ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ,עבדו את ה' ביראה וגילו ברעד

 

המשפט הזה מספר תהילים פרק ב פסוק י ופסוק יא אקטואלי היום יותר מתמיד

להלן הפסוק המלא:

 

                                   "ועתה מלכים השכילו הוסרו שופטי ארץ"

                        "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה"

 

                      באופן כללי פרק א ופרק ב בספר תהילים מרשימים מאוד בראיית הצדק המוסרי שראוי שיהיה

                                          ועוסק גם בהשלכות החמורות והחריפות שיקרו מידי ה'

                                                            כשהצדק החברתי לא נעשה 

                                                   והרשע, הרוע והפשע חוגגים בראש חוצות

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

 

ספר איוב הוא לא חדש לי

 

קראתי את ספר איוב מספר פעמים בעברי

אני לא סבור שלפרשנות שלך את הספר יש אחיזה במציאות

 

כן נכון, איוב היה צדיק

ואם זכור לי נכון לטענות חבריו על העונשים שנגרמו לו ענה

 

"אלוקים נתן

ואלוקים לקח

יהיה שם ה' מבורך" 

 

התשובה שלו היא של אדם מאמין הדבק באמונתו ובאלוקיו בזמנים טובים ובזמנים קשים.

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

 

ספר איוב הוא לא חדש לי

 

קראתי את ספר איוב מספר פעמים בעברי

אני לא סבור שלפרשנות שלך את הספר יש אחיזה במציאות

 

כן נכון, איוב היה צדיק

ואם זכור לי נכון לטענות חבריו על העונשים שנגרמו לו ענה

 

"אלוקים נתן

ואלוקים לקח

יהיה שם ה' מבורך" 

 

התשובה שלו היא של אדם מאמין הדבק באמונתו ובאלוקיו בזמנים טובים ובזמנים קשים.

מה אמרתי לא נכון לגבי איוב? הוא לא חטא ואכן מקבל את הדין. אבל הצדק האלוהי מתגלה כגחמה של מהמר ולא תלוי בשכר ועונש. עובדה שאלוהים עצמו טוען זאת ולא הסכים עם רעי איוב!

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

 

ספר איוב הוא לא חדש לי

 

קראתי את ספר איוב מספר פעמים בעברי

אני לא סבור שלפרשנות שלך את הספר יש אחיזה במציאות

 

כן נכון, איוב היה צדיק

ואם זכור לי נכון לטענות חבריו על העונשים שנגרמו לו ענה

 

"אלוקים נתן

ואלוקים לקח

יהיה שם ה' מבורך" 

 

התשובה שלו היא של אדם מאמין הדבק באמונתו ובאלוקיו בזמנים טובים ובזמנים קשים.

מה אמרתי לא נכון לגבי איוב? הוא לא חטא ואכן מקבל את הדין. אבל הצדק האלוהי מתגלה כגחמה של מהמר ולא תלוי בשכר ועונש. עובדה שאלוהים עצמו טוען זאת ולא הסכים עם רעי איוב!

 

מהגישה המזלזלת שלך כלפי אלוקים ניתן להבין כי לא למדת את הלקחים הנכונים מהספר

זכותך.....

 

אני אשאיר לאחרים להתווכח איתך

 

מכיוון שהפעם האחרונה שקראתי את הספר הייתה לפני שנים ארוכות מאוד

ואני הגעתי למסקנות שונות משלך 

 

 

מסקנות המחזקות את האמונה שלי באלוקים.

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

 

ספר איוב הוא לא חדש לי

 

קראתי את ספר איוב מספר פעמים בעברי

אני לא סבור שלפרשנות שלך את הספר יש אחיזה במציאות

 

כן נכון, איוב היה צדיק

ואם זכור לי נכון לטענות חבריו על העונשים שנגרמו לו ענה

 

"אלוקים נתן

ואלוקים לקח

יהיה שם ה' מבורך" 

 

התשובה שלו היא של אדם מאמין הדבק באמונתו ובאלוקיו בזמנים טובים ובזמנים קשים.

מה אמרתי לא נכון לגבי איוב? הוא לא חטא ואכן מקבל את הדין. אבל הצדק האלוהי מתגלה כגחמה של מהמר ולא תלוי בשכר ועונש. עובדה שאלוהים עצמו טוען זאת ולא הסכים עם רעי איוב!

 

מהגישה המזלזלת שלך כלפי אלוקים ניתן להבין כי לא למדת את הלקחים הנכונים מהספר

זכותך.....

 

אני אשאיר לאחרים להתווכח איתך

 

מכיוון שהפעם האחרונה שקראתי את הספר הייתה לפני שנים ארוכות מאוד

ואני הגעתי למסקנות שונות משלך 

 

 

מסקנות המחזקות את האמונה שלי באלוקים.

כמו כל המאמינים אתם רק מביאים את הפסוקים שנוח לכם ומתעלמים מהשאר. טרחת לקרוא את תהילים- אז תהיה הוגן וקרא גם את איוב שתפסיתו שונה.

 

איוב לא מאמין בשכר ועונש אלא אומר דבר שונה: האדם אינו מסוגל להבין את האלוהים ואמונתו צריכה להיות ללא תנאי. ("איפה היית ביסדי ארץ"?)זה בסדר אבל זה סותר לחלוטין את תפישת השכר והעונש.

סיפור המסגרת של איוב מסבך את הנושא (והאמתת שהוא תוספת) כי בניגוד למה שנאמר בספר יש לכאורה הסבר למעשה האל שלא מחמיא לו: האל התערב עם השטן!

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

יש לעסוק בספר התורה בלבד...

אין צורך באיוב ולא בתהילים המסריח מהטפה לשנאת הגויים..

שוב פעם טעויות של מי שלא למד לעומק.

אז ככה

שלושה יועצים היו לפרעה..

בלעם בן בעור. יתרו. ואיוב.

כאשר פרעה ביקש מה לעשות עם היהודים.. התייעץ עם שלושתם...

בלעם ראה את משה לוקח את כתר פרעה ושם על ראשו. אמר לפרעה זה סימן רע..הוא רואה שהמנהיג של ישראל יהיה משה.. ולא ידע מאיפה יבוא כי רואה הוא שהוא גם מישראל וגם מבית פרעה ...

לכן יעץ כל הבן הילודה היאורה תשליכוהו. ביקש להרוג הומת בחרב.

יתרו אמר בואו נבדוק אם אכן משה חכם... לקחו גחלים לוחשות בקערה וזהב בקערה אחרת.

שמו לפני הילד משה וחיכו לראות מה יקרה.

משה שלח ידו לזהב בא מלאך הסית ידו והוא לקח גחל שם בפיו ונהיה מגמגם...

ובכך הציל את משה קם ופרש קיבל שכר פרשה על שמו.

איוב שמע ושתק...קיבל יסורים קשים

מכאן שאדם שרואה פשע ושותק לוקה...

את השטות הזו למדתי כבר לפני 60 שנה..

אתה יודע מה אמר הרמב"ם על אלה הרואים באגדות חז"ל עובדה?

"עניית הדעת, ויש להצטער עליהם לסכלותם" זה הרמב"ם לא אני.

...למיתולוגיה היהודית שני חלקים, המיתולוגיה היהודית שבכתב והמיתולוגיה היהודית שבעל-פה...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אגדות חז"ל..

הסיפורים עליהם גדלתי בילדותי הם סיפורים שעוברים מאב לבן.. ומתבססים על מאורעות אמיתיים..

כמובן שמטבלים אותם בתבלינים שיהיה להם טעם טוב

לגופו של עניין...

גם יצחק אבינו נעקד בגלל התערבות השטן עם ה'  כדי לבחון אם אברהם אכן נאמן לבורא.

אגדות חז"ל..

הסיפורים עליהם גדלתי בילדותי הם סיפורים שעוברים מאב לבן.. ומתבססים על מאורעות אמיתיים..

כמובן שמטבלים אותם בתבלינים שיהיה להם טעם טוב

לגופו של עניין...

גם יצחק אבינו נעקד בגלל התערבות השטן עם ה'  כדי לבחון אם אברהם אכן נאמן לבורא.

אז הרמב"ם צודק...

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

 

ספר איוב הוא לא חדש לי

 

קראתי את ספר איוב מספר פעמים בעברי

אני לא סבור שלפרשנות שלך את הספר יש אחיזה במציאות

 

כן נכון, איוב היה צדיק

ואם זכור לי נכון לטענות חבריו על העונשים שנגרמו לו ענה

 

"אלוקים נתן

ואלוקים לקח

יהיה שם ה' מבורך" 

 

התשובה שלו היא של אדם מאמין הדבק באמונתו ובאלוקיו בזמנים טובים ובזמנים קשים.

מה אמרתי לא נכון לגבי איוב? הוא לא חטא ואכן מקבל את הדין. אבל הצדק האלוהי מתגלה כגחמה של מהמר ולא תלוי בשכר ועונש. עובדה שאלוהים עצמו טוען זאת ולא הסכים עם רעי איוב!

 

מהגישה המזלזלת שלך כלפי אלוקים ניתן להבין כי לא למדת את הלקחים הנכונים מהספר

זכותך.....

 

אני אשאיר לאחרים להתווכח איתך

 

מכיוון שהפעם האחרונה שקראתי את הספר הייתה לפני שנים ארוכות מאוד

ואני הגעתי למסקנות שונות משלך 

 

 

מסקנות המחזקות את האמונה שלי באלוקים.

כמו כל המאמינים אתם רק מביאים את הפסוקים שנוח לכם ומתעלמים מהשאר. טרחת לקרוא את תהילים- אז תהיה הוגן וקרא גם את איוב שתפסיתו שונה.

 

איוב לא מאמין בשכר ועונש אלא אומר דבר שונה: האדם אינו מסוגל להבין את האלוהים ואמונתו צריכה להיות ללא תנאי. ("איפה היית ביסדי ארץ"?)זה בסדר אבל זה סותר לחלוטין את תפישת השכר והעונש.

סיפור המסגרת של איוב מסבך את הנושא (והאמתת שהוא תוספת) כי בניגוד למה שנאמר בספר יש לכאורה הסבר למעשה האל שלא מחמיא לו: האל התערב עם השטן!

 

בזמנים אלו ספר תהילים קרוב לליבי

 

ספר תהילים מדבר באופן נבואי על תקומת ישראל, והחזון המשיחי

מבחינתי, ספר תהילים רלוונטי היום יותר מתמיד

 

איך אמר קוהלת....?

 

"לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמים"

 

כשארגיש צורך אתפנה ואקרא את ספר איוב. 

עת להתעשת, להתחבר למציאות ולחדול מפגאניות...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

קרא לשם איזון את איוב. איש צדיק שאלוהים הרג את משפחתו רק כי אלוהים  הימר עם השטן. שלושת רעי איוב טוענים כי איוב בטח חטא ולכן נענש.  איוב מכחיש ואז אלוהים מתערב ואומר שאיוב צדק. אחרי שאיוב שואל -אז למה נענשתי? האל כמובן שלא מספר לו כי זה הכל ענין של הימורים אלא אומר לו בלשון גבוהה ומליצית כי אתה קטן ומושתן ואין לך מושג על אלוהים. סתום.

 

משהו עלהצדק האלוהי והקשר בין עבודת האל לצדק זה.

 

ספר איוב הוא לא חדש לי

 

קראתי את ספר איוב מספר פעמים בעברי

אני לא סבור שלפרשנות שלך את הספר יש אחיזה במציאות

 

כן נכון, איוב היה צדיק

ואם זכור לי נכון לטענות חבריו על העונשים שנגרמו לו ענה

 

"אלוקים נתן

ואלוקים לקח

יהיה שם ה' מבורך" 

 

התשובה שלו היא של אדם מאמין הדבק באמונתו ובאלוקיו בזמנים טובים ובזמנים קשים.

מה אמרתי לא נכון לגבי איוב? הוא לא חטא ואכן מקבל את הדין. אבל הצדק האלוהי מתגלה כגחמה של מהמר ולא תלוי בשכר ועונש. עובדה שאלוהים עצמו טוען זאת ולא הסכים עם רעי איוב!

 

מהגישה המזלזלת שלך כלפי אלוקים ניתן להבין כי לא למדת את הלקחים הנכונים מהספר

זכותך.....

 

אני אשאיר לאחרים להתווכח איתך

 

מכיוון שהפעם האחרונה שקראתי את הספר הייתה לפני שנים ארוכות מאוד

ואני הגעתי למסקנות שונות משלך 

 

 

מסקנות המחזקות את האמונה שלי באלוקים.

תראה כמה אתה טמבל, 'אהבל' כמו שאומר עליך סטנאוף :מה זה "המחזקות את האמונה שלי... "? 

 

מה זה הקשקוש המטופש הזה 'להתחזק', להתחזק באמונה ?

 

אם מרגישים צורך או יש צורך כזה של 'להתחזק באמונה' סימן שיש איתה מלכתחילה ובאופן בסיסי ומהותי איזו בעיה, ול'בעיה' הזו יש סיבה חזקה, שהאמונה הזו היא בעיקר גיבוב של שטויות ואוסף מנהגים, עם הרבה אבסורדים, ועם הרבה איסורים, וכאילו על יסוד איזו הנחה\הבנה שאין לה בכלל רגליים שככל שהמאמין מקבל על עצמו ומשלים עם יותר איסורים ויותר חמורים - אמונתו חזקה ומחוזקת יותר...

 

וזה הרי קשקוש מוחלט : כי או שמאמינים - או שלא מאמינים !

 

כי באמונה לא יכולים להיות מצבי ביניים, ומצבי הביניים, הכאילו שיש אמונה אבל לא מספיק חזקה ושיש וחובה לחזק אותה - זה פיקציה ואשליה והונאה עצמית. אבל זה הרי מה שאתה כל הזמן עושה ושקוע בזה.

 

אז לך 'לחזק' לעצמך את האמונה עם ספר איוב עו עם סיפורי צדיקים או עם מה שלא יהיה, כי מה יש לך לעשות חוץ מזה.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן, standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר