נא לפתוח כולם בראשית , פרק ד , פסוק 25

"וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת , כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין".

מייד בהמשך, בפרק ה כתוב : "זה ספר תולדות אדם,ביום ברוא אלוהים אדם....ויולד בדמותו כצלמו ויקרא שמו שת..."

ובכן, בספר תולדות אדם מדלגים על שני בניו של אדם,קין והבל...

מדוע ולמה?

כל דעה תתקבל כדעה כולל סלט אותיות...

הוכחה נוספת לרשלנות העורך (ולא בפעם הראשונה) שצרף מקורות שונים ולא הצליח להסתיר את התפרים הגסים. (ראההסלט של הישמעלים והמדינים במכירת יוסף)

הוכחה נוספת לרשלנות העורך (ולא בפעם הראשונה) שצרף מקורות שונים ולא הצליח להסתיר את התפרים הגסים. (ראההסלט של הישמעלים והמדינים במכירת יוסף)

חיים היקר,

זו לא "הוכחה נוספת לרשלנות העורך..." זו דעתך, מדוע לא מופיעים קין והבל ב-ספר תולדות אדם.

גם צאצאי קין לא מוזכרים בספר תולדות אדם...

כאשר אתה קובע את דעתך כבלעדית האם אינך עושה מעשה רבנים וקביעת דעתם שהיא מסיני?

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

שת הוא ישבן, "תחת" בעגת רחוב.

לא לחינם שגורים בפי בטויים כגון "אלהים...my ass"...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אז מה היה לנו?

אדם וחווה

קין והבל

קין הורג את הבל

אדם יודע את חווה ונולד שת

 

יופי של סיפור , אבל זה לא יותר מסיפור..........

 

אם זה היה אמיתי ( נגיד ש... ) איך המשיכו הדורות לאחר מכן? שת שכב עם אמא שלו? ( היא היתה האשה היחידה שקיימת ) הדורות הבאים צצו מאי שם? מה היה שם בדיוק?

 

תולדות האדם? זו בסך הכל מעשיה נחמדה ותו לא

"וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת , כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין".

מייד בהמשך, בפרק ה כתוב : "זה ספר תולדות אדם,ביום ברוא אלוהים אדם....ויולד בדמותו כצלמו ויקרא שמו שת..."

ובכן, בספר תולדות אדם מדלגים על שני בניו של אדם,קין והבל...

מדוע ולמה?

כל דעה תתקבל כדעה כולל סלט אותיות...

קשקשקשקש . את מי מעניינות המעשיות האלה חוץ מאותך?

 


לתופף על פח - תענוג.

שת הוא ישבן, "תחת" בעגת רחוב.

לא לחינם שגורים בפי בטויים כגון "אלהים...my ass"...

אתה מסיט את הנושא ממקורו, אבל  בכל זאת אשאלך את השאלה הבאה --

האם יש סיכוי ביקום הזה? כן?, איזה שהוא סיכוי...כל שהוא, מהיכן שהוא, מתי שהוא, ובמקרה שהוא --- שתבין שבביטוי אלוהים יש המתכוונים לאלוהי הדת,שזה באמת לעג וביזוי לביטוי הזה, ויש המתכוונים כמוני, ליכולת שמעל יכולת אדם עם הצעות פילוסופיות  לגביה???

יש סיכוי?

או שאתה מניח שהביטוי אלוהים הוא בבעלות הדת, ואזי אינך יותר מתלמודיסט שטוף מוחין לתפארה...

ה  א  ם     י  ש   ס  י  כ  ו  י ????????????????????????????????????????????????????????????????

למה כוונתך בכתבך "יכולת שמעל יכולת אדם"?

גילוי עקרון פשוט, Theory Of Everything, המסביר את כל "מורכבוּת" היקום?

קיומה של ישות (Entity) המנהלת את היקום?

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

למה כוונתך בכתבך "יכולת שמעל יכולת אדם"?

גילוי עקרון פשוט, Theory Of Everything, המסביר את כל "מורכבוּת" היקום?

קיומה של ישות (Entity) המנהלת את היקום?

כוונתי ליכולת לחבר בשר ונפש ליישות אחת בעלת שני  היבטים מנוגדים.

או חומרי ורוחני,או סופי ובלתי סופי.

לדוגמא כמו שאמר יפה מרציאנו --אבן סופית ניתן לחלקה אין סוף פעמים ...

 

 בכל אופן מה זה משנה? אתה אוסר עלי להאמין באלוהים במובנו הפילוסופי?

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

קין והבל כן מופיעים , אם הם לא היו מופיעים לא היית יכול להזכיר אותם...........

למה כוונתך בכתבך "יכולת שמעל יכולת אדם"?

גילוי עקרון פשוט, Theory Of Everything, המסביר את כל "מורכבוּת" היקום?

קיומה של ישות (Entity) המנהלת את היקום?

כוונתי ליכולת לחבר בשר ונפש ליישות אחת בעלת שני  היבטים מנוגדים.

או חומרי ורוחני,או סופי ובלתי סופי.

לדוגמא כמו שאמר יפה מרציאנו --אבן סופית ניתן לחלקה אין סוף פעמים ...

 

 בכל אופן מה זה משנה? אתה אוסר עלי להאמין באלוהים במובנו הפילוסופי?

כל אחד רשאי להאמין באיזה מובן שהוא רוצה , 70 פנים לתורה .

ברור שזו דעתי ולגבי היא בלעדית. כך זה לגבי כל דעה באשר היא...

אני לא רב שכופה את עמדתו אני מוכן להתווכח על נכונותה והיא תהיה בלבדית לגבי אלא אם כן אשתכנע שאני טועה. 

ז"א, לפי דבריך, כל הפירוט שמובא שם על צאצאי קין, על צילה אשתו,ועל כל הקורות אותו, כל זה נעלם מעיני ה"עורך" והוא לא שם לב שקין נשמט מספר תולדות האדם?

כעת, מדוע בכלל (או למה, לפי בחירת סוכות) הבאתי את השאלה הזאת על השמטת קין והבל מתולדות אדם?

זה  בתוך חקירת הביטוי "בני האלוהים" המופיע בבראשית פרק ו.

נשאלתי לפשרו של הביטוי "בני האלוהים" המופיע בפרק ו פסוק 1 : "ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...

ועם חקירת הביטוי הזה  הגעתי גם להוצאת קין והבל מתולדות אדם.

אמרתי לך שמדובר בעורך די רשלני שהעריכה שלו מלאה בפגמים.

גם הסיפור של בני האלוהים תקוע בטקסט ולא מובן . עורך טוב היה מנפה את הסיפור...

למה כוונתך בכתבך "יכולת שמעל יכולת אדם"?

גילוי עקרון פשוט, Theory Of Everything, המסביר את כל "מורכבוּת" היקום?

קיומה של ישות (Entity) המנהלת את היקום?

כוונתי ליכולת לחבר בשר ונפש ליישות אחת בעלת שני  היבטים מנוגדים.

או חומרי ורוחני,או סופי ובלתי סופי.

לדוגמא כמו שאמר יפה מרציאנו --אבן סופית ניתן לחלקה אין סוף פעמים ...

 

 בכל אופן מה זה משנה? אתה אוסר עלי להאמין באלוהים במובנו הפילוסופי?

כל אחד רשאי להאמין באיזה מובן שהוא רוצה , 70 פנים לתורה .

אתה ספרת?

70 בדיוק?

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר