה שעומד מאחרי ההתנגדות של ה"שמאל" לעמונה בפרט ולהתיישבות החלוצית בכלל זה - עליית ערך הנד"ן שהם מחזיקים בו...

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

amotz52, "תהרוג אותי אבל אני לא מצליח להבין מה הקשר בין הנשק החם הזמין לכל עבריין וחולה נפש בארה"ב לבין ההתישבות העיברית בעמונה"?

הקשר הוא שהן העמונים והן ה- NRA לא יאפשרו "ויתור" כלשהו.

העמונים לא יאפשרו "ויתור" כלשהו על שטח שנתפס, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולים לבוא מקרים נוספים של פנוי אדמות גזולות.

ה- NRA אינו מוכן לשום צורה של פיקוח על נשק ובקרה, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולות לבוא מגבלות נוספות על תפוצת נשק ונשיאתו.

ממש לא ככה.

מה שעומד מאחרי ההתנגדות להגבלת מכירת הנשק בארה"ב זה האינטרס של הייצרנים - שגוזרים קופונים.

מה שמביא אותי לחשוב שמה שעומד מאחרי ההתנגדות של ה"שמאל" לעמונה בפרט ולהתיישבות החלוצית בכלל זה - עליית ערך הנד"ן שהם מחזיקים בו...

יותר נכון זה שאותה "התישבות חלוצית" היא התישבות נדלניסטית על חשבון כולנו.

amotz52, "תהרוג אותי אבל אני לא מצליח להבין מה הקשר בין הנשק החם הזמין לכל עבריין וחולה נפש בארה"ב לבין ההתישבות העיברית בעמונה"?

הקשר הוא שהן העמונים והן ה- NRA לא יאפשרו "ויתור" כלשהו.

העמונים לא יאפשרו "ויתור" כלשהו על שטח שנתפס, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולים לבוא מקרים נוספים של פנוי אדמות גזולות.

ה- NRA אינו מוכן לשום צורה של פיקוח על נשק ובקרה, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולות לבוא מגבלות נוספות על תפוצת נשק ונשיאתו.

ממש לא ככה.

מה שעומד מאחרי ההתנגדות להגבלת מכירת הנשק בארה"ב זה האינטרס של הייצרנים - שגוזרים קופונים.

מה שמביא אותי לחשוב שמה שעומד מאחרי ההתנגדות של ה"שמאל" לעמונה בפרט ולהתיישבות החלוצית בכלל זה - עליית ערך הנד"ן שהם מחזיקים בו...

יותר נכון זה שאותה "התישבות חלוצית" היא התישבות נדלניסטית על חשבון כולנו.

בטוח - גבעות טרשים, שאפילו עיזים לא רועות בהן, באמצע שומקום.

לא סתם הפולש הערבי שהשתלט על השטח לא מוכן למכור אותו (חוץ מזה שסייעני האויב של שלום עכשיו ילשינו עליו לחמאס ואז..... הלך עליו והלך על משפחתו emo_40.png).

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

amotz52, "תהרוג אותי אבל אני לא מצליח להבין מה הקשר בין הנשק החם הזמין לכל עבריין וחולה נפש בארה"ב לבין ההתישבות העיברית בעמונה"?

הקשר הוא שהן העמונים והן ה- NRA לא יאפשרו "ויתור" כלשהו.

העמונים לא יאפשרו "ויתור" כלשהו על שטח שנתפס, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולים לבוא מקרים נוספים של פנוי אדמות גזולות.

ה- NRA אינו מוכן לשום צורה של פיקוח על נשק ובקרה, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולות לבוא מגבלות נוספות על תפוצת נשק ונשיאתו.

ממש לא ככה.

מה שעומד מאחרי ההתנגדות להגבלת מכירת הנשק בארה"ב זה האינטרס של הייצרנים - שגוזרים קופונים.

מה שמביא אותי לחשוב שמה שעומד מאחרי ההתנגדות של ה"שמאל" לעמונה בפרט ולהתיישבות החלוצית בכלל זה - עליית ערך הנד"ן שהם מחזיקים בו...

יותר נכון זה שאותה "התישבות חלוצית" היא התישבות נדלניסטית על חשבון כולנו.

בטוח - גבעות טרשים, שאפילו עיזים לא רועות בהן, באמצע שומקום.

לא סתם הפולש הערבי שהשתלט על השטח לא מוכן למכור אותו (חוץ מזה שסייעני האויב של שלום עכשיו ילשינו עליו לחמאס ואז..... הלך עליו והלך על משפחתו emo_40.png).

הצחקת את זמביש.

על גבעות הטרשים האלה הם מקבלים בזול ובקרבה למרכז איכות חיים טובה ושמירה צמודה של הצבא.

amotz52, "תהרוג אותי אבל אני לא מצליח להבין מה הקשר בין הנשק החם הזמין לכל עבריין וחולה נפש בארה"ב לבין ההתישבות העיברית בעמונה"?

הקשר הוא שהן העמונים והן ה- NRA לא יאפשרו "ויתור" כלשהו.

העמונים לא יאפשרו "ויתור" כלשהו על שטח שנתפס, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולים לבוא מקרים נוספים של פנוי אדמות גזולות.

ה- NRA אינו מוכן לשום צורה של פיקוח על נשק ובקרה, מחשש שבכך יתהווה תקדים "רחב" כשיעור סדק, מבעד לו עלולות לבוא מגבלות נוספות על תפוצת נשק ונשיאתו.

ממש לא ככה.

מה שעומד מאחרי ההתנגדות להגבלת מכירת הנשק בארה"ב זה האינטרס של הייצרנים - שגוזרים קופונים.

מה שמביא אותי לחשוב שמה שעומד מאחרי ההתנגדות של ה"שמאל" לעמונה בפרט ולהתיישבות החלוצית בכלל זה - עליית ערך הנד"ן שהם מחזיקים בו...

יותר נכון זה שאותה "התישבות חלוצית" היא התישבות נדלניסטית על חשבון כולנו.

בטוח - גבעות טרשים, שאפילו עיזים לא רועות בהן, באמצע שומקום.

לא סתם הפולש הערבי שהשתלט על השטח לא מוכן למכור אותו (חוץ מזה שסייעני האויב של שלום עכשיו ילשינו עליו לחמאס ואז..... הלך עליו והלך על משפחתו emo_40.png).

הצחקת את זמביש.

על גבעות הטרשים האלה הם מקבלים בזול ובקרבה למרכז איכות חיים טובה ושמירה צמודה של הצבא.

אתה מוזמן להצטרף איליהם ולהנות מאיכות חיים, גם אם מפעם לפעם תחטוף איזה בקט"ב או אבן - בדרך למרכז.

מן הסתם החברים שלך סייעני האויב ידאגו לסיוע משפטי למחבלים - אם החיילים ששומרים על הרש"פ בכלל יתפסו אותם.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר