משרת הציבור.

משרת הציבור.

מי היה בהיסטוריה שלנו משרת הציבור המובהק? שלמה ה"מלך". שרת אלף נשים, עפ"י התנ"ך. (אפילו אם הסיפור התנ"כי מגזים, והיו שם רק 50 או 100 נשים, עדיין היה  משרת הציבור). מלך, חחחחחח. זונֶה בן זונֶה. גם דוד אביו היה זונֶה גדול.

הוא שרת את הציבור הרחב "נשותיו" שרתו את צרכיו המיניים. אדם אחד לא יכול ל"שרת" אלף נשים -לספק סקס לכל לקוחה פעם בשלוש שנים בממוצע זה לא שרות....

המשרת המובהק היה משה רבינו..

שהביןמה זה אשה ופרש ממנה לטובת שירות לעם ישראל.

ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אחר שילוחיה ויביאה אל משה אל המדבר...

יתרו הבין כי אדם צריך שתהא לו פת בסלו, כדי שלא "יעשה שטויות" לפיכך החזיר את צפורה אל משה...כדי לשמרו מרעיה בשדות זרים...סך הכל, משה היה "נכס"...

הוא שרת את הציבור הרחב "נשותיו" שרתו את צרכיו המיניים. אדם אחד לא יכול ל"שרת" אלף נשים -לספק סקס לכל לקוחה פעם בשלוש שנים בממוצע זה לא שרות....

הוא שירת את הצרכים המיניים של נשותיו.

A master with a mast who was always in a must .

אבל ברור שחלקן נאלצו להשאר לא מסופקות, או, סביר לחלוטין שלקחו להן מאהבים. זונֶה אחד לא יכול לשרת אלף נשים, אפילו לא מאה, אם נניח שהתנ"ך הגזים בפראות.

המשרת המובהק היה משה רבינו..

שהביןמה זה אשה ופרש ממנה לטובת שירות לעם ישראל.

ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אחר שילוחיה ויביאה אל משה אל המדבר...

מה זה "הבין מהי אשה"? אשה עשתה אותו, בת (אחותו מרים) הצילה אותו, אשה הצילה אותו ממוות (הנסיכה, בת פרעה). אשה היניקה אותו, (אמו) - את אותו גושיש בשר חלוש ועלוב, עד שעמד על רגליו, אשה גידלה אותו ודאגה לחינוך מצויין בשבילו (בת פרעה, בארמון פרעה).

משה חייב היה את כל חייו לנשים.

ולבסוף מה עשה? הפלה את נשות  ישראל לרעה בחלוקת הנחלות - ובמינוי לכהונה -. נבל.

איפה כתוב שמשה התגרש מציפורה?

יתרו הבין כי אדם צריך שתהא לו פת בסלו, כדי שלא "יעשה שטויות" לפיכך החזיר את צפורה אל משה...כדי לשמרו מרעיה בשדות זרים...סך הכל, משה היה "נכס"...

"פת בסלו"... חחחח. פוץ בתחתוניו.

הוא שרת את הציבור הרחב "נשותיו" שרתו את צרכיו המיניים. אדם אחד לא יכול ל"שרת" אלף נשים -לספק סקס לכל לקוחה פעם בשלוש שנים בממוצע זה לא שרות....

הוא שירת את הצרכים המיניים של נשותיו.

A master with a mast who was always in a must .

אבל ברור שחלקן נאלצו להשאר לא מסופקות, או, סביר לחלוטין שלקחו להן מאהבים. זונֶה אחד לא יכול לשרת אלף נשים, אפילו לא מאה, אם נניח שהתנ"ך הגזים בפראות.

ממש לא. הרי הוא זה שקובע למי לבוא ומתי לבוא  לא הן כך שהן משרתות אותו ואת צרכיו ולא להפך. 

הוא שרת את הציבור הרחב "נשותיו" שרתו את צרכיו המיניים. אדם אחד לא יכול ל"שרת" אלף נשים -לספק סקס לכל לקוחה פעם בשלוש שנים בממוצע זה לא שרות....

הוא שירת את הצרכים המיניים של נשותיו.

A master with a mast who was always in a must .

אבל ברור שחלקן נאלצו להשאר לא מסופקות, או, סביר לחלוטין שלקחו להן מאהבים. זונֶה אחד לא יכול לשרת אלף נשים, אפילו לא מאה, אם נניח שהתנ"ך הגזים בפראות.

ממש לא. הרי הוא זה שקובע למי לבוא ומתי לבוא  לא הן כך שהן משרתות אותו ואת צרכיו ולא להפך. 

הוא לא קובע כלום, כמו שיעקב לא קבע כלום (זוכר איך רחל ולאה חילקו אותו ביניהן, אפילו לא שאלו את פיו?)

הוא  משרת את צרכיהן של מאות נשים, כאילו. חחחחחח. אפילו זונֶה בן זונֶה לא מסוגל.

הוא שרת את הציבור הרחב "נשותיו" שרתו את צרכיו המיניים. אדם אחד לא יכול ל"שרת" אלף נשים -לספק סקס לכל לקוחה פעם בשלוש שנים בממוצע זה לא שרות....

הוא שירת את הצרכים המיניים של נשותיו.

A master with a mast who was always in a must .

אבל ברור שחלקן נאלצו להשאר לא מסופקות, או, סביר לחלוטין שלקחו להן מאהבים. זונֶה אחד לא יכול לשרת אלף נשים, אפילו לא מאה, אם נניח שהתנ"ך הגזים בפראות.

ממש לא. הרי הוא זה שקובע למי לבוא ומתי לבוא  לא הן כך שהן משרתות אותו ואת צרכיו ולא להפך. 

הוא לא קובע כלום, כמו שיעקב לא קבע כלום (זוכר איך רחל ולאה חילקו אותו ביניהן, אפילו לא שאלו את פיו?)

הוא  משרת את צרכיהן של מאות נשים, כאילו. חחחחחח. אפילו זונֶה בן זונֶה לא מסוגל.

ודי סביר שנשות ההרמון לקחו להן מאהבים. הרי לא  יחכו עד שה"מלך"האחד יואיל לבוא....

אגב, מה זה שכתוב בתנ"ך כי "נשותיו היטו את לבו"? נשות ההרמון שלטו בו, ולא הוא בהן.

הוא שרת את הציבור הרחב "נשותיו" שרתו את צרכיו המיניים. אדם אחד לא יכול ל"שרת" אלף נשים -לספק סקס לכל לקוחה פעם בשלוש שנים בממוצע זה לא שרות....

הוא שירת את הצרכים המיניים של נשותיו.

A master with a mast who was always in a must .

אבל ברור שחלקן נאלצו להשאר לא מסופקות, או, סביר לחלוטין שלקחו להן מאהבים. זונֶה אחד לא יכול לשרת אלף נשים, אפילו לא מאה, אם נניח שהתנ"ך הגזים בפראות.

ממש לא. הרי הוא זה שקובע למי לבוא ומתי לבוא  לא הן כך שהן משרתות אותו ואת צרכיו ולא להפך. 

הוא לא קובע כלום, כמו שיעקב לא קבע כלום (זוכר איך רחל ולאה חילקו אותו ביניהן, אפילו לא שאלו את פיו?)

הוא  משרת את צרכיהן של מאות נשים, כאילו. חחחחחח. אפילו זונֶה בן זונֶה לא מסוגל.

ודי סביר שנשות ההרמון לקחו להן מאהבים. הרי לא  יחכו עד שה"מלך"האחד יואיל לבוא....

אגב, מה זה שכתוב בתנ"ך כי "נשותיו היטו את לבו"? נשות ההרמון שלטו בו, ולא הוא בהן.

גם אם זה סביר זה רק מראה שהוא לא בדיוק שרת אותן והן שמשו לו רק כלי. לגבי "הטו את לבבו" -לתנ"ך לא נוח להציג את כשלונות שלמה והעבודה הזרה שלו המתוארים בפרק י"א ואז הוא תולה את האשמה בנשותיו שהטו את לבבו בעת זקנתו בסוף ימיו "וַיְהִי לְעֵת זִקְנַת שְׁלֹמֹה נָשָׁיו הִטּוּ אֶת-לְבָבוֹ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים"

הוא שרת את הציבור הרחב "נשותיו" שרתו את צרכיו המיניים. אדם אחד לא יכול ל"שרת" אלף נשים -לספק סקס לכל לקוחה פעם בשלוש שנים בממוצע זה לא שרות....

הוא שירת את הצרכים המיניים של נשותיו.

A master with a mast who was always in a must .

אבל ברור שחלקן נאלצו להשאר לא מסופקות, או, סביר לחלוטין שלקחו להן מאהבים. זונֶה אחד לא יכול לשרת אלף נשים, אפילו לא מאה, אם נניח שהתנ"ך הגזים בפראות.

ממש לא. הרי הוא זה שקובע למי לבוא ומתי לבוא  לא הן כך שהן משרתות אותו ואת צרכיו ולא להפך. 

הוא לא קובע כלום, כמו שיעקב לא קבע כלום (זוכר איך רחל ולאה חילקו אותו ביניהן, אפילו לא שאלו את פיו?)

הוא  משרת את צרכיהן של מאות נשים, כאילו. חחחחחח. אפילו זונֶה בן זונֶה לא מסוגל.

ודי סביר שנשות ההרמון לקחו להן מאהבים. הרי לא  יחכו עד שה"מלך"האחד יואיל לבוא....

אגב, מה זה שכתוב בתנ"ך כי "נשותיו היטו את לבו"? נשות ההרמון שלטו בו, ולא הוא בהן.

גם אם זה סביר זה רק מראה שהוא לא בדיוק שרת אותן והן שמשו לו רק כלי. לגבי "הטו את לבבו" -לתנ"ך לא נוח להציג את כשלונות שלמה והעבודה הזרה שלו המתוארים בפרק י"א ואז הוא תולה את האשמה בנשותיו שהטו את לבבו בעת זקנתו בסוף ימיו "וַיְהִי לְעֵת זִקְנַת שְׁלֹמֹה נָשָׁיו הִטּוּ אֶת-לְבָבוֹ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים"

א. סביר מאד שהן לקחו מאהבים. ב. סביר שה"כלי" שלו לא הספיק אפילו ל50 נשים. הוא היה זונֶה בן זונֶה, ונשותיו שלטו בו, כפי שבת שבע כנראה שלטה בדוד. (וכפי שנשים, בעיקר, קבעו את גורלו של דוד, בימי שלטונו של שאול).וכפי שאיזבל שלטה באחאב.

אין כל ספק שנשותיו של שלמה הן שדרשו וקיבלו את כלי הפולחן לאלהיהן, הלא שלמה לא היה חושב פתאום ומחליט לשים במות לכל אלילי העמים, סתם משום שעברה עליו הרוח. ואין ספק שגם בשאר עניינים נשות ההרמון קבעו גם קבעו, אלא התנ"ך לא מספר....

כשלמלך יש הרמון הוא זה שמחליט מתי ועם מי ישכב . תיכף תגידי גם שנשותיו של גואל רצון הן אלה ששלטו בו.

היו נשים חזקות כמו בת שבע או איזבל ואבל אל תהפכי את המציאות ותסיקי שהמלכים היו "נשלטים" אם הייתה לחילופין מלכה עם הרמון של גברים -האם גם אותה היית מכנה זונה וטוענת שהגברים שלטו בה?

במות היו כנראה בכל ימי שלמה. העורך המקראי שאוהב את שלמה פשוט דוחה את קיומן לסוף ימיו ומאשים את נשותיו..

כשלמלך יש הרמון הוא זה שמחליט מתי ועם מי ישכב . תיכף תגידי גם שנשותיו של גואל רצון הן אלה ששלטו בו.

היו נשים חזקות כמו בת שבע או איזבל ואבל אל תהפכי את המציאות ותסיקי שהמלכים היו "נשלטים" אם הייתה לחילופין מלכה עם הרמון של גברים -האם גם אותה היית מכנה זונה וטוענת שהגברים שלטו בה?

במות היו כנראה בכל ימי שלמה. העורך המקראי שאוהב את שלמה פשוט דוחה את קיומן לסוף ימיו ומאשים את נשותיו..

נשותיו של גועל רצון היו נשים מופרעות ועלובות נפש. הוא מצא לו קרבנות. בכתות בכלל, פסיכופת אחד מוצא לו קרבנות עלובי נפש וחולים, גברים כנשים, ומנצל אותם. יש להניח שבנות המלכים ששלמה נשא ,מטעמים פוליטיים, והפילגשים שאסף (ושוב: איני מאמינה למספר "אלף". אחת ההגזמות של התנ"ך.) לא היו חולות נפש אומללות שנפלו קרבן למנצל. "נשיו היטו את לבבו" - בעיניך זה שקר של הסופר המקראי, בעיניי זו אמת. למה ישקר? סביר ששלמה לא החליט פתאום בהמשך שנות מלכותו להמיר את יהווה, לו הקים מקדש מפואר, ועליו אמר בחכמה פילוסופית גדולה: "השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי", בבמות לאלילים. אין ספק שעשה זאת לדרישת הנשים הנוכריות הרבות שקיבץ לביתו ולהרמונו. כאשר אתה מוקף בעשרות או מאות נשים בעלות נפש נורמלית, חזקה,  אתה נעשה עבד להן. אפילו יעקב, שנאלץ להתחתן עם 2 נשים חזקות, נעשה המשרת המיני שלהן (זוכרים איך רחל ולאה חילקו אותו ביניהן? ואח"כ דחפו לו את שפחותיהן, והוא נשא גם אותן. איני יודעת אם "בעל כרחו" זה לא מצא חן בעיניו, עכ"פ זו היתה יוזמה שלהן. אגב, כפי שנתינת הגר אמת שרה לאברהם היתה  יוזמה של שרה....)

יקטרינה (איני זוכרת בבירור אם יקטרינה הגדולה או יקטרינה השניה), הצארית של רוסיה, היתה בוחרת לה כל ערב בחור מתוך המשמר שלה - מסופר שהעמידה אותם לפניה ובחרה מהם - לא אתפלא אם עמדו לפניה עירומים והיא פשוט בחנה את השמוקים - אבל לא, לא אקרא לה "זונה", אלא אשה בעלת יצר מיני חזק ואפשרות לגוון את התנסויותיה. גבר, לעומת זאת, הוא בעיני זונה-מלידה. התנהגותם של גברים רבים(עד שקם הצונאמי של Metoo ) היתה תמיד זנותית, והחל מהטרדה מינית ועד תקיפות מיניות פיזיות. וגברים בהמוניהם יורדים לזנות (הם קוראים לקרבנות-הזנות, הנשים, זונות. יש לקרוא להם זונים. )לא פעם שמעתי וקראתי זכר מתבטא שהחלום שלו זה להיות בלן במרחץ של נשים....

כשאשה מזיינת היא בעל יצר מיני חזק כשגבר מזיין הוא זונה. נו באמת...

כשגבר מקים הרמון הנשים משרתות אותו מינית ולא להפך  ורוב נשות הרמונו של רצון לא היו חולות נפש אלא דווקא נשים אינטלגנטיות  בתקופת בית ראשון כל המלכים עבדו את יהוה עם אלים נוספים. כשהסופר הדויטרונומיסטי שקידש את המקדש ודגל במונותאיזם תאר את שלמה הייתה לו בעיה : איך זה שלמה שבנה את המקדש עבד גם אלים נוספים אז הוא הטיל את האשמה על הנשים ואת הפמינסטית הלוחמת -מקבלת זאת ....

עבור לעמוד
, , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר