חכם שלום, תיזהר מויכוחים עם טברנקלס. גם אני לגמרי לא מתרשמת מהסיפורים על גאולה ועל משיח, אבל אני חושבת שזכותם של אנשים להאמין במה שהם רוצים (גם אם לדעתי זה מוטעה) ולא צריך להעליב...

 

אבל טברנקלס יגיד לך בסוף הכל my ass ושהכל זה רק בתבן שבין שתי אוזניך...

 

הוא לא מוותר בכלום למישהו ולמשהו שלא בדיוק כמוהו עד כדי רצון למחוק ולהעלים אותו.

אני בכלל לא כמוהו הוא אתאיסט שולל את קיומו של הבורא הוא חי בהכחשה, ומנסה בעזרת my ass והתבן בין האוזנים לכפות עלי לכפור ולהכחיש את הבורא, ואת האמונה במשיח , הוא יכול עד הודעה חדשה לקפןץ לי ולבורא ולמשיח, אנו חוט המשולש שלא במהרה ינתק

"הכחשה"?

אין לך, ולו ראיה אחת לכאורה, לקיומו של "בורא" מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

כבר יעצתי לך, ואני מתמיד בכך - האמן בכל מה שנחוץ, כדי להנצל משקיעה בדכדוך ובדכאון. זו ממש חובתך למשפחתך...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

חכם שלום, תיזהר מויכוחים עם טברנקלס. גם אני לגמרי לא מתרשמת מהסיפורים על גאולה ועל משיח, אבל אני חושבת שזכותם של אנשים להאמין במה שהם רוצים (גם אם לדעתי זה מוטעה) ולא צריך להעליב...

 

אבל טברנקלס יגיד לך בסוף הכל my ass ושהכל זה רק בתבן שבין שתי אוזניך...

 

הוא לא מוותר בכלום למישהו ולמשהו שלא בדיוק כמוהו עד כדי רצון למחוק ולהעלים אותו.

אני בכלל לא כמוהו הוא אתאיסט שולל את קיומו של הבורא הוא חי בהכחשה, ומנסה בעזרת my ass והתבן בין האוזנים לכפות עלי לכפור ולהכחיש את הבורא, ואת האמונה במשיח , הוא יכול עד הודעה חדשה לקפןץ לי ולבורא ולמשיח, אנו חוט המשולש שלא במהרה ינתק

"הכחשה"?

אין לך, ולו ראיה אחת לכאורה, לקיומו של "בורא" מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

כבר יעצתי לך, ואני מתמיד בכך - האמן בכל מה שנחוץ, כדי להנצל משקיעה בדכדוך ובדכאון. זו ממש חובתך למשפחתך...

אני מבין ממך שדכדוך ודיכאון שורים עליך, כי מתוך דבריך מי שלא מאמין לא ינצל מדכדוך ודיכאון. ואתה הוא זה שלא מאמין, מה אתה מנסה להכניס אותי לחבורה שלך ?

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


מהיום בטחון קיום לישראל


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת

חכם שלום, תיזהר מויכוחים עם טברנקלס. גם אני לגמרי לא מתרשמת מהסיפורים על גאולה ועל משיח, אבל אני חושבת שזכותם של אנשים להאמין במה שהם רוצים (גם אם לדעתי זה מוטעה) ולא צריך להעליב...

 

אבל טברנקלס יגיד לך בסוף הכל my ass ושהכל זה רק בתבן שבין שתי אוזניך...

 

הוא לא מוותר בכלום למישהו ולמשהו שלא בדיוק כמוהו עד כדי רצון למחוק ולהעלים אותו.

אני בכלל לא כמוהו הוא אתאיסט שולל את קיומו של הבורא הוא חי בהכחשה, ומנסה בעזרת my ass והתבן בין האוזנים לכפות עלי לכפור ולהכחיש את הבורא, ואת האמונה במשיח , הוא יכול עד הודעה חדשה לקפןץ לי ולבורא ולמשיח, אנו חוט המשולש שלא במהרה ינתק

"הכחשה"?

אין לך, ולו ראיה אחת לכאורה, לקיומו של "בורא" מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

כבר יעצתי לך, ואני מתמיד בכך - האמן בכל מה שנחוץ, כדי להנצל משקיעה בדכדוך ובדכאון. זו ממש חובתך למשפחתך...

אני מבין ממך שדכדוך ודיכאון שורים עליך, כי מתוך דבריך מי שלא מאמין לא ינצל מדכדוך ודיכאון. ואתה הוא זה שלא מאמין, מה אתה מנסה להכניס אותי לחבורה שלך ?

לא!

אתה הוא זה הזקוק לעדוד, ומשלה עצמך באמונות הבל.

אני מציאותי יודע כי לית מאן דפליג שמתרחש כליון פיסי, ואשר בענין ההשתיירות האימטריאלית - אי אפשר להוכח שלא, אי אפשר להוכיח שכן, ונטל ההוכחה הוא על הטוענים שכן, אלא שמעולם לא הצליחו להרים נטל זה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

חכם שלום, תיזהר מויכוחים עם טברנקלס. גם אני לגמרי לא מתרשמת מהסיפורים על גאולה ועל משיח, אבל אני חושבת שזכותם של אנשים להאמין במה שהם רוצים (גם אם לדעתי זה מוטעה) ולא צריך להעליב...

 

אבל טברנקלס יגיד לך בסוף הכל my ass ושהכל זה רק בתבן שבין שתי אוזניך...

 

הוא לא מוותר בכלום למישהו ולמשהו שלא בדיוק כמוהו עד כדי רצון למחוק ולהעלים אותו.

אני בכלל לא כמוהו הוא אתאיסט שולל את קיומו של הבורא הוא חי בהכחשה, ומנסה בעזרת my ass והתבן בין האוזנים לכפות עלי לכפור ולהכחיש את הבורא, ואת האמונה במשיח , הוא יכול עד הודעה חדשה לקפןץ לי ולבורא ולמשיח, אנו חוט המשולש שלא במהרה ינתק

"הכחשה"?

אין לך, ולו ראיה אחת לכאורה, לקיומו של "בורא" מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך.

כבר יעצתי לך, ואני מתמיד בכך - האמן בכל מה שנחוץ, כדי להנצל משקיעה בדכדוך ובדכאון. זו ממש חובתך למשפחתך...

אני מבין ממך שדכדוך ודיכאון שורים עליך, כי מתוך דבריך מי שלא מאמין לא ינצל מדכדוך ודיכאון. ואתה הוא זה שלא מאמין, מה אתה מנסה להכניס אותי לחבורה שלך ?

לא!

אתה הוא זה הזקוק לעדוד, ומשלה עצמך באמונות הבל.

אני מציאותי יודע כי לית מאן דפליג שמתרחש כליון פיסי, ואשר בענין ההשתיירות האימטריאלית - אי אפשר להוכח שלא, אי אפשר להוכיח שכן, ונטל ההוכחה הוא על הטוענים שכן, אלא שמעולם לא הצליחו להרים נטל זה...

הנה נטל ההוכחה כאן

 https://www.youtube.com/watch?v=PsjxMSwMk2w 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


מהיום בטחון קיום לישראל


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


מהיום בטחון קיום לישראל


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת

מה, אתה חסיד של האויל המשריש הזה?

ההוכחה שלו מניחה, באופן מובלע אך גס, ומראש, כי קיים בורא, בהשתמשה בטרמינולוגיה המכילה נגזרות של המלה "בורא" או "בריאה".

אני אשתמש במונח אחר "קדם ל".

הבט בקבוצת המספרים השלמים.

לכל אחד מהם ניתן להצביע על מי שקדם לו, ובכל זאת אין מספר שלם שאפשר לומר עליו כי הוא "ראשון".

חשוב על הפרכתי, ותבין אותה תוך עשרים דקות, ואם אתה מבין מהר - תוך חמש דקות...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

באם ההוכחה לא מספקת הנה מבחר הוכחות

https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%94+%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D+ 

לא רוצה "מבחר".

הצבע נא על ה"הוכחה" החזקה ביותר לדעתך - ואפריכנה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

מה קורה, חכמי?

אינך מצליח לזהות את ה"הוכחה" החזקה ביותר שם, ב"מבחר"?

בחר בסתם "הוכחה", בינתיים...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

באם ההוכחה לא מספקת הנה מבחר הוכחות

https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%94+%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D+ 

לא רוצה "מבחר".

הצבע נא על ה"הוכחה" החזקה ביותר לדעתך - ואפריכנה...

נראה אותך מפריך הוכחה מדעית זו, מבלי להתחמק ולומר קשקוש או my ass

https://www.youtube.com/watch?v=8HhH2LADMPQ 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


מהיום בטחון קיום לישראל


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת

לא, חמודי!

אורך הסרטון - כ- 25 דקות, ואין לי זמן לצפות בו.

אם אינך מבין את ה"הוכחה" - גם לא תבין את הפרכתי.

אם הבנת את ה"הוכחה" - נסח לי אותה במיליך, ואפריכנה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

לא, חמודי!

אורך הסרטון - כ- 25 דקות, ואין לי זמן לצפות בו.

אם אינך מבין את ה"הוכחה" - גם לא תבין את הפרכתי.

אם הבנת את ה"הוכחה" - נסח לי אותה במיליך, ואפריכנה...

חמקן

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


מהיום בטחון קיום לישראל


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת

לא, חמודי!

אתה הוא החמקן!

סרטונים נועדו למתקשים בהבנת הנקרא.

אין שום צורך בסרטון, אם מדובר בהוכחה שניתן לנסחה טקסטואלית.

פרט לכך, עלי לוודא שאתה מבין את ה"הוכחה", שאם לא כן חוששני כי לא תבין את ההפרכה.

אם אינך מסוגל לנסח במיליך את ה"הוכחה" - סימן שלא הבנת אותה, ולכן לא תבין גם את ה"הפרכה".

אנו הרי מכירים את ידיעותיך במתמטיקה, וכיצד נפלת בדיון על "שבין כל שני מקומות ניתן למצוא אין-מקום, אם מחלקים מספיק פעמים"...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

באם ההוכחה לא מספקת הנה מבחר הוכחות

https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%94+%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D+ 

חכם שלום, חבל להוציא אנרגיה על אתאיסט להכעיס, תאר לך שכבר מזמן הדגשתי בפניו את חשיבות האחדות והמלצתי בפניו שנהיה כולנו באחדות, וזה רק דרדר אותו עוד יותר לכפירה עוד יותר קיצונית, ואתה יודע מה הוא ענה לי? אתה לא תאמין - הוא כתב לי בתגובה "אחדות my ass"emo_18.png

 

נו, איך אפשר ככה. אף אחד הרי לא כופה עליו שום הדתה, מניחים לו לגמרי לנפשו, שיסתובב בין הגויים עם כל המתיוונים המודרניים, שכורתים את הענף עליו אנחנו יושבים כבר עוד מעט 4000 שנה, אמת התורה, איך הוא לא מאמין באמיתות התורה, שיש לה הוכחות חותכות ובתורה עצמה מתואר מעמד מתן תורה בפרטי פרטים, מה שראו מרחוק, שהרי אסור היה להתקרב יותר מדי, בגלל הקדושה...

 

שילך לקונצרטים של גויים, מי מפריע לו? אבל כאילו אין מוסיקה מסורתית יהודית? מוסיקה חסידית מפותחת יפה וגאונית, ויש זמרים נפלאים, יש את אברהם פריד, יש את שולי רנד, שלפעמים מכה את אשתו, אבל רק לעיתים רחוקות, יש את הרב קרליבך, אמנם הוא מת, אבל יש הקלטות, אז טברנקלס במקום להתחבר לקצת יהדות הוא הולך לקונצרטים של גויים, רובם שונאי ישראל, מה כבר מבקשים ומצפים ממנו? שיהיה באחדות, שיגיד בערב שמע ישראל, ושיגיד בבוקר מודה אני לפניך וברוך שלא עשני, וזהו, זה הבסיס, זה הכל, לבינתיים. מה? זה כל כך קשה?

באם ההוכחה לא מספקת הנה מבחר הוכחות

https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%94+%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D+ 

חכם שלום, חבל להוציא אנרגיה על אתאיסט להכעיס, תאר לך שכבר מזמן הדגשתי בפניו את חשיבות האחדות והמלצתי בפניו שנהיה כולנו באחדות, וזה רק דרדר אותו עוד יותר לכפירה עוד יותר קיצונית, ואתה יודע מה הוא ענה לי? אתה לא תאמין - הוא כתב לי בתגובה "אחדות my ass"emo_18.png

 

נו, איך אפשר ככה. אף אחד הרי לא כופה עליו שום הדתה, מניחים לו לגמרי לנפשו, שיסתובב בין הגויים עם כל המתיוונים המודרניים, שכורתים את הענף עליו אנחנו יושבים כבר עוד מעט 4000 שנה, אמת התורה, איך הוא לא מאמין באמיתות התורה, שיש לה הוכחות חותכות ובתורה עצמה מתואר מעמד מתן תורה בפרטי פרטים, מה שראו מרחוק, שהרי אסור היה להתקרב יותר מדי, בגלל הקדושה...

 

שילך לקונצרטים של גויים, מי מפריע לו? אבל כאילו אין מוסיקה מסורתית יהודית? מוסיקה חסידית מפותחת יפה וגאונית, ויש זמרים נפלאים, יש את אברהם פריד, יש את שולי רנד, שלפעמים מכה את אשתו, אבל רק לעיתים רחוקות, יש את הרב קרליבך, אמנם הוא מת, אבל יש הקלטות, אז טברנקלס במקום להתחבר לקצת יהדות הוא הולך לקונצרטים של גויים, רובם שונאי ישראל, מה כבר מבקשים ומצפים ממנו? שיהיה באחדות, שיגיד בערב שמע ישראל, ושיגיד בבוקר מודה אני לפניך וברוך שלא עשני, וזהו, זה הבסיס, זה הכל, לבינתיים. מה? זה כל כך קשה?

ariela24a, יקירתי, אבדת את "זה".

את מותחת אותו באופן גס (coarse) מדי, ולא משנה שאינו תופש זאת מפאת קהות חושיו...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

באם ההוכחה לא מספקת הנה מבחר הוכחות

https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%94+%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D+ 

חכם שלום, חבל להוציא אנרגיה על אתאיסט להכעיס, תאר לך שכבר מזמן הדגשתי בפניו את חשיבות האחדות והמלצתי בפניו שנהיה כולנו באחדות, וזה רק דרדר אותו עוד יותר לכפירה עוד יותר קיצונית, ואתה יודע מה הוא ענה לי? אתה לא תאמין - הוא כתב לי בתגובה "אחדות my ass"emo_18.png

 

נו, איך אפשר ככה. אף אחד הרי לא כופה עליו שום הדתה, מניחים לו לגמרי לנפשו, שיסתובב בין הגויים עם כל המתיוונים המודרניים, שכורתים את הענף עליו אנחנו יושבים כבר עוד מעט 4000 שנה, אמת התורה, איך הוא לא מאמין באמיתות התורה, שיש לה הוכחות חותכות ובתורה עצמה מתואר מעמד מתן תורה בפרטי פרטים, מה שראו מרחוק, שהרי אסור היה להתקרב יותר מדי, בגלל הקדושה...

 

שילך לקונצרטים של גויים, מי מפריע לו? אבל כאילו אין מוסיקה מסורתית יהודית? מוסיקה חסידית מפותחת יפה וגאונית, ויש זמרים נפלאים, יש את אברהם פריד, יש את שולי רנד, שלפעמים מכה את אשתו, אבל רק לעיתים רחוקות, יש את הרב קרליבך, אמנם הוא מת, אבל יש הקלטות, אז טברנקלס במקום להתחבר לקצת יהדות הוא הולך לקונצרטים של גויים, רובם שונאי ישראל, מה כבר מבקשים ומצפים ממנו? שיהיה באחדות, שיגיד בערב שמע ישראל, ושיגיד בבוקר מודה אני לפניך וברוך שלא עשני, וזהו, זה הבסיס, זה הכל, לבינתיים. מה? זה כל כך קשה?

ariela24a, יקירתי, אבדת את "זה".

את מותחת אותו באופן גס (coarse) מדי, ולא משנה שאינו תופש זאת מפאת קהות חושיו...

שוב אתה מנסה לסכסך? מה לא נכון במה שכתבתי, הכל מדויק, דיברתי אתך כמה פעמים על חשיבות האחדות, וכך ענית לי, כאילו הקריאה לאחדות זה נסיון לכפיה, כפיה דתית חו"ח. אז מה המאפיינים שמחברים אותך ליהדות? מוסיקה אתה שומע רק נוצרית, קונצרטים ואופרות של גויים, בעצמך כתבת את זה כאן לפני יומיים שלשה. אז מה מחבר אותך ליהדות? בתורה אתה לא מאמין, לפני כמה ימים כתבת על האבות הקבורים בחברון במערת המכפלה שזה הכל בלוף, באלוהים אתה לא מאמין, לא מאמין בכלל שקיים דבר כזה ומתריס כל הזמן שיביאו לך "ממצאים" שמעידים ומוכיחים את קיומו, איזה ממצאים אתה רוצה? צילומים של אלוהים שצילמו אותו בטלסקופ האבל ? ברצינות, אתה לא מרגיש שאתה מגזים ?

 

ויש לך את הבעיה של לזלזל זלזול וביטול גמור בכל מה שמתרחש בין שתי אוזניו ומוחו של מאן דהוא, מה עשו פרויד הגאון וממשכיו, אם לא לחקור לעומק את מה שמתרחש שם, לפרש חלומות, לפרש פליטות פה, לבדוק את השפעת הקוקאין על תפיסת והבנת היקום, ואתה לגמרי לגמרי לא מבין את זה.

עבור לעמוד
... , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר