...ואין מדובר בהכחשה. פשוט, אינני יוצא בשאלה, ואם את סבורה שאת יודעת שאני משקר, אזי טעות בידך...

צורת החשיבה שלך, קיצונית, חד צדדית, צרה ולא לוקחת בחשבון הקשרים נוספים\רחבים, חשיבה בשחור לבן, 'חור שחור' לגבי נושאים מסויימים בצד בקיאות בולטת באחרים, דומה לצורת החשיבה של דתיים\חרדים. וידוע שיוצאים בשאלה גם בהופכם לחילוניים מתקשים להשתחרר מאופן החשיבה הזה, רק שהוא הופך כיוון.

אריאלה, אם נאמר שאהבת האמת גוברת על הצורך בגילוי טאקט, נציין פה שמה שכתבת מאפיין גם את אנשי האספרגר.

אספרגר...my ass.

look who is talking...את זה מציעה (suggests) אשת המדון והריב, שידה בכל ויד כל בה, ממש ישמעאלית, שלא הצליחה לשאת ולתת עם איש בחייה...

אתה ממש "יודע הכל", בעיקר דברים שאינך יודע.

בקשר לאספרגר, הכרתי  אינטרנטית אספרגר אחד בפורום מסוים בתפוז, יש לכם ממש אותן תכונות. וכמובן, שלדון מ"המפץ הגדול".

אני יודע עליך הכל. היי סמוכה ובטוחה בכך...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

...ואין מדובר בהכחשה. פשוט, אינני יוצא בשאלה, ואם את סבורה שאת יודעת שאני משקר, אזי טעות בידך...

צורת החשיבה שלך, קיצונית, חד צדדית, צרה ולא לוקחת בחשבון הקשרים נוספים\רחבים, חשיבה בשחור לבן, 'חור שחור' לגבי נושאים מסויימים בצד בקיאות בולטת באחרים, דומה לצורת החשיבה של דתיים\חרדים. וידוע שיוצאים בשאלה גם בהופכם לחילוניים מתקשים להשתחרר מאופן החשיבה הזה, רק שהוא הופך כיוון.

אריאלה, אם נאמר שאהבת האמת גוברת על הצורך בגילוי טאקט, נציין פה שמה שכתבת מאפיין גם את אנשי האספרגר.

אספרגר...my ass.

look who is talking...את זה מציעה (suggests) אשת המדון והריב, שידה בכל ויד כל בה, ממש ישמעאלית, שלא הצליחה לשאת ולתת עם איש בחייה...

אתה ממש "יודע הכל", בעיקר דברים שאינך יודע.

בקשר לאספרגר, הכרתי  אינטרנטית אספרגר אחד בפורום מסוים בתפוז, יש לכם ממש אותן תכונות. וכמובן, שלדון מ"המפץ הגדול".

גם האספרגר מתפוז די מתכחש לטבעו האספרגרי. לא מסוגל להבין מדוע אנשים קצרי רוח איתו, ואין לו שום תובנה לגבי תכונותיו.

גם שלדון כך, אגב.

טלי קורה מבין עיניך, pussy.

את מלאה פגמים כרימון, מודעת לכך, אך אינך מסוגלת להחלץ מזה...ובכלל, אחרת את המועד כנראה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

דווקא בגולה היהדות משתמרת במלוא הדרה.

 

מסתבר שהיהודים האורתודוקסית בארץ , חושבת אחרת ממך , לפי שורה של החלטות שהם קיבלו בזמן האחרון כמו אי הכרה ביהדות הגולה............ככה זה כשרואים רק את מה שרוצים לראות

בוקר טוב

לא עולה כסף לחשוב.

כאשר היינו בגולה חיינו בגטאות שם השתמרה היהדות.

עד כדי כך שחסידות סטמר בארה"ב הפעילה לחץ על התימנים לא לעלות ארצה כדי שלא יתקרו.

השקיעו בהם הון עתק למשוך אותם לארה"ב, ואכן שם הם חיים כחרדים.

התרבות המערבית הקלוקלת בצירוף הציוניות שמו להם למטרה מחיקת הדת היהודית.

היהודים בחול היו אורתודוכסים, אולם נישואי תערובת היציאה מהגטאות והתערבבות באוכלוסיה המקומית

הפכה אותם לרפורמים.....יהודים לייט.

בארץ החרדים חיים בגטאות ומצליחים לשמר את היהדות כמו בגולה...האי הכרות ביהדות הגולה היא רק כלפי הרפורמים והאחרים.

עובדתית רוב יהודי הגולה אינם אורתודכסים . האורתודוכסיה מציעה אורחות חייים שרוב היהודים (ולמען האמת רוב בני האדם...) לא מסוגלים לחיות על פיהם היהדות לייט כדבריך היא המחסום האחרון בפני התבוללות והעלמות העם היהודי

בוקר טוב

לא עולה כסף לחשוב.

כאשר היינו בגולה חיינו בגטאות שם השתמרה היהדות.

עד כדי כך שחסידות סטמר בארה"ב הפעילה לחץ על התימנים לא לעלות ארצה כדי שלא יתקרו.

השקיעו בהם הון עתק למשוך אותם לארה"ב, ואכן שם הם חיים כחרדים.

התרבות המערבית הקלוקלת בצירוף הציוניות שמו להם למטרה מחיקת הדת היהודית.

היהודים בחול היו אורתודוכסים, אולם נישואי תערובת היציאה מהגטאות והתערבבות באוכלוסיה המקומית

הפכה אותם לרפורמים.....יהודים לייט.

בארץ החרדים חיים בגטאות ומצליחים לשמר את היהדות כמו בגולה...האי הכרות ביהדות הגולה היא רק כלפי הרפורמים והאחרים.

חרדים בארה"ב יוצאים לעבודה לפרנסתם, קובעים עתים לתורה, ונהנים מכל עזרה סוציאלית לה זכאי אזרח ארה"ב רגיל, בעל אותם נתונים סוציו-אקונומיים. גם לא עולה על דעת חרדי לדרוש מקווי תעופה להמנע מטיסה מעל בתי עלמין בהם קבורים גם יהודים (כידוע, רק יהודי מטמא באהל, גוי אינו מטמא).

אולם בישראל - אין גבול לתביעות...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

חיים

אתה צודק 80% אינם אורתודוכסים  ולכן ההעלמות שלהם מאד מהירה.

במחקר שהתפרסם רוב הצעירים כבר ללא זיקה לישראל והם נעלמים במהירות מהיהדות.

גם אני בדיעה של גמישות וליברליות בהלכה... אולם אנו רואים שדתיים לאומיים בקלות עוברים לחילוניות

בעוד החרדים מתחזקים ומתבצרים. 

לכן הדרך היחידה לשמירת הדת והיהדות היא הדרך האורתודוכסית.

במילים אחרות עדיף לך ש90 אחוז מהעם יעלמו מאשר ישארו יהודים בתנאים נוחים יותר...

חיים

אתה צודק 80% אינם אורתודוכסים  ולכן ההעלמות שלהם מאד מהירה.

במחקר שהתפרסם רוב הצעירים כבר ללא זיקה לישראל והם נעלמים במהירות מהיהדות.

גם אני בדיעה של גמישות וליברליות בהלכה... אולם אנו רואים שדתיים לאומיים בקלות עוברים לחילוניות

בעוד החרדים מתחזקים ומתבצרים. 

לכן הדרך היחידה לשמירת הדת והיהדות היא הדרך האורתודוכסית.

החרדים אינם בהכרח "מתחזקים".

חרדי כבול לקהילתו ואינו יכול לנטוש אותה.

זה לא שאינו רוצה. מחשבות פקפוק ונטישה חולפות במוח רבים. הוא אינו יכול.

לרובם טלויזיה מותקנת במתקן מיוחד המאפשר קפול מהיר והתכנסות למסתור מוסווה, ועל הטלפונים הסלולאריים הנסתרים - מיותר להרחיב הדבור. בפרהסיה - הכל מסתובבים עם מכשיר "טפש" נושא חותם הועדה החרדית לתקשורת על גבו, אולם בהסתר - לכולם מכשיר latest and greatest הגולש באינטרנט בחפוש נייעס עסיסיים (רכילות), ומרעין בישין, לא עלינו.

הוא נטול השכלה בתחומי מקצועות ליבה, נטול משלח-יד, חייב להיות מן המחמירים (גנאי מאין כמוהו לחרדי הוא להחשב מקל [ההפך מ"מחמיר"]), וחייב להסתיר את מחשבותיו ולא לשתפן עם איש פן יתקשה לצא שדוך הולם לבנותיו.

זה לא כיף כל כך גדול.

זה שהם "מתבצרים" זו יותר כפיה של מנהיגיהם הפוליטיים, מאשר בחירתם החפשית.

החרדים הם pawns על לוח השחמט של מנהיגיהם...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

...ואין מדובר בהכחשה. פשוט, אינני יוצא בשאלה, ואם את סבורה שאת יודעת שאני משקר, אזי טעות בידך...

צורת החשיבה שלך, קיצונית, חד צדדית, צרה ולא לוקחת בחשבון הקשרים נוספים\רחבים, חשיבה בשחור לבן, 'חור שחור' לגבי נושאים מסויימים בצד בקיאות בולטת באחרים, דומה לצורת החשיבה של דתיים\חרדים. וידוע שיוצאים בשאלה גם בהופכם לחילוניים מתקשים להשתחרר מאופן החשיבה הזה, רק שהוא הופך כיוון.

אריאלה, אם נאמר שאהבת האמת גוברת על הצורך בגילוי טאקט, נציין פה שמה שכתבת מאפיין גם את אנשי האספרגר.

שככה יהיה לי טוב שאין לי שום מושג, יכול להיות שאת צודקת ויכול להיות שלא, כי באמת שאני לא מתמצאת. תשמעי, אנשים לומדים שנים ארוכות פסיכולוגיה, ושמת לב שאני אף פעם לא מנסה 'לאבחן', אני רק שמה לב למאפייני התנהגות וזה הכל. 

 

חוץ מזה בשביל מה לתת לכמה מאפיינים או לרשימת מאפייני התנהגות איזו כותרת כלשהי, אם אנחנו לא פסיכולוגים בעיסוקנו ? מה עוד שהיום היחס הוא ב 200% אחוז ליברלי ואוהד לכל דבר ודבר, ובכלל לא רואים בשום דבר משהו מגונה או מצחיק.

 

את הולכת להופעה ביום ראשון ? צריך לעזור לחברה' המסכנים האלהemo_09.png

 

(סתם סתם, סתם מתלוצצת).

לאור הנ"ל גם אין שום חוסר טאקט (אפשרות שאת העלית) במה שכתבתי, ממש אין, סתם דיברתי על התרשמות וכאילו מראש גם התנצלתי אם יש בזה חדירה לפרטיות, אבל גם זה אני חושבת שאין.

...ואין מדובר בהכחשה. פשוט, אינני יוצא בשאלה, ואם את סבורה שאת יודעת שאני משקר, אזי טעות בידך...

צורת החשיבה שלך, קיצונית, חד צדדית, צרה ולא לוקחת בחשבון הקשרים נוספים\רחבים, חשיבה בשחור לבן, 'חור שחור' לגבי נושאים מסויימים בצד בקיאות בולטת באחרים, דומה לצורת החשיבה של דתיים\חרדים. וידוע שיוצאים בשאלה גם בהופכם לחילוניים מתקשים להשתחרר מאופן החשיבה הזה, רק שהוא הופך כיוון.

לכפור בקיום בורא או בקיום חייזרים, ולא להתפעל מטענות מיסטיות אשר בעקרון, במהות, אינן בנות-בחינה - אינו קצוניות חד-צדדית.

הייתי עוד עשוי לקבל כי התפתחו במקום חצוני חיים כלשהם, מיקרו אורגניזמים כגון בקטריות, שמרים, פטריות, אולם "הדמיון העשיר" של מחברי תיאוריות קונספירציה אינו מתעלה מעל ציור חייזר בדמות "איש קטן", אשר מורפולוגית, בגדול, הוא בדמותנו, ראש עיניים, פה, גפים עליונות, גפים תחתונות, גו ובטן. זה המקסימום שהם יכולים לדמיין...

למה לכפור בקיום חייזרים ??? זה נוגד כל היגיון לא להבין שביקום כ"כ גדול יש ישויות נוספות\אחרות מלבד המין האנושי !

 

ולא ענית לי לשאלתי למה שכשאתה כבר אומר שיכול להיות שיש צורות חיים אחרות\נוספות - אז משהו אצלך 'מסכים לקבל' רק את האפשרות שאלה ישויות נחותות, יותר נחותות ופחות מפותחות מהמין האנושי...

 

אתה לועג לחוסר ההיגיון שאתה מזהה אצל אחרים, ובחלק מהמקרים זה נכון ומוצדק - אבל מה עם חוסר ההיגיון אצלך.

 

תתרגל למחשבה - יש חייזרים !

 

וזה גם מוזכר בספר בראשית (בערך מה שאנטוליו אמר), אבל אני בכלל לא מסתמכת על זה, אני מסתמכת רק על שיקולים של היגיון.

...ואין מדובר בהכחשה. פשוט, אינני יוצא בשאלה, ואם את סבורה שאת יודעת שאני משקר, אזי טעות בידך...

צורת החשיבה שלך, קיצונית, חד צדדית, צרה ולא לוקחת בחשבון הקשרים נוספים\רחבים, חשיבה בשחור לבן, 'חור שחור' לגבי נושאים מסויימים בצד בקיאות בולטת באחרים, דומה לצורת החשיבה של דתיים\חרדים. וידוע שיוצאים בשאלה גם בהופכם לחילוניים מתקשים להשתחרר מאופן החשיבה הזה, רק שהוא הופך כיוון.

לכפור בקיום בורא או בקיום חייזרים, ולא להתפעל מטענות מיסטיות אשר בעקרון, במהות, אינן בנות-בחינה - אינו קצוניות חד-צדדית.

הייתי עוד עשוי לקבל כי התפתחו במקום חצוני חיים כלשהם, מיקרו אורגניזמים כגון בקטריות, שמרים, פטריות, אולם "הדמיון העשיר" של מחברי תיאוריות קונספירציה אינו מתעלה מעל ציור חייזר בדמות "איש קטן", אשר מורפולוגית, בגדול, הוא בדמותנו, ראש עיניים, פה, גפים עליונות, גפים תחתונות, גו ובטן. זה המקסימום שהם יכולים לדמיין...

למה לכפור בקיום חייזרים ??? זה נוגד כל היגיון לא להבין שביקום כ"כ גדול יש ישויות נוספות\אחרות מלבד המין האנושי !

 

ולא ענית לי לשאלתי למה שכשאתה כבר אומר שיכול להיות שיש צורות חיים אחרות\נוספות - אז משהו אצלך 'מסכים לקבל' רק את האפשרות שאלה ישויות נחותות, יותר נחותות ופחות מפותחות מהמין האנושי...

 

אתה לועג לחוסר ההיגיון שאתה מזהה אצל אחרים, ובחלק מהמקרים זה נכון ומוצדק - אבל מה עם חוסר ההיגיון אצלך.

 

תתרגל למחשבה - יש חייזרים !

 

וזה גם מוזכר בספר בראשית (בערך מה שאנטוליו אמר), אבל אני בכלל לא מסתמכת על זה, אני מסתמכת רק על שיקולים של היגיון.

ברור לי את מנסה למתוח, אולם בכל זאת אסביר מדוע לא סביר כי "חייזר" הינו אותו יצור המתואר בתיאוריות קונספירציה נסח  Area 51, או מעשיות המדע הבדיוני.

זה מספר עשורים מנסים לנתח רעשים אלקטרומגנטיים המגיעים מן החלל החצון, ולזהות בהם patterns כלשהם היכולים לרמז על נסיונות התקשרות של "תרבויות" מן החלל העמוק. לשוא. לא נמצא דבר זולת white noise או דברים שניתן ליחסם לתוצאת תהליכים אסטרונומיים מכאניסטיים.

עם זאת, לא ניתן לשלול התפתחות חיים במקום אחר.

חיים אלה יכולים להיות מיקרואורגניזמים חד תאיים או רב תאיים או אפילו יצורים מורכבים בהרבה, אלא שאין ראיה לקיום "חייזרים" במתכונת מעשיות המדע הבדיוני.

הרי סביר כי לו היו קיימים "חייזרים" לשיטתך, עוד לפני שהיו יוצאים למסעות בחלל כדי לבקרנו, היו משדרים שדורי "גישוש" ותרים אחרי "תרבויות", כשם שאנחנו עושים.

זה ההגיון שלי, ומה לעשות - הוא נבדל מן ה"הגיון" היחודי שלך...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

...ואין מדובר בהכחשה. פשוט, אינני יוצא בשאלה, ואם את סבורה שאת יודעת שאני משקר, אזי טעות בידך...

צורת החשיבה שלך, קיצונית, חד צדדית, צרה ולא לוקחת בחשבון הקשרים נוספים\רחבים, חשיבה בשחור לבן, 'חור שחור' לגבי נושאים מסויימים בצד בקיאות בולטת באחרים, דומה לצורת החשיבה של דתיים\חרדים. וידוע שיוצאים בשאלה גם בהופכם לחילוניים מתקשים להשתחרר מאופן החשיבה הזה, רק שהוא הופך כיוון.

לכפור בקיום בורא או בקיום חייזרים, ולא להתפעל מטענות מיסטיות אשר בעקרון, במהות, אינן בנות-בחינה - אינו קצוניות חד-צדדית.

הייתי עוד עשוי לקבל כי התפתחו במקום חצוני חיים כלשהם, מיקרו אורגניזמים כגון בקטריות, שמרים, פטריות, אולם "הדמיון העשיר" של מחברי תיאוריות קונספירציה אינו מתעלה מעל ציור חייזר בדמות "איש קטן", אשר מורפולוגית, בגדול, הוא בדמותנו, ראש עיניים, פה, גפים עליונות, גפים תחתונות, גו ובטן. זה המקסימום שהם יכולים לדמיין...

למה לכפור בקיום חייזרים ??? זה נוגד כל היגיון לא להבין שביקום כ"כ גדול יש ישויות נוספות\אחרות מלבד המין האנושי !

 

ולא ענית לי לשאלתי למה שכשאתה כבר אומר שיכול להיות שיש צורות חיים אחרות\נוספות - אז משהו אצלך 'מסכים לקבל' רק את האפשרות שאלה ישויות נחותות, יותר נחותות ופחות מפותחות מהמין האנושי...

 

אתה לועג לחוסר ההיגיון שאתה מזהה אצל אחרים, ובחלק מהמקרים זה נכון ומוצדק - אבל מה עם חוסר ההיגיון אצלך.

 

תתרגל למחשבה - יש חייזרים !

 

וזה גם מוזכר בספר בראשית (בערך מה שאנטוליו אמר), אבל אני בכלל לא מסתמכת על זה, אני מסתמכת רק על שיקולים של היגיון.

ברור לי את מנסה למתוח, אולם בכל זאת אסביר מדוע לא סביר כי "חייזר" הינו אותו יצור המתואר בתיאוריות קונספירציה נסח  Area 51, או מעשיות המדע הבדיוני.

זה מספר עשורים מנסים לנתח רעשים אלקטרומגנטיים המגיעים מן החלל החצון, ולזהות בהם patterns כלשהם היכולים לרמז על נסיונות התקשרות של "תרבויות" מן החלל העמוק. לשוא. לא נמצא דבר זולת white noise או דברים שניתן ליחסם לתוצאת תהליכים אסטרונומיים מכאניסטיים.

עם זאת, לא ניתן לשלול התפתחות חיים במקום אחר.

חיים אלה יכולים להיות מיקרואורגניזמים חד תאיים או רב תאיים או אפילו יצורים מורכבים בהרבה, אלא שאין ראיה לקיום "חייזרים" במתכונת מעשיות המדע הבדיוני.

הרי סביר כי לו היו קיימים "חייזרים" לשיטתך, עוד לפני שהיו יוצאים למסעות בחלל כדי לבקרנו, היו משדרים שדורי "גישוש" ותרים אחרי "תרבויות", כשם שאנחנו עושים.

זה ההגיון שלי, ומה לעשות - הוא נבדל מן ה"הגיון" היחודי שלך...

ראשית כל, בעניין החייזרים וברוב העניינים האחרים אני בשום אופן לא מתלוצצת (וכשאני מתלוצצת זה די קל לזהות). כל בן אדם עם היגיון בריא אמור להבין שיש חייזרים.

 

שנית (כל), בהשערות ובחשיבה שלי, אני הולכת עד היכן שאני הולכת, ולא יותר - אז בבקשה לא לייחס לי דברים שלא אמרתי, ואני לא נוהגת לבנות מגדלים באויר, שום כלום !

 

אני אצביע על טעות או שתיים בהיגיון שיש לך בתגובה הזו, תתרכז בבקשה : לא נכון לחפש "סימטריה" ולייחס לאותם חייזרים (שללא ספק ישנם) את אותו הלך רוח או אותה חשיבה ואותה התנהגות כמו לנו המין האנושי, זה שאתה עושה כך, זה סתם מתוך קונבנציה - אני מתכוונת לזה שאתה אומר : "היו משדרים שדורי "גישוש" ותרים אחרי "תרבויות", כשם שאנחנו עושים..."... - מה פתאום? למה ההיגיון שלך מנתב אותך לחשיבה הזו שחייזרים הרבה הרבה יותר מפותחים מאיתנו "משדרים" מגששים ותרים אחרינו, אדוני, החייזרים האלה שאין לי ולא צריך להיות לי מושג מאיפה הם לא מגששים אחרינו, הם כבר יודעים עלינו הרבה מאד ואולי הכל כבר מלפני זמן רב מאד מאד, ולפני זמן רב מאד ביקרו בירח שלנו ובקרו בכדור הארץ, למשל מה אתה חושב שיחזקאל הנביא ראה לפני שכתה את חזון העצמות היבשות ?...

 

טעות שניה בחשיבה שלך : אתה כותב שאין ראיה לקיום "חייזרים", ואתה כ"כ מרבה להשתמש בסגנון הטיעון הזה שאותי זה כבר מצחיק, כי לא הגיוני בכלל שלכל הדברים שיש ביקום הניחו לך לפני האף ראיות והוכחות וממצאים (ב"ממצאים" אתה משתמש הרבה) רק כדי שתהיה מבסוט. - ומה שלא הניחו לפני אפך ראיות והוכחות וממצאים - לא קיים.

 

אבל עזוב, אני לא אלמד אותך לחשוב, תמשיך כמו שאתהemo_31.png.

ariela24a, את פשוט משועממת, ואני מתחיב לא להגיב עוד למתיחותיך מטוב ועד רע.

אגיב רק כאשר אעריך כי אין מדובר במתיחה...והמשמעות המעשית היא שתגובותי לטענותיך תהיינה נדירות ביותר...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר