סלח לי. זה זיון מוח. החרדים אינם ציונים בהצהרה לחמו נגד הציונות עשו הכול שמדינת ישראל לא תקום. חייל בצבאות השם אפשר להיות גם בלי המדינה הציונית. שב בגולה קיים את המצוות וצפה לבא המשיח.

 

אתה צריך קצת ללמוד יותר על החרדים. הם לא רוצים בית לאומי לעם היהודי בא"י לפני בא המשיח ורואים בציונים חוטאים ודוחקי קץ. אתה צריך להבחין בין החרדים לבין הציוניות הדתית שתפישתה שונה ולא לערבב בין השניים.

 

הציונות במהותה הייתה תנועה חילונית שיצאה נגד התפיסה של "שלוש השבועות" והתכוונה להקים מדינה חילונית יהודית. ההצלחה היא מרשימה ואף אחד לא התעייף. הישוב היהודי בארץ מלכתחילה לא התכוון לחיות על פי התורה ואיאפשר לדבר על "התחלתם להשחית" מלכתחילה זו הייתה "השחתה" ואפילו מכוונת.  הכוונה לא הייתה מלכתחיה להיות נאמן ליהדות ובטח לא לאלוהי יישראל אלא ליצור מדינה מודרנית חילונית  שהמקורות היהודיים משמשים רק מקור השראה במידה והם רלוונטיים למדינה מודרנית. מדינת ישראל היא מרד בחזון המשיחי !

 

הקמנו משהו בהתייחס להשקפתינו ובניגוד לתפיסה החרדית. הציונות הדתית שיתפה איתנו פעולה כי ראתה בהקמת המדינה חלק מתהליך משיחי אבל מעולם לא לחמה נגד החילוניות .

 

לא לעבוד ולא לשרת בצבא זו שחיתות מוסרית מאין כמותה וטפילות. החרדים חיים רק בזכות החילוניים. אני לא אחזור שוב על דברי הרב החרדי הלברטל המדוייקים והנכונים.

 

ואם תחזור על שקר שוב ושוב הוא לא יהפוך לאמת -אנשים קיבלו פיצויים על עבודתם והסבל שנגרם להם ועל שלילת חירותם ואין שום שחיתות ואי צדק בקבלת פיצויים המגיעם לך.

 

 

 

תקשיב טוב טוב

אני חי כחילוני

הרבה מאוד אינני יודע

אך אני יודע היטב שמשפחתי החרדית הענפה, שלא זכיתי להכיר, נשחטה על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם

ואם אתה או אחרים חושב, שבילבולי מוח כאלה או אחרים תשכנע אותי, או תקנה אותי בכסף - אתה טועה

אני את עמי, העם היהודי - ואת משפחתי לא מוכר

תקפצו לי כולם - יום נקם ושילם יבוא.

נקם ושלם...my ass !

היכן המטפל(ת) שלך?

שוב שכחת ליטול תרופות הבוקר, מה?!)

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

סלח לי. זה זיון מוח. החרדים אינם ציונים בהצהרה לחמו נגד הציונות עשו הכול שמדינת ישראל לא תקום. חייל בצבאות השם אפשר להיות גם בלי המדינה הציונית. שב בגולה קיים את המצוות וצפה לבא המשיח.

 

אתה צריך קצת ללמוד יותר על החרדים. הם לא רוצים בית לאומי לעם היהודי בא"י לפני בא המשיח ורואים בציונים חוטאים ודוחקי קץ. אתה צריך להבחין בין החרדים לבין הציוניות הדתית שתפישתה שונה ולא לערבב בין השניים.

 

הציונות במהותה הייתה תנועה חילונית שיצאה נגד התפיסה של "שלוש השבועות" והתכוונה להקים מדינה חילונית יהודית. ההצלחה היא מרשימה ואף אחד לא התעייף. הישוב היהודי בארץ מלכתחילה לא התכוון לחיות על פי התורה ואיאפשר לדבר על "התחלתם להשחית" מלכתחילה זו הייתה "השחתה" ואפילו מכוונת.  הכוונה לא הייתה מלכתחיה להיות נאמן ליהדות ובטח לא לאלוהי יישראל אלא ליצור מדינה מודרנית חילונית  שהמקורות היהודיים משמשים רק מקור השראה במידה והם רלוונטיים למדינה מודרנית. מדינת ישראל היא מרד בחזון המשיחי !

 

הקמנו משהו בהתייחס להשקפתינו ובניגוד לתפיסה החרדית. הציונות הדתית שיתפה איתנו פעולה כי ראתה בהקמת המדינה חלק מתהליך משיחי אבל מעולם לא לחמה נגד החילוניות .

 

לא לעבוד ולא לשרת בצבא זו שחיתות מוסרית מאין כמותה וטפילות. החרדים חיים רק בזכות החילוניים. אני לא אחזור שוב על דברי הרב החרדי הלברטל המדוייקים והנכונים.

 

ואם תחזור על שקר שוב ושוב הוא לא יהפוך לאמת -אנשים קיבלו פיצויים על עבודתם והסבל שנגרם להם ועל שלילת חירותם ואין שום שחיתות ואי צדק בקבלת פיצויים המגיעם לך.

 

 

 

תקשיב טוב טוב

אני חי כחילוני

הרבה מאוד אינני יודע

אך אני יודע היטב שמשפחתי החרדית הענפה, שלא זכיתי להכיר, נשחטה על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם

ואם אתה או אחרים חושב, שבילבולי מוח כאלה או אחרים תשכנע אותי, או תקנה אותי בכסף - אתה טועה

אני את עמי, העם היהודי - ואת משפחתי לא מוכר

תקפצו לי כולם - יום נקם ושילם יבוא.

 

ועוד דבר אחד תזכרו

אני אינני עובד אצל הרבנים עם כל הכבוד

אני שואב את כוחתי - כאלו או אחרים - ישירות מאלוקי.

אתה שומע קולו מדבר אליך?

האם ההפרעה הנוירופסיכואלקטרוכימית המרצדת בין שתי אזניך מדברת עימך בבקרים ומזרימה לך תעצומות נפש?

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

סלח לי. זה זיון מוח. החרדים אינם ציונים בהצהרה לחמו נגד הציונות עשו הכול שמדינת ישראל לא תקום. חייל בצבאות השם אפשר להיות גם בלי המדינה הציונית. שב בגולה קיים את המצוות וצפה לבא המשיח.

 

אתה צריך קצת ללמוד יותר על החרדים. הם לא רוצים בית לאומי לעם היהודי בא"י לפני בא המשיח ורואים בציונים חוטאים ודוחקי קץ. אתה צריך להבחין בין החרדים לבין הציוניות הדתית שתפישתה שונה ולא לערבב בין השניים.

 

הציונות במהותה הייתה תנועה חילונית שיצאה נגד התפיסה של "שלוש השבועות" והתכוונה להקים מדינה חילונית יהודית. ההצלחה היא מרשימה ואף אחד לא התעייף. הישוב היהודי בארץ מלכתחילה לא התכוון לחיות על פי התורה ואיאפשר לדבר על "התחלתם להשחית" מלכתחילה זו הייתה "השחתה" ואפילו מכוונת.  הכוונה לא הייתה מלכתחיה להיות נאמן ליהדות ובטח לא לאלוהי יישראל אלא ליצור מדינה מודרנית חילונית  שהמקורות היהודיים משמשים רק מקור השראה במידה והם רלוונטיים למדינה מודרנית. מדינת ישראל היא מרד בחזון המשיחי !

 

הקמנו משהו בהתייחס להשקפתינו ובניגוד לתפיסה החרדית. הציונות הדתית שיתפה איתנו פעולה כי ראתה בהקמת המדינה חלק מתהליך משיחי אבל מעולם לא לחמה נגד החילוניות .

 

לא לעבוד ולא לשרת בצבא זו שחיתות מוסרית מאין כמותה וטפילות. החרדים חיים רק בזכות החילוניים. אני לא אחזור שוב על דברי הרב החרדי הלברטל המדוייקים והנכונים.

 

ואם תחזור על שקר שוב ושוב הוא לא יהפוך לאמת -אנשים קיבלו פיצויים על עבודתם והסבל שנגרם להם ועל שלילת חירותם ואין שום שחיתות ואי צדק בקבלת פיצויים המגיעם לך.

 

 

 

תקשיב טוב טוב

אני חי כחילוני

הרבה מאוד אינני יודע

אך אני יודע היטב שמשפחתי החרדית הענפה, שלא זכיתי להכיר, נשחטה על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם

ואם אתה או אחרים חושב, שבילבולי מוח כאלה או אחרים תשכנע אותי, או תקנה אותי בכסף - אתה טועה

אני את עמי, העם היהודי - ואת משפחתי לא מוכר

תקפצו לי כולם - יום נקם ושילם יבוא.

 

ועוד דבר אחד תזכרו

אני אינני עובד אצל הרבנים עם כל הכבוד

אני שואב את כוחתי - כאלו או אחרים - ישירות מאלוקי.

אתה שומע קולו מדבר אליך?

האם ההפרעה הנוירופסיכואלקטרוכימית המרצדת בין שתי אזניך מדברת עימך בבקרים ומזרימה לך תעצומות נפש?

 

תקשיב טוב טוב....

דווקא למקק שיצא מהביוב כמוך אני אספר משהו

מגיל קטן מאוד, כשאני קורא בתנ"ך פעמים רבות עולה בי חימה, שבקושי נשלטת

כשאני שומע שירים חסידיים כאלה או אחרים - אני מרוגש באופן קיצוני - לצד השמחה, לעתים העצב, ולעתים הזעם

ותבין מה שתבין - אתה בכלל לא מענין אותי

אני משתמש בך, כדי שהקוראים האחרים יבינו.  

סלח לי. זה זיון מוח. החרדים אינם ציונים בהצהרה לחמו נגד הציונות עשו הכול שמדינת ישראל לא תקום. חייל בצבאות השם אפשר להיות גם בלי המדינה הציונית. שב בגולה קיים את המצוות וצפה לבא המשיח.

 

אתה צריך קצת ללמוד יותר על החרדים. הם לא רוצים בית לאומי לעם היהודי בא"י לפני בא המשיח ורואים בציונים חוטאים ודוחקי קץ. אתה צריך להבחין בין החרדים לבין הציוניות הדתית שתפישתה שונה ולא לערבב בין השניים.

 

הציונות במהותה הייתה תנועה חילונית שיצאה נגד התפיסה של "שלוש השבועות" והתכוונה להקים מדינה חילונית יהודית. ההצלחה היא מרשימה ואף אחד לא התעייף. הישוב היהודי בארץ מלכתחילה לא התכוון לחיות על פי התורה ואיאפשר לדבר על "התחלתם להשחית" מלכתחילה זו הייתה "השחתה" ואפילו מכוונת.  הכוונה לא הייתה מלכתחיה להיות נאמן ליהדות ובטח לא לאלוהי יישראל אלא ליצור מדינה מודרנית חילונית  שהמקורות היהודיים משמשים רק מקור השראה במידה והם רלוונטיים למדינה מודרנית. מדינת ישראל היא מרד בחזון המשיחי !

 

הקמנו משהו בהתייחס להשקפתינו ובניגוד לתפיסה החרדית. הציונות הדתית שיתפה איתנו פעולה כי ראתה בהקמת המדינה חלק מתהליך משיחי אבל מעולם לא לחמה נגד החילוניות .

 

לא לעבוד ולא לשרת בצבא זו שחיתות מוסרית מאין כמותה וטפילות. החרדים חיים רק בזכות החילוניים. אני לא אחזור שוב על דברי הרב החרדי הלברטל המדוייקים והנכונים.

 

ואם תחזור על שקר שוב ושוב הוא לא יהפוך לאמת -אנשים קיבלו פיצויים על עבודתם והסבל שנגרם להם ועל שלילת חירותם ואין שום שחיתות ואי צדק בקבלת פיצויים המגיעם לך.

 

 

 

תקשיב טוב טוב

אני חי כחילוני

הרבה מאוד אינני יודע

אך אני יודע היטב שמשפחתי החרדית הענפה, שלא זכיתי להכיר, נשחטה על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם

ואם אתה או אחרים חושב, שבילבולי מוח כאלה או אחרים תשכנע אותי, או תקנה אותי בכסף - אתה טועה

אני את עמי, העם היהודי - ואת משפחתי לא מוכר

תקפצו לי כולם - יום נקם ושילם יבוא.

 

ועוד דבר אחד תזכרו

אני אינני עובד אצל הרבנים עם כל הכבוד

אני שואב את כוחתי - כאלו או אחרים - ישירות מאלוקי.

אני לא מביא לך שום בלבול מוח ולא קונה אותך בכסף. אלו העובדות ואם אתה לא מכיר אותן תלמד לפני שאתה מקיים דיון. והתלהמות אינה תחליף לדיון רציונלי המבוסס על נתונים.

סלח לי. זה זיון מוח. החרדים אינם ציונים בהצהרה לחמו נגד הציונות עשו הכול שמדינת ישראל לא תקום. חייל בצבאות השם אפשר להיות גם בלי המדינה הציונית. שב בגולה קיים את המצוות וצפה לבא המשיח.

 

אתה צריך קצת ללמוד יותר על החרדים. הם לא רוצים בית לאומי לעם היהודי בא"י לפני בא המשיח ורואים בציונים חוטאים ודוחקי קץ. אתה צריך להבחין בין החרדים לבין הציוניות הדתית שתפישתה שונה ולא לערבב בין השניים.

 

הציונות במהותה הייתה תנועה חילונית שיצאה נגד התפיסה של "שלוש השבועות" והתכוונה להקים מדינה חילונית יהודית. ההצלחה היא מרשימה ואף אחד לא התעייף. הישוב היהודי בארץ מלכתחילה לא התכוון לחיות על פי התורה ואיאפשר לדבר על "התחלתם להשחית" מלכתחילה זו הייתה "השחתה" ואפילו מכוונת.  הכוונה לא הייתה מלכתחיה להיות נאמן ליהדות ובטח לא לאלוהי יישראל אלא ליצור מדינה מודרנית חילונית  שהמקורות היהודיים משמשים רק מקור השראה במידה והם רלוונטיים למדינה מודרנית. מדינת ישראל היא מרד בחזון המשיחי !

 

הקמנו משהו בהתייחס להשקפתינו ובניגוד לתפיסה החרדית. הציונות הדתית שיתפה איתנו פעולה כי ראתה בהקמת המדינה חלק מתהליך משיחי אבל מעולם לא לחמה נגד החילוניות .

 

לא לעבוד ולא לשרת בצבא זו שחיתות מוסרית מאין כמותה וטפילות. החרדים חיים רק בזכות החילוניים. אני לא אחזור שוב על דברי הרב החרדי הלברטל המדוייקים והנכונים.

 

ואם תחזור על שקר שוב ושוב הוא לא יהפוך לאמת -אנשים קיבלו פיצויים על עבודתם והסבל שנגרם להם ועל שלילת חירותם ואין שום שחיתות ואי צדק בקבלת פיצויים המגיעם לך.

 

 

 

תקשיב טוב טוב

אני חי כחילוני

הרבה מאוד אינני יודע

אך אני יודע היטב שמשפחתי החרדית הענפה, שלא זכיתי להכיר, נשחטה על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם

ואם אתה או אחרים חושב, שבילבולי מוח כאלה או אחרים תשכנע אותי, או תקנה אותי בכסף - אתה טועה

אני את עמי, העם היהודי - ואת משפחתי לא מוכר

תקפצו לי כולם - יום נקם ושילם יבוא.

 

ועוד דבר אחד תזכרו

אני אינני עובד אצל הרבנים עם כל הכבוד

אני שואב את כוחתי - כאלו או אחרים - ישירות מאלוקי.

אתה שומע קולו מדבר אליך?

האם ההפרעה הנוירופסיכואלקטרוכימית המרצדת בין שתי אזניך מדברת עימך בבקרים ומזרימה לך תעצומות נפש?

 

תקשיב טוב טוב....

דווקא למקק שיצא מהביוב כמוך אני אספר משהו

מגיל קטן מאוד, כשאני קורא בתנ"ך פעמים רבות עולה בי חימה, שבקושי נשלטת

כשאני שומע שירים חסידיים כאלה או אחרים - אני מרוגש באופן קיצוני - לצד השמחה, לעתים העצב, ולעתים הזעם

ותבין מה שתבין - אתה בכלל לא מענין אותי

אני משתמש בך, כדי שהקוראים האחרים יבינו.  

הפוך!

אני הוא זה המשתמש בך כדי להדגים לצאן הקדושים כאן עד כמה יכולה בינתו של "אליהו פ" גנרי להסתתר ובמהירות, עקב תהליכים נוירופסיכואלקטרוכימיים המתחוללים בין האזנים...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

סלח לי. זה זיון מוח. החרדים אינם ציונים בהצהרה לחמו נגד הציונות עשו הכול שמדינת ישראל לא תקום. חייל בצבאות השם אפשר להיות גם בלי המדינה הציונית. שב בגולה קיים את המצוות וצפה לבא המשיח.

 

אתה צריך קצת ללמוד יותר על החרדים. הם לא רוצים בית לאומי לעם היהודי בא"י לפני בא המשיח ורואים בציונים חוטאים ודוחקי קץ. אתה צריך להבחין בין החרדים לבין הציוניות הדתית שתפישתה שונה ולא לערבב בין השניים.

 

הציונות במהותה הייתה תנועה חילונית שיצאה נגד התפיסה של "שלוש השבועות" והתכוונה להקים מדינה חילונית יהודית. ההצלחה היא מרשימה ואף אחד לא התעייף. הישוב היהודי בארץ מלכתחילה לא התכוון לחיות על פי התורה ואיאפשר לדבר על "התחלתם להשחית" מלכתחילה זו הייתה "השחתה" ואפילו מכוונת.  הכוונה לא הייתה מלכתחיה להיות נאמן ליהדות ובטח לא לאלוהי יישראל אלא ליצור מדינה מודרנית חילונית  שהמקורות היהודיים משמשים רק מקור השראה במידה והם רלוונטיים למדינה מודרנית. מדינת ישראל היא מרד בחזון המשיחי !

 

הקמנו משהו בהתייחס להשקפתינו ובניגוד לתפיסה החרדית. הציונות הדתית שיתפה איתנו פעולה כי ראתה בהקמת המדינה חלק מתהליך משיחי אבל מעולם לא לחמה נגד החילוניות .

 

לא לעבוד ולא לשרת בצבא זו שחיתות מוסרית מאין כמותה וטפילות. החרדים חיים רק בזכות החילוניים. אני לא אחזור שוב על דברי הרב החרדי הלברטל המדוייקים והנכונים.

 

ואם תחזור על שקר שוב ושוב הוא לא יהפוך לאמת -אנשים קיבלו פיצויים על עבודתם והסבל שנגרם להם ועל שלילת חירותם ואין שום שחיתות ואי צדק בקבלת פיצויים המגיעם לך.

 

 

 

תקשיב טוב טוב

אני חי כחילוני

הרבה מאוד אינני יודע

אך אני יודע היטב שמשפחתי החרדית הענפה, שלא זכיתי להכיר, נשחטה על ידי הנאצים ימח שמם וזכרם

ואם אתה או אחרים חושב, שבילבולי מוח כאלה או אחרים תשכנע אותי, או תקנה אותי בכסף - אתה טועה

אני את עמי, העם היהודי - ואת משפחתי לא מוכר

תקפצו לי כולם - יום נקם ושילם יבוא.

 

ועוד דבר אחד תזכרו

אני אינני עובד אצל הרבנים עם כל הכבוד

אני שואב את כוחתי - כאלו או אחרים - ישירות מאלוקי.

אתה שומע קולו מדבר אליך?

האם ההפרעה הנוירופסיכואלקטרוכימית המרצדת בין שתי אזניך מדברת עימך בבקרים ומזרימה לך תעצומות נפש?

 

תקשיב טוב טוב....

דווקא למקק שיצא מהביוב כמוך אני אספר משהו

מגיל קטן מאוד, כשאני קורא בתנ"ך פעמים רבות עולה בי חימה, שבקושי נשלטת

כשאני שומע שירים חסידיים כאלה או אחרים - אני מרוגש באופן קיצוני - לצד השמחה, לעתים העצב, ולעתים הזעם

ותבין מה שתבין - אתה בכלל לא מענין אותי

אני משתמש בך, כדי שהקוראים האחרים יבינו.  

הפוך!

אני הוא זה המשתמש בך כדי להדגים לצאן הקדושים כאן עד כמה יכולה בינתו של "אליהו פ" גנרי להסתתר ובמהירות, עקב תהליכים נוירופסיכואלקטרוכימיים המתחוללים בין האזנים...

 

בנוסף למה שתארתי אצלי

לעניות דעתי, ישנו אצלי אינטלקט מסוים

וצדקה וחסד לבני אנוש מדברים מאוד אל ליבי

לכן, חב"ד בהנהגת הרבי מלובביץ' תמיד ריגשו אותי - בעבודת השם שלהם.  

"אינטלקט מסוים"? אצלך?

יהללך זר ולא פיך, נכרי ואל שפתיך (משלי כז ב)

 

אשר לחב"ד - ובכן זו כת קרובה למדי ליהדות...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

"אינטלקט מסוים"? אצלך?

יהללך זר ולא פיך, נכרי ואל שפתיך (משלי כז ב)

 

אשר לחב"ד - ובכן זו כת קרובה למדי ליהדות...

 

הפעם פוסי......

תוכחת אמת ניפקת

ואני מתנצל על היהירות.

          שלטון חוק מגן עלינו האנשים ההגונים בחברה, מפני הטורפנות החייתית של הפושעים חולי הנפש הקרימנלים בחברה

                                  לכן עלינו לנקות את מערכת שילטון החוק מהשחיתות הקיימת בה 

                                 ולחזק אותה בתקציבים לטובת כולנו

                                        בתקופת מעבר זו משלטון החוק לדין תורה אמיתי 

                        עלינו האנשים ההגונים לעמוד על המשמר מפני אויבנו כוחות האופל השטניים

 

                                          צדק תדק תרדוף! 

    השאיפה היא לכיוון הקמת מערכת המובססת על צדק, ולא חוק

 

עכשיו..... שימו לב

אנו עומדים בפני מערכת בחירות חשובה ומכרעת

כל המחנות מתארגנים למאבק הדמוקרטי

 

לעניות דעתי:

אהוד ברק הוא אדם מושחת מוסרית - ומייצג את כוחות האופל השטניים והחולניים הסוגדים לעגל הזהב

כשהתמנה כראש ממשלה - תוך תקופה קצרה הביא עלינו מוות, טרור, אוטובוסים מתפוצצים, רשע, כאוס וסכנות - האינטיפאדה 2

לאהוד ברק שגעון גדלות - אך גם ערמומיות

כשראה כי נכשל באופן עצמאי להקים מפלגה - פנה מיד וברח למחנה כוחות האופל השטניים האחר

במחנה זה של מרצ אויבת העם היהודי - שונאת היהודים - והאנטיציונית

עומדים בהנהגה אהוד ברק המושחת - ניצן הורוביץ ההומו - סתיו שפיר שונאת החרדים

 

אני מבין היום יותר טוב מתמיד את גבי אשכנזי - ומכבד אותו, שבהיותו רמטכ"ל נלחם בכל כוחו באהוד ברק השטני

אני מאמין כי אהוד ברק שקוע עמוק עד צווארו ושותף בכנופיית הפדופילים של גפרי אפשטיין - שסחרה בקטינות לזנות

 

"אל מקום שאדם בורח בשעת צרתו ניכר ששם שורשו"

(רבי צדוק הכהן מלובלין)

 

ולראיה:

אהוד ברח אל מפלגת המחנה הדמוקרטי האפלה. 

 

היום ראינו, שמענו וקראנו הוכחה מוצקה, ויצוקה בברזל

כי אהוד ברק מיצג כוחות אופל שטניים המסוכנים לעם היהודי בישראל

 

על מה אני מדבר אתם בוודאי שואלים?

ובכן, היום צוטט מפי ברק כי בעיניו אחמד טיבי (אויבנו הערבי מהרשימה המשותפת)

הוא מועמד לגיטימי לכהן כחבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת

 

כן, כן זה אותו אחמד טיבי שהיה יועצו המדיני הקרוב

של הרוצח השטני וצמא הדם, הטרוריסט השפל יאסר עראפת - ימח שמו ושם זכרו

 

מה אנו למדים מכך?

ובכן, כי אהוד ברק סוף סוף גילה את פרצופו הבוגדני האמיתי - את שטניותו

זאת הוא עשה קבל עם ועולם - למען ידעו כל העם היהודי - מיהו בדיוק ללא תחפושות

 

להלן הקישור לכתבה באתר מעריב המתארת עניין זה, ועוסקת בדברי אהוד ברק, והתגובות להן:

maarive.co.il/elections2019/news/Article-715363

כנראה שהקישור לא יוצא טוב

מה שצריך לעשות הוא למלא כתובות זאת שכתבתי בשורת הכתובת למעלה בדפדפן שלכם, וללחוץ אנטר.     

"אליהו פ", אהבל גנרי, שים לב למה שאמר ח"כ אחמד טיבי, לכתב מעריב:

"אין בזה חידוש או קידום. הציעו לנו בשתי הקדנציות האחרונות והחלטתי לוותר על חוץ ובטחון לטובת ועדת הכספים שבה אני שולט יותר ועוזר יותר לחברה שלי. כבר היו ח"כים ערבים בוועדת החוץ והביטחון: האשם מחאמיד, טלב אלסאנע ועיסאווי פריג'".

 

מסתבר כי אין חדוש בדברי ברק וכבר היו דברים מעולם...

אתר מעולה לטפוח חשיבה בקורתית.


הממצא היחידי של פאראפסיכולוגיה הוא Unrepeatability ("כל ידעוני יתנבא בעמימות שונה"). 


אתר מעולה הדן בשרלטנות מטפלים.


לא-ימצא בך...קסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחבר, חבר; ושאל אוב וידעני, ודרש אל-המתים... (דברים יח ט-יא)

 ליכוד שמאלני ילך עם השטן כדי לשלוט.

אדרבא הלוואי והיה לנו שר בטחון ערבי או עדיף דרוזי.

רק הם יודעים איך מרסנים ערבים

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אורח
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר