נושא למחקר סוציולוגי

דורות של דיכוי האשה יצרו דורות של שפחות-בנשמה.

דיכוי האשה, שנעשה בדרך של הדרה ממוסדות החברה, מההשכלה  ומהעבודה, ובשטיפת מוח שיטתית, סמויה וגלויה, נגד נשים ונגד הנשיות, מאות שנים כאלו יצרו דורות של שפחות-בנשמה, אותן אפשר לראות ולשמוע בדור הותיק וגם עדיין, לרוב החרפה, בדור הצעירות החדש . "נורמות" רעות מסרבות למות, והדי החארה הקדום עדיין מהדהדים אפילו בדור החדש.

את פוגשת אותן - הנשים המתרפסות  לפני הזכר, המחפשות את המנהיג הזיכרי, המקבלות בלב חפץ מאד ומתרפס כל זכר המתנשא להיות הקובע בקבוצה, המלקקות בעיניים נוצצות ובתשואות חן לכל זכר המופיע לפני הקהל. ואלו בדיוק הנשים שתתנפלנה בשנאה על כל אשה ש"תעז" להביע ביקורת על זכרים, או להתנגד לדברי ההוא המופיע לפני הקהל.

"אפשר להוציא את ישראל ממצריים, קשה מאד להוציא את מצריים מתוך הישראלי".

למה אף אחד לא מגיב להודעה החשובה הזו ???

 

כולכם לא יותר מבינוניים חסרי השראה חסרי מעוף אדישים לעוולות ולפגמים המשחיתים והורסים את עולמנו ולחלוטין חסרי הרגשת ותודעת שליחות לתיקון העולםemo_18.png

למה אף אחד לא מגיב להודעה החשובה הזו ???

 

כולכם לא יותר מבינוניים חסרי השראה חסרי מעוף אדישים לעוולות ולפגמים המשחיתים והורסים את עולמנו ולחלוטין חסרי הרגשת ותודעת שליחות לתיקון העולםemo_18.png

הנה את מגיבה. קפצת. 

הזכרים פה לפחות מרגישים אחרת ממך, אז הם מעדיפים לשתוק.

דורות של דיכוי האשה יצרו דורות של שפחות-בנשמה.

דיכוי האשה, שנעשה בדרך של הדרה ממוסדות החברה, מההשכלה  ומהעבודה, ובשטיפת מוח שיטתית, סמויה וגלויה, נגד נשים ונגד הנשיות, מאות שנים כאלו יצרו דורות של שפחות-בנשמה, אותן אפשר לראות ולשמוע בדור הותיק וגם עדיין, לרוב החרפה, בדור הצעירות החדש . "נורמות" רעות מסרבות למות, והדי החארה הקדום עדיין מהדהדים אפילו בדור החדש.

את פוגשת אותן - הנשים המתרפסות  לפני הזכר, המחפשות את המנהיג הזיכרי, המקבלות בלב חפץ מאד ומתרפס כל זכר המתנשא להיות הקובע בקבוצה, המלקקות בעיניים נוצצות ובתשואות חן לכל זכר המופיע לפני הקהל. ואלו בדיוק הנשים שתתנפלנה בשנאה על כל אשה ש"תעז" להביע ביקורת על זכרים, או להתנגד לדברי ההוא המופיע לפני הקהל.

"אפשר להוציא את ישראל ממצריים, קשה מאד להוציא את מצריים מתוך הישראלי".

ומה נעשה, והאנושות כולה לא נוצרה אלא לתכלית אחת - להיות במה להשגיך, לצקת מים על ידיך ולהריע לך בהשתאות.

 

אגב נסח הנכון של האמרה הוא "אפשר להוציא את היהודי מן הגולה. קשה להוציא את הגולה מן היהודי", אך לא מצאתי את מקורה.

 

נשים אינן "מתרפסות".

הן "מוכנעות" בחברות "שמרניות" בלבד וגם נקטלות אם מורדות.

אין נשים "מתרפסות" בחברות מערביות "פתוחות".

מה שיש הוא "התמודדות" באמצעות כשורים חברתיים נרכשים, עם הזולת - תחום בו לקית משום מה בחשׂך קשה, שתוצאתו מצבך העכשווי...בכל זאת no man is an island...

למה אף אחד לא מגיב להודעה החשובה הזו ???

 

כולכם לא יותר מבינוניים חסרי השראה חסרי מעוף אדישים לעוולות ולפגמים המשחיתים והורסים את עולמנו ולחלוטין חסרי הרגשת ותודעת שליחות לתיקון העולםemo_18.png

touché !

דורות של דיכוי האשה יצרו דורות של שפחות-בנשמה.

דיכוי האשה, שנעשה בדרך של הדרה ממוסדות החברה, מההשכלה  ומהעבודה, ובשטיפת מוח שיטתית, סמויה וגלויה, נגד נשים ונגד הנשיות, מאות שנים כאלו יצרו דורות של שפחות-בנשמה, אותן אפשר לראות ולשמוע בדור הותיק וגם עדיין, לרוב החרפה, בדור הצעירות החדש . "נורמות" רעות מסרבות למות, והדי החארה הקדום עדיין מהדהדים אפילו בדור החדש.

את פוגשת אותן - הנשים המתרפסות  לפני הזכר, המחפשות את המנהיג הזיכרי, המקבלות בלב חפץ מאד ומתרפס כל זכר המתנשא להיות הקובע בקבוצה, המלקקות בעיניים נוצצות ובתשואות חן לכל זכר המופיע לפני הקהל. ואלו בדיוק הנשים שתתנפלנה בשנאה על כל אשה ש"תעז" להביע ביקורת על זכרים, או להתנגד לדברי ההוא המופיע לפני הקהל.

"אפשר להוציא את ישראל ממצריים, קשה מאד להוציא את מצריים מתוך הישראלי".

ומה נעשה, והאנושות כולה לא נוצרה אלא לתכלית אחת - להיות במה להשגיך, לצקת מים על ידיך ולהריע לך בהשתאות.

 

אגב נסח הנכון של האמרה הוא "אפשר להוציא את היהודי מן הגולה. קשה להוציא את הגולה מן היהודי", אך לא מצאתי את מקורה.

 

נשים אינן "מתרפסות".

הן "מוכנעות" בחברות "שמרניות" בלבד וגם נקטלות אם מורדות.

אין נשים "מתרפסות" בחברות מערביות "פתוחות".

מה שיש הוא "התמודדות" באמצעות כשורים חברתיים נרכשים, עם הזולת - תחום בו לקית משום מה בחשׂך קשה, שתוצאתו מצבך העכשווי...בכל זאת no man is an island...

האומלל על הרצף האוטיסטי מדבר על חוסר כישורים חברתיים..... אכן, אפילו החור השחור הזה, הפוסטים של האוטיסט, מספקים שעשוע ובידור.

כפתור ופרח!

מי שמצויה בעשור השמיני לחייה אך טרם טעמה טעם זוגיות, הספיקה לנשור משתי אוניברסיטאות לפני כיובל שנים וכזמן הזה מצויה גם מחוץ למעגל ההשׂתכרות - מוכנה להצביע על משוללי כשורים חברתיים...emo_04.png

דורות של דיכוי האשה יצרו דורות של שפחות-בנשמה.

דיכוי האשה, שנעשה בדרך של הדרה ממוסדות החברה, מההשכלה  ומהעבודה, ובשטיפת מוח שיטתית, סמויה וגלויה, נגד נשים ונגד הנשיות, מאות שנים כאלו יצרו דורות של שפחות-בנשמה, אותן אפשר לראות ולשמוע בדור הותיק וגם עדיין, לרוב החרפה, בדור הצעירות החדש . "נורמות" רעות מסרבות למות, והדי החארה הקדום עדיין מהדהדים אפילו בדור החדש.

את פוגשת אותן - הנשים המתרפסות  לפני הזכר, המחפשות את המנהיג הזיכרי, המקבלות בלב חפץ מאד ומתרפס כל זכר המתנשא להיות הקובע בקבוצה, המלקקות בעיניים נוצצות ובתשואות חן לכל זכר המופיע לפני הקהל. ואלו בדיוק הנשים שתתנפלנה בשנאה על כל אשה ש"תעז" להביע ביקורת על זכרים, או להתנגד לדברי ההוא המופיע לפני הקהל.

"אפשר להוציא את ישראל ממצריים, קשה מאד להוציא את מצריים מתוך הישראלי".

את צודקת, עיקר דברייך כאן גם נתמך גם ע"י מי ומה שכתב חבר לשעבר בפורום כאן, אחת הדמויות היותר חכמות אינטליגנטיות משכילות וחריפות שהיו כאן בפורום, וחבל שעזב - מני מוסאייף שהסביר לנו כאן שבני עדות המזרח 'הפנימו' את הדיכוי הנורא והמתמשך שהופנה כלפיהם, הפנימו אותו והאמינו לו עד כדי כך שהדיכוי ושפלות הרוח הוטמע בהם לתמיד, מבלי שתהיה אפילו לדור הצעיר שלהם היכולת להתנער מהאופי הפגוע והכנוע שדבק בהם.

 

אם מני מוסאייף אומר אותו הדבר שאת אומרת - אז בטח שאת צודקת בזה.

 

שבוע טוב בכל זאת.

דורות של דיכוי האשה יצרו דורות של שפחות-בנשמה.

דיכוי האשה, שנעשה בדרך של הדרה ממוסדות החברה, מההשכלה  ומהעבודה, ובשטיפת מוח שיטתית, סמויה וגלויה, נגד נשים ונגד הנשיות, מאות שנים כאלו יצרו דורות של שפחות-בנשמה, אותן אפשר לראות ולשמוע בדור הותיק וגם עדיין, לרוב החרפה, בדור הצעירות החדש . "נורמות" רעות מסרבות למות, והדי החארה הקדום עדיין מהדהדים אפילו בדור החדש.

את פוגשת אותן - הנשים המתרפסות  לפני הזכר, המחפשות את המנהיג הזיכרי, המקבלות בלב חפץ מאד ומתרפס כל זכר המתנשא להיות הקובע בקבוצה, המלקקות בעיניים נוצצות ובתשואות חן לכל זכר המופיע לפני הקהל. ואלו בדיוק הנשים שתתנפלנה בשנאה על כל אשה ש"תעז" להביע ביקורת על זכרים, או להתנגד לדברי ההוא המופיע לפני הקהל.

"אפשר להוציא את ישראל ממצריים, קשה מאד להוציא את מצריים מתוך הישראלי".

את צודקת, עיקר דברייך כאן גם נתמך גם ע"י מי ומה שכתב חבר לשעבר בפורום כאן, אחת הדמויות היותר חכמות אינטליגנטיות משכילות וחריפות שהיו כאן בפורום, וחבל שעזב - מני מוסאייף שהסביר לנו כאן שבני עדות המזרח 'הפנימו' את הדיכוי הנורא והמתמשך שהופנה כלפיהם, הפנימו אותו והאמינו לו עד כדי כך שהדיכוי ושפלות הרוח הוטמע בהם לתמיד, מבלי שתהיה אפילו לדור הצעיר שלהם היכולת להתנער מהאופי הפגוע והכנוע שדבק בהם.

 

אם מני מוסאייף אומר אותו הדבר שאת אומרת - אז בטח שאת צודקת בזה.

 

שבוע טוב בכל זאת.

ההפנמה של הדיכוי ע"י קבוצות מדוכאות היא תופעה כללית. גם אצל שחורים באמריקה, גם אצל כמה וכמה מאנשי עדות המזרח.

(אמנם המרוקנים בין המזרחים הם פה גדול וגס, אנשים אלימים. אצלם, כל כמה שתעמידי את הנבערים במקומם, הם רק יענו לך כמו שימפנז עם קצף בפה).

זה שמוסאייף כתב זאת (אם כתב) עדיין לא מוריד מערך המימצא.

כפתור ופרח!

מי שמצויה בעשור השמיני לחייה אך טרם טעמה טעם זוגיות, הספיקה לנשור משתי אוניברסיטאות לפני כיובל שנים וכזמן הזה מצויה גם מחוץ למעגל ההשׂתכרות - מוכנה להצביע על משוללי כשורים חברתיים...emo_04.png

היצור המכאני הנמצא על הרצף האוטיסטי הצליח (כנראה עם עזרה פסיכולוגית לא מעטה) להשתבץ כעובד באיזו חברה הנותנת שירותי מחשבים (כמובן, הלה עובד בתחום שאינו מצריך ביטוי זורם של רגשות, ולא כשרונות אמנותיים או ספרותיים כלשהם. תחום טכני/מחשבי. אלא מה. גם ההיא, טמפל הידועה, אוטיסטית גמורה, הוציאה דוקטורט, והשתלבה בעבודה, המציאה שיטה לרצוח פרות באופן שהן תלכנה בעיוורון אל  מקום הרצח...). האוטיסט מצא יצור קר כמוהו שמזדיינת איתו (עפ"י דיווחו), מעניין  מה טיב הקשר הרגשי ביניהם, כנראה די מוגבל emo_04.png . האם האוטיסט סיים לימודים אקדמיים? הוציא תואר? סביר שלא. האם יש לו כישורים חברתיים ממשיים?  לפי התגובות של גולשים נורמליים לכתיבתו הנוקשה והקרה, כנראה שהוא "עולה על העצבים" לאנשים לא מעטים בסביבתו.

אבל יש לו החוצפה לכתוב על מישהו אחר... (עלי). תוך השמטה מכוונת (והטלת ספק מטומטמת ונלעגת) של הישגיי המוכחים.

לכי תתדייני עם מכונה  מתוכנתת.... עם רובוט קר ומתוכנת.... הלא המכונה תטרטר לך שוב ושוב את התוכנה שלה, הפלט יהיה בדיוק, ושוב ושוב, לפי הקלט שלפיו תוכנתה....

כפתור ופרח!

מי שמצויה בעשור השמיני לחייה אך טרם טעמה טעם זוגיות, הספיקה לנשור משתי אוניברסיטאות לפני כיובל שנים וכזמן הזה מצויה גם מחוץ למעגל ההשׂתכרות - מוכנה להצביע על משוללי כשורים חברתיים...emo_04.png

כפתור ופרח!

מי שמצויה בעשור השמיני לחייה אך טרם טעמה טעם זוגיות, הספיקה לנשור משתי אוניברסיטאות לפני כיובל שנים וכזמן הזה מצויה גם מחוץ למעגל ההשׂתכרות - מוכנה להצביע על משוללי כשורים חברתיים...emo_04.png

נשמה מכאנית אומללה, מטרטרת שוב ושוב אותם פוסטים. הלא מכונה אינה "מתעייפת" לעולם, עד שהיא מחלידה ונשברת.....

מי יוציא סוף סוף את התקע משקע החשמל?

די עם זה עד כאן זה מעגלי וחוזר על עצמו.

די עם זה עד כאן זה מעגלי וחוזר על עצמו.

חיים, כמנהל אתר באינטרנט עליך להיות גם מגרש - ג'וקים.מה לעשות. וזה פשוט: לוקחים מטאטא, ו- סוויש! מטאטאים את הג'וק החוצה.

די עם זה עד כאן זה מעגלי וחוזר על עצמו.

חיים, כמנהל אתר באינטרנט עליך להיות גם מגרש - ג'וקים.מה לעשות. וזה פשוט: לוקחים מטאטא, ו- סוויש! מטאטאים את הג'וק החוצה.

תראה, הג'וק כמובן מוצא את דרכו חזרה לבית. אבל עם ניקוי חוזר וחוזר, כמה פעמים הוא יוכל להתגנב שוב?

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר