אריאלה, טוב שהספקת לראות את תגובתי אליך לפני שחיים המחקן מחק אותה. הזכרתי שם את קמינסקי שממנו את התרשמת ושכתב ב-2006 מאמר Judaism is Madness, תשובה לחיים וללביאה שמאשימים אותי בטירוף. אני מקווה שקראת את המאמר והתרשמת שקמינסקי הוא סופר אינטליגנטי מה עוד שהוא כנראה ממוצא יהודי. הוא כותב בצורה גלויה, משווה בין הדתות ומגיע למסקנה ש-

Judaism is an explicitly racist doctrine.

Buddhism is not. Catholicism is not. Islam is not.

תקראי, ילדתי, את מאמרו ותכתבי איך התרשמת.

אריאלה, טוב שהספקת לראות את תגובתי אליך לפני שחיים המחקן מחק אותה. הזכרתי שם את קמינסקי שממנו את התרשמת ושכתב ב-2006 מאמר Judaism is Madness, תשובה לחיים וללביאה שמאשימים אותי בטירוף. אני מקווה שקראת את המאמר והתרשמת שקמינסקי הוא סופר אינטליגנטי מה עוד שהוא כנראה ממוצא יהודי. הוא כותב בצורה גלויה, משווה בין הדתות ומגיע למסקנה ש-

Judaism is an explicitly racist doctrine.

Buddhism is not. Catholicism is not. Islam is not.

תקראי, ילדתי, את מאמרו ותכתבי איך התרשמת.

לא משנה במה מאשימים אותך, הגיע וכבר עבר הזמן שהיינו צריכים להתגונן ממך ומהתופעה שהבאת לכאן. 

 

נראה לך שמישהו יפתח את הקישור בזמן הקצר עד למחיקתו? לא נראה לי. וגם את הטקסטים הטחונים והצפויים בניסוח שלך ספק אם יקרא מישהו.

 

כמו שאמרתי, אין אתך שום דיון ודיבור שפוי, למה לאתר המושקע של קמינסקי נכנסו ע"פ מונה הכניסות שבאתר רק 366 הזויים או אנטישמים בכל שנות קיומו לא ענית לנו, ולמה יותר ממיליארד ורבע הודים אוהבים אותנו לא ענית, תמשיך עם השקרים שלך בפורומים החדשים בהם התנחלת.

הגדרת ה"אינטלגנט" אצלך הוא כל מי שכותב הבלים על היהודים. ככל שההבל גדול יותר כך הוא יותר "אינטלגנט".

 

אינטליגנציה זוהי יכולת להבין מה קורה בעולם. לא כל אדם אינטליגנטי יעיז למתוח ביקורת על היהדות בהתחשב בעובדה שמי ששולט בעולם יכול לפגוע במותח ביקורת עליו. אני זוכר במיוחד את גורלו המר של הגנרל הרוסי צ'רפ-סבירידוביץ' שראשו נופץ באבן ע"י יהודי דתי ועובדה זו אפילו לא מוזכרת בויקיפדיה. קיימת גירסה שגנרל רוסי אחר, שמתח ביקורת על היהדות, פטרוב, חוסל בצורה מתוחכמת יותר ע"י משלחת בונים חופשיים מוושינגטון שביקרה אותו ברוסיה כך שהוא מת כביכול ממחלה, אך בדיוק אחרי הביקור שלהם. אני זוכר שגנרל רוסי אחר, מאלה שדרשו להוציא אל מחוץ לחוק את התנ"ך, מת בתאונה מוזרה על פסי הרכבת ואף אחד לא ראה ולא שמע איך בדיוק זה קרה. אז אפשר להיות אינטליגנטי ובכל זאת לא לגמור טוב ואפשר להיות לא אינטליגנטי, אך פיכח ולגמור בשיבה טובה.

אינטלגנציה היא היכולת להבחין בין מידע בדוק ומאומת לבין הבלים חסרי ביסוס. אינטלגנציה היא היכולת שלא לבחון את המציאות באופן קונצפרטיבי ובדוי. אינטליגנציה היא יכולת שיפוט רציונלית של המציאות והתיייחסות החפה ממיסטיקה, בדותות, דעות קדומות והתבססות על בדותות.

אדם אינטלגנטי לא מפתח גישה אפריורית פאראנואידית כלפי המציאות ובודק מידע שעבר שיפוט ובקרה אקדמית. אדם אינטליגנטי לא יוצר הכללות גורפות על סמך מקרה בודד.

הגישה של כל מקורות הזבל שלך היא לא אינטלגנטית כי הבסיס ליצירת תובנות הוא השענות על עובדות בדוקות הניתנות להוכחה ולא על הזיות פאראנואידיות.

אף מקור שלך לא היה עובר בקרה אקדמית והתירוץ שעל פיו "האקדמיה נשלטת ע"י היהודים" הוא מופרך כמו כל הטיעונים האנטישמיים.

 

 

 

מה עם הפילוסופים והוגי דעות בעלי שם שדעותיהם על היהדות דומות משלי שמוזכרים בקישור שלי שאתה מוחק לי כל הזמן? במיוחד אני נזכר בוולטיר, לותר וספינוזה. מה, הם היו אנטישמים חסרי אינטליגנציה ובעלי הזיות פאראנואידיות?

אני חוזר בי. המונח אינטלגנציה אינו נכון כי גם גדולי הרוצחים בהיסטוריה (כמו סטלין נערצך והיטלר ידידך) היו אינטלגנטים ואני מניח שחולה נפש פארנואיד ברמות חולניות כמקוב נחן באינטליגנציה המאפשרת לו ליצור תובנות מופרכות מההזיות שלו. חולי רוח הם מופרעים אבל יש להם אינטלגנציה. אין סתירה בין מופרעות מחלת נפש לבין אינטלגנציה.

 

במקום המילה אינטלגנציה יש להחליף את המונח  במונחים "רציונאלי" או "שפוי" או "בעל מחשבה קוהרנטית"

 

לגבי שאלתך -גם אנשים מאוד חכמים בתחומים מסויימים לא חפים מדעות קדומות, שנאות ועמדות לא רציונאליות. אם סופר כמו דוסטויבסקי הוא אנטישמי זה מצדיק את האנטישמיות או רק מעיד על בעיה אצל דוייסטוייבסקי?

 

רוב האנשים שציטטת היו אנשי דת נוצרייים ששנאתם ליהודים ברורה(הרי הם חיייבים לצאת נגד היהדות שאותה הם ירשו ואת האלוהים  שלה גזלו ) לא כל ציטוט שהבאת שם הוא אנטישמי או פאראנואידי. אתה יכול הרי גם לצטט אותי ולהחליט שאני אנטישצי אני

מחקתי בגלל הפתיח הגזעני הנוראי של הקישור. תעמולה מתועבת.

בנוסף לדוסטויבסקי אנחנו למדנו בב"ס סופר רוסי גוגול שכתב את ספרו הידוע טאראס בולבה. היום ראיתי פתאום המלצה מהיוטיוב על קטע מהסרט שנקרא טאראס והז'יד ובו מוצג באור מגוחך יהודי מול הקוזק טאראס. חברתך הלביאה בוודאי תיהנה מהסרטון, כך שאל תמחק אותו, מה עוד והם מדברים בשפה שלא מובנת עבור המשתתפים:

אל תביא קישורים. כולם ימחקו אין לי כוח לבדוק אותם מבחינתי זו תמיד תעמולה אנטישמית.

דיברנו על פרנויה, חיים. מי סובל ממנה יותר - אתה או אני? הבוקר קיבלתי כ"כ הרבה סרטונים היסטוריים שיכולים להוות עניין עבור המתעניינים בהיסטוריה ודווקא בפורום היסטוריה הם נמחקים ומושמדים ללא רחמים ע"י מנהל נאור, כביכול? אנה הגענו? תעמולה אנטישמית!

למחוק סרטים המחזקים את הפאראנויות שלך והאובססיביות האנטישמית שלך זו לא פארנויה....

ואל תגדיר את התעמולה הזאת כ"סרט היסטורי". אף היסטוריון בעולם לא יתיייחס להבלים הללו ברצינות .זה פורום היסטוריה ולא של הזיות.

חיים, אתה בעקרון נותן לחולה הרוח יחס כמו לנורמלי (רק עם "שריטות"). ולכן הוא חי באשליה שהוא נורמלי. כותב בפורום, מציף בחומריו המשונים והחולים, מתחצף לבקש ממך "אל תמחק", כאילו פוגעים בזכויות האזרח שלו. פונה אליך כשווה אל שווה. הגיע הזמן להעביר אותו למוסד היאה לו, ושם יבין מי הוא ויקבל את היחס המתאים.

 


לתופף על פח - תענוג.

שמתם לב שהקאות של הכלבה עלי נשארות ללא תגובות ממני. זה לא שאני לא מגיב - חיים מיד מוחק כל תגובה שלי. זה כאילו לקשור אותי בידיים ורגליים ולתת לכלבה לשפוך את הקיא שלה מבלי שאני יכול להתגונן. אני מצרף בתגובותיי סרטון עם איחוליי אליה וחיים המחקן גם מוחק אותם ללא רחמים. הוא כל הזמן נמצא בפורום ולא מתנתק ממנו ולו לדקה ואפילו מוותר על השרותים! ואחר כך הוא מלין שאני לא עונה על שאלותיו. חיים,  אתה עדיין לא חוקר של האנקאוודה ואנחנו עדיין לא נמצאים בחדר חקירות.

כך מתגלה פרצופו האמיתי שלו, הבולשביקי, לצערי! אני מקווה שכמה שיותר משתתפים יספיקו לקרוא את תגובותיי לפני שהוא מוחק אותן.

עוד לא שמת לב שאין לך פה אמפאטיה עם אף משתתף וכולם רוצים לזרוק אותך מכאן?

 

אני היחידי שעוד מוכן לקייים אתך דיון בתנאי שזה יהיה דיון שבו אתה מתיייחס לטיעונים שמועלים בפניך.

אתה לא מתיייחס לשאלות אלא רק מביא שוב ושוב חומר תעמולה נתעב ושקרי שכולו בלי יוצא מן הכלל ימחק.

 

לא אכפת לי איך תכנה אותי. הפורום הזה לא יכיל תעמולה אנטישמית.

 

 

זה רק מוכיח שהאמת היא מרה וקשה מאוד לאדם ששטפו לו מוחו כל חייו החל מילדותו לקבל אותה. כל חייו אמרו לו שהוא שייך לעם נבחר לפי התנ"ך והלא יהודים, גויים, נועדו רק לשרת אותו. הדבר מזכיר לי את התלהבותם של הגרמנים בזמן שלטון היטלר שאמרו להם שהם שייכים לגזע ארי עליון שנועד לשלוט בעולם ולשעבד עמים נחותים, כגון הסלאבים. חבל שאתה מוחק את קישוריי - הנה תראה את התלהבותם של הגרמנים:


 

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר