הבה נתחכמה לו..

עוד לא קבלו תורה עוד לא הפכו לעם..

לכן לא היה ניתן להבחין בין יהודי למצרי לכן היו צריכים להתחכם כדי להבדיל בין יהודי למצרי.

נתחכמה לו ולא להם..

כי נולד מושיען החרטומים בישרו לפרעה שנולד מושיען של ישראל ולא ידעו אם מצרי הוא או עברי.

כי נולד עברי וגדל אצל פרעה..

הושלך אל היאור...כמו שאר הילדים...

למה מים נושא אחר.

לכן גזר גם על המצרים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו עברי או מצרי.

בת פרעה לוקחת ילד עברי,אל בית פרעה,הביתה, ומגדלת אותו כמו בן שלה...

איפה האנטישמיות,איפה?

ומשה הזה נכשל בגדול כמנהיג...נכשל ונענש היטב באי כניסה לארץ...

ומה אתה מבלבל את המוח עם "לא הבדילו בין עברי ומצרי"...עם ישראל לא נטמע בין המצרים....

איך זה???

לא היתה דת והלכה,אז איך???

מה אתה מבלבל את המוח עם "לא הבדילו בין עברי ומצרי"...עם ישראל לא נטמע בין המצרים..

אני חושב שיהודה מתבסס על הפסוק

וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר  כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל-הַבַּת תְּחַיּוּן. 

שאפשר להבין ממנו גם שפרעה ציווה גם על המצרים.

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

מי ספר את השערים , אתה?

וכמה שערים נפסלו במוניטור?

ומה השקר הזה על ספורי חרטומים....

תגיד יהודה....כל מה שיחרטטו לך רבניך אתה קונה, נכון?

אז בשביל מה לחשוב???

פשוט לומדים בע"פ את דרעק הבע"פ...

אז למה לא להשתמט ולהשתרמט מעבודה אמיתית ויצרנית,מצבא, וכדומה?

פשוט ללמוד ע"פ...

זו הרי תורה שבע"פ...

איזה טעם יש בלימוד העלוב הזה...המתרפס סומא ומלחך פתיתי גזענות נבערת של מהרסי תורה ועם ישראל????

איזה טעם זה שאין בו כל חווייה רוחנית שכולו הפצת שנאה ומדנים  לכל עבר ???

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

אני לא מצדיק את הפרשנות שלך אבל מבין על מה היא מסתמכת

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

אני לא מצדיק את הפרשנות שלך אבל מבין על מה היא מסתמכת

פרעה פונה אל "העבריות"?..ומצווה אותן משהו...

המיילדות העבריות עושות הבחנה בין עבריות ומצריות ואומרות לפרעה שהעבריות בשונה מהמצריות יולדות כך וכך...

משה הורג מצרי שמכה עברי על סמך מראה בלבד כשרואה מצרי מכה עברי, ואח"כ רואה עברי מכה עברי....

בת פרעה מזהה שמשה הקטן הוא עברי...

 

אז למה שאסתמך על פירוש מסריח שאומר שפרעה מצווה להמית את תינוקי עמו...הרי מכת בכורות שברה אותו לאחר שאלוהנו היקשה את ליבו של פרעה...

למה?

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

אני לא מצדיק את הפרשנות שלך אבל מבין על מה היא מסתמכת

פרעה פונה אל "העבריות"?..ומצווה אותן משהו...

המיילדות העבריות עושות הבחנה בין עבריות ומצריות ואומרות לפרעה שהעבריות בשונה מהמצריות יולדות כך וכך...

משה הורג מצרי שמכה עברי על סמך מראה בלבד כשרואה מצרי מכה עברי, ואח"כ רואה עברי מכה עברי....

בת פרעה מזהה שמשה הקטן הוא עברי...

 

אז למה שאסתמך על פירוש מסריח שאומר שפרעה מצווה להמית את תינוקי עמו...הרי מכת בכורות שברה אותו לאחר שאלוהנו היקשה את ליבו של פרעה...

למה?

אבל זו דוגמא לעריכה רשלנית. ברגע שכתוב ויְצַו פַּרְעֹה לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר  כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל-הַבַּת תְּחַיּוּן. זה יוצר פתח לפרשניות מסולפות .

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

אני לא מצדיק את הפרשנות שלך אבל מבין על מה היא מסתמכת

פרעה פונה אל "העבריות"?..ומצווה אותן משהו...

המיילדות העבריות עושות הבחנה בין עבריות ומצריות ואומרות לפרעה שהעבריות בשונה מהמצריות יולדות כך וכך...

משה הורג מצרי שמכה עברי על סמך מראה בלבד כשרואה מצרי מכה עברי, ואח"כ רואה עברי מכה עברי....

בת פרעה מזהה שמשה הקטן הוא עברי...

 

אז למה שאסתמך על פירוש מסריח שאומר שפרעה מצווה להמית את תינוקי עמו...הרי מכת בכורות שברה אותו לאחר שאלוהנו היקשה את ליבו של פרעה...

למה?

אבל זו דוגמא לעריכה רשלנית. ברגע שכתוב ויְצַו פַּרְעֹה לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר  כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל-הַבַּת תְּחַיּוּן. זה יוצר פתח לפרשניות מסולפות .

לאו דווקא ווטסון יקירי...

שים נא לב...

פרעה מדבר -- "ויאמר אל עמו,הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו...."

יש פה הבדלה בין -עמו (המצרים)

ובין עם בני ישראל (עם בפני עצמו)

 

לכן, כשהוא פונה אח"כ אל עמו הוא פונה אל המצרים...לאחר שנסיונו עם פועה ושיפרה נכשל,הוא פונה למצרים ואומר להם,כל תינוק שיוולד מול עיניכם...ליאור...ולכן האימא של מושיקו הצפינה אותו שלא יראו אותו...ז"א שהמצרים ובני ישראל חיו די בשכנות...

 

אז יש הבחנה בין  עמו - המצרים

ובין עם בני ישראל

ולא יתכן שפרעה יצווה להמית רק את עמו.

או שהבנו ???

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

אני לא מצדיק את הפרשנות שלך אבל מבין על מה היא מסתמכת

פרעה פונה אל "העבריות"?..ומצווה אותן משהו...

המיילדות העבריות עושות הבחנה בין עבריות ומצריות ואומרות לפרעה שהעבריות בשונה מהמצריות יולדות כך וכך...

משה הורג מצרי שמכה עברי על סמך מראה בלבד כשרואה מצרי מכה עברי, ואח"כ רואה עברי מכה עברי....

בת פרעה מזהה שמשה הקטן הוא עברי...

 

אז למה שאסתמך על פירוש מסריח שאומר שפרעה מצווה להמית את תינוקי עמו...הרי מכת בכורות שברה אותו לאחר שאלוהנו היקשה את ליבו של פרעה...

למה?

אבל זו דוגמא לעריכה רשלנית. ברגע שכתוב ויְצַו פַּרְעֹה לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר  כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל-הַבַּת תְּחַיּוּן. זה יוצר פתח לפרשניות מסולפות .

לאו דווקא ווטסון יקירי...

שים נא לב...

פרעה מדבר -- "ויאמר אל עמו,הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו...."

יש פה הבדלה בין -עמו (המצרים)

ובין עם בני ישראל (עם בפני עצמו)

 

לכן, כשהוא פונה אח"כ אל עמו הוא פונה אל המצרים...לאחר שנסיונו עם פועה ושיפרה נכשל,הוא פונה למצרים ואומר להם,כל תינוק שיוולד מול עיניכם...ליאור...ולכן האימא של מושיקו הצפינה אותו שלא יראו אותו...ז"א שהמצרים ובני ישראל חיו די בשכנות...

 

אז יש הבחנה בין  עמו - המצרים

ובין עם בני ישראל

ולא יתכן שפרעה יצווה להמית רק את עמו.

או שהבנו ???

אני מקבל את הפרשנות ומעולם לא הבנתי את זה אחרת  אבל מהניסוח יכול בהחלט להשתמע גם פרשנות שעל פיה פרעה ציווה להשמיד את כל הילדים הן של בני ישראל והן של עמו.

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

אני לא מצדיק את הפרשנות שלך אבל מבין על מה היא מסתמכת

פרעה פונה אל "העבריות"?..ומצווה אותן משהו...

המיילדות העבריות עושות הבחנה בין עבריות ומצריות ואומרות לפרעה שהעבריות בשונה מהמצריות יולדות כך וכך...

משה הורג מצרי שמכה עברי על סמך מראה בלבד כשרואה מצרי מכה עברי, ואח"כ רואה עברי מכה עברי....

בת פרעה מזהה שמשה הקטן הוא עברי...

 

אז למה שאסתמך על פירוש מסריח שאומר שפרעה מצווה להמית את תינוקי עמו...הרי מכת בכורות שברה אותו לאחר שאלוהנו היקשה את ליבו של פרעה...

למה?

אבל זו דוגמא לעריכה רשלנית. ברגע שכתוב ויְצַו פַּרְעֹה לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר  כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל-הַבַּת תְּחַיּוּן. זה יוצר פתח לפרשניות מסולפות .

לאו דווקא ווטסון יקירי...

שים נא לב...

פרעה מדבר -- "ויאמר אל עמו,הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו...."

יש פה הבדלה בין -עמו (המצרים)

ובין עם בני ישראל (עם בפני עצמו)

 

לכן, כשהוא פונה אח"כ אל עמו הוא פונה אל המצרים...לאחר שנסיונו עם פועה ושיפרה נכשל,הוא פונה למצרים ואומר להם,כל תינוק שיוולד מול עיניכם...ליאור...ולכן האימא של מושיקו הצפינה אותו שלא יראו אותו...ז"א שהמצרים ובני ישראל חיו די בשכנות...

 

אז יש הבחנה בין  עמו - המצרים

ובין עם בני ישראל

ולא יתכן שפרעה יצווה להמית רק את עמו.

או שהבנו ???

אני מקבל את הפרשנות ומעולם לא הבנתי את זה אחרת  אבל מהניסוח יכול בהחלט להשתמע גם פרשנות שעל פיה פרעה ציווה להשמיד את כל הילדים הן של בני ישראל והן של עמו.

בסדר גמור....כל זמן שהוא מביא איזה  סימוכין מהספר ומציג זווית חדשה...שיבורך...

לאף אחד אין בעלות על הפירוש,והייתי צריך להגיב בצורה יותר מכובדת...

צודק חיים

כאשר החרטומים אמרו לפרעה שמושיען של ישראל נולד והם לא יודעים אם מצרי הוא או עברי.

כי הוא באמת גדל בבית פרעה המצרי. וגם הושלך היאורה כילד עברי.

לכן פרעה ציווה כל הבן הילוד.. לרבות הילדים המצריים

בני ישראל נטמעו במצרים עד כי הגיעו למט שערי טומאה.

אני לא מצדיק את הפרשנות שלך אבל מבין על מה היא מסתמכת

פרעה פונה אל "העבריות"?..ומצווה אותן משהו...

המיילדות העבריות עושות הבחנה בין עבריות ומצריות ואומרות לפרעה שהעבריות בשונה מהמצריות יולדות כך וכך...

משה הורג מצרי שמכה עברי על סמך מראה בלבד כשרואה מצרי מכה עברי, ואח"כ רואה עברי מכה עברי....

בת פרעה מזהה שמשה הקטן הוא עברי...

 

אז למה שאסתמך על פירוש מסריח שאומר שפרעה מצווה להמית את תינוקי עמו...הרי מכת בכורות שברה אותו לאחר שאלוהנו היקשה את ליבו של פרעה...

למה?

אבל זו דוגמא לעריכה רשלנית. ברגע שכתוב ויְצַו פַּרְעֹה לְכָל-עַמּוֹ לֵאמֹר  כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל-הַבַּת תְּחַיּוּן. זה יוצר פתח לפרשניות מסולפות .

ואם העריכה לא היתה רשלנית - האם אפשר היה אז להניח שהטקסט בתורה נותן תיאור נכון ומציאותי לאירועים שהתרחשו - למשל במה שאתם מדברים עליו כאן ?

 

לא, זו לא רק בעיה בעריכה ועריכה רשלנית, במידה רבה כותבי הטקסט בכלל לא התכוונו ולא הקפידו ולדעתי לא ניסו בכלל להיות 'היסטוריונים' אמינים - הם רק ניסו לכתוב סיפור יפה ונושא מסרים מסויימים, מה? אתם לא יודעים את זה? עד כדי כך אתם תמימים ומשקיעים את עצמכם בטקסט לא מחייב ושאינו מתכוון בכלל לתת איזה תיאור שאמין היסטורית.

 

דרך אגב, 'אנטוליו' היה מחובר למקורות ברוסית שעסקו בתקופה ההיא וביהודים אז במצרים. לפי הבנתי, וזו תובנה שבהדרגה קיבלתי ממנו, בתקופה ההיא ובאוכלוסיה ההיא במצרים, היתה התערבות חיצונית בתהליכים ההיסטוריים, נו, תנחשו מי הם החרטומים, ועושי הקסמים, משני הצדדים. מהסוג שהנשיר רונלד רייגן מכוון אליהם כאן :

 

https://www.youtube.com/watch?v=MAAHgAuti84

נשיר = נשיא

עניין האמת ההיסטורית לא רלוונטי. מדובר בסיפור ובשאלות שמעלה הסיפור

עניין האמת ההיסטורית לא רלוונטי. מדובר בסיפור ובשאלות שמעלה הסיפור

לא כולם מבינים את זה כך. בטח שלא יהודה ולא צבי.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר