ואתה לא מוצא שום דבר אמיתי ואותנטיי בהתנגדות הערבית לציונות? אתה רואה בהם רק "כלי משחק"? זה מזכיר לי שהיה פה  פעם אנטישמי (שסולק!)  שטען שכל הציונות הייתה והינה כלי שרת בידי הרוטשילדים ובעלי ההון היהודים.

אם אתה כבר משתמש בביטוי אנטישמי למישהו אזי כדאי שזה יהיה מישהו שהיה מעורב בשואה עצמה...

אינפלציה בשימוש בביטוי הזה רק עוזרת לנאצים,אנשים (אנשים?) שבעטו בראש תינוק כמשחק כדורגל...

אל תדמה ליורם שפטל המפזר אנטישמים בכל תשפוכת מילולית שלו...הדרעק הזה....

אנטולי היה אנטישמי. הוא ציטט אתרים אנטישמים והטיעונים שלו היו הטיעונים האנטישמים הקלאסיים. השואה לא יצרה את האנטישמיות היא הייתה תוצאה שלה ושל הטיעונים הללו.

אנאטולי הוא גזען...אנטישמי הוא מי שהשתתף ברצח מעשית...

חייבת להיות הבדלה בין אנטישמי לגזען...זה המעט שאנחנו חייבים לנספי השואה...

הדברים שלך גורמים לחלוקת תארים של אנטישמי מכל עבר לכל עבר...

מה קרה? תואר גזען כבר לא מספיק לך?

יש לבודד את הנאצים מכל רוע אחר...

תינוק שנזרק לבור שופכין שעשו שם צרכים זו זוועה  זועקת שמיים  שרק נאצים אחראים לה,וגם ביטוי מיוחד להם לדראון עולם...

לעולם...

אתה לא יכול להמציא מונחים. המונח אנטישמי היה קיים כבר במאה ה-19 ללא קשר לשואה ולנאצים. האנטישמי הוא גזען אבל לא כל גזען הוא אנטישמי.

בסדר...הבטוי אנטישמי לא קשור לשואה...זו המצאה שלי...

הביטוי אנטישמי קשור כמובן לשואה זה שהוא ייחודי לשואה זה אכן המצאה שלך....

מה אתה מבלבל את הביצים עם המצאה... זה שכל אחד זורק לכל אחד -אנטישמי...וזה מוזיל את השואה לרמת פוליטיקה קטנה,זה המצאה???

אתה צודק שיש זילות של המושג אבל זה לא אומר שהוא לא קיים ואין אנטישמים...

לזהות אנטישמיות רק עם השואה זו אכן המצאה שלך.

ואתה לא מוצא שום דבר אמיתי ואותנטיי בהתנגדות הערבית לציונות? אתה רואה בהם רק "כלי משחק"? זה מזכיר לי שהיה פה  פעם אנטישמי (שסולק!)  שטען שכל הציונות הייתה והינה כלי שרת בידי הרוטשילדים ובעלי ההון היהודים.

אם אתה כבר משתמש בביטוי אנטישמי למישהו אזי כדאי שזה יהיה מישהו שהיה מעורב בשואה עצמה...

אינפלציה בשימוש בביטוי הזה רק עוזרת לנאצים,אנשים (אנשים?) שבעטו בראש תינוק כמשחק כדורגל...

אל תדמה ליורם שפטל המפזר אנטישמים בכל תשפוכת מילולית שלו...הדרעק הזה....

אנטולי היה אנטישמי. הוא ציטט אתרים אנטישמים והטיעונים שלו היו הטיעונים האנטישמים הקלאסיים. השואה לא יצרה את האנטישמיות היא הייתה תוצאה שלה ושל הטיעונים הללו.

אנאטולי הוא גזען...אנטישמי הוא מי שהשתתף ברצח מעשית...

חייבת להיות הבדלה בין אנטישמי לגזען...זה המעט שאנחנו חייבים לנספי השואה...

הדברים שלך גורמים לחלוקת תארים של אנטישמי מכל עבר לכל עבר...

מה קרה? תואר גזען כבר לא מספיק לך?

יש לבודד את הנאצים מכל רוע אחר...

תינוק שנזרק לבור שופכין שעשו שם צרכים זו זוועה  זועקת שמיים  שרק נאצים אחראים לה,וגם ביטוי מיוחד להם לדראון עולם...

לעולם...

אתה לא יכול להמציא מונחים. המונח אנטישמי היה קיים כבר במאה ה-19 ללא קשר לשואה ולנאצים. האנטישמי הוא גזען אבל לא כל גזען הוא אנטישמי.

בסדר...הבטוי אנטישמי לא קשור לשואה...זו המצאה שלי...

הביטוי אנטישמי קשור כמובן לשואה זה שהוא ייחודי לשואה זה אכן המצאה שלך....

מה אתה מבלבל את הביצים עם המצאה... זה שכל אחד זורק לכל אחד -אנטישמי...וזה מוזיל את השואה לרמת פוליטיקה קטנה,זה המצאה???

אתה צודק שיש זילות של המושג אבל זה לא אומר שהוא לא קיים ואין אנטישמים...

לזהות אנטישמיות רק עם השואה זו אכן המצאה שלך.

אסור היה לאמץ את הביטוי הזה -שנאת יהודים (אנטישמיות)...כי הוא מניח שנאה אלינו ללא סיבה...ז"א כיסוי תחת בשבילנו למה שנעשה,הפתרון תמיד --שונאים אותנו...

למה?

כדי לעקור את היהדות...

ותמיד יהיה מי שיגיד --אם כ"כ הרבה שונאים את היהודים...אז אין עשן בלי אש...

ואתה לא מוצא שום דבר אמיתי ואותנטיי בהתנגדות הערבית לציונות? אתה רואה בהם רק "כלי משחק"? זה מזכיר לי שהיה פה  פעם אנטישמי (שסולק!)  שטען שכל הציונות הייתה והינה כלי שרת בידי הרוטשילדים ובעלי ההון היהודים.

אם אתה כבר משתמש בביטוי אנטישמי למישהו אזי כדאי שזה יהיה מישהו שהיה מעורב בשואה עצמה...

אינפלציה בשימוש בביטוי הזה רק עוזרת לנאצים,אנשים (אנשים?) שבעטו בראש תינוק כמשחק כדורגל...

אל תדמה ליורם שפטל המפזר אנטישמים בכל תשפוכת מילולית שלו...הדרעק הזה....

אנטולי היה אנטישמי. הוא ציטט אתרים אנטישמים והטיעונים שלו היו הטיעונים האנטישמים הקלאסיים. השואה לא יצרה את האנטישמיות היא הייתה תוצאה שלה ושל הטיעונים הללו.

אנאטולי הוא גזען...אנטישמי הוא מי שהשתתף ברצח מעשית...

חייבת להיות הבדלה בין אנטישמי לגזען...זה המעט שאנחנו חייבים לנספי השואה...

הדברים שלך גורמים לחלוקת תארים של אנטישמי מכל עבר לכל עבר...

מה קרה? תואר גזען כבר לא מספיק לך?

יש לבודד את הנאצים מכל רוע אחר...

תינוק שנזרק לבור שופכין שעשו שם צרכים זו זוועה  זועקת שמיים  שרק נאצים אחראים לה,וגם ביטוי מיוחד להם לדראון עולם...

לעולם...

אתה לא יכול להמציא מונחים. המונח אנטישמי היה קיים כבר במאה ה-19 ללא קשר לשואה ולנאצים. האנטישמי הוא גזען אבל לא כל גזען הוא אנטישמי.

בסדר...הבטוי אנטישמי לא קשור לשואה...זו המצאה שלי...

הביטוי אנטישמי קשור כמובן לשואה זה שהוא ייחודי לשואה זה אכן המצאה שלך....

מה אתה מבלבל את הביצים עם המצאה... זה שכל אחד זורק לכל אחד -אנטישמי...וזה מוזיל את השואה לרמת פוליטיקה קטנה,זה המצאה???

אתה צודק שיש זילות של המושג אבל זה לא אומר שהוא לא קיים ואין אנטישמים...

לזהות אנטישמיות רק עם השואה זו אכן המצאה שלך.

אסור היה לאמץ את הביטוי הזה -שנאת יהודים (אנטישמיות)...כי הוא מניח שנאה אלינו ללא סיבה...ז"א כיסוי תחת בשבילנו למה שנעשה,הפתרון תמיד --שונאים אותנו...

למה?

כדי לעקור את היהדות...

ותמיד יהיה מי שיגיד --אם כ"כ הרבה שונאים את היהודים...אז אין עשן בלי אש...

מה זה אסור? הרי הביטוי לא הומצא ע"י יהודים אלא  ע"י וילהלם מאר הגרמני במאה ה-19 שראה עצמו אנטישמי בהכרה. האנטישמיות שונה משנאת ישראל שקדמה לה מכיוון שהיא לא יצאה  נגד היהדות אלא נגד היהודים כמייצגים גזע נחות ושלילי -בלי שום קשר לאמונתם.

ואתה לא מוצא שום דבר אמיתי ואותנטיי בהתנגדות הערבית לציונות? אתה רואה בהם רק "כלי משחק"? זה מזכיר לי שהיה פה  פעם אנטישמי (שסולק!)  שטען שכל הציונות הייתה והינה כלי שרת בידי הרוטשילדים ובעלי ההון היהודים.

אם אתה כבר משתמש בביטוי אנטישמי למישהו אזי כדאי שזה יהיה מישהו שהיה מעורב בשואה עצמה...

אינפלציה בשימוש בביטוי הזה רק עוזרת לנאצים,אנשים (אנשים?) שבעטו בראש תינוק כמשחק כדורגל...

אל תדמה ליורם שפטל המפזר אנטישמים בכל תשפוכת מילולית שלו...הדרעק הזה....

אנטולי היה אנטישמי. הוא ציטט אתרים אנטישמים והטיעונים שלו היו הטיעונים האנטישמים הקלאסיים. השואה לא יצרה את האנטישמיות היא הייתה תוצאה שלה ושל הטיעונים הללו.

אנאטולי הוא גזען...אנטישמי הוא מי שהשתתף ברצח מעשית...

חייבת להיות הבדלה בין אנטישמי לגזען...זה המעט שאנחנו חייבים לנספי השואה...

הדברים שלך גורמים לחלוקת תארים של אנטישמי מכל עבר לכל עבר...

מה קרה? תואר גזען כבר לא מספיק לך?

יש לבודד את הנאצים מכל רוע אחר...

תינוק שנזרק לבור שופכין שעשו שם צרכים זו זוועה  זועקת שמיים  שרק נאצים אחראים לה,וגם ביטוי מיוחד להם לדראון עולם...

לעולם...

אתה לא יכול להמציא מונחים. המונח אנטישמי היה קיים כבר במאה ה-19 ללא קשר לשואה ולנאצים. האנטישמי הוא גזען אבל לא כל גזען הוא אנטישמי.

בסדר...הבטוי אנטישמי לא קשור לשואה...זו המצאה שלי...

הביטוי אנטישמי קשור כמובן לשואה זה שהוא ייחודי לשואה זה אכן המצאה שלך....

מה אתה מבלבל את הביצים עם המצאה... זה שכל אחד זורק לכל אחד -אנטישמי...וזה מוזיל את השואה לרמת פוליטיקה קטנה,זה המצאה???

אתה צודק שיש זילות של המושג אבל זה לא אומר שהוא לא קיים ואין אנטישמים...

לזהות אנטישמיות רק עם השואה זו אכן המצאה שלך.

אסור היה לאמץ את הביטוי הזה -שנאת יהודים (אנטישמיות)...כי הוא מניח שנאה אלינו ללא סיבה...ז"א כיסוי תחת בשבילנו למה שנעשה,הפתרון תמיד --שונאים אותנו...

למה?

כדי לעקור את היהדות...

ותמיד יהיה מי שיגיד --אם כ"כ הרבה שונאים את היהודים...אז אין עשן בלי אש...

מה זה אסור? הרי הביטוי לא הומצא ע"י יהודים אלא  ע"י וילהלם מאר הגרמני במאה ה-19 שראה עצמו אנטישמי בהכרה. האנטישמיות שונה משנאת ישראל שקדמה לה מכיוון שהיא לא יצאה  נגד היהדות אלא נגד היהודים כמייצגים גזע נחות ושלילי -בלי שום קשר לאמונתם.

מעניין לי תתחת ע"י מי הוא הומצא...ברגע שאנחנו משתמשים בביטוי הזה אנחנו פוטרים את עצמנו מביקורת רצינית ונוקבת כלפי עצמנו....למה  הגענו למצב הזה...

לדוגמא -אני מעביר ביקורת על החולירע הזה הנקרא עקיבא , מייד זורקים לי -אנטישמי...

אין כל סיכוי במצב הזה לתקן את היהדות הגזענית...

ואתה לא מוצא שום דבר אמיתי ואותנטיי בהתנגדות הערבית לציונות? אתה רואה בהם רק "כלי משחק"? זה מזכיר לי שהיה פה  פעם אנטישמי (שסולק!)  שטען שכל הציונות הייתה והינה כלי שרת בידי הרוטשילדים ובעלי ההון היהודים.

אם אתה כבר משתמש בביטוי אנטישמי למישהו אזי כדאי שזה יהיה מישהו שהיה מעורב בשואה עצמה...

אינפלציה בשימוש בביטוי הזה רק עוזרת לנאצים,אנשים (אנשים?) שבעטו בראש תינוק כמשחק כדורגל...

אל תדמה ליורם שפטל המפזר אנטישמים בכל תשפוכת מילולית שלו...הדרעק הזה....

אנטולי היה אנטישמי. הוא ציטט אתרים אנטישמים והטיעונים שלו היו הטיעונים האנטישמים הקלאסיים. השואה לא יצרה את האנטישמיות היא הייתה תוצאה שלה ושל הטיעונים הללו.

אנאטולי הוא גזען...אנטישמי הוא מי שהשתתף ברצח מעשית...

חייבת להיות הבדלה בין אנטישמי לגזען...זה המעט שאנחנו חייבים לנספי השואה...

הדברים שלך גורמים לחלוקת תארים של אנטישמי מכל עבר לכל עבר...

מה קרה? תואר גזען כבר לא מספיק לך?

יש לבודד את הנאצים מכל רוע אחר...

תינוק שנזרק לבור שופכין שעשו שם צרכים זו זוועה  זועקת שמיים  שרק נאצים אחראים לה,וגם ביטוי מיוחד להם לדראון עולם...

לעולם...

אתה לא יכול להמציא מונחים. המונח אנטישמי היה קיים כבר במאה ה-19 ללא קשר לשואה ולנאצים. האנטישמי הוא גזען אבל לא כל גזען הוא אנטישמי.

בסדר...הבטוי אנטישמי לא קשור לשואה...זו המצאה שלי...

הביטוי אנטישמי קשור כמובן לשואה זה שהוא ייחודי לשואה זה אכן המצאה שלך....

מה אתה מבלבל את הביצים עם המצאה... זה שכל אחד זורק לכל אחד -אנטישמי...וזה מוזיל את השואה לרמת פוליטיקה קטנה,זה המצאה???

אתה צודק שיש זילות של המושג אבל זה לא אומר שהוא לא קיים ואין אנטישמים...

לזהות אנטישמיות רק עם השואה זו אכן המצאה שלך.

אסור היה לאמץ את הביטוי הזה -שנאת יהודים (אנטישמיות)...כי הוא מניח שנאה אלינו ללא סיבה...ז"א כיסוי תחת בשבילנו למה שנעשה,הפתרון תמיד --שונאים אותנו...

למה?

כדי לעקור את היהדות...

ותמיד יהיה מי שיגיד --אם כ"כ הרבה שונאים את היהודים...אז אין עשן בלי אש...

מה זה אסור? הרי הביטוי לא הומצא ע"י יהודים אלא  ע"י וילהלם מאר הגרמני במאה ה-19 שראה עצמו אנטישמי בהכרה. האנטישמיות שונה משנאת ישראל שקדמה לה מכיוון שהיא לא יצאה  נגד היהדות אלא נגד היהודים כמייצגים גזע נחות ושלילי -בלי שום קשר לאמונתם.

מעניין לי תתחת ע"י מי הוא הומצא...ברגע שאנחנו משתמשים בביטוי הזה אנחנו פוטרים את עצמנו מביקורת רצינית ונוקבת כלפי עצמנו....למה  הגענו למצב הזה...

לדוגמא -אני מעביר ביקורת על החולירע הזה הנקרא עקיבא , מייד זורקים לי -אנטישמי...

אין כל סיכוי במצב הזה לתקן את היהדות הגזענית...

 התופעה קיימת וזה שהיא מנוצלת לרעה זה לא שולל את קיומה.

ואתה לא מוצא שום דבר אמיתי ואותנטיי בהתנגדות הערבית לציונות? אתה רואה בהם רק "כלי משחק"? זה מזכיר לי שהיה פה  פעם אנטישמי (שסולק!)  שטען שכל הציונות הייתה והינה כלי שרת בידי הרוטשילדים ובעלי ההון היהודים.

אם אתה כבר משתמש בביטוי אנטישמי למישהו אזי כדאי שזה יהיה מישהו שהיה מעורב בשואה עצמה...

אינפלציה בשימוש בביטוי הזה רק עוזרת לנאצים,אנשים (אנשים?) שבעטו בראש תינוק כמשחק כדורגל...

אל תדמה ליורם שפטל המפזר אנטישמים בכל תשפוכת מילולית שלו...הדרעק הזה....

אנטולי היה אנטישמי. הוא ציטט אתרים אנטישמים והטיעונים שלו היו הטיעונים האנטישמים הקלאסיים. השואה לא יצרה את האנטישמיות היא הייתה תוצאה שלה ושל הטיעונים הללו.

אנאטולי הוא גזען...אנטישמי הוא מי שהשתתף ברצח מעשית...

חייבת להיות הבדלה בין אנטישמי לגזען...זה המעט שאנחנו חייבים לנספי השואה...

הדברים שלך גורמים לחלוקת תארים של אנטישמי מכל עבר לכל עבר...

מה קרה? תואר גזען כבר לא מספיק לך?

יש לבודד את הנאצים מכל רוע אחר...

תינוק שנזרק לבור שופכין שעשו שם צרכים זו זוועה  זועקת שמיים  שרק נאצים אחראים לה,וגם ביטוי מיוחד להם לדראון עולם...

לעולם...

אתה לא יכול להמציא מונחים. המונח אנטישמי היה קיים כבר במאה ה-19 ללא קשר לשואה ולנאצים. האנטישמי הוא גזען אבל לא כל גזען הוא אנטישמי.

בסדר...הבטוי אנטישמי לא קשור לשואה...זו המצאה שלי...

הביטוי אנטישמי קשור כמובן לשואה זה שהוא ייחודי לשואה זה אכן המצאה שלך....

מה אתה מבלבל את הביצים עם המצאה... זה שכל אחד זורק לכל אחד -אנטישמי...וזה מוזיל את השואה לרמת פוליטיקה קטנה,זה המצאה???

אתה צודק שיש זילות של המושג אבל זה לא אומר שהוא לא קיים ואין אנטישמים...

לזהות אנטישמיות רק עם השואה זו אכן המצאה שלך.

אסור היה לאמץ את הביטוי הזה -שנאת יהודים (אנטישמיות)...כי הוא מניח שנאה אלינו ללא סיבה...ז"א כיסוי תחת בשבילנו למה שנעשה,הפתרון תמיד --שונאים אותנו...

למה?

כדי לעקור את היהדות...

ותמיד יהיה מי שיגיד --אם כ"כ הרבה שונאים את היהודים...אז אין עשן בלי אש...

מה זה אסור? הרי הביטוי לא הומצא ע"י יהודים אלא  ע"י וילהלם מאר הגרמני במאה ה-19 שראה עצמו אנטישמי בהכרה. האנטישמיות שונה משנאת ישראל שקדמה לה מכיוון שהיא לא יצאה  נגד היהדות אלא נגד היהודים כמייצגים גזע נחות ושלילי -בלי שום קשר לאמונתם.

מעניין לי תתחת ע"י מי הוא הומצא...ברגע שאנחנו משתמשים בביטוי הזה אנחנו פוטרים את עצמנו מביקורת רצינית ונוקבת כלפי עצמנו....למה  הגענו למצב הזה...

לדוגמא -אני מעביר ביקורת על החולירע הזה הנקרא עקיבא , מייד זורקים לי -אנטישמי...

אין כל סיכוי במצב הזה לתקן את היהדות הגזענית...

 התופעה קיימת וזה שהיא מנוצלת לרעה זה לא שולל את קיומה.

אבל זה שקר מסריח...

אין דבר כזה --שנאת יהודים...

אם יש שנאה,יש לה גורמים,ויש לה סיבות שקשורות בהתנהגותנו...

גם אחי יוסף שנאו אותו וניסו להורגו...אז מה? הם אנטישמים?

אנו שמטמטמים את כולם שיש תופעה כזאת --אנטישמיות,כשהיהדות ספוגה בשרצים גזעניים להחליא...

או שאני אנטישמי?

אין שנאת יהודים? על איזו פלנטה אתה חי?

אין שנאת יהודים? על איזו פלנטה אתה חי?

אין שנאת יהודים ללא סיבה...

בא נפנה אל העולם ונשאל...

מה הבעיה שלכם?

המשפט שעשינו לישוע? 

הכסף שעשינו? מה?

אין אנטישמיות...אין....

יש סיבה.

ונשמע...

הרי יצטרכו לענות לנו...

יגידו אנחנו גזענים?

נודה במה שצריך, ונתקן.

הבכי המסריח הזה --אנטישמיות, אנטישמיות,כשהיהדות מסריחה מגזענות, מה זה?

בבקשה, אנור לי מה זה???

אין שנאת יהודים? על איזו פלנטה אתה חי?

אין שנאת יהודים ללא סיבה...

בא נפנה אל העולם ונשאל...

מה הבעיה שלכם?

המשפט שעשינו לישוע? 

הכסף שעשינו? מה?

אין אנטישמיות...אין....

יש סיבה.

ונשמע...

הרי יצטרכו לענות לנו...

יגידו אנחנו גזענים?

נודה במה שצריך, ונתקן.

הבכי המסריח הזה --אנטישמיות, אנטישמיות,כשהיהדות מסריחה מגזענות, מה זה?

בבקשה, אנור לי מה זה???

היטלר , חמלניצקי טורקמוודה וכל שונאי ישראל לדורותיהם היו מחבקים אותך באהבה.

איזה גזענות בדיוק הייתה ליהודי גרמניה המתבוללים? ליהודי פולין שהתנערו מהדת?

 

ברור שיש "סיבה". השאלה היא האם יש בה מן האמת. האם העם היהודי כקולקטיבאחראי על רצח ישו? האם העם היהודי אכן בעל תכונות גזעיות המטמאות את המין האנושי? האם היהודים באמת רוצים להשתלט על העולם ?

אין שנאת יהודים? על איזו פלנטה אתה חי?

אין שנאת יהודים ללא סיבה...

בא נפנה אל העולם ונשאל...

מה הבעיה שלכם?

המשפט שעשינו לישוע? 

הכסף שעשינו? מה?

אין אנטישמיות...אין....

יש סיבה.

ונשמע...

הרי יצטרכו לענות לנו...

יגידו אנחנו גזענים?

נודה במה שצריך, ונתקן.

הבכי המסריח הזה --אנטישמיות, אנטישמיות,כשהיהדות מסריחה מגזענות, מה זה?

בבקשה, אנור לי מה זה???

צבי, אולי בלי שתשים לב - אבל אתה הפכת לגירסה של 'אמריטוס' שהיה מכחיש שואה והרבה בהלקאה עצמית לסוגיה...

 

הרבה קוי דמיון יש לך היום איתו, שנודה ש 6 מיליון זה שקר ונתן, כי אם לא זה יחזור אלינו כבומרנג...

 

שהאנטישמיות נגדנו מוצדקת - ופה אתה כבר דומה ל'אנטוליו' - יש דבר מצחיק ומבדר בפורום המבדר על דרך העצבות הזה : שבהדרגה עוד ועוד אנשים יורדים בו מהפסים ומגלים התנהגות מופרעת של ממש...

 

טוב, כמה אנשים כבר יש פה? ממש פחות מקומץ, אבל התופעה מתרחשת וקיימת ואף אחד (חוץ ממני) לא מחוסןemo_94.png

ונתן = ונתקן

 

מה נתקן? מה אתה רוצה שנתקן? אנחנו כמעט מושלמים.

 

כולם יודעים כי הגנבים המושחתים בשכבה של הזקנים השולטים ברשות הפלסטינית התעשרו. את מרבית מיליארדי הדולרים של הסיוע הבינלאומי לאורך השנים שניתנו לפלסטינים הם גנבו. בניו של אבו מאזן עשירים וגנבו באמצעות מונופולים בתחום התקשורת ברשות כספים רבים. שאר החונטה השלטת הזקנה בהנהגה אף היא התעשרה מאוד מגניבת כספי הסיוע לפלסטינים. כל ההנהגה המושחתת הזו חיה בפאר ועושר - עם מכוניות מפוארות ובתים מפוארים.

 

מכיוון שכך, הרי יש להם אינטרס מובנה לשמר את הקיים. במצב הנוכחי הם ממשיכים לבזוז את התושבים הפלסטינים. לכן אין להם כל מוטיבציה להתקדם בפתרון הסיכסוך. זאת כי בכל שינוי מדיני או פוליטי הם יפסידו את הגישה לעטיני הפרה החולבת מיליארדי $$. לכן לאורך שנים רבות הם דחו כל ניסיון לפתור את הסיכסוך. הם מושחתים, גנבים ותאבי בצע - ומנסים בכל כוחם לשמור על הסטאטוס קוו. המצב הנוכחי הוא אידיאלי בשבילם. במצב הקיים הם מצליחים לגנוב עושר וכסף בהיקף עצום ובאופן מושחת מהפלסטינים תחת שליטתם. ולכן תמיד ניתן לסמוך עליהם שיגידו לא לכל תוכנית לפתרון הסיכסוך. וכמובן מאותם סיבות הם לא יפרקו את הרשות.

 

               כשימותו דור הגנבים הזקנים הנוכחי ברשות - ירשו אותם דור הגנבים הבא  

 

והנה לפני מספר ימים בניו יורק מושחת וגנב ישראלי - ראש הממשלה לשעבר אולמרט

הצטרף למושחת והגנב אבו מאזן - בניסיון לאשש ולהחיות את פתרון 2 המדינות המסוכן, שכבר מזמן הפך להיות פגר - וניקבר

 

ללא בושה העבריין והמושחת אולמרט העביר הביקורת כנגד מדינת ישראל בחו"ל - פתח פה מלוכלך על האמריקאים

 

מי הסמיך אותו? - הוא אחד לשעבר, שכבר הזיק מספיק לעם היהודי

 

קיצוני שמאלני כמוהו הציע "למכור" את חבלי המולדת היהודית לאבו מאזן לפני מספר שנים - וזאת תמורת חתיכת נייר של שלום

נייר של שלום שלא שווה כלום - והנה למרות ניסיון מכירת החיסול שעשה לישראל - בהצעה שלו לאבו מאזן

הרי הפלסטינים בבוז דחו אותה

 

והנה, כיום יש נשיא כביר ואדיר בשם הנשיא האמריקאי טראמפ

נשיא זה שאוהב ושאוהד ישראל - מציע לנו להכיל את החוק הישראלי על כל נקודות ההתיישבות ביו"ש - כלומר סיפוח

 

והנה - הציונות המעשית של ההתיישבות החלוצית של האמיצים ביו"ש - מתחילה לקצור פירות

ובנקודה רגישה זו המושחת והגנב אולמרט מנסה לחבל בתהליך המדיני הנוכחי

 

הוא לא מבין שהוא כבר מזמן נזרק לפח האשפה של ההיסטוריה?

 

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר