אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

"כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה" ???

את ממש רב-אמן בהנדסת מלים ועיוות עובדות.

אשה בעלת X פגום היא אך נשאית אם כי אינה מושפעת, פשוט מפני שהסכוי ששני ה- X allosomes שלה יכילו את אותה מוטציה הם נמוכים (שהרי כל אחד מהם הגיע ממקור אחר, האחד מאביה, האחר מאמה). אם אתרע מזלה ושניהם לקויים - תסבול מהמופיליה. אשה נשאית תלד בת נשאית ובן המופילי.

 

גבר המופילי (בעל X פגום) יוליד בת נשאית ובן בריא.

אז, הכיצד "כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה"?

הלקוי גורם ההמופיליה פשוט אינו קיים ב- Y allosome.

 

אשר למין הילוד, ובכן מין הילוד נקבע על ידי הגבר.

אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

"כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה" ???

את ממש רב-אמן בהנדסת מלים ועיוות עובדות.

אשה בעלת X פגום היא אך נשאית אם כי אינה מושפעת, פשוט מפני שהסכוי ששני ה- X allosomes שלה יכילו את אותה מוטציה הם נמוכים (שהרי כל אחד מהם הגיע ממקור אחר, האחד מאביה, האחר מאמה). אם אתרע מזלה ושניהם לקויים - תסבול מהמופיליה. אשה נשאית תלד בת נשאית ובן המופילי.

 

גבר המופילי (בעל X פגום) יוליד בת נשאית ובן בריא.

אז, הכיצד "כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה"?

הלקוי גורם ההמופיליה פשוט אינו קיים ב- Y allosome.

 

אשר למין הילוד, ובכן מין הילוד נקבע על ידי הגבר.

 

בד"כ ההמופיליה מועברת ע"י האם לבנה הזכר. (ז"א הכרומוזום x נושא ההמופיליה שלה מועבר אל הבן הזכר). הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו.

ולא אני יצרתי או סיפרתי בספר את העובדות על כרומוזום y החלש. תקרא את The Natural Superiority of Women של אשלי מונטגיו.

אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

"כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה" ???

את ממש רב-אמן בהנדסת מלים ועיוות עובדות.

אשה בעלת X פגום היא אך נשאית אם כי אינה מושפעת, פשוט מפני שהסכוי ששני ה- X allosomes שלה יכילו את אותה מוטציה הם נמוכים (שהרי כל אחד מהם הגיע ממקור אחר, האחד מאביה, האחר מאמה). אם אתרע מזלה ושניהם לקויים - תסבול מהמופיליה. אשה נשאית תלד בת נשאית ובן המופילי.

 

גבר המופילי (בעל X פגום) יוליד בת נשאית ובן בריא.

אז, הכיצד "כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה"?

הלקוי גורם ההמופיליה פשוט אינו קיים ב- Y allosome.

 

אשר למין הילוד, ובכן מין הילוד נקבע על ידי הגבר.

 

בד"כ ההמופיליה מועברת ע"י האם לבנה הזכר. (ז"א הכרומוזום x נושא ההמופיליה שלה מועבר אל הבן הזכר). הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו.

ולא אני יצרתי או סיפרתי בספר את העובדות על כרומוזום y החלש. תקרא את The Natural Superiority of Women של אשלי מונטגיו.

יש להניח ששום אשה אינה מתחתנת עם גבר חולה בהמופיליה. אלה גם לא מחזיקים מעמד מעבר לשנות  ילדותם או נעוריהם.

ההנחה כי המין הזיכרי ייכחד יום אחד, משום שכרומוזום y הולך ונשחק, היתה רווחת ומקובלת בציבור המדענים לפני שנים אחדות. כיום מצאו שכרומוזום y "נלחם" בשחיקתו זו.

ההנחה כי המין הזיכרי ייכחד יום אחד, משום שכרומוזום y הולך ונשחק, היתה רווחת ומקובלת בציבור המדענים לפני שנים אחדות. כיום מצאו שכרומוזום y "נלחם" בשחיקתו זו.

איזה באסה...

אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

"כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה" ???

את ממש רב-אמן בהנדסת מלים ועיוות עובדות.

אשה בעלת X פגום היא אך נשאית אם כי אינה מושפעת, פשוט מפני שהסכוי ששני ה- X allosomes שלה יכילו את אותה מוטציה הם נמוכים (שהרי כל אחד מהם הגיע ממקור אחר, האחד מאביה, האחר מאמה). אם אתרע מזלה ושניהם לקויים - תסבול מהמופיליה. אשה נשאית תלד בת נשאית ובן המופילי.

 

גבר המופילי (בעל X פגום) יוליד בת נשאית ובן בריא.

אז, הכיצד "כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה"?

הלקוי גורם ההמופיליה פשוט אינו קיים ב- Y allosome.

 

אשר למין הילוד, ובכן מין הילוד נקבע על ידי הגבר.

 

בד"כ ההמופיליה מועברת ע"י האם לבנה הזכר. (ז"א הכרומוזום x נושא ההמופיליה שלה מועבר אל הבן הזכר). הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו.

ולא אני יצרתי או סיפרתי בספר את העובדות על כרומוזום y החלש. תקרא את The Natural Superiority of Women של אשלי מונטגיו.

"הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו" ???

הבלים!

את בשלך, ממשיכה בהנדסת מלים!

לגבר יש X allosome יחיד שמקורו באמו ולפיכך, אם מצוי בו הפגם האמור יהיה הגבר המופילי.

ההפך הוא הנכון - Y allosome "חסין" מפני פגם זה. הוא מצוי רק ב- X allosome.

לאשה - שני X allosomes, כל אחד ממקור אחר, ורק אם בשניהם מצוי הפגם - האשה תהיה המופילית, אולם זהו מצב נדיר.

טל"ח:

הוא מצוי רק ב- X allosome = הוא עלול להמצא רק ב- X allosome.

ההנחה כי המין הזיכרי ייכחד יום אחד, משום שכרומוזום y הולך ונשחק, היתה רווחת ומקובלת בציבור המדענים לפני שנים אחדות. כיום מצאו שכרומוזום y "נלחם" בשחיקתו זו.

איזה באסה...

כן, בזמנו זה היה באסה רצינית, המדענים קבעו ברצינות שהמין הזיכרי ייכחד יום אחד. ואז נתגלה שכרומוזום y "לא מוותר" כל כך מהר, והוא נלחם בשחיקתו.

אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

"כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה" ???

את ממש רב-אמן בהנדסת מלים ועיוות עובדות.

אשה בעלת X פגום היא אך נשאית אם כי אינה מושפעת, פשוט מפני שהסכוי ששני ה- X allosomes שלה יכילו את אותה מוטציה הם נמוכים (שהרי כל אחד מהם הגיע ממקור אחר, האחד מאביה, האחר מאמה). אם אתרע מזלה ושניהם לקויים - תסבול מהמופיליה. אשה נשאית תלד בת נשאית ובן המופילי.

 

גבר המופילי (בעל X פגום) יוליד בת נשאית ובן בריא.

אז, הכיצד "כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה"?

הלקוי גורם ההמופיליה פשוט אינו קיים ב- Y allosome.

 

אשר למין הילוד, ובכן מין הילוד נקבע על ידי הגבר.

 

בד"כ ההמופיליה מועברת ע"י האם לבנה הזכר. (ז"א הכרומוזום x נושא ההמופיליה שלה מועבר אל הבן הזכר). הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו.

ולא אני יצרתי או סיפרתי בספר את העובדות על כרומוזום y החלש. תקרא את The Natural Superiority of Women של אשלי מונטגיו.

"הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו" ???

הבלים!

את בשלך, ממשיכה בהנדסת מלים!

לגבר יש X allosome יחיד שמקורו באמו ולפיכך, אם מצוי בו הפגם האמור יהיה הגבר המופילי.

ההפך הוא הנכון - Y allosome "חסין" מפני פגם זה. הוא מצוי רק ב- X allosome.

לאשה - שני X allosomes, כל אחד ממקור אחר, ורק אם בשניהם מצוי הפגם - האשה תהיה המופילית, אולם זהו מצב נדיר.

איזו תשובה מטומטמת. הלא טענתי שהכרומוזום x נושא ההמופיליה מורש לגבר מאמו. וכרומוזום y חלש מכדי להוות גורם מנטרל, ולכן המופיליה, מחלת דם נוראה זו, פוגעת במרבית המקרים בזכרים.

אכן, אם אשה ירשה שני כרומוזומים x שבהם יש פגם ההמופיליה, היא תחלה במחלה. אולם, כפי שכתבת, זהו מצב נדיר ביותר.

בספר The Natural Superiority of Women אשלי מונטגיו מביא 100 מחלות או יותר הקשורות בכרומוזום y .

כמוכן, המציאות היא, והמדע יודע זאת, שתינוקות זכרים הם חלושים יותר מתינוקות -בנות, שהן חסונות מבחינה ביולוגית, ותמותת תינוקות זכרים היא לא קטנה. הדבר מאזן את המצב הקיים שבו יותר זכרים מבנות נולדים.

אגב, גם זרעי y הם קטנים וחלשים יותר מזרעי x , שהם גדולים יותר, כבדים יותר וחסונים יותר. ה"יתרון" היחיד שיש לזרעי y  הקטנים יותר הוא שהם מהירים יותר, מהיותם קלים יותר מזרעי x . איני יודעת, אבל אני מניחה שזו הסיבה שיותר תינוקות-זכרים נולדים. אבל כאמור, הזכרים מתים לאחר הלידה, במספרים לא קטנים, ומספר הבנים והבנות מתאזן.

אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

"כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה" ???

את ממש רב-אמן בהנדסת מלים ועיוות עובדות.

אשה בעלת X פגום היא אך נשאית אם כי אינה מושפעת, פשוט מפני שהסכוי ששני ה- X allosomes שלה יכילו את אותה מוטציה הם נמוכים (שהרי כל אחד מהם הגיע ממקור אחר, האחד מאביה, האחר מאמה). אם אתרע מזלה ושניהם לקויים - תסבול מהמופיליה. אשה נשאית תלד בת נשאית ובן המופילי.

 

גבר המופילי (בעל X פגום) יוליד בת נשאית ובן בריא.

אז, הכיצד "כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה"?

הלקוי גורם ההמופיליה פשוט אינו קיים ב- Y allosome.

 

אשר למין הילוד, ובכן מין הילוד נקבע על ידי הגבר.

 

בד"כ ההמופיליה מועברת ע"י האם לבנה הזכר. (ז"א הכרומוזום x נושא ההמופיליה שלה מועבר אל הבן הזכר). הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו.

ולא אני יצרתי או סיפרתי בספר את העובדות על כרומוזום y החלש. תקרא את The Natural Superiority of Women של אשלי מונטגיו.

"הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו" ???

הבלים!

את בשלך, ממשיכה בהנדסת מלים!

לגבר יש X allosome יחיד שמקורו באמו ולפיכך, אם מצוי בו הפגם האמור יהיה הגבר המופילי.

ההפך הוא הנכון - Y allosome "חסין" מפני פגם זה. הוא מצוי רק ב- X allosome.

לאשה - שני X allosomes, כל אחד ממקור אחר, ורק אם בשניהם מצוי הפגם - האשה תהיה המופילית, אולם זהו מצב נדיר.

איזו תשובה מטומטמת. הלא טענתי שהכרומוזום x נושא ההמופיליה מורש לגבר מאמו. וכרומוזום y חלש מכדי להוות גורם מנטרל, ולכן המופיליה, מחלת דם נוראה זו, פוגעת במרבית המקרים בזכרים.

אכן, אם אשה ירשה שני כרומוזומים x שבהם יש פגם ההמופיליה, היא תחלה במחלה. אולם, כפי שכתבת, זהו מצב נדיר ביותר.

"כרומוזום y חלש מכדי להוות גורם מנטרל" ???

הבלים!

מה שייך "חלש" ?

הלקוי הגורם להמופיליה עלול להופיע רק ב- X allosome...

אגב, כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש. בגלל y הזכר חשוף ליותר מחלות מאשר האשה.

מעניין וחשוב לקרוא את ספרו של אשלי מונטגיו, כבר מלפני שנים,The Natural Superiority of Women  (העליונות הטבעית של האשה).

"כרומוזום y נראה כמו x שבור. והוא באמת הרבה יותר קטן. וגם יותר חלש" ???

מילא "יותר קטן", אנו יודעים כי קיימים הבדלים בגדלם הפיסי של כרומוסומים, אך מה פרוש "יותר חלש"? על מה מבוססת קביעה זו?

כרומוזום y אינו יכול לעמוד בפני מחלות שונות, כולל למשל המופיליה, הנמצאת על הכרומוזום x . אצל אשה, הכרומוזום x השני מונע את ההמופיליה. אצל הזכר, כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה. לכן מחלת דם נוראה זו מאפיינת זכרים.

בספר The Natural Superiority of Women מראה אשלי מונטגיו (גבר!) כי הזכר חשוף למאה או יותר מחלות בגלל חולשתו של כרומוזום y .          כרומוזום y גם היה נתון בתקופה האחרונה לשחיקה מתמדת, כך שמדענים סברו כי סופו של המין הזיכרי יגיע. הכרומוזום התאושש. מצא דרך לעקוף את השחיקה הזו.

"כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה" ???

את ממש רב-אמן בהנדסת מלים ועיוות עובדות.

אשה בעלת X פגום היא אך נשאית אם כי אינה מושפעת, פשוט מפני שהסכוי ששני ה- X allosomes שלה יכילו את אותה מוטציה הם נמוכים (שהרי כל אחד מהם הגיע ממקור אחר, האחד מאביה, האחר מאמה). אם אתרע מזלה ושניהם לקויים - תסבול מהמופיליה. אשה נשאית תלד בת נשאית ובן המופילי.

 

גבר המופילי (בעל X פגום) יוליד בת נשאית ובן בריא.

אז, הכיצד "כרומוזום y חלש מכדי למנוע אותה"?

הלקוי גורם ההמופיליה פשוט אינו קיים ב- Y allosome.

 

אשר למין הילוד, ובכן מין הילוד נקבע על ידי הגבר.

 

בד"כ ההמופיליה מועברת ע"י האם לבנה הזכר. (ז"א הכרומוזום x נושא ההמופיליה שלה מועבר אל הבן הזכר). הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו.

ולא אני יצרתי או סיפרתי בספר את העובדות על כרומוזום y החלש. תקרא את The Natural Superiority of Women של אשלי מונטגיו.

"הכרומוזום y חלש מכדי למנוע את האפקט של ההמופיליה שנושא כרומוזום x שהבן ירש מאמו" ???

הבלים!

את בשלך, ממשיכה בהנדסת מלים!

לגבר יש X allosome יחיד שמקורו באמו ולפיכך, אם מצוי בו הפגם האמור יהיה הגבר המופילי.

ההפך הוא הנכון - Y allosome "חסין" מפני פגם זה. הוא מצוי רק ב- X allosome.

לאשה - שני X allosomes, כל אחד ממקור אחר, ורק אם בשניהם מצוי הפגם - האשה תהיה המופילית, אולם זהו מצב נדיר.

איזו תשובה מטומטמת. הלא טענתי שהכרומוזום x נושא ההמופיליה מורש לגבר מאמו. וכרומוזום y חלש מכדי להוות גורם מנטרל, ולכן המופיליה, מחלת דם נוראה זו, פוגעת במרבית המקרים בזכרים.

אכן, אם אשה ירשה שני כרומוזומים x שבהם יש פגם ההמופיליה, היא תחלה במחלה. אולם, כפי שכתבת, זהו מצב נדיר ביותר.

"כרומוזום y חלש מכדי להוות גורם מנטרל" ???

הבלים!

מה שייך "חלש" ?

הלקוי הגורם להמופיליה עלול להופיע רק ב- X allosome...

כואב לך שכרומוזום y חלש. זו המציאות...

אגב, זה שתינוקות זכרים חלושים בהיוולדם,ומתים במספרים לא קטנים, וזה שתינוקות בנות בעלות חוסן ביולוגי, וזה שזרעי y חלשים יותר מזרעי x , זה לא כואב לך? זו המציאות.

מדוע שיכאב לי שאת מביכה עצמך עקב "לוחמנות" נלעגת שאין דוגמתה פעם אחר פעם. נהפֹך הוא - אני מתכבדת בקלונך.

הגדירי המונח "חלש" בכרומוסומים.

הלקוי העשוי להופיע ב- X allosome אינו קיים ב- Y allosome.

איזו מלה בדיוק מדברי לא הבנת?

למשל, נקבת היתוש זקוקה לדם לצרך הפקת ביצים, ולכן היא הנקטלת ביותר, בעוד הזכרים שורדים. האם פרוש הדבר כי הכרומוסום היתושי המבטא נקבה הוא "חלש"?

כמו כן, נקבת היתוש היא ה- carrier של מלריה. איזו תובנה ניתן להפיק מכך על "חולשה" או על "הפצת פגעים"?

קדימה, לא הבישן למד ולא הקפדן מלמד (אבות ב ה), וחייך שאינני קפדן...שאלי ואען...

מדוע שיכאב לי שאת מביכה עצמך עקב "לוחמנות" נלעגת שאין דוגמתה פעם אחר פעם. נהפֹך הוא - אני מתכבדת בקלונך.

הגדירי המונח "חלש" בכרומוסומים.

הלקוי העשוי להופיע ב- X allosome אינו קיים ב- Y allosome.

איזו מלה בדיוק מדברי לא הבנת?

למשל, נקבת היתוש זקוקה לדם לצרך הפקת ביצים, ולכן היא הנקטלת ביותר, בעוד הזכרים שורדים. האם פרוש הדבר כי הכרומוסום היתושי המבטא נקבה הוא "חלש"?

כמו כן, נקבת היתוש היא ה- carrier של מלריה. איזו תובנה ניתן להפיק מכך על "חולשה" או על "הפצת פגעים"?

קדימה, לא הבישן למד ולא הקפדן מלמד (אבות ב ה), וחייך שאינני קפדן...שאלי ואען...

קשקשן. כרומוזום y חלש יותר מכרומוזום x . אחת החולשות שלו מתבטאת בכך שאינו יכול לנטרל את הגן (או הגנים האחדים?) של ההמופיליה המצויים על כרומוזום x מסוים.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר