"לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם" למה?

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

די עם השטות הזו. גם חברות ליברליות בנויות ממשפחות וחיות במסגרות קהילתיות הן רק פתוחות יותר לקבל משפחות מסוגים שונים ולחיות בצורה מאושרת יותר שוויונית יותר וללא מגבלות דתיות מטומטמות. 

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

יפה..

העיניים והלב מובילים אותנו תחת שיוביל אותנו הצו המוסרי ...

הכח הארצי החומרי הבהמי מושך מטה ,ארצה...

הצו המוסרי צריך למשוך מעלה, להיטהרות,להתעלות, להתקדשות, לכבוד לזולת, לחסד, חמלה,רחמים ולרדוף צדק...

הכח המושך מטה , מובן...כח ה"כובד" החשק...המיידי,הדורשני...

איזה כח יפעל  כלפי מעלה?

תשובה --חזון...לעשות טוב יותר לעצמך ולזולתך...לשם כך יש להחכים...כדי לדעת ממה להיזהר,ומה המחיר של כל דבר ומהי החוקיות של המאורעות...או שזה אור או שזה רע

איך נחכים?

ניקח ספר חכמה מאתגר ונתקשר אליו...ההתקשרות אליו תעלה אותו שהרי הוא גבוה מאיתנו...

אבל אם ניקח ספר חכמה עליון ונהפוך אותו לתורת גזע נאצית...

מה יהא אז אליהו היקר?

או שלא הבנת...

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

יפה..

העיניים והלב מובילים אותנו תחת שיוביל אותנו הצו המוסרי ...

הכח הארצי החומרי הבהמי מושך מטה ,ארצה...

הצו המוסרי צריך למשוך מעלה, להיטהרות,להתעלות, להתקדשות, לכבוד לזולת, לחסד, חמלה,רחמים ולרדוף צדק...

הכח המושך מטה , מובן...כח ה"כובד" החשק...המיידי,הדורשני...

איזה כח יפעל  כלפי מעלה?

תשובה --חזון...לעשות טוב יותר לעצמך ולזולתך...לשם כך יש להחכים...כדי לדעת ממה להיזהר,ומה המחיר של כל דבר ומהי החוקיות של המאורעות...או שזה אור או שזה רע

איך נחכים?

ניקח ספר חכמה מאתגר ונתקשר אליו...ההתקשרות אליו תעלה אותו שהרי הוא גבוה מאיתנו...

אבל אם ניקח ספר חכמה עליון ונהפוך אותו לתורת גזע נאצית...

מה יהא אז אליהו היקר?

או שלא הבנת...

תיקון -- ההיתקשרות אליו תעלה אותנו...שהרי הוא גבוה מאיתנו...והוא אתגר לטיפוס...

או שלא הבנת...

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

יפה..

העיניים והלב מובילים אותנו תחת שיוביל אותנו הצו המוסרי ...

הכח הארצי החומרי הבהמי מושך מטה ,ארצה...

הצו המוסרי צריך למשוך מעלה, להיטהרות,להתעלות, להתקדשות, לכבוד לזולת, לחסד, חמלה,רחמים ולרדוף צדק...

הכח המושך מטה , מובן...כח ה"כובד" החשק...המיידי,הדורשני...

איזה כח יפעל  כלפי מעלה?

תשובה --חזון...לעשות טוב יותר לעצמך ולזולתך...לשם כך יש להחכים...כדי לדעת ממה להיזהר,ומה המחיר של כל דבר ומהי החוקיות של המאורעות...או שזה אור או שזה רע

איך נחכים?

ניקח ספר חכמה מאתגר ונתקשר אליו...ההתקשרות אליו תעלה אותו שהרי הוא גבוה מאיתנו...

אבל אם ניקח ספר חכמה עליון ונהפוך אותו לתורת גזע נאצית...

מה יהא אז אליהו היקר?

או שלא הבנת...

תיקון -- ההיתקשרות אליו תעלה אותנו...שהרי הוא גבוה מאיתנו...והוא אתגר לטיפוס...

או שלא הבנת...

 

הביקורת שלך, איננה ביקורת בונה, אלא הורסת

 

אתה משמיץ את גדולי ישראל שהביאונו עד הלום

ואינך מציע תוכנית פעולה מעשית להווה ולעתיד

 

במקום "לקלל" בהתפרצויות זעם - כדאי להדליק אור של תקווה

 

על מה אני מדבר?

 

ובכן, אני מדבר על חזון, שנשען על כתפי העבר היהודי

אני מדבר על המשכיות

 

"באין חזון יפרע עם"

 

אני מדבר על המשך הדבקות, העשייה, הבנייה וההליכה לעבר מימוש החזון המשיחי.

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

יפה..

העיניים והלב מובילים אותנו תחת שיוביל אותנו הצו המוסרי ...

הכח הארצי החומרי הבהמי מושך מטה ,ארצה...

הצו המוסרי צריך למשוך מעלה, להיטהרות,להתעלות, להתקדשות, לכבוד לזולת, לחסד, חמלה,רחמים ולרדוף צדק...

הכח המושך מטה , מובן...כח ה"כובד" החשק...המיידי,הדורשני...

איזה כח יפעל  כלפי מעלה?

תשובה --חזון...לעשות טוב יותר לעצמך ולזולתך...לשם כך יש להחכים...כדי לדעת ממה להיזהר,ומה המחיר של כל דבר ומהי החוקיות של המאורעות...או שזה אור או שזה רע

איך נחכים?

ניקח ספר חכמה מאתגר ונתקשר אליו...ההתקשרות אליו תעלה אותו שהרי הוא גבוה מאיתנו...

אבל אם ניקח ספר חכמה עליון ונהפוך אותו לתורת גזע נאצית...

מה יהא אז אליהו היקר?

או שלא הבנת...

תיקון -- ההיתקשרות אליו תעלה אותנו...שהרי הוא גבוה מאיתנו...והוא אתגר לטיפוס...

או שלא הבנת...

 

הביקורת שלך, איננה ביקורת בונה, אלא הורסת

 

אתה משמיץ את גדולי ישראל שהביאונו עד הלום

ואינך מציע תוכנית פעולה מעשית להווה ולעתיד

 

במקום "לקלל" בהתפרצויות זעם - כדאי להדליק אור של תקווה

 

על מה אני מדבר?

 

ובכן, אני מדבר על חזון, שנשען על כתפי העבר היהודי

אני מדבר על המשכיות

 

"באין חזון יפרע עם"

 

אני מדבר על המשך הדבקות, העשייה, הבנייה וההליכה לעבר מימוש החזון המשיחי.

משיח מתנייק זה עבודת אלילים...

אין משיח בתורה.

דבר נוסף...

אני לא מקלל את המתנייקים האלה שאתה מתרפס להם בזיעה שבין אצבעות הרגליים....אני תובע לסלק את הגדענות המחפירה מן היהדות...גזענות שהובילה אותנו לשואה...

אם אתה, שהוריך לחמו בנאצים לא יכול להבין בראש שלך,בשכל שלך, בלב שלך, בכבוד ללוחמים בנאצים,בכבוד לזכר  הניספים , אם אתה לא תופס  שיהדות גזענית היא חרפה לעם ישראל ואסון לעם ישראל..

ואם השואה לא לימדה אותך, שום דבר לא ילמד אותך...

ותבין משהו...גם אם גדולי ישראל עושים טעות כזאת אני לא אשלים ולא אסכים לחלל את זכר הניספים בשואה בשבילם...

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

יפה..

העיניים והלב מובילים אותנו תחת שיוביל אותנו הצו המוסרי ...

הכח הארצי החומרי הבהמי מושך מטה ,ארצה...

הצו המוסרי צריך למשוך מעלה, להיטהרות,להתעלות, להתקדשות, לכבוד לזולת, לחסד, חמלה,רחמים ולרדוף צדק...

הכח המושך מטה , מובן...כח ה"כובד" החשק...המיידי,הדורשני...

איזה כח יפעל  כלפי מעלה?

תשובה --חזון...לעשות טוב יותר לעצמך ולזולתך...לשם כך יש להחכים...כדי לדעת ממה להיזהר,ומה המחיר של כל דבר ומהי החוקיות של המאורעות...או שזה אור או שזה רע

איך נחכים?

ניקח ספר חכמה מאתגר ונתקשר אליו...ההתקשרות אליו תעלה אותו שהרי הוא גבוה מאיתנו...

אבל אם ניקח ספר חכמה עליון ונהפוך אותו לתורת גזע נאצית...

מה יהא אז אליהו היקר?

או שלא הבנת...

תיקון -- ההיתקשרות אליו תעלה אותנו...שהרי הוא גבוה מאיתנו...והוא אתגר לטיפוס...

או שלא הבנת...

 

הביקורת שלך, איננה ביקורת בונה, אלא הורסת

 

אתה משמיץ את גדולי ישראל שהביאונו עד הלום

ואינך מציע תוכנית פעולה מעשית להווה ולעתיד

 

במקום "לקלל" בהתפרצויות זעם - כדאי להדליק אור של תקווה

 

על מה אני מדבר?

 

ובכן, אני מדבר על חזון, שנשען על כתפי העבר היהודי

אני מדבר על המשכיות

 

"באין חזון יפרע עם"

 

אני מדבר על המשך הדבקות, העשייה, הבנייה וההליכה לעבר מימוש החזון המשיחי.

משיח מתנייק זה עבודת אלילים...

אין משיח בתורה.

דבר נוסף...

אני לא מקלל את המתנייקים האלה שאתה מתרפס להם בזיעה שבין אצבעות הרגליים....אני תובע לסלק את הגדענות המחפירה מן היהדות...גזענות שהובילה אותנו לשואה...

אם אתה, שהוריך לחמו בנאצים לא יכול להבין בראש שלך,בשכל שלך, בלב שלך, בכבוד ללוחמים בנאצים,בכבוד לזכר  הניספים , אם אתה לא תופס  שיהדות גזענית היא חרפה לעם ישראל ואסון לעם ישראל..

ואם השואה לא לימדה אותך, שום דבר לא ילמד אותך...

ותבין משהו...גם אם גדולי ישראל עושים טעות כזאת אני לא אשלים ולא אסכים לחלל את זכר הניספים בשואה בשבילם...

תבין...הדבר הזה הפיגול המשוקץ הזה שנקרא משיח הוא זיון שכל בעיניים...

למה?

כי הוא מאפשר לעסקני הדת לשלוט בשמוק כמוך... הם יספרו לך שככל שיותר רע עכשיו,כך יותר טוב...כי זה "חבלי משיח"

ולא משנה כמה ההנהגה הרבנית מובילה אותנו מאסון לאסון מחורבן לחורבן , לא הם אשמים...הדור --הדור--לא היה ראוי שיבוא לו משיח...

ממתי גורל עם ישראל תלוי במשיח אלילי???

גורל עם ישראל תלוי רק בהתנהגותנו,ואך ורק בהתנהגותנו...

אז להפיץ גזענות ושנאה לכל עבר ולכל סילווסטר ולכל מוסלמי באשר הם ולהאמין במשיח זה אצלך החזון???

או משכורות הרבנים,והשתמטות והשתרמטות מצבא ועבודה  זה החזון של הרבנים...

אה???

חזון עאלק....

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

יפה..

העיניים והלב מובילים אותנו תחת שיוביל אותנו הצו המוסרי ...

הכח הארצי החומרי הבהמי מושך מטה ,ארצה...

הצו המוסרי צריך למשוך מעלה, להיטהרות,להתעלות, להתקדשות, לכבוד לזולת, לחסד, חמלה,רחמים ולרדוף צדק...

הכח המושך מטה , מובן...כח ה"כובד" החשק...המיידי,הדורשני...

איזה כח יפעל  כלפי מעלה?

תשובה --חזון...לעשות טוב יותר לעצמך ולזולתך...לשם כך יש להחכים...כדי לדעת ממה להיזהר,ומה המחיר של כל דבר ומהי החוקיות של המאורעות...או שזה אור או שזה רע

איך נחכים?

ניקח ספר חכמה מאתגר ונתקשר אליו...ההתקשרות אליו תעלה אותו שהרי הוא גבוה מאיתנו...

אבל אם ניקח ספר חכמה עליון ונהפוך אותו לתורת גזע נאצית...

מה יהא אז אליהו היקר?

או שלא הבנת...

תיקון -- ההיתקשרות אליו תעלה אותנו...שהרי הוא גבוה מאיתנו...והוא אתגר לטיפוס...

או שלא הבנת...

 

הביקורת שלך, איננה ביקורת בונה, אלא הורסת

 

אתה משמיץ את גדולי ישראל שהביאונו עד הלום

ואינך מציע תוכנית פעולה מעשית להווה ולעתיד

 

במקום "לקלל" בהתפרצויות זעם - כדאי להדליק אור של תקווה

 

על מה אני מדבר?

 

ובכן, אני מדבר על חזון, שנשען על כתפי העבר היהודי

אני מדבר על המשכיות

 

"באין חזון יפרע עם"

 

אני מדבר על המשך הדבקות, העשייה, הבנייה וההליכה לעבר מימוש החזון המשיחי.

משיח מתנייק זה עבודת אלילים...

אין משיח בתורה.

דבר נוסף...

אני לא מקלל את המתנייקים האלה שאתה מתרפס להם בזיעה שבין אצבעות הרגליים....אני תובע לסלק את הגדענות המחפירה מן היהדות...גזענות שהובילה אותנו לשואה...

אם אתה, שהוריך לחמו בנאצים לא יכול להבין בראש שלך,בשכל שלך, בלב שלך, בכבוד ללוחמים בנאצים,בכבוד לזכר  הניספים , אם אתה לא תופס  שיהדות גזענית היא חרפה לעם ישראל ואסון לעם ישראל..

ואם השואה לא לימדה אותך, שום דבר לא ילמד אותך...

ותבין משהו...גם אם גדולי ישראל עושים טעות כזאת אני לא אשלים ולא אסכים לחלל את זכר הניספים בשואה בשבילם...

 

נניח שאתה צודק ואין משיח בתורה - אז מה?

 

דברים רבים אין בתורה שקיימים היום

 

אני מדבר על חזון משיחי, שבונה ומאחד 

 

 

שלאורו ניתן לרתום את העם היהודי כולו לשיבת ציון, דרך חיים במתווה של לימוד כיצד לחיות לאור התורה - תורת חיים

 

מה אתה מציע?

 

"עולם ישן עד היסוד נחריבה"??????

 

זה לא עבד בשביל המהפכה הקומוניסטית

 

 

ולא עובד בכל מהפכה שהינה ללא מחשבה מעמיקה עם הפנים לעתיד - ואשר תוצאתיה תמיד כאוס

 

לעתים קרובות בחיים - מתוך שלו לשמו, בא לשמו.  

במימד מסוים, הדברים נכתבו בתורה מכיוון שבטבע האנושי של האדם יש נטיה להיסחף אחר הייצר והחשק. זה יכול להיות הרצון והחשק המיני הבלתי מרוסן, או הטבע הפראי לפרוק כל עול, או הרצון לעושר, כוח, ושליטה. אדם קרוב אצל עצמו - כך אומרים. לאדם נטיה לקנא, לחמוד לרצות יותר. ולכן, בכל חברה אנושית המאורגנת כקהילה, שרצונה לשגשג לאורך זמן - יש מגבלות על הרצון האנושי. מקובל לחשוב כי עשרת הדברות הן קווים מנחים כלל אנושיים, שנועדו להסדיר חיים משותפים מוצלחים בחברה בריאה.

 

הסיסמה הרווחת בקרב רבים "מהנאורים" שביננו מדברת על "תחיה ותן לחיות". זה יכול להיחשב כדרך המתאימה לחיים אינדיבידואליים בקרב אנשים המאורגנים באופן אקראי, כשטובתו של הפרט בחברה זו נמצא בראש סדר העדיפיות. חברה מסוג זה לא תשרוד לאורך זמן - היא תתרסק ותתפורר אל תוך עצמה.

 

כשיש התארגנות חברתית במסגרת קהילה, עם או לאום - גורמי ההצלחה לשגשוג הקבוצה תלויים במערכת כללים המסייעת לתא המשפחתי המסורתי - כלומר אבא אמא וילדים. התא המשפחתי המסורתי הזה הוא אבן הייסוד של חברה בריאה לטווח רחוק. כלבנים הבונים חומה איתנה, כך חברה חסונה נבנית מהתא המשפחתי המסורתי. כל דבר המאיים ופוגע בתא משפחתי זה, מאיים לפגוע בעתידה המוצלח של חברה זו.

 

                 אסור לסכן את עתיד האנושות, בחיים הדוניסטיים של פריקת עול מוסרי        

 

      

יפה..

העיניים והלב מובילים אותנו תחת שיוביל אותנו הצו המוסרי ...

הכח הארצי החומרי הבהמי מושך מטה ,ארצה...

הצו המוסרי צריך למשוך מעלה, להיטהרות,להתעלות, להתקדשות, לכבוד לזולת, לחסד, חמלה,רחמים ולרדוף צדק...

הכח המושך מטה , מובן...כח ה"כובד" החשק...המיידי,הדורשני...

איזה כח יפעל  כלפי מעלה?

תשובה --חזון...לעשות טוב יותר לעצמך ולזולתך...לשם כך יש להחכים...כדי לדעת ממה להיזהר,ומה המחיר של כל דבר ומהי החוקיות של המאורעות...או שזה אור או שזה רע

איך נחכים?

ניקח ספר חכמה מאתגר ונתקשר אליו...ההתקשרות אליו תעלה אותו שהרי הוא גבוה מאיתנו...

אבל אם ניקח ספר חכמה עליון ונהפוך אותו לתורת גזע נאצית...

מה יהא אז אליהו היקר?

או שלא הבנת...

תיקון -- ההיתקשרות אליו תעלה אותנו...שהרי הוא גבוה מאיתנו...והוא אתגר לטיפוס...

או שלא הבנת...

 

הביקורת שלך, איננה ביקורת בונה, אלא הורסת

 

אתה משמיץ את גדולי ישראל שהביאונו עד הלום

ואינך מציע תוכנית פעולה מעשית להווה ולעתיד

 

במקום "לקלל" בהתפרצויות זעם - כדאי להדליק אור של תקווה

 

על מה אני מדבר?

 

ובכן, אני מדבר על חזון, שנשען על כתפי העבר היהודי

אני מדבר על המשכיות

 

"באין חזון יפרע עם"

 

אני מדבר על המשך הדבקות, העשייה, הבנייה וההליכה לעבר מימוש החזון המשיחי.

משיח מתנייק זה עבודת אלילים...

אין משיח בתורה.

דבר נוסף...

אני לא מקלל את המתנייקים האלה שאתה מתרפס להם בזיעה שבין אצבעות הרגליים....אני תובע לסלק את הגדענות המחפירה מן היהדות...גזענות שהובילה אותנו לשואה...

אם אתה, שהוריך לחמו בנאצים לא יכול להבין בראש שלך,בשכל שלך, בלב שלך, בכבוד ללוחמים בנאצים,בכבוד לזכר  הניספים , אם אתה לא תופס  שיהדות גזענית היא חרפה לעם ישראל ואסון לעם ישראל..

ואם השואה לא לימדה אותך, שום דבר לא ילמד אותך...

ותבין משהו...גם אם גדולי ישראל עושים טעות כזאת אני לא אשלים ולא אסכים לחלל את זכר הניספים בשואה בשבילם...

תבין...הדבר הזה הפיגול המשוקץ הזה שנקרא משיח הוא זיון שכל בעיניים...

למה?

כי הוא מאפשר לעסקני הדת לשלוט בשמוק כמוך... הם יספרו לך שככל שיותר רע עכשיו,כך יותר טוב...כי זה "חבלי משיח"

ולא משנה כמה ההנהגה הרבנית מובילה אותנו מאסון לאסון מחורבן לחורבן , לא הם אשמים...הדור --הדור--לא היה ראוי שיבוא לו משיח...

ממתי גורל עם ישראל תלוי במשיח אלילי???

גורל עם ישראל תלוי רק בהתנהגותנו,ואך ורק בהתנהגותנו...

אז להפיץ גזענות ושנאה לכל עבר ולכל סילווסטר ולכל מוסלמי באשר הם ולהאמין במשיח זה אצלך החזון???

או משכורות הרבנים,והשתמטות והשתרמטות מצבא ועבודה  זה החזון של הרבנים...

אה???

חזון עאלק....

מסכים איתך שהלא דתיים ,גם הם עשו טעות איומה...אבל הטעות המרה שלהם זה שהם עזבו לדתיים,לפרושים, את  הבעלות על פירוש הספר,וכל חייהם מקדישים ל"ביקורת המקרא" ועושים חגיגה ומטעמים ונא בעין עם כתבי גילגמש וחמורבי,וכך גורמים לדתיים להקצין ולהקצין עם הלכות וגבולות ומחיצות עד למחלחמת האחים.....

אבל הפתרון הוא לא החזון של הרבנים...הגזעני..

הפתרון הוא שאתה,במקום שתרכב על הפר המשתולל של הרבנים ותגיד--איזה יופי של אבק אנחנו עושים... שתקרא לניקוי היהדות מגזענות כי אתה אוהב את התורה, כי אתה רוצה חזון, כי בתורה כתוב -ואהבת את הגר,כי גר היית..כי אתה יודע שהגויים דלוקים על הספר שלך,וכשהם כועסים הם מדליקים גם אותך...

קודם תקרא את ההודעה שלי קצת מלפני ההודעה שלך

 

ולעניננו בנוגע להודעות שלך לעיל.....

 

עוד כשלך החליפו חיתולים - אנשים בחב"ד, שאתה מכבד, חשבו על החזון המשיחי

 

לא רק חשבו באופן תיאורטי - אלא הבינו כיצד ניתן לתרגמו ולחברו למציאות

 

במקום לכעוס בהתפרצויות זעם ללא תכלית

 

כדאי לך להתעמק קצץ יותר כיצד חב"ד רואה את החזון המשיחי.

קודם תקרא את ההודעה שלי קצת מלפני ההודעה שלך

 

ולעניננו בנוגע להודעות שלך לעיל.....

 

עוד כשלך החליפו חיתולים - אנשים בחב"ד, שאתה מכבד, חשבו על החזון המשיחי

 

לא רק חשבו באופן תיאורטי - אלא הבינו כיצד ניתן לתרגמו ולחברו למציאות

 

במקום לכעוס בהתפרצויות זעם ללא תכלית

 

כדאי לך להתעמק קצץ יותר כיצד חב"ד רואה את החזון המשיחי.

אם רבי המת שלהם הוא המשיח המשמעות היא שהוא יקום לתחייה. זה נקרא "חיבור למציאות"?

קודם תקרא את ההודעה שלי קצת מלפני ההודעה שלך

 

ולעניננו בנוגע להודעות שלך לעיל.....

 

עוד כשלך החליפו חיתולים - אנשים בחב"ד, שאתה מכבד, חשבו על החזון המשיחי

 

לא רק חשבו באופן תיאורטי - אלא הבינו כיצד ניתן לתרגמו ולחברו למציאות

 

במקום לכעוס בהתפרצויות זעם ללא תכלית

 

כדאי לך להתעמק קצץ יותר כיצד חב"ד רואה את החזון המשיחי.

אם רבי המת שלהם הוא המשיח המשמעות היא שהוא יקום לתחייה. זה נקרא "חיבור למציאות"?

 

יחסית לאדם האמור להיות אינטלקטואלי ומשכיל עם תוארים אוניברסיטיים - דיברת כאחרון הנבערים

 

במקום לקשקש שטויות בדברים שהבנתך בהם שואפת לאפס

 

כדאי, שתעשה מה שכל אדם סקרן ולא מקובע היה עושה 

 

 

תלמד את נושא החזון המשיחי של חב"ד באופן מסודר

 

ולא רק משמועות ודברי הבל של תקשורת אתאיסטית ושונאת יהדות ודת 

 

 

שפוחדת מאמונה, מיהדות ואלוקים כי היא מרגישה מאויימת.   

קודם תקרא את ההודעה שלי קצת מלפני ההודעה שלך

 

ולעניננו בנוגע להודעות שלך לעיל.....

 

עוד כשלך החליפו חיתולים - אנשים בחב"ד, שאתה מכבד, חשבו על החזון המשיחי

 

לא רק חשבו באופן תיאורטי - אלא הבינו כיצד ניתן לתרגמו ולחברו למציאות

 

במקום לכעוס בהתפרצויות זעם ללא תכלית

 

כדאי לך להתעמק קצץ יותר כיצד חב"ד רואה את החזון המשיחי.

אני אוהב את גישת חב"ד למרות אמונתם במשיח...

איו לי שנאה לאף אדם...אני יכול לכעוס על דרך מזיקה ורעה שאדם הולך בה... חב"ד, למרות אמונתם במשיח, אינם מתערבים בפוליטיקה,אינם רצים לכנסת להחליט מי ילחם במי ומתי..והענין של המשיח אצלם הוא סמלי...הם כ"כ סובלניים לכל אדם, לכל דעה,וזה דבר יפה...

יש רב חב"ד באיזור שמזמין את  אחד מבני, לפעמים, לארוחת שבת, ובני הזה שלי,הסיכוי שהוא יהיה דתי הוא אפס...

אבל החב"דניק הזה צודק...כי ברגע שמישהו יפתח פה באזני בני על הדתיים, אז הוא יאמר לו --כן, אבל יש חב"ד שמתנהגים אחרת...ואני חושב שאם הלא דתיים ייפטרו מסלידתם לספר התורה,חב"ד יבואו גם הם לפשרות...

החרדים האחרים ,לא חב"ד, מבססים פעילותם על שנאה לאחר..וחב"ד שונים בזה...

אתמול עזרתי לנכד שלי להתכונן למבחן בתורה (ספר בראשית)-כיתה ג...הוא בא עם סיכומים ללמוד אותם. איפה שראיתי שכתוב שם אלוקים-תיקנתי אותו מייד -וכ"כ שמחתי,שמהערה אחת שלי הוא המשיך והקפיד שלא לומר אלוקים אלא אלוהים.

וכקראנו בסיכום שלו שלרבקה היו בבטן תאומים אחד יעקב,ואחד עשו הרשע נאלצתי להגן מיד על האמת...עשו לא היה רשע....

מה הוא עשה? מה?

קודם תקרא את ההודעה שלי קצת מלפני ההודעה שלך

 

ולעניננו בנוגע להודעות שלך לעיל.....

 

עוד כשלך החליפו חיתולים - אנשים בחב"ד, שאתה מכבד, חשבו על החזון המשיחי

 

לא רק חשבו באופן תיאורטי - אלא הבינו כיצד ניתן לתרגמו ולחברו למציאות

 

במקום לכעוס בהתפרצויות זעם ללא תכלית

 

כדאי לך להתעמק קצץ יותר כיצד חב"ד רואה את החזון המשיחי.

אני אוהב את גישת חב"ד למרות אמונתם במשיח...

איו לי שנאה לאף אדם...אני יכול לכעוס על דרך מזיקה ורעה שאדם הולך בה... חב"ד, למרות אמונתם במשיח, אינם מתערבים בפוליטיקה,אינם רצים לכנסת להחליט מי ילחם במי ומתי..והענין של המשיח אצלם הוא סמלי...הם כ"כ סובלניים לכל אדם, לכל דעה,וזה דבר יפה...

יש רב חב"ד באיזור שמזמין את  אחד מבני, לפעמים, לארוחת שבת, ובני הזה שלי,הסיכוי שהוא יהיה דתי הוא אפס...

אבל החב"דניק הזה צודק...כי ברגע שמישהו יפתח פה באזני בני על הדתיים, אז הוא יאמר לו --כן, אבל יש חב"ד שמתנהגים אחרת...ואני חושב שאם הלא דתיים ייפטרו מסלידתם לספר התורה,חב"ד יבואו גם הם לפשרות...

החרדים האחרים ,לא חב"ד, מבססים פעילותם על שנאה לאחר..וחב"ד שונים בזה...

אתמול עזרתי לנכד שלי להתכונן למבחן בתורה (ספר בראשית)-כיתה ג...הוא בא עם סיכומים ללמוד אותם. איפה שראיתי שכתוב שם אלוקים-תיקנתי אותו מייד -וכ"כ שמחתי,שמהערה אחת שלי הוא המשיך והקפיד שלא לומר אלוקים אלא אלוהים.

וכקראנו בסיכום שלו שלרבקה היו בבטן תאומים אחד יעקב,ואחד עשו הרשע נאלצתי להגן מיד על האמת...עשו לא היה רשע....

מה הוא עשה? מה?

כדי שאחר -כך תבוא ההסתה -"בידוע שעשו שונא ליעקב"???

קודם תקרא את ההודעה שלי קצת מלפני ההודעה שלך

 

ולעניננו בנוגע להודעות שלך לעיל.....

 

עוד כשלך החליפו חיתולים - אנשים בחב"ד, שאתה מכבד, חשבו על החזון המשיחי

 

לא רק חשבו באופן תיאורטי - אלא הבינו כיצד ניתן לתרגמו ולחברו למציאות

 

במקום לכעוס בהתפרצויות זעם ללא תכלית

 

כדאי לך להתעמק קצץ יותר כיצד חב"ד רואה את החזון המשיחי.

אם רבי המת שלהם הוא המשיח המשמעות היא שהוא יקום לתחייה. זה נקרא "חיבור למציאות"?

 

יחסית לאדם האמור להיות אינטלקטואלי ומשכיל עם תוארים אוניברסיטיים - דיברת כאחרון הנבערים

 

במקום לקשקש שטויות בדברים שהבנתך בהם שואפת לאפס

 

כדאי, שתעשה מה שכל אדם סקרן ולא מקובע היה עושה 

 

 

תלמד את נושא החזון המשיחי של חב"ד באופן מסודר

 

ולא רק משמועות ודברי הבל של תקשורת אתאיסטית ושונאת יהדות ודת 

 

 

שפוחדת מאמונה, מיהדות ואלוקים כי היא מרגישה מאויימת.   

כבר אמרתי לך שקראתי יותר ספרים אומאמרים על תולדות המשיחיות בעם ישראל מאשר קראת ספרים על יהדות בימי חייך. ברגע שאנשים מתייחסים לרבם המת כמשיח ומדברים על הכונו לביאת המשיח ותוך שהם נושאים את תמונתו - מבחינתי הם איבדו כל קשר למציאות ואין לי עניין לשמוע מהם שום "חזון". אני לא מתעסק בהזיות.

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר