בזמן השינה מתרחשים תהליכי איזון בין ההיבט הנראה של היקום

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

אני מבין שהתכוונת לביטול הדדי.

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

"אהדדי" - תקין לחלוטין. מקווני שלא סברת כי זו שגיאת כתיב.

זו מלה ארמית שפרושה "באופן הדדי".

דוגמא: השותפים הסתכסכו ונעשו צהובים אהדדי (צהובים זה לזה, עוינים זה את זה)...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

"אהדדי" - תקין לחלוטין. מקווני שלא סברת כי זו שגיאת כתיב.

זו מלה ארמית שפרושה "באופן הדדי".

דוגמא: השותפים הסתכסכו ונעשו צהובים אהדדי (צהובים זה לזה, עוינים זה את זה)...

אם כך חושבני ומדומני שהורוביץ היקר לא טעה.

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

"אהדדי" - תקין לחלוטין. מקווני שלא סברת כי זו שגיאת כתיב.

זו מלה ארמית שפרושה "באופן הדדי".

דוגמא: השותפים הסתכסכו ונעשו צהובים אהדדי (צהובים זה לזה, עוינים זה את זה)...

אם כך חושבני ומדומני שהורוביץ היקר לא טעה.

תודה,תודה, מישל היקר,

לחץ עבודות מטורף באביב...

"אהדדי" - תקין לחלוטין. מקווני שלא סברת כי זו שגיאת כתיב.

זו מלה ארמית שפרושה "באופן הדדי".

דוגמא: השותפים הסתכסכו ונעשו צהובים אהדדי (צהובים זה לזה, עוינים זה את זה)...

אם כך חושבני ומדומני שהורוביץ היקר לא טעה.

תודה,תודה, מישל היקר,

לחץ עבודות מטורף באביב...

טוב מאוד שיש עבודה ומקווה שפרי עמלך המבורך יביא לך פרנסה ראויה.

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

ואו, כולם מכירים כאן איש את רעהו בשמות פרטיים.

 

מסופר על בגין ז"ל, כי היו סביבו מעגלים שונים, וירטואליים, של התיחסות.

אל אנשי המחתרת - פנה בכנוי המחתרתי שלהם, גם עשרות שנים לאחר תום המנדט הבריטי. זה היה Ring 0.

אל ידידים אישיים, שלא היו חברי מחתרת - פנה בשמם הפרטי. זה היה Ring 1.

אל כל היתר - פנה בשם משפחתם תוך ציון תארם, ככל שהיו בעלי תאר. זה היה Ring 2.

 

כל מי שהכיר שיטת סיווג זו, יכול היה בנקל לזהות מה טיבו של אדם לא מוכר, על פי אופן פניית בגין אליו...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ואו, כולם מכירים כאן איש את רעהו בשמות פרטיים.

 

מסופר על בגין ז"ל, כי היו סביבו מעגלים שונים, וירטואליים, של התיחסות.

אל אנשי המחתרת - פנה בכנוי המחתרתי שלהם, גם עשרות שנים לאחר תום המנדט הבריטי. זה היה Ring 0.

אל ידידים אישיים, שלא היו חברי מחתרת - פנה בשמם הפרטי. זה היה Ring 1.

אל כל היתר - פנה בשם משפחתם תוך ציון תארם, ככל שהיו בעלי תאר. זה היה Ring 2.

 

כל מי שהכיר שיטת סיווג זו, יכול היה בנקל לזהות מה טיבו של אדם לא מוכר, על פי אופן פניית בגין אליו...

עם הורוביץ אני מתכתב משנת 2005 מפורום אקטואליה של נענע.

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

אין ספק שהחיים שלה מאוד עלובים.מסכנה ~פרצוף עצוב~

 שמאלנות היא מחלת נפש חשוכת מרפא emo_02.png.

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

תמיד יהיה ההיבט הבלתי נראה של היקום, וזו התשובה לשאלה מדוע תמיד יש עדיין הרבה לא מובן לנו...

הטענה היהודית רבנית על בוא משיח שיביא עמו את התשובות לכל השאלות,טענה שאינה מוזכרת בתורה כלל, היא כמובן ביזוי סירוס וסילוף של ספר התורה.

גם מה שאנחנו חושבים שהוא מובן לנו, כמו הסברים פיזיקליים מדעיים, מי קבע שאין שאלות לגביהם,כמו למה דווקא הם קיימים ולא חוקים אחרים עם משמעת פיזיקלית מדעית...

לכן, כמו ששדה היגס מאפשר את המסה כך היקום הבלתי נראה מאפשר את הנראה...

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

תמיד יהיה ההיבט הבלתי נראה של היקום, וזו התשובה לשאלה מדוע תמיד יש עדיין הרבה לא מובן לנו...

הטענה היהודית רבנית על בוא משיח שיביא עמו את התשובות לכל השאלות,טענה שאינה מוזכרת בתורה כלל, היא כמובן ביזוי סירוס וסילוף של ספר התורה.

גם מה שאנחנו חושבים שהוא מובן לנו, כמו הסברים פיזיקליים מדעיים, מי קבע שאין שאלות לגביהם,כמו למה דווקא הם קיימים ולא חוקים אחרים עם משמעת פיזיקלית מדעית...

לכן, כמו ששדה היגס מאפשר את המסה כך היקום הבלתי נראה מאפשר את הנראה...

כל הרעיון שלך בתמונה אחת

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

תמיד יהיה ההיבט הבלתי נראה של היקום, וזו התשובה לשאלה מדוע תמיד יש עדיין הרבה לא מובן לנו...

הטענה היהודית רבנית על בוא משיח שיביא עמו את התשובות לכל השאלות,טענה שאינה מוזכרת בתורה כלל, היא כמובן ביזוי סירוס וסילוף של ספר התורה.

גם מה שאנחנו חושבים שהוא מובן לנו, כמו הסברים פיזיקליים מדעיים, מי קבע שאין שאלות לגביהם,כמו למה דווקא הם קיימים ולא חוקים אחרים עם משמעת פיזיקלית מדעית...

לכן, כמו ששדה היגס מאפשר את המסה כך היקום הבלתי נראה מאפשר את הנראה...

מה פירוש "למה דווקא הם קיימים ולא חוקים אחרים עם משמעת פיזיקלית מדעית"?

"למה" היא מלה בעלת מספר משמעויות:

(1) בעל חיים ממשפחת הגמליים החי ברמות הגבוהות של הרי האנדים.

(2) הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר בבודהיזם הטיבטי ומשמעותה "חכמה".

(3) שאלת תכלית, "לשם מה".

 

מתוך ההקשר בתמיהתך, אני מניח כי אין מדובר ב- (1), ואין מדובר ב- (2), אולם סבורני כי אף אין מדובר ב- (3), שכן (3) היא שאלת תכלית, ואילו ליקום אין תכלית. הוא פשוט נתון, אמפירי.

היה עליך לשאול "מדוע דווקא הם קיימים...", ולא "למה דווקא הם קיימים...".

 

ומכיוון אחר:

גם אם היו חוקי הפיסיקה שונים לחלוטין - עדיין היית יכול להקשות "מדוע הם כפי שהינם, ולא אחרת".

מסקנתי - אתה שואף להישמע "עמוק", כפילוסוף, אולם טענתך "רדודה" למדי, במחילה מכבודך.

 

אשר ל"יקום הבלתי נראה" - אף הוא נשמע לי "רדוד", אף שנועד להישמע "עמוק".

היקום מתפשט, ואיננו יכולים לראות משהו מעבר ל"מעטפתו", אולם אנו רואים דברים די קרובים מלגו, למשל קרינת הרקע בעת היות היקום בן כ- 300000 שנים, והטמפרטורה המחושבת קרובה להפליא לטמפרטורה הניצפית, 2.728K ...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

תמיד יהיה ההיבט הבלתי נראה של היקום, וזו התשובה לשאלה מדוע תמיד יש עדיין הרבה לא מובן לנו...

הטענה היהודית רבנית על בוא משיח שיביא עמו את התשובות לכל השאלות,טענה שאינה מוזכרת בתורה כלל, היא כמובן ביזוי סירוס וסילוף של ספר התורה.

גם מה שאנחנו חושבים שהוא מובן לנו, כמו הסברים פיזיקליים מדעיים, מי קבע שאין שאלות לגביהם,כמו למה דווקא הם קיימים ולא חוקים אחרים עם משמעת פיזיקלית מדעית...

לכן, כמו ששדה היגס מאפשר את המסה כך היקום הבלתי נראה מאפשר את הנראה...

" הטענה היהודית רבנית על בוא משיח שיביא עמו את התשובות לכל השאלות" כדבריך, צבי.

 הן מבוססת על דברי האלוהים בספר ישעיה נב פסוק טו על שיספר את בשורת האלוהים בה ומדבריו לכולם "התשובות לכל השאלות".

 

בבקשה,

 

ישעיה נב:

(ז) מַה-נָּאווּ עַל-הֶהָרִים רַגְלֵי מְבַשֵּׂר מַשְׁמִיעַ שָׁלוֹם מְבַשֵּׂר טוֹב מַשְׁמִיעַ יְשׁוּעָה אֹמֵר לְצִיּוֹן מָלַךְ אֱלֹהָיִךְ

 

(ח) קוֹל צֹפַיִךְ נָשְׂאוּ קוֹל יַחְדָּו יְרַנֵּנוּ כִּי עַיִן בְּעַיִן יִרְאוּ בְּשׁוּב יְהוָה צִיּוֹן.

 

(ט) פִּצְחוּ רַנְּנוּ יַחְדָּו חָרְבוֹת יְרוּשָׁלִָם כִּי-נִחַם יְהוָה עַמּוֹ גָּאַל יְרוּשָׁלִָם. 

 

(י) חָשַׂף יְהוָה אֶת-זְרוֹעַ קָדְשׁוֹ לְעֵינֵי כָּל-הַגּוֹיִם וְרָאוּ כָּל-אַפְסֵי-אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת אֱלֹהֵינוּ.  

 

(יג} הִנֵּה יַשְׂכִּיל עַבְדִּי יָרוּם וְנִשָּׂא וְגָבַהּ מְאֹד

 

(יד) כַּאֲשֶׁר שָׁמְמוּ עָלֶיךָ רַבִּים כֵּן-מִשְׁחַת מֵאִישׁ מַרְאֵהוּ וְתֹאֲרוֹ, מִבְּנֵי אָדָם.

 

(טו) כֵּן יַזֶּה גּוֹיִם רַבִּים עָלָיו יִקְפְּצוּ מְלָכִים פִּיהֶם כִּי אֲשֶׁר לֹא סֻפַּר לָהֶם רָאוּ וַאֲשֶׁר לֹא-שָׁמְעוּ הִתְבּוֹנָנוּ.

צבי, כתבת "הטענה היהודית רבנית על בוא משיח שיביא עמו את התשובות לכל השאלות".

התלמוד מיחס התרת מחלוקות הלכתיות מדרבנן, לאליהו. לא למשיח.

על פי מלאכי ג כג - אליהו יבוא לפני המשיח ויכריז על מועד התגלות המשיח ("הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה  הגדול והנורא")...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

וההיבט הבלתי נראה של היקום.

הרי קיומו של כל דבר תלוי בקיום הניגוד שלו,כך גם היקום שלנו , הנראה, יש לו היבט בלתי נראה ובו, גם כל התשובות לשאלותינו.

השינה הוא מצב זמני של מעין "ביטול אהדדי" של שני ניגודי היקום האחד לצרכי ארגון  ואיזוןף מה שאנו קוראין --מנוחה,מטעמי בורות כמובן...שהרי מה פתאום להיכנס  למצב שינה ולנוח בו.

לכן גם הבאסה הגדולה לקום משינה מתוקה ולצאת לעבודה, או במקרה של הבטש"ית, לקום ולפתוח רשת  ב' ועיתונים ולחפש מתים באסונות.

תמיד יהיה ההיבט הבלתי נראה של היקום, וזו התשובה לשאלה מדוע תמיד יש עדיין הרבה לא מובן לנו...

הטענה היהודית רבנית על בוא משיח שיביא עמו את התשובות לכל השאלות,טענה שאינה מוזכרת בתורה כלל, היא כמובן ביזוי סירוס וסילוף של ספר התורה.

גם מה שאנחנו חושבים שהוא מובן לנו, כמו הסברים פיזיקליים מדעיים, מי קבע שאין שאלות לגביהם,כמו למה דווקא הם קיימים ולא חוקים אחרים עם משמעת פיזיקלית מדעית...

לכן, כמו ששדה היגס מאפשר את המסה כך היקום הבלתי נראה מאפשר את הנראה...

מה פירוש "למה דווקא הם קיימים ולא חוקים אחרים עם משמעת פיזיקלית מדעית"?

"למה" היא מלה בעלת מספר משמעויות:

(1) בעל חיים ממשפחת הגמליים החי ברמות הגבוהות של הרי האנדים.

(2) הדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר בבודהיזם הטיבטי ומשמעותה "חכמה".

(3) שאלת תכלית, "לשם מה".

 

מתוך ההקשר בתמיהתך, אני מניח כי אין מדובר ב- (1), ואין מדובר ב- (2), אולם סבורני כי אף אין מדובר ב- (3), שכן (3) היא שאלת תכלית, ואילו ליקום אין תכלית. הוא פשוט נתון, אמפירי.

היה עליך לשאול "מדוע דווקא הם קיימים...", ולא "למה דווקא הם קיימים...".

 

ומכיוון אחר:

גם אם היו חוקי הפיסיקה שונים לחלוטין - עדיין היית יכול להקשות "מדוע הם כפי שהינם, ולא אחרת".

מסקנתי - אתה שואף להישמע "עמוק", כפילוסוף, אולם טענתך "רדודה" למדי, במחילה מכבודך.

 

אשר ל"יקום הבלתי נראה" - אף הוא נשמע לי "רדוד", אף שנועד להישמע "עמוק".

היקום מתפשט, ואיננו יכולים לראות משהו מעבר ל"מעטפתו", אולם אנו רואים דברים די קרובים מלגו, למשל קרינת הרקע בעת היות היקום בן כ- 300000 שנים, והטמפרטורה המחושבת קרובה להפליא לטמפרטורה הניצפית, 2.728K ...

היקום שאינו נראה --לא  עקב גודלו של היקום הנראה, אלא כי הוא מחוץ לחושים הפיזיים.  

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר