מרשמלו מיטוט מפי טרול ביינתים גשם של טרולים שבכונה  מעכירים תאווירה ציטוט "זה לא נראה טוב. לא רואים שום סימני אי יציבות סתוית וקצה הטווח כבר מגיע לאמצע אוקטובר!!!  מתחיל לעורר סימני שאלה התגובה שלי ממתי בספטמבר אפשר לחזות עד אמצע אוקטובר זה סתיו אנשים איבדו תצפון מרשמלו