עשה טובה לעצמך ואל תיגרר לשטויות גם אתה........

אם יש מקום במדינה הזו שראוי לציון לשבח בגין טיפול בזקנים אלה הקיבוצים.

אין חולק על תרומת התנועה הקיבוצית למדינת ישראל אבל אי אפשר להתעלם מכמה עובדות.

במשך שנים רבות התנהלו התנועות הקיבוציות בחוסר אחריות כלכלי הן כלפי חבריהם והן כלפי המדינה. הם בצעו השקעות ללא הצדקה כלכלית. בגלל האשראי הקל, השקיעו הקיבוצים סכומים נכבדים בתעשייה ובחקלאות, לעתים ללא הצדקה כלכלית, ובלי בחינה מספקת של ההשקעה מבחינת ניהול סיכונים פיננסיים. חוסר יעילות בהקצאת הון אנושי ופיזי. השקעות שבוצעו בתעשייה ובחקלאות, לא תופעלו ביעילות בגלל הרצון לצמצם את השימוש בעבודה שכירה (מסיבות אידאולוגיות), ו/או בשל היעדר נכונות מספקת מצד חברי הקיבוץ לעבוד במשרות מסוימות ובמשמרות. בשנות האינפלציה הגבוהה, שהגיעה עד למעלה מ-400 אחוז בשנה, המכשיר הפיננסי המקובל לגיוס הון היה הלוואות בלתי צמודות למדד שנשאו לעתים תשואה ריאלית חיובית עבורם. כאשר נעצרה האינפלציה, הפכה הריבית על ההלוואות לרצחנית. הקיבוצים ככל עסק כלכלי לא יכלו להציג רווחים בשיעור זה (אשר כאמור היה למעלה מ-400%), והדבר הוביל לתפיחת החוב בגין ההלואות. בניגוד לאידאולוגיה הקיבוצית, שרוממה את העבודה ואת הייצור וגינתה עשיית רווחים ספקולטיביים, השתתפו הקיבוצים, בייחוד דרך הקרנות התנועתיות, במסחר בבורסה לניירות ערך, וספגו הפסדים כבדים בעת מפולת מניות הבנקים ב-1983. הופעל לחץ ממשלתי על הבנקים להעניק אשראי זול לקיבוצים ולמרות שידעו (הבנקים) כי מול האשראי שניתן לקיבוצים לא היו מספיק ביטחונות וגם לא שיקול כלכלי מספיק מצד הקיבוצים, המשיכו הם הבנקים במתן האשראי, על בסיס ההנחה כי כאשר יווצר הצורך תחלץ המדינה לעזרה ותדאג לפרעון החוב כפי שהיה בשנת 58 הבנקים נהגו שלא לפי החוק באופן חישוב החוב, שתפח לממדים אדירים מאמצע שנות השמונים. וזאת, על ידי הפעלת צורות חישוב, שקיפחו את החייבים. לטענת הקיבוצים, הפעלת שיטות אלו במצב של ריבית ריאלית של עשרות אחוזים גרמה לניפוח החוב בצורה משמעותית ביותר. כמה זה עלה למשלם המיסים? מחיקת 2 מיליארד ש"ח (בערכי סוף 1993) מתוך חובות הקיבוצים על ידי הבנקים. מחיקת 1.3 מיליארד ש"ח נוספים על ידי הבנקים במימון הממשלה. גיוס 1.7 מיליארד ש"ח להחזר חוב למערכת הבנקאית על ידי התנועות הקיבוציות בצורה של מימוש נכסים תנועתיים (שניתנו לקיבוצים בעבר כמעט בחינם)ומלווה פנימי בין הקיבוצים באמצעות הטלת העול לתשלום החוב על הקיבוצים החזקים. פריסה מחדש לזמן ארוך של 6.7 מיליארד ש"ח מן החוב, בריבית צמודת מדד של 4.5% לשנה מול פקדונות ממשלתיים שהועברו למערכת הבנקאית נשאלת השאלה תושבי הפרפריה שחלקם הלא קטן חיי במצוקה היו זוכים להסדר שכזה האם מרכזי הקניות וגני הארועים שקמו על קרקע של המדינה שמסרה אותם לקיבוצים לצורך חקלאי יכולים לקבל הכשר בגין העבר המפואר של התנועה? עכשיו תחליטי את האם מתקנים עוולות בעוולות? האם מכשירים שרץ בשרץ ?

 


 

ובכן........

לא מתקנים עוולות בעוולות ולא מכשירים שרץ בשרץ. אבל לא זו היתה השאלה שהחלה את השרשור הזה. השאלה היתה פשוטה - האם הקיבוצים היו טוב או רע למדינת ישראל. והתשובה פשוטה עוד יותר - טוב ועוד. לשאלה שהעלית - לעניין מרכזי הקניות וגני האירועים יש לי שאלה אחרת - האם הקיבוצים צריכים להיענש באופן גורף ולשאת בעלויות הכשלון לבדם כדי לרצות כאלה ששמחים לראות בהתמוטטותם כאשר הנורמה שאיפשרה את השתתפותם במשחק הבורסה ממשיכה ביתר שאת ומאפשרת לטייקונים דוגמת דנקנר ותשובה להתנער מהתחייבויותיהם לציבור גדול שרכש אג"חים ועומד היום בפני שוקת שבורה ובפני אפשרות לאובדן כל חסכונותיו? האם מדיניות מתן האשראי לבעלי הון הינה כדין מתן אשראי לסתם בוזגלו או לברקוביץ? עד עצם היום הזה........ מחיקת החובות החליפה צורה ושם ונקראת היום "תספורת" והיא ממשיכה לטובת אלה שיש להם ולא לטובת אלה שאין להם, ותושבי הפריפריה שבחלקם הלא קטן חי במצוקה לא זוכים ולו לאשראי של חצי שקל כשם שזוכה לו תשובה ודומיו. אז תחליט אתה - האם זה הוגן לשפוך את התינוק עם המיים?

ב-1 למאי, יש לשאול האם הקיבוצים הקומוניסטיים הזיקו או הועילו למדינה בסה"כ


איזו מין שאלה זו לדיון? שאלה קנטרנית ומיותרת

לבטח הועילו יותר מהחרדים ובני בריתם והחרונים נטורי קרטא, ימח"ש

להנות היום מה שתפסידו למחר

הקיבוצים דוגמה לכשלון,אנשים זבל,פומפוזיים אפסים בכל קנה צמידה,הכי גרוע,נותנים לזקנים למות ברעב


אתה בור מוחלט, הקיבוצים אלה שקלטו את רוב ילדי פליטי השואה ואחרים

היום עם ההפרטה, מחזיקים מפעלי יצוא ולשוק המקומי, תורמים לצמיחה ואף כמעט כולם מתגייסים לצבא, מי מת מרעב, אדם חסר תבונה? יש בעיות בפנסיה, כמו בשוק האזרחי, אבל רחוקים ממחסור ואף אחד גם בקיבוצים לא ימות מרעב

להנות היום מה שתפסידו למחר

ובכן........

לא מתקנים עוולות בעוולות ולא מכשירים שרץ בשרץ. אבל לא זו היתה השאלה שהחלה את השרשור הזה. השאלה היתה פשוטה - האם הקיבוצים היו טוב או רע למדינת ישראל. והתשובה פשוטה עוד יותר - טוב ועוד. לשאלה שהעלית - לעניין מרכזי הקניות וגני האירועים יש לי שאלה אחרת - האם הקיבוצים צריכים להיענש באופן גורף ולשאת בעלויות הכשלון לבדם כדי לרצות כאלה ששמחים לראות בהתמוטטותם כאשר הנורמה שאיפשרה את השתתפותם במשחק הבורסה ממשיכה ביתר שאת ומאפשרת לטייקונים דוגמת דנקנר ותשובה להתנער מהתחייבויותיהם לציבור גדול שרכש אג"חים ועומד היום בפני שוקת שבורה ובפני אפשרות לאובדן כל חסכונותיו? האם מדיניות מתן האשראי לבעלי הון הינה כדין מתן אשראי לסתם בוזגלו או לברקוביץ? עד עצם היום הזה........ מחיקת החובות החליפה צורה ושם ונקראת היום "תספורת" והיא ממשיכה לטובת אלה שיש להם ולא לטובת אלה שאין להם, ותושבי הפריפריה שבחלקם הלא קטן חי במצוקה לא זוכים ולו לאשראי של חצי שקל כשם שזוכה לו תשובה ודומיו. אז תחליט אתה - האם זה הוגן לשפוך את התינוק עם המיים?

ובכן מה? ברור שהתנועה הקבוצית היו דבר נפלא ותרומתם למדינה אינה מוטלת בספק אבל זהו. זה נגמר והשיטה לא עמדה למבחן הזמן

ומה שצריך לעשות זה פשוט לסגור את העסק בצורה מסודרת תם עידן נסיון שלא עמד במבחן הזמן והמקום מוטב לסיים זאת בצורה מושכלת ומתוכננת רגע לפני השבר הנוסף בתנועה הקיבוצית חבל, אבל זה מה שצריך לעשות השיטה אינה פועלת ויצור הכלאיים שהפרטת הקיבוצים יצרה מזמין את הכשלון הנוסף

 


 

במסגרת בנית הרחבה בקיבוצים, משפחות עומדות בתור לרכישת בית, כנראה שלא רע שם, היום

להנות היום מה שתפסידו למחר

אתה בור מוחלט, הקיבוצים אלה שקלטו את רוב ילדי פליטי השואה ואחרים

היום עם ההפרטה, מחזיקים מפעלי יצוא ולשוק המקומי, תורמים לצמיחה ואף כמעט כולם מתגייסים לצבא, מי מת מרעב, אדם חסר תבונה? יש בעיות בפנסיה, כמו בשוק האזרחי, אבל רחוקים ממחסור ואף אחד גם בקיבוצים לא ימות מרעב

ומי התגייס ליחידות המובחרות באחוז גבוה בהרבה מהאחוזשלו בחברה הישראלית?

במסגרת בנית הרחבה בקיבוצים, משפחות עומדות בתור לרכישת בית, כנראה שלא רע שם, היום


, ממש לא רע שם, אממה

זה כבר לא קיבוץ.

ב-1 למאי, יש לשאול האם הקיבוצים הקומוניסטיים הזיקו או הועילו למדינה בסה"כ


היסטוריה כותבים תמיד המנצחים מנקודת מבטם. בגדול השמאל בישראל

עד לאחרונה, העלה על נס את המפעל הקיבוצי הקומוניסטי, הלל ושיבח אותו על תרומתו, והפך אותו מושא להערצה. זאת עשה השמאל מכיוון ששלט בכיפה. בהווה ובעתיד הקרוב והרחוק, תורגש בישראל השפעתם ההולכת וגוברת של הימין, המסורתיים, הדתיים והחרדים, והם אלו שיכתבו את היסטוריית הקיבוצים מהזווית שלהם, היסטוריה זו היא תהייה הדומיננטית והנפוצה והמכריעה. התמונה האמתית על המפעל הקיבוצי והתנועה הקיבוצית הקומוניסטית תראה אחרת, יותר ריאליסטית ומורכבת, ותשקף מציאות שלילית עגומה נוספת של כל הנזקים הרבים שהקיבוצים הקומוניסטים הביאו עימם וגרמו למרקם החיים, בהיסטוריית התיישבות היהודים בארץ ישראל.

ובכן מה? ברור שהתנועה הקבוצית היו דבר נפלא ותרומתם למדינה אינה מוטלת בספק אבל זהו. זה נגמר והשיטה לא עמדה למבחן הזמן

ומה שצריך לעשות זה פשוט לסגור את העסק בצורה מסודרת תם עידן נסיון שלא עמד במבחן הזמן והמקום מוטב לסיים זאת בצורה מושכלת ומתוכננת רגע לפני השבר הנוסף בתנועה הקיבוצית חבל, אבל זה מה שצריך לעשות השיטה אינה פועלת ויצור הכלאיים שהפרטת הקיבוצים יצרה מזמין את הכשלון הנוסף

בסדר......

השיטה אינה פועלת ולכן חלק ניכר מהקיבוצים הופרטו. מה זה לסגור את העסק בצורה מסודרת? לפרק את הקיבוצים? למכור את האדמות? לחסל את העסקים שהוקמו שם? לבנות שם רבי קומות כדי לשכן את המפונים מיהודה ושומרון בבוא הזמן? זה הפתרון? או להמשיך או להרוס? תם עידן. כולם מבינים זאת ולכן משתנים הדברים. וחלק מהקיבוצים שינו פנים והוקמו כקיבוצים עירוניים, נסיון שמוכיח עצמו מעבר לציפיות, ויש שמוקמים מחדש ע"י דור צעיר על בסיס התנאים של היום, ולקחים מופנמים, וקצת תקווה עוד לא הזיקה לאיש....

ב-1 למאי, יש לשאול האם הקיבוצים הקומוניסטיים הזיקו או הועילו למדינה בסה"כ


הקיבוצים היו קומונות, לא קומוניסטיות. השנאה, כרגיל, מעורת את עיניך.

הקיבוצים היו מובילי הציונות במשך 70-80 שנה, והם שעצבו את מפת הארץ, את גבולות מדינת ישראל. והקומוניסטים ראו בקיבוצים את הניגוד הגדול של תורתם. הקיבוצים גם התיצבו נגד הפוסטציונות מימין, נגד תנועת ההתנחלות שמטרתה למנוע שלום לעם ישראל.

היסטוריה כותבים תמיד המנצחים מנקודת מבטם. בגדול השמאל בישראל

עד לאחרונה, העלה על נס את המפעל הקיבוצי הקומוניסטי, הלל ושיבח אותו על תרומתו, והפך אותו מושא להערצה. זאת עשה השמאל מכיוון ששלט בכיפה. בהווה ובעתיד הקרוב והרחוק, תורגש בישראל השפעתם ההולכת וגוברת של הימין, המסורתיים, הדתיים והחרדים, והם אלו שיכתבו את היסטוריית הקיבוצים מהזווית שלהם, היסטוריה זו היא תהייה הדומיננטית והנפוצה והמכריעה. התמונה האמתית על המפעל הקיבוצי והתנועה הקיבוצית הקומוניסטית תראה אחרת, יותר ריאליסטית ומורכבת, ותשקף מציאות שלילית עגומה נוספת של כל הנזקים הרבים שהקיבוצים הקומוניסטים הביאו עימם וגרמו למרקם החיים, בהיסטוריית התיישבות היהודים בארץ ישראל.

למרות הניסיון הימנמני לשכתב את ההיסטוריה, בקיבוצים עדיין לא נגעו.

השלטון של הימין ההתנחלותי עושה הכל למען למחוק את פועלם של החלוצים שהקימו את המדינה, ועושה הכל למען לשכנע כי, הפורשים תרמו יותר מכל האחרים. למרות זאת, שיכתוב ההיסטוריה למחיקת התרומה של הקיבוצים עדיין לא החלה במתוא התנופה, העובדות חזקות מכל רצון לשכתב.

הקיבוצים תרמו למפעל ההתנחלותי וכשמשכו מכך את ידם הפכו לחמסני נדל"ן המדינה ותו לא


הקיבוצים, יחד עם המושבים, הם ההתישבות. ההתנחלות הנה ניגודם המוחלט.

בעוד שהקיבוצים יסדו מולדת לעם ללא מולדת, ההתנחלות מטרתה המוצהרת היא לשלול מולדת מעם שיושב על אדמתו. הקיבוצים, יחד עם המושבים, הקימו את המדינה היהודית הדמוקרטית, ההתנחלות מוקמת כדי לפורר אותה ולהקים במקומה מדינת אפרטהייד.

הקיבוצים דוגמה לכשלון,אנשים זבל,פומפוזיים אפסים בכל קנה צמידה,הכי גרוע,נותנים לזקנים למות ברעב


חברי הקיבוץ אנשים ככל האחרים. המפעל הקיבוצי הצלחה כבירה.

מי שידבר עם ותיקי הקיבוצי יווכח לדעת שהם היו מודעים היטב לכך שהקיבוץ, עם הזמן, ישנה את תכניו. זכותם של חברי הקיבוצים לדאוג לרווחתם לא פחותה מכל האחרים. ימותו הקנאים. ( לא שמעתי איזה ימנמן להתמרמר מכך שהפולשים/מתישבים בכפר שלם בתל אביב זכו בדירה בחינם, למרות שלא חרשו ולו תלם אחד מאדמת המולדת ).
עבור לעמוד
... , , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: forumbot, nnnc10
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר