האם היטלר היה פסיכופת? האם סטאלין?

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

 


לתופף על פח - תענוג.

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

סליחה, חלימי זה שמה של היהודיה שנרצחה ע"י המוסלמי.

 


לתופף על פח - תענוג.

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

מי שאינו מבין שבעלי חיים יש להם נשמה, והם שמחים ומתעצבים   ומקנאים ועוד כמונו, מי שרוצח אותם , הוא פסיכופת.

האדם הקדמון רצח בעלי חיים כי היה לא מפותח מבחינות רבות, ומצפון לא ממש היה לו. הוא הלך בעקבות חיות הטרף, חיקה אותן. ללמוד מן האדם הקדמון, ועוד עם שיטות "משוכללות" של גידול והתעללות המוניים, ורצח המוני, זו פסיכופתיה.

 

הנאצים שחיפשו "שיטות רצח המוני הומאניות" היו פסיכופתים. עצם המשפט הזה הוא סתירה ממנו ובו. היטלר וכל ה"צוות" שלו היו חבר של פסיכופתים. וכפי שקורה תמיד, הנצחון שלהם וההשתלטות על חברות אחרות שחררו פסיכופתים בכל המדינות לבטא את עצמם.

 


לתופף על פח - תענוג.

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

מי שאינו מבין שבעלי חיים יש להם נשמה, והם שמחים ומתעצבים   ומקנאים ועוד כמונו, מי שרוצח אותם , הוא פסיכופת.

האדם הקדמון רצח בעלי חיים כי היה לא מפותח מבחינות רבות, ומצפון לא ממש היה לו. הוא הלך בעקבות חיות הטרף, חיקה אותן. ללמוד מן האדם הקדמון, ועוד עם שיטות "משוכללות" של גידול והתעללות המוניים, ורצח המוני, זו פסיכופתיה.

 

הנאצים שחיפשו "שיטות רצח המוני הומאניות" היו פסיכופתים. עצם המשפט הזה הוא סתירה ממנו ובו. היטלר וכל ה"צוות" שלו היו חבר של פסיכופתים. וכפי שקורה תמיד, הנצחון שלהם וההשתלטות על חברות אחרות שחררו פסיכופתים בכל המדינות לבטא את עצמם.

"רצח", על פי ההגדרה, הוא המתת אדם בידי אדם אחר, בכוונה תחילה.

לפיכך, המתת חיות משק לצורך יצור מזון אינה "רצח", ובזאת אני מושך ידי מדיון זה, מכיוון שדיון בין בני אדם חסרי לשון משותפת יהיה בהכרח עקר...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

מי שאינו מבין שבעלי חיים יש להם נשמה, והם שמחים ומתעצבים   ומקנאים ועוד כמונו, מי שרוצח אותם , הוא פסיכופת.

האדם הקדמון רצח בעלי חיים כי היה לא מפותח מבחינות רבות, ומצפון לא ממש היה לו. הוא הלך בעקבות חיות הטרף, חיקה אותן. ללמוד מן האדם הקדמון, ועוד עם שיטות "משוכללות" של גידול והתעללות המוניים, ורצח המוני, זו פסיכופתיה.

 

הנאצים שחיפשו "שיטות רצח המוני הומאניות" היו פסיכופתים. עצם המשפט הזה הוא סתירה ממנו ובו. היטלר וכל ה"צוות" שלו היו חבר של פסיכופתים. וכפי שקורה תמיד, הנצחון שלהם וההשתלטות על חברות אחרות שחררו פסיכופתים בכל המדינות לבטא את עצמם.

"רצח", על פי ההגדרה, הוא המתת אדם בידי אדם אחר, בכוונה תחילה.

לפיכך, המתת חיות משק לצורך יצור מזון אינה "רצח", ובזאת אני מושך ידי מדיון זה, מכיוון שדיון בין בני אדם חסרי לשון משותפת יהיה בהכרח עקר...

אל תבלבל את המוח.

מי שהגדיר רצח כחל על אנשים בלבד, בעצמו היה פסיכופת. 

 


לתופף על פח - תענוג.

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

מי שאינו מבין שבעלי חיים יש להם נשמה, והם שמחים ומתעצבים   ומקנאים ועוד כמונו, מי שרוצח אותם , הוא פסיכופת.

האדם הקדמון רצח בעלי חיים כי היה לא מפותח מבחינות רבות, ומצפון לא ממש היה לו. הוא הלך בעקבות חיות הטרף, חיקה אותן. ללמוד מן האדם הקדמון, ועוד עם שיטות "משוכללות" של גידול והתעללות המוניים, ורצח המוני, זו פסיכופתיה.

 

הנאצים שחיפשו "שיטות רצח המוני הומאניות" היו פסיכופתים. עצם המשפט הזה הוא סתירה ממנו ובו. היטלר וכל ה"צוות" שלו היו חבר של פסיכופתים. וכפי שקורה תמיד, הנצחון שלהם וההשתלטות על חברות אחרות שחררו פסיכופתים בכל המדינות לבטא את עצמם.

"רצח", על פי ההגדרה, הוא המתת אדם בידי אדם אחר, בכוונה תחילה.

לפיכך, המתת חיות משק לצורך יצור מזון אינה "רצח", ובזאת אני מושך ידי מדיון זה, מכיוון שדיון בין בני אדם חסרי לשון משותפת יהיה בהכרח עקר...

אל תבלבל את המוח.

מי שהגדיר רצח כחל על אנשים בלבד, בעצמו היה פסיכופת. 

...אז, פני לרשות המחוקקת, הסבירי להם מה דעתך עליהם, דרשי שיתוקן חוק העונשין (סעיף 300א), ותוחלף המלה "אדם" במלים "בעל חיים"...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

המעניין (ולגמרי לא נחמד) של פי ההלכה ולפי דעת\תרבות הדתיים\חרדים רצח של גוי, מי שאינו יהודי - אינו נחשב כלל רצח, כי גוי ע"פ ההלכה והדתיים\החרדים כלל אינו בחזקת אדם.

 

 

(יש לי הרגשה שלאנטוליו יהיה מה להעיר כאן, ואולי בצדקemo_18.png)

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

מי שאינו מבין שבעלי חיים יש להם נשמה, והם שמחים ומתעצבים   ומקנאים ועוד כמונו, מי שרוצח אותם , הוא פסיכופת.

האדם הקדמון רצח בעלי חיים כי היה לא מפותח מבחינות רבות, ומצפון לא ממש היה לו. הוא הלך בעקבות חיות הטרף, חיקה אותן. ללמוד מן האדם הקדמון, ועוד עם שיטות "משוכללות" של גידול והתעללות המוניים, ורצח המוני, זו פסיכופתיה.

 

הנאצים שחיפשו "שיטות רצח המוני הומאניות" היו פסיכופתים. עצם המשפט הזה הוא סתירה ממנו ובו. היטלר וכל ה"צוות" שלו היו חבר של פסיכופתים. וכפי שקורה תמיד, הנצחון שלהם וההשתלטות על חברות אחרות שחררו פסיכופתים בכל המדינות לבטא את עצמם.

"רצח", על פי ההגדרה, הוא המתת אדם בידי אדם אחר, בכוונה תחילה.

לפיכך, המתת חיות משק לצורך יצור מזון אינה "רצח", ובזאת אני מושך ידי מדיון זה, מכיוון שדיון בין בני אדם חסרי לשון משותפת יהיה בהכרח עקר...

אל תבלבל את המוח.

מי שהגדיר רצח כחל על אנשים בלבד, בעצמו היה פסיכופת. 

...אז, פני לרשות המחוקקת, הסבירי להם מה דעתך עליהם, דרשי שיתוקן חוק העונשין (סעיף 300א), ותוחלף המלה "אדם" במלים "בעל חיים"...

נשמת כל חי.

 


לתופף על פח - תענוג.

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

מי שאינו מבין שבעלי חיים יש להם נשמה, והם שמחים ומתעצבים   ומקנאים ועוד כמונו, מי שרוצח אותם , הוא פסיכופת.

האדם הקדמון רצח בעלי חיים כי היה לא מפותח מבחינות רבות, ומצפון לא ממש היה לו. הוא הלך בעקבות חיות הטרף, חיקה אותן. ללמוד מן האדם הקדמון, ועוד עם שיטות "משוכללות" של גידול והתעללות המוניים, ורצח המוני, זו פסיכופתיה.

 

הנאצים שחיפשו "שיטות רצח המוני הומאניות" היו פסיכופתים. עצם המשפט הזה הוא סתירה ממנו ובו. היטלר וכל ה"צוות" שלו היו חבר של פסיכופתים. וכפי שקורה תמיד, הנצחון שלהם וההשתלטות על חברות אחרות שחררו פסיכופתים בכל המדינות לבטא את עצמם.

"רצח", על פי ההגדרה, הוא המתת אדם בידי אדם אחר, בכוונה תחילה.

לפיכך, המתת חיות משק לצורך יצור מזון אינה "רצח", ובזאת אני מושך ידי מדיון זה, מכיוון שדיון בין בני אדם חסרי לשון משותפת יהיה בהכרח עקר...

אל תבלבל את המוח.

מי שהגדיר רצח כחל על אנשים בלבד, בעצמו היה פסיכופת. 

...אז, פני לרשות המחוקקת, הסבירי להם מה דעתך עליהם, דרשי שיתוקן חוק העונשין (סעיף 300א), ותוחלף המלה "אדם" במלים "בעל חיים"...

נשמת כל חי.

...שיהיה. מתי תעשי זאת?

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

וב"היקף קטן יותר": האם רוצחים ואנסים "פרטיים", כמו הפרג' הזה לאחרונה או כמו הערבי חלימי שזרק אשה יהודיה בצרפת מהקומה השלישית, הם פסיכופתים?

האם  רוצחי בעלי החיים ל"פרנסה" ולספורט הם פסיכופתים?

אני נוטה לחשוב שכן. 

הכללת יותר מדי.

אדם נורמטיבי תופש כי קיים הבדל עצום בין הריגת בעל חיים לבין הריגת אדם.

אמנם בעת מלחמה, קיים "צידוק" להריגה, במיוחד תוך התגוננות ומאבק להשרדות.

אפילו אצל חיילי האיינזצגרופן התעוררו בעיות נפשיות חמורות לנוכח הריגת יהודים "מטווח קרוב", ובעיות אלה המריצו את הימלר לתור אחר שיטות המתה אחרות. 

על כן "מוכנות נפשית" לבצוע רצח מתוכנן מבעוד יום נתפשת כשריטה קשה אצל אדם מן הישוב.

 

ובחזרה לבעלי חיים.

המתת "חיות משק" לצורך הזנת אדם - אינה נתפשת בעיני כ"רצח".

אשר ל- wildlife (בעלי חיים בטבע), ובכן, אני מבדיל בין ציד בעלי חיים בטבע לצורך "ספורטיבי", לבין ציד בעלי חיים בטבע לצורך קיום (במיוחד אצל indigenous communities)... 

מי שאינו מבין שבעלי חיים יש להם נשמה, והם שמחים ומתעצבים   ומקנאים ועוד כמונו, מי שרוצח אותם , הוא פסיכופת.

האדם הקדמון רצח בעלי חיים כי היה לא מפותח מבחינות רבות, ומצפון לא ממש היה לו. הוא הלך בעקבות חיות הטרף, חיקה אותן. ללמוד מן האדם הקדמון, ועוד עם שיטות "משוכללות" של גידול והתעללות המוניים, ורצח המוני, זו פסיכופתיה.

 

הנאצים שחיפשו "שיטות רצח המוני הומאניות" היו פסיכופתים. עצם המשפט הזה הוא סתירה ממנו ובו. היטלר וכל ה"צוות" שלו היו חבר של פסיכופתים. וכפי שקורה תמיד, הנצחון שלהם וההשתלטות על חברות אחרות שחררו פסיכופתים בכל המדינות לבטא את עצמם.

"רצח", על פי ההגדרה, הוא המתת אדם בידי אדם אחר, בכוונה תחילה.

לפיכך, המתת חיות משק לצורך יצור מזון אינה "רצח", ובזאת אני מושך ידי מדיון זה, מכיוון שדיון בין בני אדם חסרי לשון משותפת יהיה בהכרח עקר...

אל תבלבל את המוח.

מי שהגדיר רצח כחל על אנשים בלבד, בעצמו היה פסיכופת. 

...אז, פני לרשות המחוקקת, הסבירי להם מה דעתך עליהם, דרשי שיתוקן חוק העונשין (סעיף 300א), ותוחלף המלה "אדם" במלים "בעל חיים"...

נשמת כל חי.

...שיהיה. מתי תעשי זאת?

לא מסוגלת. אין לי אמצעים.

 


לתופף על פח - תענוג.

מחקר חדש קובע: צמחים מרגישים כשאוכלים אותם

הם אמנם לא זועקים כשאנחנו נוגסים, אבל זה לא אומר שהם אוהבים את זה - חוקרים הוכיחו שצמח התודרנית הלבנה מראה סימני מצוקה כאשר הוא מזהה כאשר הזחל נוגס בעליו. מה יאכלו הטבעונים?

 

http://www.mako.co.il/hix-nature/Article-861f9cf99b15941006.htm

בעשרות השנים האחרונות הולך ומתפרסם בקרב קהיליית המדענים בכל רחבי העולם מחקר עולמי מרתק, לפיו העולם הירוק שנראה לנו חסר חיים ומשולל רגשות, אינו כזה כלל וכלל! אדרבה, הוא בעל תחושות ורגשות עזים!

 

http://www.hidabroot.org/article/1315

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר