ב-1 למאי, יש לשאול האם הקיבוצים הקומוניסטיים הזיקו או הועילו למדינה בסה"כ

הם היו סוציאליסטים ולא קומוניסטים-הבדל גדול

מלבד הקיבוץ הדתי כולם היו קומוניסטים ומרקסיסטים חלקם העריצו את סטלין

המנהיג הפרנואיד הרצחני וכינו אותו שמש העמים. כמדומני שקיבוצי השומר הצעיר היו מרקסיסטים ואדוקים והשמאלנים ביותר, שסגדו בהערצה רבה לסטלין ולברית המועצות הקומוניסטית.

מה משנה את מי העריצו העיקר תרמו למדינה לנוער לצבא לביטחון מה הקטע? עדיף להעריץ נשים יפות וגברים עשירים??

סליחה שכחתי לשאול אם עדיף להעריץ רבנים רמאים שמקבלים הון על כוללים שאינם או עליזים שמתעללים בילדים??

הקטע שתפיסת עולמם הקומוניסטית הכתיבה למדינה מדיניות כלכלית

וחברתית מעוותת, שעצרה ועקבה את ההתפתחות במדינה במשך עשרות בשנים. את קפיצת המדרגה הגדולה, שאנו חווים בכעשרים שנה האחרונות, לאחר אימוץ כלכלת שוק מערבית קפיטליסטית, יכולנו להביא לידי ביטוי עשרות שנים יותר מוקדם, ללא צורך בניסיונות כושלים ליישם סוציאליזם קומוניסטי במדינה, שעלה לנו בנזקים חברתיים וכלכליים גדולים ביותר.

הרשה לי צחוק צבאי קצר חה! כמה קיבוצים הכתיבו מה??המימסד וגם כיום עושה טעויות או שחיתות על גב ציבור קרא דו"ח

מבקר המדינה מה נעשה שחיתות על שחיתות על שחיתות ובזה הם אשמים גם?? כשמפלגות קיקיוניות קטנות השתלטו על ועדת האוצר ומנהלים וקובעי אינטרסים ציבוריים פוגעים בשוויון מי שיש לו חברים מקבל מיליארדים לציבור קשה יום אין כתובת אבל לכוללים שאינ קיימים וכבר לפני שנים הוכח בכולבודק ששדות וקירות קיבלו מענתי עתק מהאוצר לו הכף היה מגיע לאברכים למשפחותיהם ניחה אבל איש לא יודע לאן נעלם זו הבעיה וזה הטוב ובזה גם אשמים אותם אוהבי קומוניזם שלא עשו רע אהבו חשבו שזו הדרך הנכונה איני כלל מתווכחת אם כן או לא אין לי מושג בהכל ואיני מנסה להיות אוברחוכם אבל להאשים אותם בכל הבלגן השחיתות התלאות ההחלטות העברייניות לא פעם או השגויות העברת כספים שהשד יודע לאן מיליארדים לבחירות להיסתדרות והפועלים מורעבים מפוטרים כספי מפעלים נגנבים ומה לא הם אשמים בהכול??? ורק אם אינם הכול תקין?? אז קרא את דו"ח מבקר המדינה הוא לשנתיים האחרונות לא לפני 20 שנה ומאז רצוי שתקרא מה קורה וזה באשמתם?? יש אשם כולל של הממסד המתעלם העוזר למי בא לו של ציבור מטומטם הנלחם זה בזה בשם כאילו מפלגות ומה שקורה בפועל בבחירות כל המפלגות חברות כי כולם רוצים הון עתק מכספי הציבור לכיסוי כל המינויים שלהם ושל מקורביהם וחבריהם ונבחרים ויושבים בכנסת ומקבלים מאז קום המדינה ודבר לא עושים למען הציבור שאינם כתובת לפניותיו לא עונים לו קרא תגובות או מעולם לא קראת?? די להאשים עובדי אדמה גם אם אהבו אנשים איומים מה הם עשו המשיכו לאבד את האדמה לייצר תוצרת חקלאית שנילקחה מהם בפרוטות ונימכרה לנו הציבור בהון עקב שוק פרוע ורווחי עתק ומה קרה בתנובה יש שהרוויחו מיליארשים יש שפשטו רגל ביגללם בטח לא ביגלל כל השחיתויות הבלגנים וכל השאר?? בחיית..

סליחה שכחתי לשאול אם עדיף להעריץ רבנים רמאים שמקבלים הון על כוללים שאינם או עליזים שמתעללים בילדים??


למה על זה אינך עונה אדון אליהו? זה בטח לא ראוי לתגובה ובטח יש להעריץ את המעללים ולהאשים אוהבי איזה רוסי??

הרשה לי צחוק צבאי קצר חה! כמה קיבוצים הכתיבו מה??המימסד וגם כיום עושה טעויות או שחיתות על גב ציבור קרא דו"ח

מבקר המדינה מה נעשה שחיתות על שחיתות על שחיתות ובזה הם אשמים גם?? כשמפלגות קיקיוניות קטנות השתלטו על ועדת האוצר ומנהלים וקובעי אינטרסים ציבוריים פוגעים בשוויון מי שיש לו חברים מקבל מיליארדים לציבור קשה יום אין כתובת אבל לכוללים שאינ קיימים וכבר לפני שנים הוכח בכולבודק ששדות וקירות קיבלו מענתי עתק מהאוצר לו הכף היה מגיע לאברכים למשפחותיהם ניחה אבל איש לא יודע לאן נעלם זו הבעיה וזה הטוב ובזה גם אשמים אותם אוהבי קומוניזם שלא עשו רע אהבו חשבו שזו הדרך הנכונה איני כלל מתווכחת אם כן או לא אין לי מושג בהכל ואיני מנסה להיות אוברחוכם אבל להאשים אותם בכל הבלגן השחיתות התלאות ההחלטות העברייניות לא פעם או השגויות העברת כספים שהשד יודע לאן מיליארדים לבחירות להיסתדרות והפועלים מורעבים מפוטרים כספי מפעלים נגנבים ומה לא הם אשמים בהכול??? ורק אם אינם הכול תקין?? אז קרא את דו"ח מבקר המדינה הוא לשנתיים האחרונות לא לפני 20 שנה ומאז רצוי שתקרא מה קורה וזה באשמתם?? יש אשם כולל של הממסד המתעלם העוזר למי בא לו של ציבור מטומטם הנלחם זה בזה בשם כאילו מפלגות ומה שקורה בפועל בבחירות כל המפלגות חברות כי כולם רוצים הון עתק מכספי הציבור לכיסוי כל המינויים שלהם ושל מקורביהם וחבריהם ונבחרים ויושבים בכנסת ומקבלים מאז קום המדינה ודבר לא עושים למען הציבור שאינם כתובת לפניותיו לא עונים לו קרא תגובות או מעולם לא קראת?? די להאשים עובדי אדמה גם אם אהבו אנשים איומים מה הם עשו המשיכו לאבד את האדמה לייצר תוצרת חקלאית שנילקחה מהם בפרוטות ונימכרה לנו הציבור בהון עקב שוק פרוע ורווחי עתק ומה קרה בתנובה יש שהרוויחו מיליארשים יש שפשטו רגל ביגללם בטח לא ביגלל כל השחיתויות הבלגנים וכל השאר?? בחיית..

תיקון טעות עיבדו אדמתם ויש שאכן איבדו אותה עקב השחיתויות ולא דעותיהם זו עובדה!ועצובה

סליחה שכחתי לשאול אם עדיף להעריץ רבנים רמאים שמקבלים הון על כוללים שאינם או עליזים שמתעללים בילדים??


איני רוצה להתייחס להשמצות כוללניות ולא רציניות לגבי ציבור ירא השמיים

חריגים שליליים קיימים גם בחברה החרדית דתית, הם אינם מייצגים את כלל הציבור היישר בחברה זו.

איש אינו משמיץ אנשים ישרים אבל אתה השמצת בעלי דעות שונות משלך האשמתה אותם בכל חוליי המדינה קרא דבריך!

הקטע שתפיסת עולמם הקומוניסטית הכתיבה למדינה מדיניות כלכלית

וחברתית מעוותת, שעצרה ועקבה את ההתפתחות במדינה במשך עשרות בשנים. את קפיצת המדרגה הגדולה, שאנו חווים בכעשרים שנה האחרונות, לאחר אימוץ כלכלת שוק מערבית קפיטליסטית, יכולנו להביא לידי ביטוי עשרות שנים יותר מוקדם, ללא צורך בניסיונות כושלים ליישם סוציאליזם קומוניסטי במדינה, שעלה לנו בנזקים חברתיים וכלכליים גדולים ביותר.

יש שיטה כלכלית טובה יותר היא נקראת "שוד הקופה הציבורית " ומי שחתום על השיטה זו היהדות החרדית.

 


 

איני רוצה להתייחס להשמצות כוללניות ולא רציניות לגבי ציבור ירא השמיים

חריגים שליליים קיימים גם בחברה החרדית דתית, הם אינם מייצגים את כלל הציבור היישר בחברה זו.

הציבור שאתה מכנה ירא שמיים הינו מעבר לציבור שגרם להזניה של הדת היהודית

 


 

מלבד הקיבוץ הדתי כולם היו קומוניסטים ומרקסיסטים חלקם העריצו את סטלין

המנהיג הפרנואיד הרצחני וכינו אותו שמש העמים. כמדומני שקיבוצי השומר הצעיר היו מרקסיסטים ואדוקים והשמאלנים ביותר, שסגדו בהערצה רבה לסטלין ולברית המועצות הקומוניסטית.

זה באמת מטופש היה להעריץ את סטלין אבל במה זה שונה מהערצת לובש השמלות עובדיה יוסף?

 


 

הם היו סוציאליסטים ולא קומוניסטים-הבדל גדול


מי שלא היה סוציאליסט עד גיל 20 אין לו לב. מי שנשאר כזה אחרי גיל 20 אין לו שכל

 


 

עבור לעמוד
, , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר