לפני חורבן הבית האמינו המורדים שה' לא יתן להחריב את מקדשו ובאורח פלאי יהודה תינצל. אחרי השבר הגדול בפרעות ת"ח ת"ט הגיע שבתי צבי והמונים האמינו שהוא המשיח. ההיסטוריה היהודית רוויה משיחי שקר ואמונות במשיח ואנשים הוזים המנותקים מהמציאות שבאמת האמינו באמונת ההבל הזאת -שמעולם לא הוכיחה עצמה. אז עוד אחד מצטרף למדורת  השוטים הזו. ביר דיל.

 

אם כך אתה חושב.....

 

אזי מדוע זה מקומם אותך ושכמותך

 

אם תפישת עולמך מעוגנת במסמרות - אזי אין לך מה לדאוג

 

אז מה לך ולשכמותך כי תלינו?

 

למה כל המאמצים האקטיביים לחסל את הציביון היהודי של ישראל ?

 

תנו לנו לעשות את שלנו, באופן של דרכי פיוס, בדרכי שלום ואחדות

אבולוציוניים ודמוקרטים

 

ואל תנסו לגנוב את המדינה באמצעים פשיסטיים. 

אני בטח לא דואג. אני רק מביע את עמדתי ביחס לאמונותיך. כל עוד זה במסגרת חיה ותן לחיות זה באמת לא מעניין אותי. בינתיים אתה הוא זה ששואף לחסל את אמונותי באמצעים פשיסטיים. הרי אני ושכמותי עדיין רוב ולא מונע ממך כלום -אתה הוא זה שטוען שכשאתה תהיה רוב תתנגד לתת לי לחיות כרצוני.

 

אני לא מומחה אך אם אינני טועה

הרי שמתי לב שלאחרונה אנו קוראים בתורה את ההוראות להקמת המשכן, ואוהל מועד שבו לוחות הברית שוכנו

כמו כן יש תאורים מפורטים לגבי בגדי הקודש

 

עכשיו.....

המשכן שימש אותנו תקופה של שנים עד הקמת בית המקדש בידי שלמה המלך

בעזרת השם נקים במהרה בימנו את בית המקדש השלישי בהר הבית עם ביאת המשיח

 

אך אני תוהה למה עד כה לא הוקם המשכן, ולא הוכנו בגדי בקודש?

ייתכן, שאכן יש מדברים אלו, ואני איני מודע להם. 

ומה תשים בארון הקודש?

 

אני אינני יכול לענות על שאלות מסוג זה.....

 

אך לפי הבנתי יש לעשות את ההכנות המתאימות

כלומר בגדי קודש, כלי המשכן, אוהל מועד, כלי בית המקדש וכו'

 

כלומר להיות מוכנים עד לבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימנו

שהוא בוודאי ידע יותר

 

גם עם המשכן ואוהל מועד חיינו בעבר שנים ארוכות, לפני שהיה לנו בית המקדש

וגם כיום ניתן לפי הבנת התם שלי, לבנות את המשכן ואוהל מועד על כל הכרוך בכך

הדתיים המומחים לדבר יוכלו לעת עתה לקבוע מה צריך להיות במשכן

לגבי כמעט הכל, יש הוראות בתורה איך לבנות זאת. 

 

בלי לוחות אין מקדש...ושום רב דביל לא יכול להכניס הלכות דביליות כאן.

אין בתורה הוראות למקדש שאינו אוהל צנוע עשוי מעורות...

אין בתורה ציון של המקום שבו יבחר אלוהים לשום את שמו שם.

אין בתורה שום סימן וזכר לכל  משיח מתנייק שהוא....

 

אצל הנביאים מדובר באופן ברור על משיח

בתהילים ישנם איזכורים רבים על משיח

 

כן נכון, לעת עתה ניתן לבנות אוהל מועד צנוע על פי הכתוב בתורה

וכמו כן, ניתן להכין את בגדי הקודש וכלי הקודש

 

לגבי לוחות הברית נצטרך לחכות למשיח שיקבע בעניין.

תהילים זה ספר שנאה , דרעק של ספר....

איזה נביא מדבר על משיח?

ישעיה?

הוא מדבר על אחרית הימים כשתינוק ישחק עם נחש פתן ארסי...זה משל....

זה יהיה?

 

כן ישעיהו בפרק י"א.....

 

וישנם כמדומני גם אחרים - אני לא כל כך בקיא

ישעיהו מדבר על כך "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה..... וכו'

 

נדמה לי שיהודה לאחרונה הביא ציטטה של כל פרק י"א

אני בטוח שאתה יודע במה מדובר. 

 

אני לא מומחה אך אם אינני טועה

הרי שמתי לב שלאחרונה אנו קוראים בתורה את ההוראות להקמת המשכן, ואוהל מועד שבו לוחות הברית שוכנו

כמו כן יש תאורים מפורטים לגבי בגדי הקודש

 

עכשיו.....

המשכן שימש אותנו תקופה של שנים עד הקמת בית המקדש בידי שלמה המלך

בעזרת השם נקים במהרה בימנו את בית המקדש השלישי בהר הבית עם ביאת המשיח

 

אך אני תוהה למה עד כה לא הוקם המשכן, ולא הוכנו בגדי בקודש?

ייתכן, שאכן יש מדברים אלו, ואני איני מודע להם. 

ומה תשים בארון הקודש?

 

אני אינני יכול לענות על שאלות מסוג זה.....

 

אך לפי הבנתי יש לעשות את ההכנות המתאימות

כלומר בגדי קודש, כלי המשכן, אוהל מועד, כלי בית המקדש וכו'

 

כלומר להיות מוכנים עד לבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימנו

שהוא בוודאי ידע יותר

 

גם עם המשכן ואוהל מועד חיינו בעבר שנים ארוכות, לפני שהיה לנו בית המקדש

וגם כיום ניתן לפי הבנת התם שלי, לבנות את המשכן ואוהל מועד על כל הכרוך בכך

הדתיים המומחים לדבר יוכלו לעת עתה לקבוע מה צריך להיות במשכן

לגבי כמעט הכל, יש הוראות בתורה איך לבנות זאת. 

 

בלי לוחות אין מקדש...ושום רב דביל לא יכול להכניס הלכות דביליות כאן.

אין בתורה הוראות למקדש שאינו אוהל צנוע עשוי מעורות...

אין בתורה ציון של המקום שבו יבחר אלוהים לשום את שמו שם.

אין בתורה שום סימן וזכר לכל  משיח מתנייק שהוא....

 

אצל הנביאים מדובר באופן ברור על משיח

בתהילים ישנם איזכורים רבים על משיח

 

כן נכון, לעת עתה ניתן לבנות אוהל מועד צנוע על פי הכתוב בתורה

וכמו כן, ניתן להכין את בגדי הקודש וכלי הקודש

 

לגבי לוחות הברית נצטרך לחכות למשיח שיקבע בעניין.

תהילים זה ספר שנאה , דרעק של ספר....

איזה נביא מדבר על משיח?

ישעיה?

הוא מדבר על אחרית הימים כשתינוק ישחק עם נחש פתן ארסי...זה משל....

זה יהיה?

 

כן ישעיהו בפרק י"א.....

 

וישנם כמדומני גם אחרים - אני לא כל כך בקיא

ישעיהו מדבר על כך "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה..... וכו'

 

נדמה לי שיהודה לאחרונה הביא ציטטה של כל פרק י"א

אני בטוח שאתה יודע במה מדובר. 

 

דרך אגב.....

תהילים הוא ספר המאוד חביב עלי

קרוב לליבי, שחודשים רבים כבר אני קורא בוא בפליאה

על התבונה הנבואית, והחוכמה שהוא מקפל בתוכו.

 

אני לא מומחה אך אם אינני טועה

הרי שמתי לב שלאחרונה אנו קוראים בתורה את ההוראות להקמת המשכן, ואוהל מועד שבו לוחות הברית שוכנו

כמו כן יש תאורים מפורטים לגבי בגדי הקודש

 

עכשיו.....

המשכן שימש אותנו תקופה של שנים עד הקמת בית המקדש בידי שלמה המלך

בעזרת השם נקים במהרה בימנו את בית המקדש השלישי בהר הבית עם ביאת המשיח

 

אך אני תוהה למה עד כה לא הוקם המשכן, ולא הוכנו בגדי בקודש?

ייתכן, שאכן יש מדברים אלו, ואני איני מודע להם. 

ומה תשים בארון הקודש?

 

אני אינני יכול לענות על שאלות מסוג זה.....

 

אך לפי הבנתי יש לעשות את ההכנות המתאימות

כלומר בגדי קודש, כלי המשכן, אוהל מועד, כלי בית המקדש וכו'

 

כלומר להיות מוכנים עד לבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימנו

שהוא בוודאי ידע יותר

 

גם עם המשכן ואוהל מועד חיינו בעבר שנים ארוכות, לפני שהיה לנו בית המקדש

וגם כיום ניתן לפי הבנת התם שלי, לבנות את המשכן ואוהל מועד על כל הכרוך בכך

הדתיים המומחים לדבר יוכלו לעת עתה לקבוע מה צריך להיות במשכן

לגבי כמעט הכל, יש הוראות בתורה איך לבנות זאת. 

 

בלי לוחות אין מקדש...ושום רב דביל לא יכול להכניס הלכות דביליות כאן.

אין בתורה הוראות למקדש שאינו אוהל צנוע עשוי מעורות...

אין בתורה ציון של המקום שבו יבחר אלוהים לשום את שמו שם.

אין בתורה שום סימן וזכר לכל  משיח מתנייק שהוא....

 

אצל הנביאים מדובר באופן ברור על משיח

בתהילים ישנם איזכורים רבים על משיח

 

כן נכון, לעת עתה ניתן לבנות אוהל מועד צנוע על פי הכתוב בתורה

וכמו כן, ניתן להכין את בגדי הקודש וכלי הקודש

 

לגבי לוחות הברית נצטרך לחכות למשיח שיקבע בעניין.

תהילים זה ספר שנאה , דרעק של ספר....

איזה נביא מדבר על משיח?

ישעיה?

הוא מדבר על אחרית הימים כשתינוק ישחק עם נחש פתן ארסי...זה משל....

זה יהיה?

 

כן ישעיהו בפרק י"א.....

 

וישנם כמדומני גם אחרים - אני לא כל כך בקיא

ישעיהו מדבר על כך "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה..... וכו'

 

נדמה לי שיהודה לאחרונה הביא ציטטה של כל פרק י"א

אני בטוח שאתה יודע במה מדובר. 

 

דרך אגב.....

תהילים הוא ספר המאוד חביב עלי

קרוב לליבי, שחודשים רבים כבר אני קורא בוא בפליאה

על התבונה הנבואית, והחוכמה שהוא מקפל בתוכו.

ספר תהילים הוא הספר הפחות אהוב עלי בתנ"ך. יש בו אמנם שירה פיוטית נפלאה אבל מבחינת התוכן זה ספר רצוף דברי חנופה לאל ואין בו לטעמי שום תובנה מלבד פיאור גדולת האל.  אותי זה משעמם.

 

אני לא מומחה אך אם אינני טועה

הרי שמתי לב שלאחרונה אנו קוראים בתורה את ההוראות להקמת המשכן, ואוהל מועד שבו לוחות הברית שוכנו

כמו כן יש תאורים מפורטים לגבי בגדי הקודש

 

עכשיו.....

המשכן שימש אותנו תקופה של שנים עד הקמת בית המקדש בידי שלמה המלך

בעזרת השם נקים במהרה בימנו את בית המקדש השלישי בהר הבית עם ביאת המשיח

 

אך אני תוהה למה עד כה לא הוקם המשכן, ולא הוכנו בגדי בקודש?

ייתכן, שאכן יש מדברים אלו, ואני איני מודע להם. 

ומה תשים בארון הקודש?

 

אני אינני יכול לענות על שאלות מסוג זה.....

 

אך לפי הבנתי יש לעשות את ההכנות המתאימות

כלומר בגדי קודש, כלי המשכן, אוהל מועד, כלי בית המקדש וכו'

 

כלומר להיות מוכנים עד לבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימנו

שהוא בוודאי ידע יותר

 

גם עם המשכן ואוהל מועד חיינו בעבר שנים ארוכות, לפני שהיה לנו בית המקדש

וגם כיום ניתן לפי הבנת התם שלי, לבנות את המשכן ואוהל מועד על כל הכרוך בכך

הדתיים המומחים לדבר יוכלו לעת עתה לקבוע מה צריך להיות במשכן

לגבי כמעט הכל, יש הוראות בתורה איך לבנות זאת. 

 

בלי לוחות אין מקדש...ושום רב דביל לא יכול להכניס הלכות דביליות כאן.

אין בתורה הוראות למקדש שאינו אוהל צנוע עשוי מעורות...

אין בתורה ציון של המקום שבו יבחר אלוהים לשום את שמו שם.

אין בתורה שום סימן וזכר לכל  משיח מתנייק שהוא....

 

אצל הנביאים מדובר באופן ברור על משיח

בתהילים ישנם איזכורים רבים על משיח

 

כן נכון, לעת עתה ניתן לבנות אוהל מועד צנוע על פי הכתוב בתורה

וכמו כן, ניתן להכין את בגדי הקודש וכלי הקודש

 

לגבי לוחות הברית נצטרך לחכות למשיח שיקבע בעניין.

תהילים זה ספר שנאה , דרעק של ספר....

איזה נביא מדבר על משיח?

ישעיה?

הוא מדבר על אחרית הימים כשתינוק ישחק עם נחש פתן ארסי...זה משל....

זה יהיה?

 

כן ישעיהו בפרק י"א.....

 

וישנם כמדומני גם אחרים - אני לא כל כך בקיא

ישעיהו מדבר על כך "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה..... וכו'

 

נדמה לי שיהודה לאחרונה הביא ציטטה של כל פרק י"א

אני בטוח שאתה יודע במה מדובר. 

 

דרך אגב.....

תהילים הוא ספר המאוד חביב עלי

קרוב לליבי, שחודשים רבים כבר אני קורא בוא בפליאה

על התבונה הנבואית, והחוכמה שהוא מקפל בתוכו.

ספר תהילים הוא הספר הפחות אהוב עלי בתנ"ך. יש בו אמנם שירה פיוטית נפלאה אבל מבחינת התוכן זה ספר רצוף דברי חנופה לאל ואין בו לטעמי שום תובנה מלבד פיאור גדולת האל.  אותי זה משעמם.

 

אתה אחד הנמנה על הלא מאמינים....

לכן אני בהחלט מבין את עמדתך זו

 

ולכן גם אין טעם לשכנע אותך, ולפתוח את עינך

 

כל דבר בא בזמנו - כך אומרים

אולי גם אצלך באחד הימים תבוא הארה. 

ספר תהילים הוא אחד הספרים שהכי בו קבלה.

רוב הפסוקים הם רזים ונסתרים.

מבחינת שירה אין שני לו.

כדי שתהי לך תובנה עליך ללמוד אותו לעומק ולא שטחי.

אתה מזכיר לי את קולמוס.. שאמר שלמד זוהר מגיל 16.

הוא קרא את הטקסט הסתום. וחשב שתואר הפיסיקה הוא המפתח להבנת רזין.

 

אני לא מומחה אך אם אינני טועה

הרי שמתי לב שלאחרונה אנו קוראים בתורה את ההוראות להקמת המשכן, ואוהל מועד שבו לוחות הברית שוכנו

כמו כן יש תאורים מפורטים לגבי בגדי הקודש

 

עכשיו.....

המשכן שימש אותנו תקופה של שנים עד הקמת בית המקדש בידי שלמה המלך

בעזרת השם נקים במהרה בימנו את בית המקדש השלישי בהר הבית עם ביאת המשיח

 

אך אני תוהה למה עד כה לא הוקם המשכן, ולא הוכנו בגדי בקודש?

ייתכן, שאכן יש מדברים אלו, ואני איני מודע להם. 

ומה תשים בארון הקודש?

 

אני אינני יכול לענות על שאלות מסוג זה.....

 

אך לפי הבנתי יש לעשות את ההכנות המתאימות

כלומר בגדי קודש, כלי המשכן, אוהל מועד, כלי בית המקדש וכו'

 

כלומר להיות מוכנים עד לבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימנו

שהוא בוודאי ידע יותר

 

גם עם המשכן ואוהל מועד חיינו בעבר שנים ארוכות, לפני שהיה לנו בית המקדש

וגם כיום ניתן לפי הבנת התם שלי, לבנות את המשכן ואוהל מועד על כל הכרוך בכך

הדתיים המומחים לדבר יוכלו לעת עתה לקבוע מה צריך להיות במשכן

לגבי כמעט הכל, יש הוראות בתורה איך לבנות זאת. 

 

בלי לוחות אין מקדש...ושום רב דביל לא יכול להכניס הלכות דביליות כאן.

אין בתורה הוראות למקדש שאינו אוהל צנוע עשוי מעורות...

אין בתורה ציון של המקום שבו יבחר אלוהים לשום את שמו שם.

אין בתורה שום סימן וזכר לכל  משיח מתנייק שהוא....

 

אצל הנביאים מדובר באופן ברור על משיח

בתהילים ישנם איזכורים רבים על משיח

 

כן נכון, לעת עתה ניתן לבנות אוהל מועד צנוע על פי הכתוב בתורה

וכמו כן, ניתן להכין את בגדי הקודש וכלי הקודש

 

לגבי לוחות הברית נצטרך לחכות למשיח שיקבע בעניין.

תהילים זה ספר שנאה , דרעק של ספר....

איזה נביא מדבר על משיח?

ישעיה?

הוא מדבר על אחרית הימים כשתינוק ישחק עם נחש פתן ארסי...זה משל....

זה יהיה?

 

כן ישעיהו בפרק י"א.....

 

וישנם כמדומני גם אחרים - אני לא כל כך בקיא

ישעיהו מדבר על כך "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה..... וכו'

 

נדמה לי שיהודה לאחרונה הביא ציטטה של כל פרק י"א

אני בטוח שאתה יודע במה מדובר. 

 

דרך אגב.....

תהילים הוא ספר המאוד חביב עלי

קרוב לליבי, שחודשים רבים כבר אני קורא בוא בפליאה

על התבונה הנבואית, והחוכמה שהוא מקפל בתוכו.

ספר תהילים הוא הספר הפחות אהוב עלי בתנ"ך. יש בו אמנם שירה פיוטית נפלאה אבל מבחינת התוכן זה ספר רצוף דברי חנופה לאל ואין בו לטעמי שום תובנה מלבד פיאור גדולת האל.  אותי זה משעמם.

 

אתה אחד הנמנה על הלא מאמינים....

לכן אני בהחלט מבין את עמדתך זו

 

ולכן גם אין טעם לשכנע אותך, ולפתוח את עינך

 

כל דבר בא בזמנו - כך אומרים

אולי גם אצלך באחד הימים תבוא הארה. 

אם עד כה לא הייתה לי "הארה" היא כנראה כבר לא תגיע. אני מקווה לעומת זאת שאתה תתפכח מההזיות המשיחיות מאמונות ההבל......

 

אני לא מומחה אך אם אינני טועה

הרי שמתי לב שלאחרונה אנו קוראים בתורה את ההוראות להקמת המשכן, ואוהל מועד שבו לוחות הברית שוכנו

כמו כן יש תאורים מפורטים לגבי בגדי הקודש

 

עכשיו.....

המשכן שימש אותנו תקופה של שנים עד הקמת בית המקדש בידי שלמה המלך

בעזרת השם נקים במהרה בימנו את בית המקדש השלישי בהר הבית עם ביאת המשיח

 

אך אני תוהה למה עד כה לא הוקם המשכן, ולא הוכנו בגדי בקודש?

ייתכן, שאכן יש מדברים אלו, ואני איני מודע להם. 

ומה תשים בארון הקודש?

 

אני אינני יכול לענות על שאלות מסוג זה.....

 

אך לפי הבנתי יש לעשות את ההכנות המתאימות

כלומר בגדי קודש, כלי המשכן, אוהל מועד, כלי בית המקדש וכו'

 

כלומר להיות מוכנים עד לבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימנו

שהוא בוודאי ידע יותר

 

גם עם המשכן ואוהל מועד חיינו בעבר שנים ארוכות, לפני שהיה לנו בית המקדש

וגם כיום ניתן לפי הבנת התם שלי, לבנות את המשכן ואוהל מועד על כל הכרוך בכך

הדתיים המומחים לדבר יוכלו לעת עתה לקבוע מה צריך להיות במשכן

לגבי כמעט הכל, יש הוראות בתורה איך לבנות זאת. 

 

בלי לוחות אין מקדש...ושום רב דביל לא יכול להכניס הלכות דביליות כאן.

אין בתורה הוראות למקדש שאינו אוהל צנוע עשוי מעורות...

אין בתורה ציון של המקום שבו יבחר אלוהים לשום את שמו שם.

אין בתורה שום סימן וזכר לכל  משיח מתנייק שהוא....

 

אצל הנביאים מדובר באופן ברור על משיח

בתהילים ישנם איזכורים רבים על משיח

 

כן נכון, לעת עתה ניתן לבנות אוהל מועד צנוע על פי הכתוב בתורה

וכמו כן, ניתן להכין את בגדי הקודש וכלי הקודש

 

לגבי לוחות הברית נצטרך לחכות למשיח שיקבע בעניין.

תהילים זה ספר שנאה , דרעק של ספר....

איזה נביא מדבר על משיח?

ישעיה?

הוא מדבר על אחרית הימים כשתינוק ישחק עם נחש פתן ארסי...זה משל....

זה יהיה?

 

כן ישעיהו בפרק י"א.....

 

וישנם כמדומני גם אחרים - אני לא כל כך בקיא

ישעיהו מדבר על כך "ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה..... וכו'

 

נדמה לי שיהודה לאחרונה הביא ציטטה של כל פרק י"א

אני בטוח שאתה יודע במה מדובר. 

 

דרך אגב.....

תהילים הוא ספר המאוד חביב עלי

קרוב לליבי, שחודשים רבים כבר אני קורא בוא בפליאה

על התבונה הנבואית, והחוכמה שהוא מקפל בתוכו.

ספר תהילים הוא הספר הפחות אהוב עלי בתנ"ך. יש בו אמנם שירה פיוטית נפלאה אבל מבחינת התוכן זה ספר רצוף דברי חנופה לאל ואין בו לטעמי שום תובנה מלבד פיאור גדולת האל.  אותי זה משעמם.

 

אתה אחד הנמנה על הלא מאמינים....

לכן אני בהחלט מבין את עמדתך זו

 

ולכן גם אין טעם לשכנע אותך, ולפתוח את עינך

 

כל דבר בא בזמנו - כך אומרים

אולי גם אצלך באחד הימים תבוא הארה. 

אם עד כה לא הייתה לי "הארה" היא כנראה כבר לא תגיע. אני מקווה לעומת זאת שאתה תתפכח מההזיות המשיחיות מאמונות ההבל......

 

מבחינת האמונה אני ברוך השם התקדמתי רבות

 

בתפיסות עולם כשלך לגבי אלוקים והאמונה נתקלתי כבר לפני עשרות שנים - בהיותי ילד

 

כל הזבל המזוקק, הפרימיטיבי והילדותי של השנאה לדת ולאלוקים - לא חדש

הוא קיים מימים ימימה - ומהווה את שורש הרוע בעולם

 

המאמינים והאמוניים ברובם עושים את עבודת השם

בבחינת "באנו חושך לגרש - בידנו אור ואש". 

אני הייתי מאמין עד גיל 14 והתפכחתי. נטשתי את השלב האינפנטילי שמרבית בני האנוש תקועים בו. את השאלות שאני שואל היום שאלתי גם אז ומעולם לא קיבלתי תשובה.

 

אני לא יכול לשנוא  את מה שלא קיים. אני  בז למאמיניו שבשמו הם בצעו את המעשים הנוראים בהיסטוריה ומבקשים להחשיך את העולם ולדכא את החופש האנושי.

בינתיים בשמו בתורתו באה אורה לעולם.

אם היום העולם נאור זה רק בגלל התורה...

מלך אוהב צדקה ומשפט..

חסד ה' מלאה הארץ.

המלך המשפט...

שפטו דל ואביון..

אל תענה יתום ואלמנה

ונתת שכרו ביומו.

אם אין לו במה לשלם ולקחת שלמתו..השבותו לו לילה איך ישן....

הגר..

תעזוב תעזוב עמו

כי ימוך אחיך...הלווה לו.

נו, אז בנו בינתיים את המשכן בשילה וחסל...

 

אתה צודק....

לעניות דעתי, כבר לפני שנים רבות היו צריכים לעשות זאת

 

ימים אלו שאנו חיים בהם אינם ימים רגילים

יש מצב, שניתן לבנות את ית המקדש בקרוב

 

יש מצב כי הדבר יעשה בהסכמת העולם הערבי - שמיוזמתו יפנה את הר הבית

ואו אז יאפשר לנו היהודים להתחיל במלאכת בניית בית המקדש

ולשם כך לבינתיים ניתן להכין את כלי המקדש. 

תמיד טענתי כי אתה הוזה הזוי והנה הוכחת זאת...

 

עוד חזון למועד.....

 

דרך אגב.....

כמדומני כבר משה דיין אמר כי לחמור מראים חצי עבודה - הלא כן?

פתגם זה אינו מצוי במקורותינו אלא מושאל מרוסית, וכמובן אינו מיוחס לדיין.

 

רשמתי לפני, אהבליהו פ., שטענת כי העולם הערבי "מיוזמתו יפנה את הר הבית" ואשַקֵּע את זרבוביתך בצטוט זה בכל הזדמנות.

מתי אתה צופה כי הדבר יתרחש? עוד עשור? עוד מאה שנים? עוד אלף שנים? עוד רבבה?

קיימת אמונה כי העולם יתקיים רק 6000 שנים, אלף כנגד כל יום מימות שבוע מעשיית הבריאה שבמיתולוגיה היהודית, ונותרו רק 220 שנים עד קיצו.

האם זה יקרה בתוך 220 השנים שנותרו?

מה יקרה כתום ה- 6000?

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אם הייתה חכם שאלתך אינה שאלה

כי אם העולם בתום 6000 נחרב... הרי זהו הזמן לטיהור השרצים..

אחד מהם הליכוד השמאלני שאיפשר פריצת שער הרחמים אחרי 800 שנה והקמת מסגד שם.

אם הייתה חכם שאלתך אינה שאלה

כי אם העולם בתום 6000 נחרב... הרי זהו הזמן לטיהור השרצים..

אחד מהם הליכוד השמאלני שאיפשר פריצת שער הרחמים אחרי 800 שנה והקמת מסגד שם.

אהה, הייתה.

ברב חרדתי חפשתי ומצאתי שאלת רב: "מה יקרה אחרי 6000 שנים לעולם?".

מסתבר שאין דעתו כדעתך והדבר הרגיעני קמעה.

סתם בדית הבלים מלבך כדי להדאיגני...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

מה יש לשניכם, אהבליהו פ. ו- digger, עם ההא היתֵרה בכל מקום?

היית, לא הייתה...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

בינתיים בשמו בתורתו באה אורה לעולם.

אם היום העולם נאור זה רק בגלל התורה...

מלך אוהב צדקה ומשפט..

חסד ה' מלאה הארץ.

המלך המשפט...

שפטו דל ואביון..

אל תענה יתום ואלמנה

ונתת שכרו ביומו.

אם אין לו במה לשלם ולקחת שלמתו..השבותו לו לילה איך ישן....

הגר..

תעזוב תעזוב עמו

כי ימוך אחיך...הלווה לו.

מילים מילים מילים. תן לי בהיסטוריה משטר אחד שנשלט ע"י איזו דת שהיא שהסב אושר לבני אדם לא פגע בחרותם ולא יצא למלחמות בשם  ה"אמת" הדתית.

 

בימינו זו איראן, מדינת דעא"ש (הנצרות על כל ענפיה נגמלה מהרצון לשלוט והפכה לעניינו הפרטי של כל אדם) ורק תדמיין שכל מדינת ישראל תהפוך למאה שערים- מה בדיוק יעשה עם אנשים כמוני.

עבור לעמוד
, , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר