אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

אתה מכיר עוד שפות ברמה של שפת אם שאתה קובע את זה בכזה ביטחון?

 

אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

אתה מכיר עוד שפות ברמה של שפת אם שאתה קובע את זה בכזה ביטחון?

 

emo_45.pngemo_48.png

 


לתופף על פח - תענוג.

אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

אתה מכיר עוד שפות ברמה של שפת אם שאתה קובע את זה בכזה ביטחון?

 

ואתה מכיר ? אם כן תראה לנו שפה לועזית אחרת שטמונים בה תבונה ושכל. אם לא מכיר אז תועלת בדבריך.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

אתה מכיר עוד שפות ברמה של שפת אם שאתה קובע את זה בכזה ביטחון?

 

ואתה מכיר ? אם כן תראה לנו שפה לועזית אחרת שטמונים בה תבונה ושכל. אם לא מכיר אז תועלת בדבריך.

תיקון, אם אתה לא מכיר תבונה ושכל בשפות אחרות אז מה תועלת בדבריך,

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בכל השפות הזרות הצמיחו מילים ושמות על סמך הסכמה בלבד , לעומת זאת בשפה הצמיחו מילים על סמך שמות האותיות. ויצאה שפה שהיא אות ומופת שיש בה תבונה ושכל, 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

נכון זה שהיא גבוהה ומהותית מעל כל שאר השפות כבר פוטר אותי מהצורך בהוכחה, אודה לך אם תפרט איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית כדי שזה יהווה הוכחה לסוברים שזו "קרתנות" תרבותית

מרתק!

חושם מִכָּל, משוכנע בלבו כי עברית עליונה על הכל והוא פטור מהוכחה לכך, למרות שאינו מכיר הוכחה כלשהי.

אלא שפטור בלא כלום - אי אפשר, והעדר הוכחה אינו מניח לו.

לכן, נאחז בטענת הורוביץ, ומבקש ממנו שיסביר "איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית", כדי שיוכל להציג הוכחה בענין ל"מתחזקים" פתאים...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

נכון זה שהיא גבוהה ומהותית מעל כל שאר השפות כבר פוטר אותי מהצורך בהוכחה, אודה לך אם תפרט איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית כדי שזה יהווה הוכחה לסוברים שזו "קרתנות" תרבותית

מרתק!

חושם מִכָּל, משוכנע בלבו כי עברית עליונה על הכל והוא פטור מהוכחה לכך, למרות שאינו מכיר הוכחה כלשהי.

אלא שפטור בלא כלום - אי אפשר, והעדר הוכחה אינו מניח לו.

לכן, נאחז בטענת הורוביץ, ומבקש ממנו שיסביר "איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית", כדי שיוכל להציג הוכחה בענין ל"מתחזקים" פתאים...

תוכיח אתה ותראה לנו תובנה ושכל בשפה בכל שפה לועזית שאת תמצא לנכון יש לך חופש בחירה, ואני אראה לך הוכחה שיש תובנה ושכל בשפה העברית ואז נשווה את ההוכחות ונעמידם במבחן האמת

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בכל השפות הזרות הצמיחו מילים ושמות על סמך הסכמה בלבד , לעומת זאת בשפה הצמיחו מילים על סמך שמות האותיות. ויצאה שפה שהיא אות ומופת שיש בה תבונה ושכל, 

חלש!

לשפות הכתובות הקדומות לא היה אלפבית. אלה היו שפות ציורים.

ואילו האלפבית הראשון, באזורנו לפחות, היה proto-sinaitic, ממנו התפתח הפיניקי, שהוחלף בארמי, המצוי בידינו כעת.

האלפבית השומרוני נשאר בענף הפיניקי...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

נכון זה שהיא גבוהה ומהותית מעל כל שאר השפות כבר פוטר אותי מהצורך בהוכחה, אודה לך אם תפרט איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית כדי שזה יהווה הוכחה לסוברים שזו "קרתנות" תרבותית

מרתק!

חושם מִכָּל, משוכנע בלבו כי עברית עליונה על הכל והוא פטור מהוכחה לכך, למרות שאינו מכיר הוכחה כלשהי.

אלא שפטור בלא כלום - אי אפשר, והעדר הוכחה אינו מניח לו.

לכן, נאחז בטענת הורוביץ, ומבקש ממנו שיסביר "איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית", כדי שיוכל להציג הוכחה בענין ל"מתחזקים" פתאים...

תוכיח אתה ותראה לנו תובנה ושכל בשפה בכל שפה לועזית שאת תמצא לנכון יש לך חופש בחירה, ואני אראה לך הוכחה שיש תובנה ושכל בשפה העברית ואז נשווה את ההוכחות ונעמידם במבחן האמת

אינני בלשן מומחה לשפות זרות, ואילו אתה עילג אפילו בשפתך.

ההתפארות ביחודיות העברית, שאתה מוצא אצל יהודים טפשים - מדוע שתהיה שונה מכל יתר ההתפארויות של יהודים טפשים?

סביר לצפות כי כשם שכל ההתפארויות האחרות של יהודים טפשים בענין עליונות אמונתם וכתבי המיתולוגיה שלהם, נחשפו כאידיוטיות - כך גם יהיה גורל התפארות זו בשפה.

האין זאת?

האם יש סבה לצפות למשהו אחר?

סדנא דארעא - חד הוא (קדושין כז ב)...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

בכל השפות הזרות הצמיחו מילים ושמות על סמך הסכמה בלבד , לעומת זאת בשפה הצמיחו מילים על סמך שמות האותיות. ויצאה שפה שהיא אות ומופת שיש בה תבונה ושכל, 

חלש!

לשפות הכתובות הקדומות לא היה אלפבית. אלה היו שפות ציורים.

ואילו האלפבית הראשון, באזורנו לפחות, היה proto-sinaitic, ממנו התפתח הפיניקי, שהוחלף בארמי, המצוי בידינו כעת.

האלפבית השומרוני נשאר בענף הפיניקי...

ציור האותיות לא מראה שום תבונה או שכל, (הם פשוט מדמים ציור להגיית האותיות ואני לא עוסק בדמיונות) הן בשפה העברית והן בשפות הלועזיות, תובנה ושכל נבחנים על סמך שמות האותיות שיוצרים מילים הגייוניות ובעלי משמעות היוצאים משמות האותיות

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בכל השפות הזרות הצמיחו מילים ושמות על סמך הסכמה בלבד , לעומת זאת בשפה הצמיחו מילים על סמך שמות האותיות. ויצאה שפה שהיא אות ומופת שיש בה תבונה ושכל, 

חלש!

לשפות הכתובות הקדומות לא היה אלפבית. אלה היו שפות ציורים.

ואילו האלפבית הראשון, באזורנו לפחות, היה proto-sinaitic, ממנו התפתח הפיניקי, שהוחלף בארמי, המצוי בידינו כעת.

האלפבית השומרוני נשאר בענף הפיניקי...

ציור האותיות לא מראה שום תבונה או שכל, (הם פשוט מדמים ציור להגיית האותיות ואני לא עוסק בדמיונות) הן בשפה העברית והן בשפות הלועזיות, תובנה ושכל נבחנים על סמך שמות האותיות שיוצרים מילים הגייוניות ובעלי משמעות היוצאים משמות האותיות

אתה אך נותן בטוי להתפארות מטומטמת יהודית נוספת.

מה שהמצרים מספרים לנו בהירוגליפים שלהם, השומרים, האכדים - בכתב היתדות שלהם, והאוגריתים - בספריה העשירה שלהם, שנחשפה ב"מנות", לאורך שנים, החל משנת 1928 ועד סוף המאה ה- 20 - עולה מאות מונים על סך כל התגליות בכתוביות עברית בארץ ישראל.

 

אתה בור ובער, עם קבלות מתועדות, ואילו אני אינני בלשן.

אני רק טוען כי כשם שכל ההתפארויות בנוגע ליחודיות אלמנטי יהדות נתבררו כשטויות אידיוטיות - סכוי טוב הוא שגם ההתפארות בנוגע ליחודיותה של השפה העברית תתברר ככזו.

אין שום סבה שלא.

 

אני מודה כי אינני יודע.

אתה אינך יודע מהן תכונות שפות אחרות, אולם אינך חושב לרגע שנחוצה ידיעה כזו והכרות עימן לצורך הכרעה.

איזה מחזיר בתשובה סימם אותך ואתה מדקלם את טענותיו כזומבי...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

בכל השפות הזרות הצמיחו מילים ושמות על סמך הסכמה בלבד , לעומת זאת בשפה הצמיחו מילים על סמך שמות האותיות. ויצאה שפה שהיא אות ומופת שיש בה תבונה ושכל, 

חלש!

לשפות הכתובות הקדומות לא היה אלפבית. אלה היו שפות ציורים.

ואילו האלפבית הראשון, באזורנו לפחות, היה proto-sinaitic, ממנו התפתח הפיניקי, שהוחלף בארמי, המצוי בידינו כעת.

האלפבית השומרוני נשאר בענף הפיניקי...

ציור האותיות לא מראה שום תבונה או שכל, (הם פשוט מדמים ציור להגיית האותיות ואני לא עוסק בדמיונות) הן בשפה העברית והן בשפות הלועזיות, תובנה ושכל נבחנים על סמך שמות האותיות שיוצרים מילים הגייוניות ובעלי משמעות היוצאים משמות האותיות

אתה אך נותן בטוי להתפארות מטומטמת יהודית נוספת.

מה שהמצרים מספרים לנו בהירוגליפים שלהם, השומרים, האכדים - בכתב היתדות שלהם, והאוגריתים - בספריה העשירה שלהם, שנחשפה ב"מנות", לאורך שנים, החל משנת 1928 ועד סוף המאה ה- 20 - עולה מאות מונים על סך כל התגליות בכתוביות עברית בארץ ישראל.

 

אתה בור ובער, עם קבלות מתועדות, ואילו אני אינני בלשן.

אני רק טוען כי כשם שכל ההתפארויות בנוגע ליחודיות אלמנטי יהדות נתבררו כשטויות אידיוטיות - סכוי טוב הוא שגם ההתפארות בנוגע ליחודיותה של השפה העברית תתברר ככזו.

אין שום סבה שלא.

 

אני מודה כי אינני יודע.

אתה אינך יודע מהן תכונות שפות אחרות, אולם אינך חושב לרגע שנחוצה ידיעה כזו והכרות עימן לצורך הכרעה.

איזה מחזיר בתשובה סימם אותך ואתה מדקלם את טענותיו כזומבי...

ציטוט. אני מודה כי אינני יודע.

כי אתה בור ועם הארץ.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

חושם מִכָּל, ידידי, אידיוט הוא שמך האמצעי, והארכיון גדוש קבלות על כך...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

האם ילדיך מודעים לבורותך ובערותך?

האם הם קוראים את חלופי הדברים בפורומנו?

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אז תתחיל ללמוד ותראה..

אני טוען שאין בשפה הסינית שום תובנה ושכל כפי שיש בשפה העברית, אתה טוען שיש, אז נטל ההוכחה עליך או על מי שטוען שיש.

גם עליך חובת ההוכחה. עם זאת אני מסכים עימך, שהשפה העברית גבוהה מהותית משאר הלשונות .

השאר נראות כמו חיתוך טכני דל וריק לידה.

נכון זה שהיא גבוהה ומהותית מעל כל שאר השפות כבר פוטר אותי מהצורך בהוכחה, אודה לך אם תפרט איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית כדי שזה יהווה הוכחה לסוברים שזו "קרתנות" תרבותית

מרתק!

חושם מִכָּל, משוכנע בלבו כי עברית עליונה על הכל והוא פטור מהוכחה לכך, למרות שאינו מכיר הוכחה כלשהי.

אלא שפטור בלא כלום - אי אפשר, והעדר הוכחה אינו מניח לו.

לכן, נאחז בטענת הורוביץ, ומבקש ממנו שיסביר "איך מתבטא הגובה והמהות בשפה העברית", כדי שיוכל להציג הוכחה בענין ל"מתחזקים" פתאים...

תוכיח אתה ותראה לנו תובנה ושכל בשפה בכל שפה לועזית שאת תמצא לנכון יש לך חופש בחירה, ואני אראה לך הוכחה שיש תובנה ושכל בשפה העברית ואז נשווה את ההוכחות ונעמידם במבחן האמת

אינני בלשן מומחה לשפות זרות, ואילו אתה עילג אפילו בשפתך.

ההתפארות ביחודיות העברית, שאתה מוצא אצל יהודים טפשים - מדוע שתהיה שונה מכל יתר ההתפארויות של יהודים טפשים?

סביר לצפות כי כשם שכל ההתפארויות האחרות של יהודים טפשים בענין עליונות אמונתם וכתבי המיתולוגיה שלהם, נחשפו כאידיוטיות - כך גם יהיה גורל התפארות זו בשפה.

האין זאת?

האם יש סבה לצפות למשהו אחר?

סדנא דארעא - חד הוא (קדושין כז ב)...

השפה העברית היא המפתח לתבונה ולשכל, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין זאת . תהילים צב ז .

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
... , , , , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר