"שבעים" - אינו בהכרח המספר הטבעי 70.

ידוע כי בכתבי המיתולוגיה היהודית, למספרים מסוימים יש משמעות מיסטית, ובחינת מופעיהם חושפת זאת, וקחו למשל את המספר 40, או את המספר 7.

כך גם שבעים

 

שורה תחתונה - במקרים רבים, אין מדובר במספר טבעי ספציפי המשמש כמספר מונה (או סודר), אלא מדובר במספר "רעיוני"...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

"שבעים" - אינו בהכרח המספר הטבעי 70.

ידוע כי בכתבי המיתולוגיה היהודית, למספרים מסוימים יש משמעות מיסטית, ובחינת מופעיהם חושפת זאת, וקחו למשל את המספר 40, או את המספר 7.

כך גם שבעים

 

שורה תחתונה - במקרים רבים, אין מדובר במספר טבעי ספציפי המשמש כמספר מונה (או סודר), אלא מדובר במספר "רעיוני"...

מה שמרגיז הוא שאת המספר 70 הוא לקח מהקקי של המדרש...

הורוביץ, זכותך בחיים להתקשקש, אבל למה לעזאזל אתה מקשקש במוח לאנשים חפים מפשע.

 


לתופף על פח - תענוג.

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

אלה בימנו שמאמינים שיש או שטוענים שראו "חיזרים" מקבילים לביטוי "בני האלהים" שבימי המקרא, האם מכאן יש ראיה לתופעת החיזרים ? או שבני האלהים משל היה, והחיזרים בראשם של המדמינים?

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


מהיום בטחון קיום לישראל


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

אלה בימנו שמאמינים שיש או שטוענים שראו "חיזרים" מקבילים לביטוי "בני האלהים" שבימי המקרא, האם מכאן יש ראיה לתופעת החיזרים ? או שבני האלהים משל היה, והחיזרים בראשם של המדמינים?

חכם שלום, תקרא בבקשה מה כתבתי לך בשרשור הארוך (כבר 23 דפים) לפני שזה יעבור לדף אחורי, החייזרים יחכוemo_02.png

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

אלה בימנו שמאמינים שיש או שטוענים שראו "חיזרים" מקבילים לביטוי "בני האלהים" שבימי המקרא, האם מכאן יש ראיה לתופעת החיזרים ? או שבני האלהים משל היה, והחיזרים בראשם של המדמינים?

מי יודע למי קראו הקדמונים "בני האלהים" (גם ליוונים היו ענקמונים שהאגדות שלהם מספרות כי הם "בני אלים"). וחייזרים הם כרגע השערה המתבססת על דימיון מפותח וגם על הנחה מתחום הסטטיסטיקה: שמתוך מיליארדי פלנטות ביקום, יש ודאי בכמה מהם גזעים בני תבונה, כפי שאצלנו בכדור הארץ נמצאים בני האדם.

 


לתופף על פח - תענוג.

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

אלה בימנו שמאמינים שיש או שטוענים שראו "חיזרים" מקבילים לביטוי "בני האלהים" שבימי המקרא, האם מכאן יש ראיה לתופעת החיזרים ? או שבני האלהים משל היה, והחיזרים בראשם של המדמינים?

חכם שלום, תקרא בבקשה מה כתבתי לך בשרשור הארוך (כבר 23 דפים) לפני שזה יעבור לדף אחורי, החייזרים יחכוemo_02.png

הגבתי במקום הראוי

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


מהיום בטחון קיום לישראל


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

אלה בימנו שמאמינים שיש או שטוענים שראו "חיזרים" מקבילים לביטוי "בני האלהים" שבימי המקרא, האם מכאן יש ראיה לתופעת החיזרים ? או שבני האלהים משל היה, והחיזרים בראשם של המדמינים?

אני מציע זוית ראייה (לא מדרש מסריח מתנפח להיות ע"פ מסיני...) כהצעה --

יחד עם אדם נבראו עוד  אדם  ראשוניים כמוהו, והם בני האלוהים שהרי לא נולדו מאב ואם, ואדם שלנו הוא מקרה פרטי מ"האדם" באופן כללי.

לאדם שלנו יש ספר תולדות פרטי שלו, ואפשר שקין והבל הם משל כללי למלחמת אחים אצל כל אדם, ולכן לא נכללו בספר תולדות אדם הפרטי.

זו רק הצעה לפירוש "בני האלוהים", אבל הצעה צריך  להביא לה גם מיני  חיזוקים שהרי לא מדובר במדרש מסריח כקקי.

ובכן, חיזוק אחד בינתיים, כי אינני טפיל ועלי לרוץ לעבוד ובעיסוקי בפילוסופיה איני חייב דבר למישהו...

ובכן, מהבריאה ובכל משל גן העדן כתוב --האדם...

ובספר תולדות אדם --כתוב אדם.

אפרט יותר בהמשך...

 

בכל מקרה זלזולו של חיים היקר בספר התורה והפיכת "עורך הספר" למטורלל היאדוגמא לזלזול השמאל בספר ושותפותו להרס הספר הגדול הנעשה  בו ע"י הרבנים ממשיכי הפרושים מחריבי עם ישראל.

שבוע טוב ומבורך...

הוא לא מטורלל. הוא עשה עבודה רשלנית וחכמי התלמוד והפילוסופיה מנסים למצוא משמעויות "עמוקות" כאילו טמונה איזה "חכמה נסתרת" שמצריכה פיענוח בטקסט שארוג בתפרים גסים החושפים את טלאיו.

הוא לא מטורלל. הוא עשה עבודה רשלנית וחכמי התלמוד והפילוסופיה מנסים למצוא משמעויות "עמוקות" כאילו טמונה איזה "חכמה נסתרת" שמצריכה פיענוח בטקסט שארוג בתפרים גסים החושפים את טלאיו.

ור' עקיבא בטקסט השירי דרש כל   קוצו של יוד.

 


לתופף על פח - תענוג.

הוא לא מטורלל. הוא עשה עבודה רשלנית וחכמי התלמוד והפילוסופיה מנסים למצוא משמעויות "עמוקות" כאילו טמונה איזה "חכמה נסתרת" שמצריכה פיענוח בטקסט שארוג בתפרים גסים החושפים את טלאיו.

ור' עקיבא בטקסט השירי דרש כל   קוצו של יוד.

ומצץ ממנו הלכה.

(גם כשהטקסט שירי בפירוש, לעין בלתי מזוינת בזינו של עקיבא).

 


לתופף על פח - תענוג.

הוא לא מטורלל. הוא עשה עבודה רשלנית וחכמי התלמוד והפילוסופיה מנסים למצוא משמעויות "עמוקות" כאילו טמונה איזה "חכמה נסתרת" שמצריכה פיענוח בטקסט שארוג בתפרים גסים החושפים את טלאיו.

מה שמעניין הוא שמליארדי אנשים ביקום מפרשים במשך אלפי שנים רק את הספר הזה...

יש כנראה קסם  נסתר ומיוחד ברשלנות העורך הזה...

הוא לא מטורלל. הוא עשה עבודה רשלנית וחכמי התלמוד והפילוסופיה מנסים למצוא משמעויות "עמוקות" כאילו טמונה איזה "חכמה נסתרת" שמצריכה פיענוח בטקסט שארוג בתפרים גסים החושפים את טלאיו.

מה שמעניין הוא שמליארדי אנשים ביקום מפרשים במשך אלפי שנים רק את הספר הזה...

יש כנראה קסם  נסתר ומיוחד ברשלנות העורך הזה...

(מליארדי אנשים בסה"כ ...)

אני מניח כי כאשר ערכו את התנ"כ, ובמיוחד את התורה, במאה הראשונה או השניה לדעתי, אספו העורכים גוילים מכל מקור, ובוודאי מצאו לעתים מספר גרסאות שונות לכל גויל.

 

אני מניח כי אחד העקרונות שהנחה את העורכים היה "אחר רבים להטות", כלומר, בהימצא שנים או יותר נסחים לגויל מסוים - נבחר הנסח הנפוץ יותר, אך כאשר נמצאו רק שתי גרסאות לגויל מסוים - נאלצו לבחור שרירותית באחד הנסחים ולפסול את האחר.

 

עקרון אחר היכול להסביר קיום תיאור ארוע מסויים בשני נסחים שונים הוא שהנסחים נמצאו בידי שתי קבוצות שונות, אך חזקות, והעורכים לא יכלו לבחור נסח אחד ולפסול את האחר, מחמת כוחן של הקבוצות, ומצאו עצמם נאלצים לקבל את שני הנסחים ולהכלילם.

 

לאחר תום העריכה, על כל לבטיה - קוּדש (canonized) הנסח הנבחר והכל נצטוו להשמיד נסחים אחרים שבידיהם, השונים מן הנסח המקודש, ומי שסרב - נרדף בחרי-אף...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אני מניח כי כאשר ערכו את התנ"כ, ובמיוחד את התורה, במאה הראשונה או השניה לדעתי, אספו העורכים גוילים מכל מקור, ובוודאי מצאו לעתים מספר גרסאות שונות לכל גויל.

 

אני מניח כי אחד העקרונות שהנחה את העורכים היה "אחר רבים להטות", כלומר, בהימצא שנים או יותר נסחים לגויל מסוים - נבחר הנסח הנפוץ יותר, אך כאשר נמצאו רק שתי גרסאות לגויל מסוים - נאלצו לבחור שרירותית באחד הנסחים ולפסול את האחר.

 

עקרון אחר היכול להסביר קיום תיאור ארוע מסויים בשני נסחים שונים הוא שהנסחים נמצאו בידי שתי קבוצות שונות, אך חזקות, והעורכים לא יכלו לבחור נסח אחד ולפסול את האחר, מחמת כוחן של הקבוצות, ומצאו עצמם נאלצים לקבל את שני הנסחים ולהכלילם.

 

לאחר תום העריכה, על כל לבטיה - קוּדש (canonized) הנסח הנבחר והכל נצטוו להשמיד נסחים אחרים שבידיהם, השונים מן הנסח המקודש, ומי שסרב - נרדף בחרי-אף...

עדיין אין הסבר כיצד זה שספר התורה הפך בסיס אמונתם של מליארדים ביקום. למעשה זהו ספר האמונה היחיד הכתוב שבלעדיו אין קיום לנצרות איסלאם והפקקטע תלמוד... והוא בכלל לא התכוון הוא ספר פילוסופיה ...

אז אנחנו שקיבלנו את הספר הזה קוראים לו --עריכה רשלנית...

פלא שאנחנו  חוטפים נבוט וגרזינים ???

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר