עוד שימוש ציני בשואה.

תמונת ילד חרדי מניף ידיו (כמו התמונה הידועה מגטו וורשה)ועל דש מעילו מודבק מגן דויד צהוב אמור לזעזע ולהטיח כלפי חוץ אנחנו קורבנות של שוואה.(ממש לא) צריך להאמר בהגינות שאת ראשית השימוש הציני בזכרון השואה לא ניכס לעצמו דווקא הציבור החרדי התנתק מהשואה מבחינתו הוא אירועה שאין דנים בו ומחבאים אותו מהתודעה והדיון הציבורי שהרי איך ניתן להסבירו לנוכך הכל נהיה בדברו? מי שהתחיל את השימוש הציני היו דווקא חילוניים ציוניים שמצאו לנכון לקשור את השואה עם התקומה, כאילו היו הסיבה והתוצאה. אכן הייתה סמיכות זמנים בין השוואה והתקומה ואפשר ליחס את הצבעת אומות העולם בעד הקמת המדינה היהודית כאיזה נסיון של כפרה, אבל אם נקבל את התזה הזאת נהייה תלויים לעד במשוואת המחיר והתשואה. וכך השואה במקום שתעמוד בפני עצמה כארועה אונברסאלי ומקרה קיצון של מופרעות אנושית הופך לכלי שדרכו מסבירים את נחיצות המדינה.

טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים

מקור מול שימוש/חיקוי ציני.

זה לא סתם סמוך בזמן...

קודם כל, אפילו אם הנחיתו מכה על על הגרמנים זה עוד לא היה אומר כלום עבור יהודי אירופה. לא סתם פולין התרקנה מיהודים, באותה מדינה יהודים במהלך השואה איבדו את כל הרכוש שלהם ולמאות אלפים מהם אחרי שהשתחררו ממחנות השמדה לא היה לאן לחזור בבתיהם ישבו פולנים שלא התכוונו להתחלק "ברכושם" החדש ולא היו חסרים מקרים של פרעות ביהודים. לא סתם מרבית יהודי אירופה אחרי השואה עזבו או לארצות הברית, או לארץ ישראל, הם הבינו שעם השכנים הישנים אין מה לחפש, חלקם סמכו על הנאורות ופתיחות אמריקאית ולקם שלא סמכו על אף אחד עזבו ארצה והחליטו שהאמצעי הכי בטוח למניעת השואה בעתיד זאת מדינה יהודית עצמאית כאן. רבים התיחסו לרעיון הזה לפני השואה באהדה, אבל הרכוש והחיים הנוחים באירופה מנעו מהם זאת, אז אותם אנשים איבדו הכל באירופה, שום דבר לא החזיק אותם שם והגוים לעתים אמרו במפורש "כאן אין לכם מקום". ואז מבחינתם זה כבר לא היה משנה לאן ללכת, למקומות הסמוכים לבית הישן, או לארץ ישראל. אז בסופו של דבר מדינת ישראל הוקמה כתגובה על השואה. זה מה שהיה אז. אם לפני כארבעים שנה עניין של שואה היה ברור לכולם, אז היום יש המון מכחישי שואה בעולם וגם דרך אגב העניין של הבריחה מן האירופה המשוגעת היום כבר זה ממש לא המוטיב המרכזי בתודעתינו. ומה שלא נעשה בעולם, עד כמה שלא נרצה שהגוים יזכרו לעולם את השואה, בעיקרון זה מאמצי שוא שלא יביאו לשום מקום. שמישהו יכיר בשואה מיוחדת לעם ישראל? מקסימום שאנחנו אולי יכולים לקבל זה לעמוד בראש הרשימה הארוכה של העמים שנפגעו כתוצאה מרצח עם, לא יותר מכך וגם זה מאנשים נאורים שמתייחסים אלינו באהדה, מאלה שיש להם רגשות אשמה כלפינו, קודם מגרמנים, אנחנו אולי עוד נוכל לקבל איזו שהיא חרטה ואולי פיצוי כספי, אבל זה ממש לא יבוא מכל הלב וגרמנים רבים מן הסתם לא שמחים להתנצל בפנינו עד העצם היום הזה, על אלה שגזלו רכוש של אבותינו בימי השואה ועדיין מחזיקים בו, אני כלל לא מדבר. אז מה אני אגיד? כך או אחרת, שואה זה הפרק הכואב שלנו, זה חלק מן ההיסטוריה שלנו, לכל אלה שמאמינים בו בעולם, אני מוכן להגיד כל הכבוד ותודה רבה, מאלה שלא מאמינים בה אני בעיקרון לא דורש כלום, אלה שיש להם מה להסתיר- שאלוקים ישפוט אותם. אנחנו תפקידינו לזכור שזה היה ולדעת שחס וחלילה בצורה כזאת, או אחרת זה עלול לחזור ועלינו לעשות הכל כדי למנוע זאת. לגבי חרדים- השואה כואבת להם לא פחות מאשר לנו, יש להם הסברים משלהם לשואה, היגיוניים וחזקים מבחינתם. לא סתם רבים מאותם חסידים שנתקעו באירופה הבוערת יחד עם רבניהם נשארו נאמנים לרבנים שלהם, יש להם הסברים מספקים לאירועי השואה. היו כאלה שבגלל השואה חזרו בשאלה והיו כאלה ששמרו על הנאמנות למסורת האבות והם היו לא מעטים. פשוט עבור החרדים השואה זה לא האירוע היחיד, מבחינתם זה פרעות הכי גדולות שהיו בהיסטוריה הגלותית והם זוכרים בנוסף גם את חורבן בית המקדש, אז בשבילם השואה היא בערך כמו אותו אירוע. הציבור החרדי זוכר ולא שוכח, הוא לא שומע צפירות, לא עומד דום, אבל זוכר וקורא קדיש.

טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים

מקור מול שימוש/חיקוי ציני.

ראה ראי חלוד, הגיע הזמן לניקוי יסודי

לא יתכן כי דווקא אלו המנסים להתגונן מהתנהלות הברבארית כלפי החרדים בהכללה, יותקפו דווקא על כך שהם מבקשים כי השואה לא תחזור על עצמה בא"י. כידוע השואה לא פרצה ביום אחד, הוקדשו מאמצים רבים לפניה בכדי שתוכל להתנהל באופן שקרה, וזה מה שקורה היום בתהליך הנפרס שנים כלפי ציבור שומר התורה והמצוות בארץ. אם יש להזכיר את השואה, זה אך ורק בהקשרים הרלוונטיים (כמו בהפגנה הנ"ל), וזה לא ביזויה, אלא כבודה (הפקת לקחים ומסקנות) ! ולמה לדעתך ניתן פרס ישראל לאפיקורוס ליבוביץ, האם היה זה למרות שהטמיע את הכינוי "יודו-נאצים" , או דווקא בגלל ??- סתם חומר למחשבה..

האם תתרחש שואה כאשר ירסנו את עדרי הבופלו הדוהרים במאה שערים?

מי הברברי כאן? נראה לי שאתה הופך את היוצרות. תזכיר לי איזו מהמצוות מורה על שריפת עגלות אשפה ו/או הטלת חיתולים מלאים צואה בפרצופם של שוטרים. שומרי תורה הם? גם כאן דעתנו חלוקה, לטעמי משחיתי תורה הם. אגב, איש מהם לא נראה אפילו דומה לאחד שיצא ממצרים, לא לבוש, לא שפה ובטח לא תורה, תורת ישראל לא כזו מכוערת.

הרי ברור וגלוי לך כי אינני נמנה על הציבור הנ"ל,

וכך גם מעל 99% מהציבור החרדי על כל פלגיו. יחד עם כך, אני סבור כי זכותם למחות באופן הנ"ל, והסברתי בקצרה מדוע אני סבור כך. אני נגעל ובז למדינה לא שפויה בה כל אחד שרוצה להתקדם יודע מה לעשות/לומר בכדי "לקדם" את מעמדו. מגעיל אותי לראות איך שוטר עוצר אישה בטענה שזרקה אבנים, וזאת למרות שידע כי מצלמים אותו, ולא היו דברים מעולם. אתמול זה היה כנגד ילדות המתנחלים, היום זה עם סיקריקים, ומי יודע מה יהיה ההמשך..? ולמה אינך מתייחס לכבוד שקיבל האיפיקורוס מהנאורים, למרות שהיה בין הראשונים שביזה את זכר השואה, איפה הייתה התשקורת אז ??

כמובן שהאופן הנ"ל הכוונה לשימוש בטלאי הצהוב,

ולא להתנהלות הכללית, אותה הם עושים שלא על דעת התורה- גם עפ"י רבניהם. אם תרצה אביא לך פסקים הלכתיים של רבני מאה שערים בהם הם אוסרים כל אלימות בהפגנות, אבל כמובן כי חולי הנפש אינם מצייתים להם.. ועובדה כי היו בהפגנה זו רק כמאתיים אנשים, אעפ"י שמקום ההפגנה היה המגרש הביתי שלהם ממנו הם יצאו לבית שמש, אשדוד וכו'.

הבנתי ... מי שלא מציית לרבנים וכל מי שיצא אתמול לרחוב חולה נפש

אז למה הם לא במוסד סגור ??? וואי כל כך הרבה חולי נפש מתוך שכונה אחת כל כך הרבה חולי נפש עם אותו רעיון כל הכבוד על ההתארגנות של חולי הנפש גם הנשים שעסקו בתפירת מדי האסירים והטלאי חולות נפש ? כל כך הרבה חולי נפש יש אצלכם ? או שבישיבות לימוד התורה מלמדים בימינו את הגברים גם לתפור ?

ראה ראי חלוד, הגיע הזמן לניקוי יסודי

לא יתכן כי דווקא אלו המנסים להתגונן מהתנהלות הברבארית כלפי החרדים בהכללה, יותקפו דווקא על כך שהם מבקשים כי השואה לא תחזור על עצמה בא"י. כידוע השואה לא פרצה ביום אחד, הוקדשו מאמצים רבים לפניה בכדי שתוכל להתנהל באופן שקרה, וזה מה שקורה היום בתהליך הנפרס שנים כלפי ציבור שומר התורה והמצוות בארץ. אם יש להזכיר את השואה, זה אך ורק בהקשרים הרלוונטיים (כמו בהפגנה הנ"ל), וזה לא ביזויה, אלא כבודה (הפקת לקחים ומסקנות) ! ולמה לדעתך ניתן פרס ישראל לאפיקורוס ליבוביץ, האם היה זה למרות שהטמיע את הכינוי "יודו-נאצים" , או דווקא בגלל ??- סתם חומר למחשבה..

דרך אגב פולו אתה מהחרדים שלא עומדים דום בצפירות ביום הזכרון וביום השואה ?

מאלה שמכירים במדינת ישראל או מאלה שלא ?

האם תתרחש שואה כאשר ירסנו את עדרי הבופלו הדוהרים במאה שערים?

מי הברברי כאן? נראה לי שאתה הופך את היוצרות. תזכיר לי איזו מהמצוות מורה על שריפת עגלות אשפה ו/או הטלת חיתולים מלאים צואה בפרצופם של שוטרים. שומרי תורה הם? גם כאן דעתנו חלוקה, לטעמי משחיתי תורה הם. אגב, איש מהם לא נראה אפילו דומה לאחד שיצא ממצרים, לא לבוש, לא שפה ובטח לא תורה, תורת ישראל לא כזו מכוערת.

הרבנים הדתיים בחו"ל אחראים לרצח כמה מליונים,התנגדו לעליה לארץ

אז הם מנסים לשלוט עכשו ולהביא שואה נוספת,בושה, אילומ הייתי דתי הייתי קובר רושי בחול

עוד שימוש ציני בשואה.

תמונת ילד חרדי מניף ידיו (כמו התמונה הידועה מגטו וורשה)ועל דש מעילו מודבק מגן דויד צהוב אמור לזעזע ולהטיח כלפי חוץ אנחנו קורבנות של שוואה.(ממש לא) צריך להאמר בהגינות שאת ראשית השימוש הציני בזכרון השואה לא ניכס לעצמו דווקא הציבור החרדי התנתק מהשואה מבחינתו הוא אירועה שאין דנים בו ומחבאים אותו מהתודעה והדיון הציבורי שהרי איך ניתן להסבירו לנוכך הכל נהיה בדברו? מי שהתחיל את השימוש הציני היו דווקא חילוניים ציוניים שמצאו לנכון לקשור את השואה עם התקומה, כאילו היו הסיבה והתוצאה. אכן הייתה סמיכות זמנים בין השוואה והתקומה ואפשר ליחס את הצבעת אומות העולם בעד הקמת המדינה היהודית כאיזה נסיון של כפרה, אבל אם נקבל את התזה הזאת נהייה תלויים לעד במשוואת המחיר והתשואה. וכך השואה במקום שתעמוד בפני עצמה כארועה אונברסאלי ומקרה קיצון של מופרעות אנושית הופך לכלי שדרכו מסבירים את נחיצות המדינה.

ואף מילה על הגורו של מי שקוראים לעצמם שמאל - ישעיהו לייבוביץ....

שכינה את מי שמאמינים שהארץ הזו שייכת ליהודים בשם יהודונאצים...

נודניק - זה אחד שכאשר שואלים אותו לשלומו - הוא באמת עונה.... emo_01.png

הבנתי ... מי שלא מציית לרבנים וכל מי שיצא אתמול לרחוב חולה נפש

אז למה הם לא במוסד סגור ??? וואי כל כך הרבה חולי נפש מתוך שכונה אחת כל כך הרבה חולי נפש עם אותו רעיון כל הכבוד על ההתארגנות של חולי הנפש גם הנשים שעסקו בתפירת מדי האסירים והטלאי חולות נפש ? כל כך הרבה חולי נפש יש אצלכם ? או שבישיבות לימוד התורה מלמדים בימינו את הגברים גם לתפור ?

את צודקת, מדובר כאן בתופעה של חולי חברתי.

והם לא רבים כמו שראינו בהפגנה אתמול. מדובר בסה"כ בכמה עשרות של משפחות בכל הארץ. את הטענות לגביהם צריך להפנות למדינה, ולא לחברה החרדית המגנה אותם מפה לפה (וזה לא מהיום ולא מאתמול). אלו אותם אנשים השורפים את דגלי המדינה, וחוברים לאיראנים. ואם זו לא מחלת נפש, אינני יודע מה היא.. יחד עם כך, אינני מצדיק את ההתנהלות הקלוקלת של המשטרה, תוך שימוש בהאשמות שווא וכו'- שיתייחסו אליהם כמו למחבלים לפחות, אבל לא באופן אנטישמי מובהק, זה לא מכבד אף אחד !

דרך אגב פולו אתה מהחרדים שלא עומדים דום בצפירות ביום הזכרון וביום השואה ?

מאלה שמכירים במדינת ישראל או מאלה שלא ?

למרות שאני חושב כי לעמוד בצפירה הוא מנהג מטופש,

הלקוח מן הגויים, כאשר אני נמצא במרחב ציבורי אני עומד (אבל אם להודות על האמת- פשוט לא יוצא לי). כך מורים הרבנים, וכך נוהג רוב הציבור החרדי. וזו דווקא דוגמא טובה לכך שדווקא החרדים אינם מעוניינים ליצור מתחים מיותרים היכן שאין חובה כזו (להבדיל מה"מנהיגות החילונית" שמנסה לשסות את פלגי החברה השונים במדינה זה בזה, בכדי להמשיך בעוולותיהם ללא הפרעה).

יותר מטופש לקרוא אותך אתה מעורר שינאה במקום שאינה ומנסה לסכסך

את צודקת, מדובר כאן בתופעה של חולי חברתי.

והם לא רבים כמו שראינו בהפגנה אתמול. מדובר בסה"כ בכמה עשרות של משפחות בכל הארץ. את הטענות לגביהם צריך להפנות למדינה, ולא לחברה החרדית המגנה אותם מפה לפה (וזה לא מהיום ולא מאתמול). אלו אותם אנשים השורפים את דגלי המדינה, וחוברים לאיראנים. ואם זו לא מחלת נפש, אינני יודע מה היא.. יחד עם כך, אינני מצדיק את ההתנהלות הקלוקלת של המשטרה, תוך שימוש בהאשמות שווא וכו'- שיתייחסו אליהם כמו למחבלים לפחות, אבל לא באופן אנטישמי מובהק, זה לא מכבד אף אחד !

לפני רגע האשמת את המימסד החילוני אז הם חולי הנפש? והמשטרה נוהגת

בכולם אותו יחס ולא ראיתי את הדתיים קמים לגנותה כאשר היכו סטודנטים שהפגינו וללא פרובוקציה וללא כל מה שנעשה על ידי הדתיים שבין דת להם הקשר מקרי בילבד על פי-פיהם ונוהגם למדינה לעם לבנותיהם ואמהותיהם!
עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר