למה שלא ישרפו את עמונה ונגמור עם זה

עיתונאי   הארץ חיים לוינסון: למה שלא ישרפו את עמונה ונגמור עם זה  

http://rotter.net/forum/scoops1/363005.shtml

למה שלא ישרפו אותך ונגמור עם זה?

לדעתי שרפו שלשום ואתמול מספיק,הלא כן???

מזעזע. ההקצנה גוברת ומסכנת את כולנו. 

כפי שכתבתי בעבר, לדעתי, תושבי עמונה צריכים להתפנות כחוק. ממשלות ישראל מחוייבות ליזום תכנית ברורה למי שנשלח להתיישב, שיהיה ברור וסגור וחתום,היכן כן והיכן לא.

תושבי עמונה נפלו קרבן לתעמולה וקיצוניות לא אחראית,שנתנה להם להבין שמותר ! 

זו רשלנות שילטונית! הונאה. סוג של חמקנות ודו פרצופיות של חלשים. 

אנשים הלכו ובנו חיים חדשים, מהבנה שזה רצוי ומותר.....והולכו שולל. 

מכאן ,אני מבין ללב התושבים, למרות שאיני באותה תפיסה. אבל קל להבין את שברון ליבם !

שנהיה יותר אמפאטים לזולת, גם אם אינו "מהמחנה" שלנו.

מנהל הפורום
10,000+

עם עמונה לא תתפנה בטוב ,עד כמה שהבנתי זה מסכן חוקיות של התנחלויות אחרות

לצערינו "החוק" במדינה נקבע על ידי נטייתם הפוליטית של השופטים בעליון. 

 

אותם הערבים הטוענים לבעלות על אדמות עמונה, אם נבדוק מהיכן נובעת בעלותם על האדמות, מתברר שקיבלו אותן במתנה מחוסיין מלך ירדן, בתקופה שירדן שלטה על הגדה, ירדן שלטה שלא כדין במשך 19 שנה על הגדה, שליטת ירדן על הגדה מעולם  לא קיבלה הכרה בינלאומית, ולמלך ירדן לא היתה שום סמכות לחלק "מתנות" מאדמות הגדה, כל כך קל ופשוט, הבעלות של אלה הטוענים לבעלות על אדמות עמונה מופרכת מלכתחילה, בית משפט הוגן וישר שאינו מוטה ומושפע פוליטית, היה יכול לקבוע על פי האמת שלא היתה שום סמכות למלך ירדן לתת במתנה את האדמות הללו לטוענים על הבעלות, ובכך היתה הסאגה מסתיימת "כחוק". 

 

גם אפילו אם נניח שבעלותם של הערבים על האדמה היתה מוכחת ללא כל ספק, אפשר גם להפקיע "כחוק" את האדמות ולפצות את הבעלים פיצוי הוגן כפי שנעשה בהרבה מקרים אחרים, זה ישר והגון, כי הנזק להרס ישובים, וגירוש תושבים מבתיהם, הרבה יותר חמור מאותם אנשים שבעלותם על אדמת טרשים הופקעה תמורת פיצוי הוגן. 

 

אלא כפי שציינתי אין לנו בארצנו משפט צדק, "החוק" נקבע בשרירות על פי נטייתם הפוליטית של השופטים, המונע מהפחד הקמאי של "מה יאמרו הגויים" אך מנסיון העבר ככל שישראל אינה עומדת על שלה ומנסה להתיפייף ולהחניף למדינות אירופה בוויתורים מפליגים לערבים, הדבר אינו מזמין שום כבוד והערכה אלא מתקבל אצלם "כהודאה באשמה" ומזמין עוד ועוד דרישות ולחצים.

 

במקרה של עמונה "החוק" אינו חוקי, ואנחנו יודעים מה בעבר נעשה לבני עמינו באירופה ובמקומות אחרים בשם "החוק". 

אפילו אם אתה צודק הרי אין כאן שאלת בעלות

השאלה היא רק שבנו על קרקע לא להם

הפרדוקס הוא שגיבעת הטרשים שעליה מוקמה עמונה היא חסרת צמחיה לחלוטין ולמעשה גם חסרת ערך לבעלים (?) הערבים שלה. כך שקצת מסובך להצית שם שריפה משמעותית.

רק שסייעני האויב היהודים עלובי הנפש  שיכנעו אותו להגיש בג"צ, כאשר כל ההוצאה המישפטית מכוסה על ידיהם.

בסופו של יום הערבי הטוען לבעלות על השטח יקלל את היום שבו סירב למכור את השטח למתנחלים.

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

הפרדוקס הוא שגיבעת הטרשים שעליה מוקמה עמונה היא חסרת צמחיה לחלוטין ולמעשה גם חסרת ערך לבעלים (?) הערבים שלה. כך שקצת מסובך להצית שם שריפה משמעותית.

רק שסייעני האויב היהודים עלובי הנפש  שיכנעו אותו להגיש בג"צ, כאשר כל ההוצאה המישפטית מכוסה על ידיהם.

בסופו של יום הערבי הטוען לבעלות על השטח יקלל את היום שבו סירב למכור את השטח למתנחלים.

פשיסט ימני קובע עבור אחרים מה עבורם הוא בעל ערך.

גזענות מכוערת שמזלזלת בערבים והופכת אותם מריונטות 

אפילו אם אתה צודק הרי אין כאן שאלת בעלות

השאלה היא רק שבנו על קרקע לא להם

אם כך רוב מדינת ישראל בנויה על קרקע לא לה.

 

מאחר שהאדמות הללו ניתנו לטוענים על הבעלות על ידי מלך ירדן שלא כדין, כי אין לו סמכות לכך האדמות הללו הן אדמות מדינה.

 

ויותר מכך, אפילו אם נגיד שלמלך ירדן היתה סמכות לתת, הוא התנה את מתן המתנה בשימוש בקרקע, עיבוד האדמה והתיישבות בה, המקבלים לא עשו דבר, האדמות נותרו אדמות טרשים זנוחות, אם כן גם מתנת המלך התבטלה והאדמות הללו חזרו להיות אדמות מדינה.

 

אך מה לעשות ובית המשפט העליון בישראל פועל על פי חוקי סדום ועמורה ולא על פי אמות מידה של יושר ואמת.

החלטות בית משפט חייבות להיות ענייניות וחפות לגמרי מכל שיקול זר פוליטי, וזה לא מה שקורה כאן.

 

ואם אפילו נניח שהבעלות הערבית על הקרקע היא נכונה ואמיתית מה שאינו כן.

 

בהלכה היהודית בדיני ממונות ישנו מושג שנקרא "כופין על מידת סדום" אם אדם תובע רכוש או כל תביעה אחרת, בודקים את מידת ההפסד והנזק לשני הצדדים, אם יהיה נזק והפסד גדול מאד בעוד שלתובע לא יארע שום נזק אם יפוצה כהוגן כספית כופין על מידת סדום ומאלצים את התובע להסכים להסדר כספי, מה שבאופן ברור קיים כאן, לתובע אדמת טרשים שמעולם לא עשה בה שימוש, ולא ינזק כלל אם יפוצה כספית אם ירצה יוכל לרכוש בכסף אדמת טרשים אחרת דומה, ובעוד לנתבעים נזק גדול מאד של גירוש והריסת ישוב קיים, והרי זה ברור שהתביעה נובעת רק מסיבה קנטרנית פוליטית של שנאת יהודים, זו מידת סדום ברורה, ובית המשפט העליון שלנו משתף פעולה עם אותה מידת סדום.

 

וישנה עוד תקנה בדיני ממונות הנקראת "תקנת מריש" נניח שאדם השתמש בחמרי בניה גנובים כמו קרשים ברזלים וכדומה, ובנה בהם בניין, עכשיו החומרים הללו מוטמעים בתוך הבניין, בעל הרכוש תובע לקבל בחזרה את החומרים המקוריים, שפירושו הריסת הבניין כדי להחזירם, חכמינו עשו תקנה שהתובע יפוצה כראוי כספית ואינו יכול לדרוש בחזרה את החומרים המקוריים, בכסף יוכל לרכוש לעצמו את החומרים שנגזלו ממנו ולא יקרה לו שום הפסד, בעוד שלנתבע הריסת הבניין היא נזק עצום לאין ערוך.

 

אך כאמור בית המשפט העליון שלנו פועל בפירוש על פי חוקי סדום ועמורה ולא על פי הגינות ויושר, והכל בשיקולים זרים פוליטיים לא משפטיים כדי למצוא חן ולהחניף למדינות אירופה האנטישמיות, שבין כה וכה לא יעריכו ולא יכבדו את ישראל, אלא רק ידרדר את המצב ויגרור אחריו גל תביעות ודרישות נוספות. 

 

אם כך..

מאות אלפי דירות לא חוקיות נבנו על קרקע יהודית..

ניר ברקת העלה לדיון בבג"ץ שאם יפנו ישוב יהודי כמו עמונה אז יפונו גם מאות בתים בבית חנינא כצעד ראשון.

בקיצור בג"ץ והשמאל ירו לעצמם ברגל...

בענין עמונה - קיים פסק דין חלוט, ויצטרכו לפנות את שנפסק לפנות.

אפילו ליברמן, אשר מעולם הצליח להרשימני, הפתיעני משפלט, ועוד בסוסיא, "לעמונה יש פסק דין חלוט ואנחנו נכבד אותו. שאף אחד לא ישלה עצמו שלא נכבד".

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

בענין עמונה - קיים פסק דין חלוט, ויצטרכו לפנות את שנפסק לפנות.

אפילו ליברמן, אשר מעולם הצליח להרשימני, הפתיעני משפלט, ועוד בסוסיא, "לעמונה יש פסק דין חלוט ואנחנו נכבד אותו. שאף אחד לא ישלה עצמו שלא נכבד".

 

השאלה איך הגיע דין מעוות כזה למצב של חלוט, יש כאן תמונה עגומה מי הם השופטים העליונים במדינת ישראל ומה המניעים שלהם במתן פסקי דין.

 

בקשר לפסק דין חלוט, גם במשפט דרייפוס הועלתה הטענה הזאת לאחר שהתגלו ראיות חדשות ברורות שהוכיחו שדרייפוס חף מפשע, הועלתה הטענה שמדובר בפסק דין חלוט, ולא ניתן לעשות אחריו כלום, אבל בסופו של דבר כעבור 8 שנים זוכה דרייפוס מכל אשמה, למרות פסק הדין החלוט, כך שיש תקדימים, גם פסק דין חלוט ניתן לשינוי במקרים קיצוניים, ועם קצת השתדלות ורצון טוב מצד הממשלה ניתן לבצע פתרון, כמו חקיקה מיוחדת כך שהדבר יכול להסתדר גם מבחינת החוק, בפרט כשמדובר פה בעוולה נוראית הזועקת עד לשמים.

העמונים מיצו את המסלול המשפטי עד תומו, והם יפונו.

אל תישא עינים אל בנט, אל שקד, או אל נהנתניהו. הם יודעים מה המשמעות של שבירת פסק דין חלוט, אם כי זה לא עוצר אותם בינתים לרגע מהסתה נגד העליון, בתקווה לקושש אהדת המופרעים.

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

בענין עמונה - קיים פסק דין חלוט, ויצטרכו לפנות את שנפסק לפנות.

אפילו ליברמן, אשר מעולם הצליח להרשימני, הפתיעני משפלט, ועוד בסוסיא, "לעמונה יש פסק דין חלוט ואנחנו נכבד אותו. שאף אחד לא ישלה עצמו שלא נכבד".

 

השאלה איך הגיע דין מעוות כזה למצב של חלוט, יש כאן תמונה עגומה מי הם השופטים העליונים במדינת ישראל ומה המניעים שלהם במתן פסקי דין.

 

בקשר לפסק דין חלוט, גם במשפט דרייפוס הועלתה הטענה הזאת לאחר שהתגלו ראיות חדשות ברורות שהוכיחו שדרייפוס חף מפשע, הועלתה הטענה שמדובר בפסק דין חלוט, ולא ניתן לעשות אחריו כלום, אבל בסופו של דבר כעבור 8 שנים זוכה דרייפוס מכל אשמה, למרות פסק הדין החלוט, כך שיש תקדימים, גם פסק דין חלוט ניתן לשינוי במקרים קיצוניים, ועם קצת השתדלות ורצון טוב מצד הממשלה ניתן לבצע פתרון, כמו חקיקה מיוחדת כך שהדבר יכול להסתדר גם מבחינת החוק, בפרט כשמדובר פה בעוולה נוראית הזועקת עד לשמים.

לפי גישתך החד צדדית ולא מקבלת שום סמכות, גם אנחנו שחלקנו חיים על שטחים שנקנו מכל מיני אפנדים, תורכים, אין להן שום אחיזה חוקית, שהרי התורכים כבשו את האזור, ובאיזו סמכות מוכרים/קונים.

אין לכך סוף. אפילו אברהם קנה חלקות בכנען, איזו סמכות היתה לכנעני? למה קנה? 

כנראה היה איזשהו יושר והבנה בתקופתו, שחסר לך !!!

הצביעות מזעזעת. יש להפנים שכיום ו ב 48 הוקמו מדינות והוגדרו גבולות. זה צריך לשמש כאקסיומה. 

למרבה הצער, עד היום אין לישראל אחרי 67 גבולות מוגדרים, מכאן כל הבעיות. 

הסדר היה מונע זאת. כי הסכסוך הזה מקיז דם ומחליש אותנו !

לפי טענתך, לכנסיות,לארמנים, לערביי ישראל, ובעצם לאף אדם אין זכות על אדמתו. 

הכל שייך לך לפי הבטחה שמימית. 

זכור שגם לאחרים צרור של הבטחות שמימיות, וזה גיהנום. 

תאר לך מצב, שמדינות כירדן, או כל מדינה אחרת, לא יכירו בשום חוזה שחתום על ידי מדינת ישראל......

יתארו אותנו כפולשים שקנו אדמות מפולשים.....לאן אתה מוביל? לאנרכיה? גוג ומגוג? טרוף מערכות משיחי? 

מה החזון שלך, מעבר לאף, בגישה גלובלית ולא כזו שרואה רק את עצמה יחידה בעולם?

מנהל הפורום
10,000+
עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: forumbot
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר