ארבעה שופטים עליונים מכירים את החוק טוב ממך . אדלשטין נאחז בקרנות המזבח  הקריאה לאי ציות לבג"צ היא מרד בדמוקרטיה.

לבא ולומר כי "אני לא מקבל פסיקת בג"צ" זה לא רק סוף הדמוקרטיה אלא פתח מוחלט לאנארכיה. אם יושב הכנסת לא מקבל הכרעת בג"צ למה שאני אקבל את החוק שהוא חוקק אם אחשוב שהוא מוטעה ומוטה? מה נגיד על אזרחים שיצייתו רק לחוקים שנוחים להם ויתעלמו מחקיקה שלא נוחה להם בטענה שזה מוטעה ומוטה?
יתירה מזו עכשיו ניתן יהיה לחוקק כל חוק ולו הבלתי דמוקרטי ביותר ולא ניתן יהיה לפסול אותו שהרי "מי זה בכלל בג"צ"? . מישהו כאן באמת ירד מהפסים.

 

אני לא פוסק אם החלפת יור הכנסת היא נבונה אבל אם 61 חברי כנסת מחליטים להחליף אותו -זו החלטה דמוקרטית ואף אחד לא משתין עליך. זה אתה שמשתין עלינו  כשאתה מסרב להחלטה זו. 

 

אתה מטפס על עץ שאינו קיים

אין החלטת בג"ץ בעניין זה

 

בג"ץ לא החליט מכיוון שזאת המצלתו נוגדת את החוק הקיים

לכן בג"ץ המליץ באופן מאיים לאדלשטיין, ואם אדלשטיין לא יקיים או אז בג"ץ מאיים לפסוק בניגוד לחוק הקיים היום.

זה מה שנאמר. אי אפשר להבין אחרת

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8703434

זה מה שנאמר. אי אפשר להבין אחרת

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8703434

 

קיים וויכוח באשר לסמכותו של בג"ץ להתערב בחוקים הקיימים המלווים את קיומו של הפרלמנט - הכנסת

 

בג"ץ חורג מסמכותו 

דגל שחור מתנוסס מעל המלצת בג"ץ זו, וראוי להתעלם ממנה ולסרב לה

 

יש חוק קיים המכתיב לאדלשטיין כיצד לנהוג 

 

בג"ץ לא יכול להתערב לטובת השמאלנים ולבטל חוק קיים

לכן הוא זהיר, ולא הוציא פסק דין כנגד החוק הקיים, אלא רק המליץ לאדלשטיין

 

כמובן שכל הכתוב בעיתון השיטנה האנטישמי הארץ לא ראוי קריאה בעניין זה

הרי הם מזמן הפכו לשופר תעמולה אנטישמי כנגד האינטרס היהודי בארץ ישראל ובכלל. 

אין מחלוקת. בג"צ רשאי להתערב  אם הכנסת או הממשלה פועלים נגד החוק או מחוקקים חוק העומד בניגוד לעקרונות חוקתיים.

אני סומך על פסיקה של בג"צ כי אני סבור שאלו שופטים מכירים  את החוק טוב יותר ממני או ממך. השיטנה הבאה לידי ביטוי בכל מיני תיאוריות מזימתיות משונות היא כולה שלך.

אין מחלוקת. בג"צ רשאי להתערב  אם הכנסת או הממשלה פועלים נגד החוק או מחוקקים חוק העומד בניגוד לעקרונות חוקתיים.

אני סומך על פסיקה של בג"צ כי אני סבור שאלו שופטים מכירים  את החוק טוב יותר ממני או ממך. השיטנה הבאה לידי ביטוי בכל מיני תיאוריות מזימתיות משונות היא כולה שלך.

 

תקשיב היטב למה שמומחים משפטיים מהצד האחר אומרים

 

מדיניות בת יענה של הערצה עיוורת של בג"ץ לא עוזרת

 

- בג"ץ התפתח לזרוע של עריצות, והופר האיזון שהיה בין הרשויות

- בג"ץ כבר עשרות שנים משטין על החוק והצדק מגבוהה

- בג"ץ ממש את מדיניות ההפיכה השלטונית של הייקים ובראשם אהרון ברק

- בג"ץ עושה כל שביכולתו לעצור ולחבל בהתחזקות המגמה של בית לאומי אמוני לעם היהודי בארץ ישראל - ולא יצליח

- בג"ץ יבין במוקדם או במאוחר כי אינו יכול לאנוס את האינטרסים הלאומיים של העם היהודי. 

 

ודרך אגב חיים.....

מאחד או שתיים מהדיונים ביננו מלפני כשנה 

נתת לי להבין כי אינך קורא את עיתון השיטנה האנטישמי "הארץ"

 

או ציינת שאתה מעיין ומציץ בו לפעמים, כשאתה מבקר אצל אחותך

 

והנה כאן מהקישור שהבאת אני רואה בכתובת הקישור "פרימיום"

שממנו ניתן להבין כי אתה מנוי בתשלום על "הארץ" באינטרנט

 

מה נסגר אתך בעניין זה.....?

עשית מנוי מוזל רק לימי ששי ולא הפסקתי אותו כי אני זקוק במצור להרבה חומר קריאה. הארץ הוא העיתון הוותיק ביותר בארץ ועמדתו הרבה פחות אנטישמית משלך...

עשית מנוי מוזל רק לימי ששי ולא הפסקתי אותו כי אני זקוק במצור להרבה חומר קריאה. הארץ הוא העיתון הוותיק ביותר בארץ ועמדתו הרבה פחות אנטישמית משלך...

 

אוי לי.....

לרגע חשבתי כי שיקרת לי אז מלפני שנה

 

בכל מקרה נראה לי שפספסת תגובה שלי קצת יותר למעלה - מכיוון שלא הגבתי, מניח אני כי פיספסת.

אהבליהו פ., ידידי, אף שופט אינו חסין בקורת, אלא שעל הבקורת להיות מנומקת.

כאהבל הנזון מציוצי הסתה, ומן האתר Rotten (לא שגיאת כתיב) נראה לך כי הבג"ץ מתערב בענינים לא-לו, ולא היא!

קרא נא את נמוקי המותב.

 

אם אתה מתקשה להתמודד עם 19 עמודי טקסט, הרי תקציר:

 

הנשיאה אסתר חיות כתבה כי "הסירוב הנמשך לאפשר הצבעה במליאת הכנסת על בחירתו של יו"ר קבוע לכנסת, חותר תחת יסודות התהליך הדמוקרטי. הוא פוגע במובהק במעמדה של הכנסת כרשות עצמאית וכן בתהליך המעבר השלטוני, וככל שנוקפים הימים מאז השבעת הכנסת ה-23 מקבלים הדברים משנה תוקף. על כן, אין מנוס מן המסקנה כי בנסיבות שנוצרו מדובר באחד מאותם מקרים חריגים שבהם נדרשת התערבותו של בית משפט זה על מנת למנוע פגיעה בשיטת המשטר הפרלמנטרית שלנו".

 
חיות הוסיפה כי תקנון הכנסת אמנם מאפשר ליו"ר לעכב את ההצבעה עד להשבעת ממשלה, אך בית המשפט סבור כי "בהינתן העובדה שמדובר ביו"ר בפועל המכהן מתוקף דין הרציפות וכן בהינתן העובדה כי מדובר בעניין הנוגע בו ישירות, שיקול הדעת הנתון לו בהקשר זה אינו רחב אלא מוגבל ותחום ביותר". לדבריה, "יו"ר הכנסת מחזיק בתפקיד זה 'כפיקדון זמני' עד לבחירת יו"ר קבוע לכנסת ומצב דברים חריג זה משליך בהכרח על היקף סמכותו של יו"ר הכנסת ועל שיקול הדעת המסור לו. בדומה לממשלת מעבר הפועלת מכוח עיקרון הרציפות, הנדרשת לפעול באיפוק ובריסון".
 
נשיאת העליון הזכירה כי 61 חברי הכנסת מעוניינים להצביע על בחירת יו"ר חדש, ועל כן "התערבות במאמץ זה של רוב חברי הכנסת יש בה משום פגיעה בהכרעת הבוחר". חיות התייחסה גם לטענתו של אדלשטיין לפיה החלפת היו"ר במועד זה תפגע במגעים להקמת ממשלת אחדות: "עמדת יו"ר הכנסת לפיה בחירתו של יו"ר קבוע לכנסת תלויה במהלכים להקמת הממשלה יש בה משום היפוך היוצרות. הכנסת היא הריבון. הכנסת אינה 'להקת המעודדות של הממשלה'".
 
חיות ציינה כי הציבור אמנם מעוניין "שהקברניטים יתעשתו ויחלצו את 'הספינה השלטונית' מן המבוי הסתום שבו היא כלואה", וכי זה "צו השעה", אך הדגישה כי "תקווה זו - המשותפת לכולנו - אינה יכולה להוות נימוק לסירובו של יו"ר
הכנסת להביא להצבעה בחירה של יו"ר כנסת קבוע, שכן בכך הוא מעמיד בלב סירובו שיקול פוליטי הנוגע להקמת ממשלה. שיקול פוליטי כזה אין לו מקום במתחם שיקול הדעת המסור לו בשאלה אם לכלול או שלא לכלול הצעות לסדר".
 
השופט יצחק עמית הדגיש בפסק הדין כי "פסק דיננו אינו בבחינת התערבות ולא חלילה 'השתלטות' על סדר יומה של הכנסת, אלא חיזוק מעמדה של הכנסת כרשות נפרדת מהממשלה, קל וחומר ממשלת מעבר מזה שלוש מערכות בחירות". לצד חיות ועמית ישבו בהרכב המשנה לנשיאה חנן מלצר, ניל הנדל ועוזי פוגלמן.
 
 
ובקצור עוד יותר נמרץ:
 
נוצר מצב בו יו"ר כנסת, היושב בכסאו מטעמי "רציפות" בלבד, פועל כאילו היה שליחה של ממשלת מעבר שכשלה להתמנות מחדש בבחירות.
בכך הפך היו"ר את הכנסת לשליח של הממשלה הכושלת ולא של המדינה.
פסק הבג"ץ דווקא מגן על עצמאות הכנסת, וקובע כי רק חבריה הם המיצגים את המדינה.

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אהבליהו פ., ידידי, אף שופט אינו חסין בקורת, אלא שעל הבקורת להיות מנומקת.

כאהבל הנזון מציוצי הסתה, ומן האתר Rotten (לא שגיאת כתיב) נראה לך כי הבג"ץ מתערב בענינים לא-לו, ולא היא!

קרא נא את נמוקי המותב.

 

אם אתה מתקשה להתמודד עם 19 עמודי טקסט, הרי תקציר:

 

הנשיאה אסתר חיות כתבה כי "הסירוב הנמשך לאפשר הצבעה במליאת הכנסת על בחירתו של יו"ר קבוע לכנסת, חותר תחת יסודות התהליך הדמוקרטי. הוא פוגע במובהק במעמדה של הכנסת כרשות עצמאית וכן בתהליך המעבר השלטוני, וככל שנוקפים הימים מאז השבעת הכנסת ה-23 מקבלים הדברים משנה תוקף. על כן, אין מנוס מן המסקנה כי בנסיבות שנוצרו מדובר באחד מאותם מקרים חריגים שבהם נדרשת התערבותו של בית משפט זה על מנת למנוע פגיעה בשיטת המשטר הפרלמנטרית שלנו".

 
חיות הוסיפה כי תקנון הכנסת אמנם מאפשר ליו"ר לעכב את ההצבעה עד להשבעת ממשלה, אך בית המשפט סבור כי "בהינתן העובדה שמדובר ביו"ר בפועל המכהן מתוקף דין הרציפות וכן בהינתן העובדה כי מדובר בעניין הנוגע בו ישירות, שיקול הדעת הנתון לו בהקשר זה אינו רחב אלא מוגבל ותחום ביותר". לדבריה, "יו"ר הכנסת מחזיק בתפקיד זה 'כפיקדון זמני' עד לבחירת יו"ר קבוע לכנסת ומצב דברים חריג זה משליך בהכרח על היקף סמכותו של יו"ר הכנסת ועל שיקול הדעת המסור לו. בדומה לממשלת מעבר הפועלת מכוח עיקרון הרציפות, הנדרשת לפעול באיפוק ובריסון".
 
נשיאת העליון הזכירה כי 61 חברי הכנסת מעוניינים להצביע על בחירת יו"ר חדש, ועל כן "התערבות במאמץ זה של רוב חברי הכנסת יש בה משום פגיעה בהכרעת הבוחר". חיות התייחסה גם לטענתו של אדלשטיין לפיה החלפת היו"ר במועד זה תפגע במגעים להקמת ממשלת אחדות: "עמדת יו"ר הכנסת לפיה בחירתו של יו"ר קבוע לכנסת תלויה במהלכים להקמת הממשלה יש בה משום היפוך היוצרות. הכנסת היא הריבון. הכנסת אינה 'להקת המעודדות של הממשלה'".
 
חיות ציינה כי הציבור אמנם מעוניין "שהקברניטים יתעשתו ויחלצו את 'הספינה השלטונית' מן המבוי הסתום שבו היא כלואה", וכי זה "צו השעה", אך הדגישה כי "תקווה זו - המשותפת לכולנו - אינה יכולה להוות נימוק לסירובו של יו"ר
הכנסת להביא להצבעה בחירה של יו"ר כנסת קבוע, שכן בכך הוא מעמיד בלב סירובו שיקול פוליטי הנוגע להקמת ממשלה. שיקול פוליטי כזה אין לו מקום במתחם שיקול הדעת המסור לו בשאלה אם לכלול או שלא לכלול הצעות לסדר".
 
השופט יצחק עמית הדגיש בפסק הדין כי "פסק דיננו אינו בבחינת התערבות ולא חלילה 'השתלטות' על סדר יומה של הכנסת, אלא חיזוק מעמדה של הכנסת כרשות נפרדת מהממשלה, קל וחומר ממשלת מעבר מזה שלוש מערכות בחירות". לצד חיות ועמית ישבו בהרכב המשנה לנשיאה חנן מלצר, ניל הנדל ועוזי פוגלמן.
 
 
ובקצור עוד יותר נמרץ:
 
נוצר מצב בו יו"ר כנסת, היושב בכסאו מטעמי "רציפות" בלבד, פועל כאילו היה שליחה של ממשלת מעבר שכשלה להתמנות מחדש בבחירות.
בכך הפך היו"ר את הכנסת לשליח של הממשלה הכושלת ולא של המדינה.
פסק הבג"ץ דווקא מגן על עצמאות הכנסת, וקובע כי רק חבריה הם המיצגים את המדינה.

 

לא קראתי את 19 העמודים, ולא את התקציר

 

מעניין כי תוך שעה בודדת אחת הצליחו השופטים להוציא פסק דין, והספיקו להכתיב פסק דין זה בן 19 העמודים לקלדן

 

הפלא ופלא....

יש לנו כזאת מערכת משפט יעילה, ושופטים מהירים

 

האמנם..... ?

או ששופטים אלו היו מראש משוחדים, ופסק הדין הזה נכתב מראש

ולא הייתה שום כוונה לשמוע את אדלשטיין

 

 האאא.... מה אתה חושב?

מה רובוט כמוך חושב על כך 

גם רובוט כמוך לא היה מצליח תוך שעה לכתוב פסק דין ולהקלידו במחשב ולהדפיסו.

  

אינני יודע כמה זמן נמשך הדיון הזה.

לשופטים היה די זמן, עוד קודם לדיון עצמו, לקרא את העתירה, להציגה לנתבעים, לקרא את השגותיהם.

 

המותב קבע כי הכנסת מיצגת את המדינה, לא את הממשלה.

איזו מלה בדיוק ממשפט קצר זה לא הבנת, אהבל?!

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

אינני יודע כמה זמן נמשך הדיון הזה.

לשופטים היה די זמן, עוד קודם לדיון עצמו, לקרא את העתירה, להציגה לנתבעים, לקרא את השגותיהם.

 

המותב קבע כי הכנסת מיצגת את המדינה, לא את הממשלה.

איזו מלה בדיוק ממשפט קצר זה לא הבנת, אהבל?!

 

העובדה כי באקדמיה אנשים הבקיאים במשפט קבעו כי בג"ץ נהג באופן לא חוקי - לא מפריע לך?

העובדה כי רבים אומרים כי מעל פסיקת בג"ץ דגל שחור מתנוסס - לא פריע לך?

העובדה כי בג"ץ רק המליץ בהחלטתו זו בת 19, ופחד לפסוק כנגד החוק הקיים - לא מפריע לך?

 

מה.....?

המטרה מקדשת את האמצעים

רק כדי לעזור לשמאל זה כשר לעבור על החוק, ועוד בחוצפתם העבריינים הם שופטי בג"ץ

ממש משתינים על כולנו בקשת מהמקפצה.

דניאל פרידמן פרופ' למשפטים ואחד המתנגדים הגדולים לאקטיביזם השיפוטי של ברק הצדיק את בג"צ ועם כל הכבוד אחרי הרפורמות של איילת שקד אי אפשר לטעון כי כל השופטים עשויים מקשה אחת ובכל זאת לא הייתה שום מחלוקת בין השופטים.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/431232

 

דניאל פרידמן פרופ' למשפטים ואחד המתנגדים הגדולים לאקטיביזם השיפוטי של ברק הצדיק את בג"צ ועם כל הכבוד אחרי הרפורמות של איילת שקד אי אפשר לטעון כי כל השופטים עשויים מקשה אחת ובכל זאת לא הייתה שום מחלוקת בין השופטים.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/431232

 

 

אני (ראיתי) שמעתי בערוץ הכנסת בכירה בתחום המשפטים מאוניברסיטת אריאל שאמרה כי אין מעשה בג"ץ חוקי 

אני שמעתי את חיים רמון, שאינו חשוד כימני, אומר כי זה מעשה נבלה לא חוקי (לא במילים אלו ממש)

ויש עוד רבים מאוד הסוברים כך.

מה לא ברור לך, אהבל?!

 

הכנסת היא "מכשיר" של המדינה, לא של הממשלה !

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

עבור לעמוד
... , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אליהו פ, חיים קאופמן, standoff
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר