אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

במילים אחרות אין לך שום טיעון ענייני.

אתה לא אוהב ובצדק שמנסים להתייחס לדעותיך באמצעות פניות לתכונתיך האישיות ולארועים שהיו אולי בביוגרפיה שלך. מדוע אתה עושה זאת?

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

במילים אחרות אין לך שום טיעון ענייני.

אתה לא אוהב ובצדק שמנסים להתייחס לדעותיך באמצעות פניות לתכונתיך האישיות ולארועים שהיו אולי בביוגרפיה שלך. מדוע אתה עושה זאת?

הוא עושה זאת כי נתת לו רישיון פתוח והרגלת אותו כל הזמן שלפמפם כאן בכל אמצעי אפשרי ובלי לבחול באמצעים את דברי ההדתה ואת דברי ההסתה שלו זה בסדר גמור - וזה אפילו יוצר כאן דיונים ושיחות ממש מעניינות ומעמיקות בינך ובינו ויש לזה עשרות ואפילו מאות אלפי קוראים ו'וואלה' מרוויחים מזה מלא כסף.

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

מה בדיוק הקשר בין חיפוש משמעות, מטרות ומשמעות "רוחנית" מעבר לחומר לבין אמונה באל? האם צריך את אלוהים לשם כך?

 

ואם אסכם את תשובתך: אין ביכולתי להוכיח אני מאמין וזה מספיק. שזה כמובן הסבר חסר כל ערך. "אני מאמין משמע זה נכון" זה לא טיעון. אתה לא יכול לבא לפורום ולשכנע אנשים ביד אלוהים מכוונת כאינך מסוגל אפילו להוכיח שקיים בכלל אלוהים....

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

מה בדיוק הקשר בין חיפוש משמעות, מטרות ומשמעות "רוחנית" מעבר לחומר לבין אמונה באל? האם צריך את אלוהים לשם כך?

 

ואם אסכם את תשובתך: אין ביכולתי להוכיח אני מאמין וזה מספיק. שזה כמובן הסבר חסר כל ערך. "אני מאמין משמע זה נכון" זה לא טיעון. אתה לא יכול לבא לפורום ולשכנע אנשים ביד אלוהים מכוונת כאינך מסוגל אפילו להוכיח שקיים בכלל אלוהים....

 

לא ניסיתי לשכנע אף אחד בקיומו של אלוקים - זה אינו מהנושאים שלרוב אני עוסק בהם

מבחינתי הוא קיים, ועניין זה לא נתון לוויכוח

 

בפורום אני מזכיר את אלוקים בהקשרים, שאני מרגיש מידיעה פנימית שיש לו נגיעה אליהם 

לרוב בביטויים ידועים כמו: "בעזרת השם", "תודה לאל", "ברוך השם" וכו' 

 

כששואלים אותי לגבי אלוקים, אני מסביר כמיטב יכולתי את השקפתי בעניין.  

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

טעות!

הטבע אינו תבוני ומוסדר.

הטבע - נתון.

אנו צופים בו ומנסים לשער כיצד נתהוותה המציאות הניצפית.

התהליכים הספונטניים בטבע הם שחיקה, החלדה, רקבון, הרס, עליית אי-סדר.

קח למשל את השמש.

בשמש נשרפים מדי שניה 700 מליון טון מימן, ומופקים 696 מליון טון הליום. הפחת במאסה, ארבעה מליון טון לשניה - מתפזרים בחלל באנרגית קרינה המחייה אותנו, אך לא לעולם חוסן. חיי השמש יסתיימו כענק אדום שרדיוסו כרדיוס מסלול כדה"א וכל אשר כאן, כולל ציון, ירושלים ואבן השתיה יכלו כנעורת פשתן. גם אם האנושות תשכיל לנדוד אל פלנטה אחרת מבעוד מועד - ירושלים וישראל ישארו מאחור כָּלִים בלהבות.

אז, היכן "התבוני והמוסדר" כאן?

בהסטוריה של כדה"א התרחשו כחמש הכחדות מאסיביות (והששית בדרך) אשר בכמה מהן נשמדו למעלה מ- 90% ממיני הצומח והחי.

אחר כל הכחדה הפאונה והפלורה התפתחו מחדש מן המעטים ששרדו...אולם באופן שונה לחלוטין - ענין האומר כי אין אלהים השולף ממגירתו blueprints אחרי כל הכחדה ומשיב על כנם את המינים שנכחדו, אלא אבולוציה אקראית בצרוף לחץ קיום בטבע (ברירה טבעית) הם אלה ה"בוראים" מינים חדשים.

איה אפוא אלהיך מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך?

 

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

מה בדיוק הקשר בין חיפוש משמעות, מטרות ומשמעות "רוחנית" מעבר לחומר לבין אמונה באל? האם צריך את אלוהים לשם כך?

 

ואם אסכם את תשובתך: אין ביכולתי להוכיח אני מאמין וזה מספיק. שזה כמובן הסבר חסר כל ערך. "אני מאמין משמע זה נכון" זה לא טיעון. אתה לא יכול לבא לפורום ולשכנע אנשים ביד אלוהים מכוונת כאינך מסוגל אפילו להוכיח שקיים בכלל אלוהים....

 

לא ניסיתי לשכנע אף אחד בקיומו של אלוקים - זה אינו מהנושאים שלרוב אני עוסק בהם

מבחינתי הוא קיים, ועניין זה לא נתון לוויכוח

 

בפורום אני מזכיר את אלוקים בהקשרים, שאני מרגיש מידיעה פנימית שיש לו נגיעה אליהם 

לרוב בביטויים ידועים כמו: "בעזרת השם", "תודה לאל", "ברוך השם" וכו' 

 

כששואלים אותי לגבי אלוקים, אני מסביר כמיטב יכולתי את השקפתי בעניין.  

אתה לא יכול לקיים דיון ענייני ולהכניס פרמטר שמבחינת בר השיח שלך לא קיים. אם אטען שהבעל והעשתורת שולטים בעולם ואני מאמין בהם בכל ליבי ואביא כל פעם טיעונים המוכיחים את מעורבותם מה תגיד על טיעוני?

הכנסת פרמטר "מנצח" באופן חד צדדי מזכירה לי מערכון ישן של אפרים קישון "הפוקר היהודי" . הנה הקלטה ישנה בכיכובם של אורי זוהר וחיים טופול

https://www.youtube.com/watch?v=_wk1mKiOrNs

 

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

אדם שאינו תופש את המציאות - מסרב להשלים עם היותו בן-חלוף, ומכיוון שאי-אפשר להכחיש כליה פיסית לאחר מוות, מתנחם הוא בטענה כי נמשך קיום אימטריאלי לאחר המוות ולך הוכח שלא.

אין כאן ענין של רוחניות, אלא ענין של הכחשת חדלון.

 

אתאיזם אינו אמונה אלא כפירה באמונה כי קיים אֵל.

קומוניזם, סוציאליזם, ליברליזם אינן "דתות".

מרקס ואנגלס האמינו שהדת משרתת את האינטרסים של בעלי ההון, היא גורמת לאנשים להצדיק את הדין, לא ליזום שנוי ולהאמין שהכל ביד הגורל ונכתב מראש. הם גם טענו כי הלאומיות "מחברת" אנשים מבחינה מלאכותית ומפנה את האיבה כלפי אויבים מבחוץ, בזמן שהמלחמה האמיתית צריכה להיות בנוגע לרווחה.

סוציאליזם שואף לשוויון בתחום רווחה.

ליברליזם מתמקד בעניני חרות האדם.

אתה מתמקד בקלישאות נבובות...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

אדם שאינו תופש את המציאות - מסרב להשלים עם היותו בן-חלוף, ומכיוון שאי-אפשר להכחיש כליה פיסית לאחר מוות, מתנחם הוא בטענה כי נמשך קיום אימטריאלי לאחר המוות ולך הוכח שלא.

אין כאן ענין של רוחניות, אלא ענין של הכחשת חדלון.

 

אתאיזם אינו אמונה אלא כפירה באמונה כי קיים אֵל.

קומוניזם, סוציאליזם, ליברליזם אינן "דתות".

מרקס ואנגלס האמינו שהדת משרתת את האינטרסים של בעלי ההון, היא גורמת לאנשים להצדיק את הדין, לא ליזום שנוי ולהאמין שהכל ביד הגורל ונכתב מראש. הם גם טענו כי הלאומיות "מחברת" אנשים מבחינה מלאכותית ומפנה את האיבה כלפי אויבים מבחוץ, בזמן שהמלחמה האמיתית צריכה להיות בנוגע לרווחה.

סוציאליזם שואף לשוויון בתחום רווחה.

ליברליזם מתמקד בעניני חרות האדם.

אתה מתמקד בקלישאות נבובות...

צריך לעשות סדר בטמטום...

ענין קיום האלוהים הוא סתירה

מדוע?

כי מדובר על קיום של ישות שהיא מעבר לתפיסת יכולת אדם...

אינך יכול אם כן להוכיח את קיומו, כי ההנחה היא שאנו מחפשים יכולת שהיא מעל יכולת תפיסת אדם,שאחרת הינו שווים לה ביכולתנו.

וגם איננו יכולים להוכיח את אי קיומו , מאותה הסיבה..

לכן, יבחר לו כל אדם את ההנחה הבאה שלו,לפי יכולתו ומבנהו של האדם המניח..וינסה המניח לבדוק ,נסיונית איך זה עובד,ובלבד שלא יזיין את החיים לחברו.

 

לכן "הוכחת" הדתיים היא טמטום

טמטום לא פחות היא טענת האתיזבי שאומרים לך -תוכיח שיש משהו ,אבל הוא מעבר ליכולתך להוכיח.

 

אמרתי כבר זאת לחיים היקר -אמור איני יודע...

אבל....יש פהמגבלה כלשהיא,שסימניה ניכרים מעט גם אצלך,במינימום  מיומנות פילוסופית...

ולכן אומר לך אליהו פא נקודה, ונכון אומר...לא הולך להוכיח לך.עבורי זה נתון שאני עובד איתו,הוא מתחבר לי עם כלל השקפותי, האופי שלי,ומטעני חיי,וברשותכם איני מתלהב כלל מאורח חייכם הנאור.

 

לכן,בדיון על קיום האלוהים אמור --אני יודע

אבל לאתיאיסט המטומטם המצוי כואב שלא להתגרות בלוקחי הנחה הפוכה, והוא מבלה את חייו בעיסוק בפסבדו פילוסופיה...

ולכן כל מה שכתבתי כאן שווה לתחת בשבילו...הוא את הנאתו הדפוקה יפיק בדרכו...

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

אדם שאינו תופש את המציאות - מסרב להשלים עם היותו בן-חלוף, ומכיוון שאי-אפשר להכחיש כליה פיסית לאחר מוות, מתנחם הוא בטענה כי נמשך קיום אימטריאלי לאחר המוות ולך הוכח שלא.

אין כאן ענין של רוחניות, אלא ענין של הכחשת חדלון.

 

אתאיזם אינו אמונה אלא כפירה באמונה כי קיים אֵל.

קומוניזם, סוציאליזם, ליברליזם אינן "דתות".

מרקס ואנגלס האמינו שהדת משרתת את האינטרסים של בעלי ההון, היא גורמת לאנשים להצדיק את הדין, לא ליזום שנוי ולהאמין שהכל ביד הגורל ונכתב מראש. הם גם טענו כי הלאומיות "מחברת" אנשים מבחינה מלאכותית ומפנה את האיבה כלפי אויבים מבחוץ, בזמן שהמלחמה האמיתית צריכה להיות בנוגע לרווחה.

סוציאליזם שואף לשוויון בתחום רווחה.

ליברליזם מתמקד בעניני חרות האדם.

אתה מתמקד בקלישאות נבובות...

צריך לעשות סדר בטמטום...

ענין קיום האלוהים הוא סתירה

מדוע?

כי מדובר על קיום של ישות שהיא מעבר לתפיסת יכולת אדם...

אינך יכול אם כן להוכיח את קיומו, כי ההנחה היא שאנו מחפשים יכולת שהיא מעל יכולת תפיסת אדם,שאחרת הינו שווים לה ביכולתנו.

וגם איננו יכולים להוכיח את אי קיומו , מאותה הסיבה..

לכן, יבחר לו כל אדם את ההנחה הבאה שלו,לפי יכולתו ומבנהו של האדם המניח..וינסה המניח לבדוק ,נסיונית איך זה עובד,ובלבד שלא יזיין את החיים לחברו.

 

לכן "הוכחת" הדתיים היא טמטום

טמטום לא פחות היא טענת האתיזבי שאומרים לך -תוכיח שיש משהו ,אבל הוא מעבר ליכולתך להוכיח.

 

אמרתי כבר זאת לחיים היקר -אמור איני יודע...

אבל....יש פהמגבלה כלשהיא,שסימניה ניכרים מעט גם אצלך,במינימום  מיומנות פילוסופית...

ולכן אומר לך אליהו פא נקודה, ונכון אומר...לא הולך להוכיח לך.עבורי זה נתון שאני עובד איתו,הוא מתחבר לי עם כלל השקפותי, האופי שלי,ומטעני חיי,וברשותכם איני מתלהב כלל מאורח חייכם הנאור.

 

לכן,בדיון על קיום האלוהים אמור --אני יודע

אבל לאתיאיסט המטומטם המצוי כואב שלא להתגרות בלוקחי הנחה הפוכה, והוא מבלה את חייו בעיסוק בפסבדו פילוסופיה...

ולכן כל מה שכתבתי כאן שווה לתחת בשבילו...הוא את הנאתו הדפוקה יפיק בדרכו...

תיקון --ולכן בדיון על קיום האלוהים אמור --איני יודע.

מניסיוני רב השנים למדתי שמי שנוקט בלשון אלימה כלפי בר השיח שלו מצוי בעמדת נחיתות. אין לך טיעון ענייני ובהיר ומשכנע- קלל את הטמטום של בר הפלוגתא שלך . אני מקלל מגדף -סימן שאני צודק...

 

ולעצם העניין. אני בהחלט טוען את טענת ה"לא יודע". לא יודע איך נוצר העולם לא יודע אם קיימת או לא קיימת איזו חוקיות שניתן לנבא אותה ביחס לעולם. לא יודע אם יש משמעות מטפיסית לקיומי מעבר למשמעות שאני מייחס לה . לא יודע המון.אני לא יכול להסכים עם מי שמכניס פרמטר שהוא עצמו לא מבין אותו ואומר -"יש אלוהים" והוא הפיתרון . עכשיו כאדם נטול פניות אני שואל מנין לך שזה נכון? נתשובה היא : כך אני מאמין אי אפשר להוכיח זה מעבר ליכולת השכלית. ואם זה מעבר ליכולת אז הגעת למסקנה שכזו?

אלקים...my ass !

 

אליהו פ, הנה אתגר:

הצג נא את הראיה-לכאורה החזקה ביותר שאתה מכיר, לקיום אלהיך גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

אינני מתחייב להפריך אותה, אולם אני סקרן לדעת על מה אתה מסתמך.

התוכל להענות לבקשתי?

מותר לך להתיעץ כרצונך עם מומחי הַחְזָרָה בתשובה...

 

אתה בחור ישיבה לשעבר

מסיבות כאלו או אחרות עזבת - והפכת לאתאיסט

 

אתה מביע שנאה גלויה ויוקדת לדת ולקיומו של אלוקים

 

אמרתי לך פעם, ואחזור כאן שוב

 

במקרה הספציפי שלך ההיפך מאהבה איננה שנאה - אלא היא אדישות

 

מכיוון שאינך מפגין אדישות

הרי רגש זה של שנאה יוקדת שהוא עדיין רגש של כעס על הדת ואלוקים

כעס זה מעיד על האיכפתיות שלך לדת ולקיומו של אלוקים

 

כאדם חושב, כשתבין "שהזבל" החילוני שבין שתי אוזנך הוא טפל וחסר חשיבות

פתוחה לחך הדרך לחזור אל הדת ואלוקים

אני מייעץ לך לכשתהיה מוכן - לעשות דרך זו עם חב"ד.

אל נא באפך, ידידי, אמנם נקטתי לשון בוטה קמעה, אך אני מבטיחך כי אין מדובר בשנאה אלא בסקרנות כנה.

אני באמת ובתמים חפץ להבין על מה אתה מסתמך בקביעתך כי אלהיך קים גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.

ברור לחלוטין כי אלהיך קים בתחום אשר בין שתי אזניך.

שאלתי הכנה היא על מה אתה מסתמך בטענך כי הוא קים גם מחוץ לתחום הנ"ל?

לא בלתי אפשרי כי תצליח לשכנעני בקיומו באמצעות הראיה שאתה מסרב להציג בפני. 

אתה יכול כמובן "לשחק אותה נעלב" ולהתחמק ממענה, אך התחמקותך עלולה לרמוז לצופים בנו כי אין לך ראיה כלל.

 

לאדם מאמין אין צורך בהוכחות לוגיות

עצם קיומו של הטבע, שקיים באופן תבוני ומוסדר

מרמז כי יש בורא לעולם

 

אצלי האמונה בקדוש ברוך הוא מובנת בנשמתי מלדתי - אין לי צורך בהוכחות 

 

אצל אחרים אלוקים נתפס ונראה כמו גורל, מזל, חוקי הטבע

 

לעניות דעתי האדם נולד עם הצורך לרוחניות, אמונה ברעיון, חיפוש משמעות החיים, מטרה לחיים מלבד צבירת חומר

 

מכאן קל להבין

שגם אתאיסטים עמלו אינטלקטואלית ויצרו דתות כמו הקומוניזם, הסוציאליזם, הדת הליברלית, דת איכות הסביבה ועוד...  

אדם שאינו תופש את המציאות - מסרב להשלים עם היותו בן-חלוף, ומכיוון שאי-אפשר להכחיש כליה פיסית לאחר מוות, מתנחם הוא בטענה כי נמשך קיום אימטריאלי לאחר המוות ולך הוכח שלא.

אין כאן ענין של רוחניות, אלא ענין של הכחשת חדלון.

 

אתאיזם אינו אמונה אלא כפירה באמונה כי קיים אֵל.

קומוניזם, סוציאליזם, ליברליזם אינן "דתות".

מרקס ואנגלס האמינו שהדת משרתת את האינטרסים של בעלי ההון, היא גורמת לאנשים להצדיק את הדין, לא ליזום שנוי ולהאמין שהכל ביד הגורל ונכתב מראש. הם גם טענו כי הלאומיות "מחברת" אנשים מבחינה מלאכותית ומפנה את האיבה כלפי אויבים מבחוץ, בזמן שהמלחמה האמיתית צריכה להיות בנוגע לרווחה.

סוציאליזם שואף לשוויון בתחום רווחה.

ליברליזם מתמקד בעניני חרות האדם.

אתה מתמקד בקלישאות נבובות...

צריך לעשות סדר בטמטום...

ענין קיום האלוהים הוא סתירה

מדוע?

כי מדובר על קיום של ישות שהיא מעבר לתפיסת יכולת אדם...

אינך יכול אם כן להוכיח את קיומו, כי ההנחה היא שאנו מחפשים יכולת שהיא מעל יכולת תפיסת אדם,שאחרת הינו שווים לה ביכולתנו.

וגם איננו יכולים להוכיח את אי קיומו , מאותה הסיבה..

לכן, יבחר לו כל אדם את ההנחה הבאה שלו,לפי יכולתו ומבנהו של האדם המניח..וינסה המניח לבדוק ,נסיונית איך זה עובד,ובלבד שלא יזיין את החיים לחברו.

 

לכן "הוכחת" הדתיים היא טמטום

טמטום לא פחות היא טענת האתיזבי שאומרים לך -תוכיח שיש משהו ,אבל הוא מעבר ליכולתך להוכיח.

 

אמרתי כבר זאת לחיים היקר -אמור איני יודע...

אבל....יש פהמגבלה כלשהיא,שסימניה ניכרים מעט גם אצלך,במינימום  מיומנות פילוסופית...

ולכן אומר לך אליהו פא נקודה, ונכון אומר...לא הולך להוכיח לך.עבורי זה נתון שאני עובד איתו,הוא מתחבר לי עם כלל השקפותי, האופי שלי,ומטעני חיי,וברשותכם איני מתלהב כלל מאורח חייכם הנאור.

 

לכן,בדיון על קיום האלוהים אמור --אני יודע

אבל לאתיאיסט המטומטם המצוי כואב שלא להתגרות בלוקחי הנחה הפוכה, והוא מבלה את חייו בעיסוק בפסבדו פילוסופיה...

ולכן כל מה שכתבתי כאן שווה לתחת בשבילו...הוא את הנאתו הדפוקה יפיק בדרכו...

"כי מדובר על קיום של ישות שהיא מעבר לתפישת יכולת אדם" ???

לא מדובר על קיום.

מדובר על טענת קיום ישות שהיא מחוץ לתפישת אדם.

אם הטוען מתגדר מראש בהגנת "זה מחוץ לתפישת אדם" אזי הטענה אפילו לשיטתו אינה בת-בחינה.

אין מה לעשות עם טענה שאינה בת-בחינה, זולת לצור בה על פי צלוחית או לקנח בה עכוז לא נקי של תינוק.

 

לחלופין, טענה נבחנת בכשרה לספק הסברים לתופעות לא מובנות ולשפר תובנות אנוש. על ההסברים להיות כמובן בני-בחינה ובעלי כשר חזוי.

הצעת קיום אֵל כ"פתרון" למסתורין שבתופעות טבע אינה בת-בחינה והיא נטולת כשר חזוי ובעצם מחליפה נעלם אחד בנעלם גדול עוד יותר...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

עבור לעמוד
, , , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר