ושוב אבו-חרמון, והפעם: איך "סידרתי" אותו.

טוב, אז שתי נשים ובעלה של האחת, אבו חרמון, מסתדרות כרגיל כך שה"בעל" בינה לביני.

אני בכסא הקיצוני ביותר, אז אני קמה ומחכה ליד הקיר והמעקה עד שתתמלא השורה.

אבו חרמון מביט בי וה"משהו" ניצת בעיניו. אפשר לראות שהוא כבר מכין את עצמו לציד, לרגע שהאשה היחידה, הזרה הלבושה יפה, תשב על ידו, והוא יוכל "להתחיל" .

אני, ממקום עמידתי, יש לי היקף ראייה של שורות היושבים שאין לאבו חרמון בכסאו. אני רואה שיש כסאות ריקים בשורות אחרות, ויש אפילו חצי שורה שלמה ריקה. אז יש לי תכניות אחרות  .... כשהאורות כבים וברור שיותר לא יבואו אנשים, אני הולכת ומתיישבת באחד הכסאות בחצי השורה הריקה. המקום גם טוב הרבה יותר מזה שבכרטיס שלי, זה שליד אבו חרמון. ברוב סיפוק אני רואה איך הלה מוריד ראש באכזבה.

וההצגה - אותה אני רואה בישיבה רווחה חופשית ונוחה, מעולה.

טוב, אז שתי נשים ובעלה של האחת, אבו חרמון, מסתדרות כרגיל כך שה"בעל" בינה לביני.

אני בכסא הקיצוני ביותר, אז אני קמה ומחכה ליד הקיר והמעקה עד שתתמלא השורה.

אבו חרמון מביט בי וה"משהו" ניצת בעיניו. אפשר לראות שהוא כבר מכין את עצמו לציד, לרגע שהאשה היחידה, הזרה הלבושה יפה, תשב על ידו, והוא יוכל "להתחיל" .

אני, ממקום עמידתי, יש לי היקף ראייה של שורות היושבים שאין לאבו חרמון בכסאו. אני רואה שיש כסאות ריקים בשורות אחרות, ויש אפילו חצי שורה שלמה ריקה. אז יש לי תכניות אחרות  .... כשהאורות כבים וברור שיותר לא יבואו אנשים, אני הולכת ומתיישבת באחד הכסאות בחצי השורה הריקה. המקום גם טוב הרבה יותר מזה שבכרטיס שלי, זה שליד אבו חרמון. ברוב סיפוק אני רואה איך הלה מוריד ראש באכזבה.

וההצגה - אותה אני רואה בישיבה רווחה חופשית ונוחה, מעולה.

emo_45.png

טוב, לא אמרת אם זה אותו אחד מהפעם\ים קודמות או אחד חדש, ברכותינו, בכל מקרה.

טוב, אז שתי נשים ובעלה של האחת, אבו חרמון, מסתדרות כרגיל כך שה"בעל" בינה לביני.

אני בכסא הקיצוני ביותר, אז אני קמה ומחכה ליד הקיר והמעקה עד שתתמלא השורה.

אבו חרמון מביט בי וה"משהו" ניצת בעיניו. אפשר לראות שהוא כבר מכין את עצמו לציד, לרגע שהאשה היחידה, הזרה הלבושה יפה, תשב על ידו, והוא יוכל "להתחיל" .

אני, ממקום עמידתי, יש לי היקף ראייה של שורות היושבים שאין לאבו חרמון בכסאו. אני רואה שיש כסאות ריקים בשורות אחרות, ויש אפילו חצי שורה שלמה ריקה. אז יש לי תכניות אחרות  .... כשהאורות כבים וברור שיותר לא יבואו אנשים, אני הולכת ומתיישבת באחד הכסאות בחצי השורה הריקה. המקום גם טוב הרבה יותר מזה שבכרטיס שלי, זה שליד אבו חרמון. ברוב סיפוק אני רואה איך הלה מוריד ראש באכזבה.

וההצגה - אותה אני רואה בישיבה רווחה חופשית ונוחה, מעולה.

emo_45.png

טוב, לא אמרת אם זה אותו אחד מהפעם\ים קודמות או אחד חדש, ברכותינו, בכל מקרה.

לצערנו הללו מרובים כמו גרעינים פלוטים בחארה של סוס.

"אבו חרמון מביט בי וה"משהו" ניצת בעיניו. אפשר לראות שהוא כבר מכין את עצמו לציד, לרגע שהאשה היחידה, הזרה הלבושה יפה, תשב על ידו, והוא יוכל "להתחיל""

"ברוב סיפוק אני רואה איך הלה מוריד ראש באכזבה".

 

דוגמה קלאסית איך הופכים סיטואציה טריוויאלית לחלוטין לספרות בדיונית. הכול זה בראש שלך.

"אפשר לראות שהוא מכין עצמו לציד"  מי ראה זאת חוץ מההזיות שלך? "מוריד ראשו באכזבה" נו באמת...

כן אני יודע. אני חסר רגישות לא מבין בני אדם. ותמיד אני קופץ וכו' וכו' מעניין איך את היית מגיבה אילו הייתי מספר סיפור כזה על אישה.

"אבו חרמון מביט בי וה"משהו" ניצת בעיניו. אפשר לראות שהוא כבר מכין את עצמו לציד, לרגע שהאשה היחידה, הזרה הלבושה יפה, תשב על ידו, והוא יוכל "להתחיל""

"ברוב סיפוק אני רואה איך הלה מוריד ראש באכזבה".

 

דוגמה קלאסית איך הופכים סיטואציה טריוויאלית לחלוטין לספרות בדיונית. הכול זה בראש שלך.

"אפשר לראות שהוא מכין עצמו לציד"  מי ראה זאת חוץ מההזיות שלך? "מוריד ראשו באכזבה" נו באמת...

כן אני יודע. אני חסר רגישות לא מבין בני אדם. ותמיד אני קופץ וכו' וכו' מעניין איך את היית מגיבה אילו הייתי מספר סיפור כזה על אישה.

לו היית מספר סיפור כזה על נשים נשואות הבאות עם בני זוגן, ומביטות בך, הגבר הפנוי (single ) שבאת לבדך, {נראה יפה, ולבוש מאד יפה,}, בתאווה, במבט חומד וזומם, ואם הן יושבות לידך (ותמיד הן משום מה יושבות לידך, כשהבעל מצדן השני)הן מתחילות "להתחמם" כשהאורות כבים, נעות בכסאן בצורות משונות ומלכסנות מבט אל "חנותך" - הייתי אומרת שהאשה הישראלית היא זבל נאפופני. מטריד מינית ומציק בחוצפה.

את עקבית בדמיונות הפאראנואידים שלך. הסיטואציה שתארת היא כל כך טריוויאלית וארעה לי מאות פעמים. אני מתבונן תמיד במי שיושב לידי ובטח במי שיושבת לידי(גם מלפני ואחורי אם אפשר. כזה אני. מתבונן..) . אם היא רואה במבט שלי "משהו שניצת" ואת מבטי כ"כמבט חומד וזומם" ובי כ"מכין עצמו לציד" היא צריכה להיות מופרעת. והיא עוד נכנסת לפורום שהיא פעילה בו ומספרת כל פעם את אותו הסיפור אז זו מופרעת ברמות קשות...

את עקבית בדמיונות הפאראנואידים שלך. הסיטואציה שתארת היא כל כך טריוויאלית וארעה לי מאות פעמים. אני מתבונן תמיד במי שיושב לידי ובטח במי שיושבת לידי(גם מלפני ואחורי אם אפשר. כזה אני. מתבונן..) . אם היא רואה במבט שלי "משהו שניצת" ואת מבטי כ"כמבט חומד וזומם" ובי כ"מכין עצמו לציד" היא צריכה להיות מופרעת. והיא עוד נכנסת לפורום שהיא פעילה בו ומספרת כל פעם את אותו הסיפור אז זו מופרעת ברמות קשות...

ואתה אטום ונאיבי ברמות קשות. אין לך מושג איך גברים אחרים מתנהגים.

מה זה מתנהג? חוץ מהאינטרפטציה המדוימיינת שלך מה הוא בדיוק עשה מלבד להתבונן בך?  אני אולי אטום ואולי אני לא יודע איך גברים מתנהגים אבל אני בוודאות יודע שהם לא מתנהגים על פי הדמיונות הפאראנואידים שלך..

מה זה מתנהג? חוץ מהאינטרפטציה המדוימיינת שלך מה הוא בדיוק עשה מלבד להתבונן בך?  אני אולי אטום ואולי אני לא יודע איך גברים מתנהגים אבל אני בוודאות יודע שהם לא מתנהגים על פי הדמיונות הפאראנואידים שלך..

טוב, גברים הם אנשים מאד תמימים, אין להם שום תאוות מחוץ לנישואין, לא לימדו אותם והסיתו אותם שהם יכולים לבטא את תאוותיהם באופן חופשי, ושהם הקובעים והם המחזרים והם גם יכולים להציק , כי נשים נועדו שיציקו להן. לא, הכל דמיונות פראנואידיים שלי.

ברור שיש תאוות אבל לא כל גבר שבא לתיאטרון עם אשתו ומתבונן בך זומם מזימות ומכין עצמו לציד. אם היית מספרת ששלח ידיים לא הייתי חולק על דבריך. אבל כל הגברים שסיפרת עליהם רק התבוננו והיתר זו אינטרפטציה פאראנואידית.

ברור שיש תאוות אבל לא כל גבר שבא לתיאטרון עם אשתו ומתבונן בך זומם מזימות ומכין עצמו לציד. אם היית מספרת ששלח ידיים לא הייתי חולק על דבריך. אבל כל הגברים שסיפרת עליהם רק התבוננו והיתר זו אינטרפטציה פאראנואידית.

כן כן, אי אפשר לקרוא במבטים שום דבר, אנשים לא משדרים שום דבר, ושפת גוף זה בכלל הבל של שוטים .

מחפשים אשם\אשמה במשהו, בכל מחיר, בסדר, אבל בלי להיות נוכחת במקום ולהיות עדת ראיה (ואם אפשר גם שמיעה) למתרחש - אני לא יכולה להאשים את הלביאה במשהו, פשוט אין לזה בסיס...

 

מה שבטוח, אם באמת חייבים למצוא איזה אשם בסיפור הזה - הייתי מאשימה את מערכת הבריאות.

מחפשים אשם\אשמה במשהו, בכל מחיר, בסדר, אבל בלי להיות נוכחת במקום ולהיות עדת ראיה (ואם אפשר גם שמיעה) למתרחש - אני לא יכולה להאשים את הלביאה במשהו, פשוט אין לזה בסיס...

 

מה שבטוח, אם באמת חייבים למצוא איזה אשם בסיפור הזה - הייתי מאשימה את מערכת הבריאות.

מערכת הבריאות לא אשמה בחינוך החרדי שקיבלת ובאופי שלך.

הבעל מתכונן "לצוד" אותך כשאשתו יושבת כסא לידו , נשמע "הגיוני" ו"סביר"

 

ברור שיש תאוות אבל לא כל גבר שבא לתיאטרון עם אשתו ומתבונן בך זומם מזימות ומכין עצמו לציד. אם היית מספרת ששלח ידיים לא הייתי חולק על דבריך. אבל כל הגברים שסיפרת עליהם רק התבוננו והיתר זו אינטרפטציה פאראנואידית.

למה כל גבר? אגב, רוב רובם של הגברים מביטים בך כאילו את אוויר..... אם את אשה לבד, אז הם יוסיפו ללבד שלך ע"י התנהגות מופגנת של ביטול.

הזכר הוא יצור נתעב בד"כ.

גם האשה אינה בשום אופן מלאך.... נשים נשואות הקולטות שאת לבד, פוצחות מיד  לידך בשיחה קולנית עם הבעל על אילו "עניינים משותפים". וצעירות עם טלפון נייד פוצחות בשיחה קולנית ו"דואגת" עם הזכר בצד השני של הקו.... הטפשות אינן מבינות שאני לא כמותן, ומימיי לא הייתי: ה"יחד" שלהן עם הזכר המכוער פיזית והדוחה נפשית שלהן הוא בעיניי חיים מזובלים, הבינוניות שלהן מגוחכת בעיניי וגם דוחה. ואני שמחה על החופש שלי.

עבור לעמוד
, , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר