...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

 

- מה עם העולם הערבי מסביבנו...... ?

אההה...?

 

- מה עם הנדל"ן והמניות של עשירי ישראל 

אני ועוצם ידי.... אהה..?

 

- מה עם ניסיון השמאל לגנוב לנו את המדינה היהודית..... ?

ברוך השם כשל.... לא?...... אהה..?

 

ועוד היד נטויה.....

 

בעזרת השם המשך יבוא.

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

 

- מה עם העולם הערבי מסביבנו...... ?

אההה...?

 

- מה עם הנדל"ן והמניות של עשירי ישראל 

אני ועוצם ידי.... אהה..?

 

- מה עם ניסיון השמאל לגנוב לנו את המדינה היהודית..... ?

ברוך השם כשל.... לא?...... אהה..?

 

ועוד היד נטויה.....

 

בעזרת השם המשך יבוא.

עשירי ישראל ישרדו. מי שלא ישרוד זה כל אלה שאינם עשירים ויאבדו את עבודתם ועסקיהם הקטנים ועל זה אתה מברך את השם?

 

לא יודע מה עם הערבים אבל עצם הקמת הממשלה החדשה עם  גנץ רק מחלישה את הימין בסגנון שלך ואני מאוד מרוצה. פה באמת אפשר להגיד ברוך השם. הרי ידוע שהוא לא אוהב את החרדים....

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

 

- מה עם העולם הערבי מסביבנו...... ?

אההה...?

 

- מה עם הנדל"ן והמניות של עשירי ישראל 

אני ועוצם ידי.... אהה..?

 

- מה עם ניסיון השמאל לגנוב לנו את המדינה היהודית..... ?

ברוך השם כשל.... לא?...... אהה..?

 

ועוד היד נטויה.....

 

בעזרת השם המשך יבוא.

עשירי ישראל ישרדו. מי שלא ישרוד זה כל אלה שאינם עשירים ויאבדו את עבודתם ועסקיהם הקטנים ועל זה אתה מברך את השם?

 

לא יודע מה עם הערבים אבל עצם הקמת הממשלה החדשה עם  גנץ רק מחלישה את הימין בסגנון שלך ואני מאוד מרוצה. פה באמת אפשר להגיד ברוך השם. הרי ידוע שהוא לא אוהב את החרדים....

 

כרגע אין זה הזמן לוויכוחים

חכם שעניו בראשו מבין על מה אני מדבר

 

- לעת עתה..... ההומואים בבתים בארון...? - כן או לא...... אהה..?

 

- לעת עתה..... הנשים בבתים, במטבח...? - כן או לא...... אהה...?

 

-לעת עתה חגיגת האורגיות, ההוללות, המסיבות, התגודדות הבליינים בבועה התל אביבית מושבתים.... ? - כן או לא..... אהה..?

 

ברוך השם..... עוד היד נטויה. 

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

 

- מה עם העולם הערבי מסביבנו...... ?

אההה...?

 

- מה עם הנדל"ן והמניות של עשירי ישראל 

אני ועוצם ידי.... אהה..?

 

- מה עם ניסיון השמאל לגנוב לנו את המדינה היהודית..... ?

ברוך השם כשל.... לא?...... אהה..?

 

ועוד היד נטויה.....

 

בעזרת השם המשך יבוא.

עשירי ישראל ישרדו. מי שלא ישרוד זה כל אלה שאינם עשירים ויאבדו את עבודתם ועסקיהם הקטנים ועל זה אתה מברך את השם?

 

לא יודע מה עם הערבים אבל עצם הקמת הממשלה החדשה עם  גנץ רק מחלישה את הימין בסגנון שלך ואני מאוד מרוצה. פה באמת אפשר להגיד ברוך השם. הרי ידוע שהוא לא אוהב את החרדים....

 

כרגע אין זה הזמן לוויכוחים

חכם שעניו בראשו מבין על מה אני מדבר

 

- לעת עתה..... ההומואים בבתים בארון...? - כן או לא...... אהה..?

 

- לעת עתה..... הנשים בבתים, במטבח...? - כן או לא...... אהה...?

 

-לעת עתה חגיגת האורגיות, ההוללות, המסיבות, התגודדות הבליינים בבועה התל אביבית מושבתים.... ? - כן או לא..... אהה..?

 

ברוך השם..... עוד היד נטויה. 

לעת עתה אין תפילות בבית הכנסת? כן או לא?

לעת עתה אין מקוואות כן או לא?

לעת עתה אין לימודים בבתי המדרש ובישיבות כן או לא?

לעת עתה נפגם ליל הסדר בצורה משמעותית? כן או לא?

ברוך השם עוד היד נטויה...

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

 

- מה עם העולם הערבי מסביבנו...... ?

אההה...?

 

- מה עם הנדל"ן והמניות של עשירי ישראל 

אני ועוצם ידי.... אהה..?

 

- מה עם ניסיון השמאל לגנוב לנו את המדינה היהודית..... ?

ברוך השם כשל.... לא?...... אהה..?

 

ועוד היד נטויה.....

 

בעזרת השם המשך יבוא.

עשירי ישראל ישרדו. מי שלא ישרוד זה כל אלה שאינם עשירים ויאבדו את עבודתם ועסקיהם הקטנים ועל זה אתה מברך את השם?

 

לא יודע מה עם הערבים אבל עצם הקמת הממשלה החדשה עם  גנץ רק מחלישה את הימין בסגנון שלך ואני מאוד מרוצה. פה באמת אפשר להגיד ברוך השם. הרי ידוע שהוא לא אוהב את החרדים....

 

כרגע אין זה הזמן לוויכוחים

חכם שעניו בראשו מבין על מה אני מדבר

 

- לעת עתה..... ההומואים בבתים בארון...? - כן או לא...... אהה..?

 

- לעת עתה..... הנשים בבתים, במטבח...? - כן או לא...... אהה...?

 

-לעת עתה חגיגת האורגיות, ההוללות, המסיבות, התגודדות הבליינים בבועה התל אביבית מושבתים.... ? - כן או לא..... אהה..?

 

ברוך השם..... עוד היד נטויה. 

לעת עתה אין תפילות בבית הכנסת? כן או לא?

לעת עתה אין מקוואות כן או לא?

לעת עתה אין לימודים בבתי המדרש ובישיבות כן או לא?

לעת עתה נפגם ליל הסדר בצורה משמעותית? כן או לא?

ברוך השם עוד היד נטויה...

 

אתה מספיק מבוגר לזכור מה משה דיין אמר:

 

"רק לחמור מראים חצי עבודה"

 

קאפיש...?

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

 

- מה עם העולם הערבי מסביבנו...... ?

אההה...?

 

- מה עם הנדל"ן והמניות של עשירי ישראל 

אני ועוצם ידי.... אהה..?

 

- מה עם ניסיון השמאל לגנוב לנו את המדינה היהודית..... ?

ברוך השם כשל.... לא?...... אהה..?

 

ועוד היד נטויה.....

 

בעזרת השם המשך יבוא.

עשירי ישראל ישרדו. מי שלא ישרוד זה כל אלה שאינם עשירים ויאבדו את עבודתם ועסקיהם הקטנים ועל זה אתה מברך את השם?

 

לא יודע מה עם הערבים אבל עצם הקמת הממשלה החדשה עם  גנץ רק מחלישה את הימין בסגנון שלך ואני מאוד מרוצה. פה באמת אפשר להגיד ברוך השם. הרי ידוע שהוא לא אוהב את החרדים....

 

כרגע אין זה הזמן לוויכוחים

חכם שעניו בראשו מבין על מה אני מדבר

 

- לעת עתה..... ההומואים בבתים בארון...? - כן או לא...... אהה..?

 

- לעת עתה..... הנשים בבתים, במטבח...? - כן או לא...... אהה...?

 

-לעת עתה חגיגת האורגיות, ההוללות, המסיבות, התגודדות הבליינים בבועה התל אביבית מושבתים.... ? - כן או לא..... אהה..?

 

ברוך השם..... עוד היד נטויה. 

לעת עתה אין תפילות בבית הכנסת? כן או לא?

לעת עתה אין מקוואות כן או לא?

לעת עתה אין לימודים בבתי המדרש ובישיבות כן או לא?

לעת עתה נפגם ליל הסדר בצורה משמעותית? כן או לא?

ברוך השם עוד היד נטויה...

 

אתה מספיק מבוגר לזכור מה משה דיין אמר:

 

"רק לחמור מראים חצי עבודה"

 

קאפיש...?

גם אתה..

 

חיים אתה יודע..... פסח מתקרב

ובסימן פסח.... מה למדנו מסיפור יציאת מצריים.... ?

 

לא אלמן ישראל.....

 

ישראל בטח בה'

בעזרת השם, עוד היד נטויה עד לגאולה השלמה.

...כן דבריך נקראים ומעידים על תלישות כותבם - העולם הערבי יוותר על הר-הבית...

תתבייש לך. לא ברור שהדור הצעיר יקרא את אליהו ויגיד: וואלה באמת הערבים יוותרו על הר הבית וההומואים יחזרו לארון, והנשים יוורו על קריירה ויחזרו למטבח והזוגות לא יתגרשו והמשיח יגיע . אבל האם זה אומר גם שנפסיק לאונן?

 

promises made, promises kept

 

אירופה אינדראד - כן או לא....?

ועוד היד נטויה

 

חזון הכפר הגלובלי אינדרארד - כן או לא......?

ועוד היד נטויה

 

המשך יבוא בעזרת השם.

אם זה בעזרת השם אז אני רגוע....

 

- מה עם העולם הערבי מסביבנו...... ?

אההה...?

 

- מה עם הנדל"ן והמניות של עשירי ישראל 

אני ועוצם ידי.... אהה..?

 

- מה עם ניסיון השמאל לגנוב לנו את המדינה היהודית..... ?

ברוך השם כשל.... לא?...... אהה..?

 

ועוד היד נטויה.....

 

בעזרת השם המשך יבוא.

אהבליהו פ., "אהה" פרושו "אללי", "אבוי", מלת קריאה מביעת צער, ומקומה דרך כלל בתחילת משפט שבהמשכו מתואר ארוע לא-טוב.

מה שלבטח התכוונת לכתוב הוא "אה" שמקומה בסוף שאלה רטורית אשר התשובה עליה נודעה.

לדוגמא: למחרת החלטת העולם הערבי לפנות את הר-הבית, תוכל להריע כאן "ומה עם הר הבית, אה?", לקול תשואותינו...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

 

חיים אתה יודע..... פסח מתקרב

ובסימן פסח.... מה למדנו מסיפור יציאת מצריים.... ?

 

לא אלמן ישראל.....

 

ישראל בטח בה'

בעזרת השם, עוד היד נטויה עד לגאולה השלמה.

ישראל בטח בה' שאילו החריב מקדשינו בראשונה דיינו

שאילו החריב מקדשנו בשנייה -דיינו

שאילו הוציאנו לגלות ונתן ארצנו לאחרים -דיינו

שאליו לא מנע מאיתנו -פרעות -דיינו

שאילו לא גרשנו מספרד -דיינו

שאילו לא מנע מחמלניצקי לפרוע בנו בת"ח ת"ט - דיינו

שאילו לא מנע את הפוגרומים ברוסיה- דיינו

שאילו לא שתק בשואה -דיינו

די די דיינו. די דיינו די דיינו דיינו דיינו דיינו...

 

על אחת כמה וכמה שלא נקט אצבע שנחרב  מקדש ראשון והחריב מקדש שני והוציאנו לגלות, ולא מנע פרעות וגירוש וגזרות ת"ח ת"ט ופוגרומים ושואה. אכן עלינו לשים מבטחנו רק בו....

 

 

חיים אתה יודע..... פסח מתקרב

ובסימן פסח.... מה למדנו מסיפור יציאת מצריים.... ?

 

לא אלמן ישראל.....

 

ישראל בטח בה'

בעזרת השם, עוד היד נטויה עד לגאולה השלמה.

ישראל בטח בה' שאילו החריב מקדשינו בראשונה דיינו

שאילו החריב מקדשנו בשנייה -דיינו

שאילו הוציאנו לגלות ונתן ארצנו לאחרים -דיינו

שאליו לא מנע מאיתנו -פרעות -דיינו

שאילו לא גרשנו מספרד -דיינו

שאילו לא מנע מחמלניצקי לפרוע בנו בת"ח ת"ט - דיינו

שאילו לא מנע את הפוגרומים ברוסיה- דיינו

שאילו לא שתק בשואה -דיינו

די די דיינו. די דיינו די דיינו דיינו דיינו דיינו...

 

על אחת כמה וכמה שלא נקט אצבע שנחרב  מקדש ראשון והחריב מקדש שני והוציאנו לגלות, ולא מנע פרעות וגירוש וגזרות ת"ח ת"ט ופוגרומים ושואה. אכן עלינו לשים מבטחנו רק בו....

 

 

ולכן.....

על אחת כמה וכמה.....

 

בעזרת השם, חשבונות היסטוריים מתחילים להסגר

 

אל נקמות ה'

יום נקם ושילם הגיע.

מה זה ידוע? מעולם לא שכבתי עם מישהי שלא רצתה בזה ורק בדמיון שלך "מזיינים מסביב לשעון"(זה אפילו לא קורה בחיי נישואין...) . לא זכור לי שמישהי טענה שהיא "סבלה" (מקסימום לא נהנתה...) ולא ברור לי על איזה סבל סביבתי אתה מדבר. לדעתי הרבה יותר סבל נגרם מהאיסור להזדיין.

 

בכל מערכת בין בני אדם שחיים בחברה יש אנשים שנפגעים ("האח הגדול" ניזונה מאקווריום אנושי של אנשים שנאלצים לחיות יחד ופוגעים ונפגעים כל הזמן למצהלות ההמון..) גם אם זה לא כרוך במערכת אינטימית. האם לשם כך נתבודד ונתנזר רק כדי  ש"לא יסבלו" .

בעיקרון נישואין נועדו למסד יחסים זוגיים בין בני זוג שחיפשו את החלק השני שלהם והחליטו שהם מתאימים וראויים. אם לא תתנסה

איך תדע?

 

אכן "זיונים זה לא הכל" אתה הופך אותם לעניין ול"הכול".

אדם שוחר טוב אכן מנסה לצמצם את הסבל סביבוץ לא מצמצמים סבל ע"י איסורים וגזרות מיותרים.  הם רק מביאים לסבל.

 

ובכן, אובר חוכם שכמותך....... ?

 

אתה מסכים איתי כי "אדם שוחר טוב מנסה לצמצם את הסבל מסביבו"

 

ואני רק שאלה... ???

 

כמה אתה מפריש לצדקה בסביבתך אהה..... אובר חוכם?

 

שכן כמדומני אתה מצהיר על עצמך כאחד שאידיאולוגית מתנגד לצדקה

 

אז על פי הגדרתך כמדומני

העובדה כי אינך מפריש לצדקה מוכיחה כי אינך כולל את עצמך במסגרת בני האנוש שוחרי הטוב...

 

מעניין באיזה התפתלות לשונית תצא ממצב סותר לכאורה זה שעומד מולך..... ? 

 

בעזרת השם במהרה בימנו יבנה בית המקדש, ויתקיים בנו הפסוק

הפסוק המלא מספר שמות פרק לד פסוק כד:

 

                                  "כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבולך

            ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני ה' אלוהיך שלוש פעמים בשנה" 

מי יעשה את זה? האלוקים של הרבנים???

לאחר שעשו להם אלוהים אחרים???

אחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח......

בכי, בכי.....

 

חיים אתה יודע..... פסח מתקרב

ובסימן פסח.... מה למדנו מסיפור יציאת מצריים.... ?

 

לא אלמן ישראל.....

 

ישראל בטח בה'

בעזרת השם, עוד היד נטויה עד לגאולה השלמה.

ישראל בטח בה' שאילו החריב מקדשינו בראשונה דיינו

שאילו החריב מקדשנו בשנייה -דיינו

שאילו הוציאנו לגלות ונתן ארצנו לאחרים -דיינו

שאליו לא מנע מאיתנו -פרעות -דיינו

שאילו לא גרשנו מספרד -דיינו

שאילו לא מנע מחמלניצקי לפרוע בנו בת"ח ת"ט - דיינו

שאילו לא מנע את הפוגרומים ברוסיה- דיינו

שאילו לא שתק בשואה -דיינו

די די דיינו. די דיינו די דיינו דיינו דיינו דיינו...

 

על אחת כמה וכמה שלא נקט אצבע שנחרב  מקדש ראשון והחריב מקדש שני והוציאנו לגלות, ולא מנע פרעות וגירוש וגזרות ת"ח ת"ט ופוגרומים ושואה. אכן עלינו לשים מבטחנו רק בו....

 

 

ולכן.....

על אחת כמה וכמה.....

 

בעזרת השם, חשבונות היסטוריים מתחילים להסגר

 

אל נקמות ה'

יום נקם ושילם הגיע.

חשבון היסטורי אחרי כל הפשלות של אלוהים לאורך הדורות אתה עוד מאמין ב"חשבון היסטורי"?  שבכל דור ודור היו נאיבים סכלים שהאמינו שהקב"ה מצילנו מידם וכל פעם נוכחו לדעת כי הם טועים. אתה מצטרף לשרשרת ארוכה של פתאים. ברוך הבא!

עבור לעמוד
, , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אליהו פ, חיים קאופמן, standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר