יהודה....להתרים אנשים בבית כנסת בשבת, זה לא מלאכה?

גם אם זה למטרה רוחנית ונעלה...

לא זאת השאלה, כמו שיש מרואיינים שאומרים. כשהשאלה אכן צולעת, או כשאין להם תשובה לשאלה שנשאלו...

 

השאלה היא איזו אופציה אחרת יש לך כדי להתרים אותם, אם לא בשבת כשהם עולים לתורה ושיש ציבור יותר גדול בבית הכנסת.

 

ולדעתי זו לא עבודה. לא מחזיקים בכסף ולא מדברים או עוסקים בפרטי איזו עסקה שאולי קשורה באיזו עבודה. לא כותבים\רושמים את התרומות, ומסתמכים על הזיכרון כמה הבטיח כ"א לתרום.

 

(זה מצחיק אותי שאני עונה בכזה פירוט ורצינות על עניין שסובב סביב בית כנסת תפילות וקריאה בתורה. כי אני לא מאמינה בכלל בכלל בתפילה\ות, לגמרי לגמרי, ולגבי התורה, לא נעים לי להגיד, אביל מדובר בשקר הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית).

 

שאלת את חברך כאח לך יהודה, סליחה שהתערבתי.

למה אריאלה..כבוגרת אולפנה את ענית בסדר..

בזמן בית המקדש הקריבו קורבנות. הלויים נגנו בנבל וכינור.

היות שאין בית המקדש...ונשלמה פרים שפתינו כלומר תפילה במקום קורבנות...

כמו שאמרה אריאלה כדי לתחזק את בית הכנסת חייבים כסף.. חשמל מזגנים נקיון.

לכן מתרימים בשבת..ואומרים בלי נדר..

והגבאים זוכרים כל אחד כמה תרם.

יש להם קופסה עם שמות .  ומחיר הם מצמידים מחיר לשם.

למה אריאלה..כבוגרת אולפנה את ענית בסדר..

בזמן בית המקדש הקריבו קורבנות. הלויים נגנו בנבל וכינור.

היות שאין בית המקדש...ונשלמה פרים שפתינו כלומר תפילה במקום קורבנות...

כמו שאמרה אריאלה כדי לתחזק את בית הכנסת חייבים כסף.. חשמל מזגנים נקיון.

לכן מתרימים בשבת..ואומרים בלי נדר..

והגבאים זוכרים כל אחד כמה תרם.

יש להם קופסה עם שמות .  ומחיר הם מצמידים מחיר לשם.

אז ,הכון להפתעה,אחי...

כולי דרוך...

רק ששריריי לא חזקים כבעבר 

אז שחרר כבר

כולי דרוך...

רק ששריריי לא חזקים כבעבר 

אז שחרר כבר

פסוק בתורה שאומר שזו  מלאכה...

לכן,כל השבתות בישראל מחוללות בידי החרדים.

נו

תביא את הפסוק..

נו

תביא את הפסוק..

פרשת השבוע --פרשת ויקהל...

בעניין ההתרמה,שמתרימים את העם להקמת המשכן...

ומשה אומר לעם להפסיק את ההתרמה כי יש כבר יותר מדי...

והפסוק --

 

 "ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמור ,איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש,ויכלא העם מלהביא"...

מי שעבד במשכן היו החכמים האומנים שעשו אותו...

אבל הקריאה היא  לכל איש ואישה להפסיק את מלאכת ההתרמה

המלאכה ששמה התרמה

המלאכה ששמה התרמה

המלאכה ששמה התרמה

התרמה

 אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש

אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש

אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש

 

כלומר ההתרמה בשבת בבתי הכנסת היא מלאכה

כלומר הרבנים בורים ועמי ארצות בתורה

וזה --במקרה הטוב,שזה לא בכוונה....

אל יעשו עוד  מלאכה לתרומת הקודש

 

ועכשיו ------------לפירוש ...

קדימה, אחי.....

 

סופריצה..................

מי אמר שזה היה ביום שבת..

נניח לשיטתך שאכן מלאכת ההתרמה היא אכן מלאכה 

איך אתה יודע שבדיוק ביום שישי לפני כניסת השבת הפסיקו?


ב) איסוף התרומות למשכן

רש"י הראשון על הפרשה הקודמת, ויקהל (פרק ל"ה פס' א'), כותב שמשה ביקש מעם ישראל לתרום למשכן "למחרת יום הכפורים, כשירד מן ההר". וממילא בימים שלאחר מכן נאספו התרומות למשכן. איסוף התרומות לקח יומיים נוספים- "א"ר יוחנן לשני בקרים הביאו והותר שנאמר 'והמלאכה היתה דים' (שמות, ל"ו). עוד יום עד שהדריכו את בצלאל ואהליאב והוציאו קול במחנה שיפסיקו להביא תרומות, והגענו לי"ד בתשרי. למחרת, בט"ו בתשרי, החלה בניית המשכן. אגב, ע"פ הגר"א עם תחילת בניית המשכן חזרו ענני הכבוד להקיף את עם ישראל, לאחר שבוטלו אחרי חטא העגל, ולכן חג הסוכות, שהוא זכר לענני הכבוד, מתחיל בט"ו בתשרי.

 

https://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99---%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F/

 

מי אמר שזה היה ביום שבת..

נניח לשיטתך שאכן מלאכת ההתרמה היא אכן מלאכה 

איך אתה יודע שבדיוק ביום שישי לפני כניסת השבת הפסיקו?

ההתרמה לדבר קודש היא מלאכה...

ולכן ההתרמה בבתי הכנסת בשבת היא חילול השבת...

ולכן...ההתרמה בבתי הכנסת

בבתי הכנסת

בשבת

בשבת

היא חילול שבת...

ולכן הוכחתי לך שהיהדות מחללת שבת  --לפי התורה

 

הוכחתי לך

שהיהדות מחללת שבת...

 

אתה מתעקש לא להבין.

יש מלאכות.. שמותרות בשבת בזמן יש מקדש.

הרי כתוב בפירוש..וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן...

השיר שהיו הלוים אומרים בכל יום גם בשבת.. מזמור שיר ליום השבת...וזה היה עם כלי נגינה..

הללויה הללו אל בקודשו הללוהו ...בנבל וכינור. הללוהו בתוף ומחול. הללוהו במינים ועוגב...


ב) איסוף התרומות למשכן

רש"י הראשון על הפרשה הקודמת, ויקהל (פרק ל"ה פס' א'), כותב שמשה ביקש מעם ישראל לתרום למשכן "למחרת יום הכפורים, כשירד מן ההר". וממילא בימים שלאחר מכן נאספו התרומות למשכן. איסוף התרומות לקח יומיים נוספים- "א"ר יוחנן לשני בקרים הביאו והותר שנאמר 'והמלאכה היתה דים' (שמות, ל"ו). עוד יום עד שהדריכו את בצלאל ואהליאב והוציאו קול במחנה שיפסיקו להביא תרומות, והגענו לי"ד בתשרי. למחרת, בט"ו בתשרי, החלה בניית המשכן. אגב, ע"פ הגר"א עם תחילת בניית המשכן חזרו ענני הכבוד להקיף את עם ישראל, לאחר שבוטלו אחרי חטא העגל, ולכן חג הסוכות, שהוא זכר לענני הכבוד, מתחיל בט"ו בתשרי.

 

https://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99---%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F/

 

למה אתה מביא לו פירוש רש"י ומנפנף לו עם זה כמו עם בד אדום לשור? - כשהוא הסביר כבר מזמן כמה הוא מתעב את רש"י ואת פירושיו.

 

(אם כי שמעתי ששוורים הם הכלל עיוורי צבעים).


ב) איסוף התרומות למשכן

רש"י הראשון על הפרשה הקודמת, ויקהל (פרק ל"ה פס' א'), כותב שמשה ביקש מעם ישראל לתרום למשכן "למחרת יום הכפורים, כשירד מן ההר". וממילא בימים שלאחר מכן נאספו התרומות למשכן. איסוף התרומות לקח יומיים נוספים- "א"ר יוחנן לשני בקרים הביאו והותר שנאמר 'והמלאכה היתה דים' (שמות, ל"ו). עוד יום עד שהדריכו את בצלאל ואהליאב והוציאו קול במחנה שיפסיקו להביא תרומות, והגענו לי"ד בתשרי. למחרת, בט"ו בתשרי, החלה בניית המשכן. אגב, ע"פ הגר"א עם תחילת בניית המשכן חזרו ענני הכבוד להקיף את עם ישראל, לאחר שבוטלו אחרי חטא העגל, ולכן חג הסוכות, שהוא זכר לענני הכבוד, מתחיל בט"ו בתשרי.

 

https://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99---%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F/

 

למה אתה מביא לו פירוש רש"י ומנפנף לו עם זה כמו עם בד אדום לשור? - כשהוא הסביר כבר מזמן כמה הוא מתעב את רש"י ואת פירושיו.

 

(אם כי שמעתי ששוורים הם הכלל עיוורי צבעים).

ברור שמשה לא התרים בשבת...

בבית הכנסת שלך,מחללים שבת כל שבת...

וצביקהלה  הפלח....ואוהב התורה מספר לך זאת....


ב) איסוף התרומות למשכן

רש"י הראשון על הפרשה הקודמת, ויקהל (פרק ל"ה פס' א'), כותב שמשה ביקש מעם ישראל לתרום למשכן "למחרת יום הכפורים, כשירד מן ההר". וממילא בימים שלאחר מכן נאספו התרומות למשכן. איסוף התרומות לקח יומיים נוספים- "א"ר יוחנן לשני בקרים הביאו והותר שנאמר 'והמלאכה היתה דים' (שמות, ל"ו). עוד יום עד שהדריכו את בצלאל ואהליאב והוציאו קול במחנה שיפסיקו להביא תרומות, והגענו לי"ד בתשרי. למחרת, בט"ו בתשרי, החלה בניית המשכן. אגב, ע"פ הגר"א עם תחילת בניית המשכן חזרו ענני הכבוד להקיף את עם ישראל, לאחר שבוטלו אחרי חטא העגל, ולכן חג הסוכות, שהוא זכר לענני הכבוד, מתחיל בט"ו בתשרי.

 

https://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99---%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F/

 

למה אתה מביא לו פירוש רש"י ומנפנף לו עם זה כמו עם בד אדום לשור? - כשהוא הסביר כבר מזמן כמה הוא מתעב את רש"י ואת פירושיו.

 

(אם כי שמעתי ששוורים הם הכלל עיוורי צבעים).

ברור שמשה לא התרים בשבת...

בבית הכנסת שלך,מחללים שבת כל שבת...

וצביקהלה  הפלח....ואוהב התורה מספר לך זאת....

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר