כרגע אנחנו צריכים לשרוד עדכון לילה שgfs ישאר כמו שהוא לפחות...ואז אולי בבוקר יתקפלו אליו אם הוא לא יתקפל...