הקישור צורף בטעות...

יום טוב לכולםemo_01.png

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

חיים, שוב: מבחינת מדע וטכנולוגיה ומבחינת ערכי הצדק (חוקי המדינה - זכויות הפרט), התרבות המערבית היא עליונה ללא עוררין.

מבחינת ספרות שירה ואמנות - לאו דווקא.

 


לתופף על פח - תענוג.

חיים, שוב: מבחינת מדע וטכנולוגיה ומבחינת ערכי הצדק (חוקי המדינה - זכויות הפרט), התרבות המערבית היא עליונה ללא עוררין.

מבחינת ספרות שירה ואמנות - לאו דווקא.

ואסור לשכוח שתרבות המערב לא הצליחה למנוע עלייתו של היטלר. וברוסיה - סטאלין. אמנם רוסיה תמיד פיגרה אחרי המערב.

וכן אסור לשכוח שתרבות המערב מטפחת עינוי ורצח המוני של בעלי חיים. גם זה צד בלתי הומאני לגמרי.

אמנם הנאצים החדשים כיום הם מוסלמים: דאע"ש, ולפניהם אל קעידה, הג'ינג'יוואד באפריקה,הטאליבאן. והם תוצר מובהק של האיסלם. ואסור לשכוח שאצל המזרחים אצלנו, אלימות רצחנית  נגד נשים היתה קיימת, ועדיין קיימת (המקרה האחרון - הנאצי-בנשמה פרג'. רק במדינה כמו שלנו הוא לא מקבל עונש מוות.)

 


לתופף על פח - תענוג.

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

כמו תמיד, בכל פעם שעולה הנושא אתה יוצר ערבוב בין המושג "תרבות" לבין המושג "מדע". אלה שני מושגים שונים כשהראשון הוא סובייקטיבי מובהק . אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגדיר יצירה תרבותית אחת כעולה על יצירה תרבותית אחרת, וכל יצירה נתונה לטעם סובייקטיבי וכל מי שמנסה לבוא ולקטול תרבות שלמה רק בגלל שמקורה בארצות המזרח לוקה בגזענות.

 

אגב יש משהו שאתה נוטה לשכוח- אנחנו נמצאים במזרח התיכון. יותר מכך- כמחצית (ואף למעלה מכך לדעתי) הנם יוצאי ארצות ערב, לכן הגיוני ביותר שהתרבות השלטת- כגון סגנון מוזיקלי, מאכלים וכו' תהיה מזרחית, ואכן בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שלאט לאט יש פריחה של התרבות שהופכת למיינסטרים, והיתה הופכת לכזו ממזמן לולא הדיכוי ארוך השנים .

 

גם לגבי מדע- יש נן ארצות רבות בהן התרבות השלטת אינה התרבות האירופאית, כמו למשל יפן (ואני בטוחה שגם למדינות ערב יש הישגים מדעיים שאם אערוך בדיקה יותר מעמיקה אוכל להביא דוגמאות) ובכל כל זאת הנן מתקדמות יותר מארצות מסוימות באירופה.

 

יום טוב לכולםemo_01.png

איזה שטויות. אם ה"מוסיקה" העלובה הנקראת "ים תיכונית" תצליח לדחוק את רגליהם של השירים הנהדרים, האיכותיים לעילא, שהולחנו פה ע"י מלחינים מערביים החל מתחילת המדינה , ישראל תהיה בתחתית המדרון. אבל הם לא יצליחו. תמיד תהיה אליטה תרבותית, כמו בכל חברה, ויהיה מנגד ההמון הלא משכיל וחסר התרבות . ביגוד, מאכלים, קישוט הבית - כל אלה מושפעים מתרבויות העולם, כיום מהמערביות. לדעתי אין כל רע אם ההישגים האמנותיים התרבותיים של המזרח הערבי ישתקפו ( כמו בתחילת ההתיישבות פה!) בטעם הישראלי. הבעיה הקשה תהיה רק אם ההמון חסר ההשכלה וחסר התרבות ישתלט פה. ואני חושבת שלא. 

 


לתופף על פח - תענוג.

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

כמו תמיד, בכל פעם שעולה הנושא אתה יוצר ערבוב בין המושג "תרבות" לבין המושג "מדע". אלה שני מושגים שונים כשהראשון הוא סובייקטיבי מובהק . אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגדיר יצירה תרבותית אחת כעולה על יצירה תרבותית אחרת, וכל יצירה נתונה לטעם סובייקטיבי וכל מי שמנסה לבוא ולקטול תרבות שלמה רק בגלל שמקורה בארצות המזרח לוקה בגזענות.

 

אגב יש משהו שאתה נוטה לשכוח- אנחנו נמצאים במזרח התיכון. יותר מכך- כמחצית (ואף למעלה מכך לדעתי) הנם יוצאי ארצות ערב, לכן הגיוני ביותר שהתרבות השלטת- כגון סגנון מוזיקלי, מאכלים וכו' תהיה מזרחית, ואכן בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שלאט לאט יש פריחה של התרבות שהופכת למיינסטרים, והיתה הופכת לכזו ממזמן לולא הדיכוי ארוך השנים .

 

גם לגבי מדע- יש נן ארצות רבות בהן התרבות השלטת אינה התרבות האירופאית, כמו למשל יפן (ואני בטוחה שגם למדינות ערב יש הישגים מדעיים שאם אערוך בדיקה יותר מעמיקה אוכל להביא דוגמאות) ובכל כל זאת הנן מתקדמות יותר מארצות מסוימות באירופה.

 

יפן מיזגה יפניות מסורתית עם הישגי המערב, וזה סוד הצלחתה. גם סין נפתחת עכשיו להישגי התרבות המערבית (טכנולוגיה), וגם היא עכשיו משגשגת. גם איראן, עם כל האימה והפיגור של משטר האייאתוללות, משתמשת במדע מערבי, ויש לה הצלחות.

 


לתופף על פח - תענוג.

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

כמו תמיד, בכל פעם שעולה הנושא אתה יוצר ערבוב בין המושג "תרבות" לבין המושג "מדע". אלה שני מושגים שונים כשהראשון הוא סובייקטיבי מובהק . אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגדיר יצירה תרבותית אחת כעולה על יצירה תרבותית אחרת, וכל יצירה נתונה לטעם סובייקטיבי וכל מי שמנסה לבוא ולקטול תרבות שלמה רק בגלל שמקורה בארצות המזרח לוקה בגזענות.

 

אגב יש משהו שאתה נוטה לשכוח- אנחנו נמצאים במזרח התיכון. יותר מכך- כמחצית (ואף למעלה מכך לדעתי) הנם יוצאי ארצות ערב, לכן הגיוני ביותר שהתרבות השלטת- כגון סגנון מוזיקלי, מאכלים וכו' תהיה מזרחית, ואכן בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שלאט לאט יש פריחה של התרבות שהופכת למיינסטרים, והיתה הופכת לכזו ממזמן לולא הדיכוי ארוך השנים .

 

גם לגבי מדע- יש נן ארצות רבות בהן התרבות השלטת אינה התרבות האירופאית, כמו למשל יפן (ואני בטוחה שגם למדינות ערב יש הישגים מדעיים שאם אערוך בדיקה יותר מעמיקה אוכל להביא דוגמאות) ובכל כל זאת הנן מתקדמות יותר מארצות מסוימות באירופה.

 

כל פעם שעולה הנושא את מנסה להבחין בין מדע לבין תרבות ולא להתייחס לעובדה שהישגים מדעיים הם פועל יוצא של תרבות. תרבות אינה רק יצירות מוסיקליות. תרבות היא אורח חיים, אורח חשיבה צורת התנהגות וכו' ומדע מתפתח באופן מובהק בתרבות שמאפשרת לו להתפתח.(כלומר במערב).

יתירה מזו ספרות שירה וכל יצירה מתפתחות לרוב תחת ערכים שמאפשרים חופש ביטוי פתיחות ביקורת וכו' -וגם בזה למערב יש יתרון.

כשאני אומר לאמץ תרבות מערבית זה לא בהכח את המוסיקה המערבית על חשבון המזרחית אלא את ערכי החברה. יפן היא דוגמא של ארץ שהשכילה לשמר חלק מערכיה המקוריים אך כל פריחתה היא בגלל שהיא אימצה את אורח החיים המערבי (כמו גם קוריאה וכיום גם סין בכיוון)

הנה עוד fake news שנחשף: אובמה לא צותת לטראמפ.

שימו לב להתנהלות השקרית של donald duck ולחוסר הנמוס. 

 

כאשר גבר ואשה נפגשים (ראשי מדינות, במקרה זה, אולם נכון תמיד) או נפרדים, הנמוס קובע כי האשה היא היוזמת לחיצת יד ולא הגבר, שכן אפשר והאשה אינה מעונינית כלל ללחוץ יד הגבר, ואין לכפות זאת עליה. אולם עם זאת, על הגבר לבחון את האשה בדריכות ולהיות מוכן להגיב בהושטת יד כהרף עין, לבל תישאר יד האשה תלויה באויר למעלה מ- 0.27 שניות. משנה גם באיזה גובה מושטת יד האשה. אם היד מושטת בגובה החגורה ומטה - על הגבר להסיק כי מדובר ב"לחיצת יד עסקית" ולהושיט יד בהתאם, ואם היד מושטת בגובה ברור מעל החגורה - על הגבר ליטול בעדינות את היד ולהגיב בנשיקת גב יד האשה, כאשר שפתיו נעצרות ומרחפות בגובה 0.72 מ"מ מעל גב ידה, מבלי לגעת בשפתיו ממש, פן ילחלח ויותיר חותם רוק-פיו.

 

כאן אנו רואים כי donald duck אינו מביט כלל אל Frau Merkel, ובכך מאותת בבירור כי אינו מעונין ללחוץ את ידה, שכן, אילו הושיטה ידה - היה מותיר את ידה תלויה באויר. הוא ממש בהמה. עוד יש לציין להשלמת הניתוח, כי היוצא מן הכלל הוא אך ורק במקרה שמדובר בגבר הנושא משרת  כהונה (פולחנית), או בן אמונה ה"אוסרת נגיעה". רק במקרה כזה לא חל על הגבר הפרוטוקול לעיל בענין לחיצת יד, והגבר פטור מן החובה להניח לאשה ליזום, ולהיות דרוך להגיב בתוך חלון הזמנים המחייב. עם זאת - על פמליית הגבר לידע על כך את פמליית האשה.

 

כמו כן,  חוזר donald duck על השקר לפיו אובאמה צותת לו, וטוען כי צותת גם ל- Frau Merkel.

 

איש אינו שואל עצמו מדוע בכלל שאובאמה יצותת ל- donald duck?

הרי אובאמה כבר כיהן שתי קדנציות, שהן המקסימום האפשרי, ובכל מקרה חייב לפנות כסאו.

לסיום - fake news היא דרכו של הימין, וזה אוניברסלי, חוצה גבולות ואוקינוסים...

...לא ראיתי בסרטון שמרקל הושיטה יד...

אם איננו מביט לעברה - אינה יכולה ליזום לחיצת-יד.

הרי הסברתי בפרוטרוט את פרוטוקול לחיצת הידים.

אגב, שימי לבך להבעת פני Frau Merkel בשניות האחרונות של הקליפ.

ניכר כי איננה שותפה לדעתו של donald duck ל"שותפות גורל" כביכול בכך שאובאמה צותת לשניהם...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

כמו תמיד, בכל פעם שעולה הנושא אתה יוצר ערבוב בין המושג "תרבות" לבין המושג "מדע". אלה שני מושגים שונים כשהראשון הוא סובייקטיבי מובהק . אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגדיר יצירה תרבותית אחת כעולה על יצירה תרבותית אחרת, וכל יצירה נתונה לטעם סובייקטיבי וכל מי שמנסה לבוא ולקטול תרבות שלמה רק בגלל שמקורה בארצות המזרח לוקה בגזענות.

 

אגב יש משהו שאתה נוטה לשכוח- אנחנו נמצאים במזרח התיכון. יותר מכך- כמחצית (ואף למעלה מכך לדעתי) הנם יוצאי ארצות ערב, לכן הגיוני ביותר שהתרבות השלטת- כגון סגנון מוזיקלי, מאכלים וכו' תהיה מזרחית, ואכן בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שלאט לאט יש פריחה של התרבות שהופכת למיינסטרים, והיתה הופכת לכזו ממזמן לולא הדיכוי ארוך השנים .

 

גם לגבי מדע- יש נן ארצות רבות בהן התרבות השלטת אינה התרבות האירופאית, כמו למשל יפן (ואני בטוחה שגם למדינות ערב יש הישגים מדעיים שאם אערוך בדיקה יותר מעמיקה אוכל להביא דוגמאות) ובכל כל זאת הנן מתקדמות יותר מארצות מסוימות באירופה.

 

כל פעם שעולה הנושא את מנסה להבחין בין מדע לבין תרבות ולא להתייחס לעובדה שהישגים מדעיים הם פועל יוצא של תרבות. תרבות אינה רק יצירות מוסיקליות. תרבות היא אורח חיים, אורח חשיבה צורת התנהגות וכו' ומדע מתפתח באופן מובהק בתרבות שמאפשרת לו להתפתח.(כלומר במערב).

יתירה מזו ספרות שירה וכל יצירה מתפתחות לרוב תחת ערכים שמאפשרים חופש ביטוי פתיחות ביקורת וכו' -וגם בזה למערב יש יתרון.

כשאני אומר לאמץ תרבות מערבית זה לא בהכח את המוסיקה המערבית על חשבון המזרחית אלא את ערכי החברה. יפן היא דוגמא של ארץ שהשכילה לשמר חלק מערכיה המקוריים אך כל פריחתה היא בגלל שהיא אימצה את אורח החיים המערבי (כמו גם קוריאה וכיום גם סין בכיוון)

הישגים מדעיים הם בעיקר תוצאה של מימון. במדינה שבה תהיינה יכולות כלכליות גבוהות כך יהיו ההישגים המדעיים. ההתעקשות שלך לקשור את זה לתרבות "מערבית" או במילים אחרות תרבות אירופאית,  אליטיסטית ונראית כמו נסיון להצדיק את הדיכוי של התרבות המזרחעית

יום טוב לכולםemo_01.png

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

כמו תמיד, בכל פעם שעולה הנושא אתה יוצר ערבוב בין המושג "תרבות" לבין המושג "מדע". אלה שני מושגים שונים כשהראשון הוא סובייקטיבי מובהק . אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגדיר יצירה תרבותית אחת כעולה על יצירה תרבותית אחרת, וכל יצירה נתונה לטעם סובייקטיבי וכל מי שמנסה לבוא ולקטול תרבות שלמה רק בגלל שמקורה בארצות המזרח לוקה בגזענות.

 

אגב יש משהו שאתה נוטה לשכוח- אנחנו נמצאים במזרח התיכון. יותר מכך- כמחצית (ואף למעלה מכך לדעתי) הנם יוצאי ארצות ערב, לכן הגיוני ביותר שהתרבות השלטת- כגון סגנון מוזיקלי, מאכלים וכו' תהיה מזרחית, ואכן בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שלאט לאט יש פריחה של התרבות שהופכת למיינסטרים, והיתה הופכת לכזו ממזמן לולא הדיכוי ארוך השנים .

 

גם לגבי מדע- יש נן ארצות רבות בהן התרבות השלטת אינה התרבות האירופאית, כמו למשל יפן (ואני בטוחה שגם למדינות ערב יש הישגים מדעיים שאם אערוך בדיקה יותר מעמיקה אוכל להביא דוגמאות) ובכל כל זאת הנן מתקדמות יותר מארצות מסוימות באירופה.

 

כל פעם שעולה הנושא את מנסה להבחין בין מדע לבין תרבות ולא להתייחס לעובדה שהישגים מדעיים הם פועל יוצא של תרבות. תרבות אינה רק יצירות מוסיקליות. תרבות היא אורח חיים, אורח חשיבה צורת התנהגות וכו' ומדע מתפתח באופן מובהק בתרבות שמאפשרת לו להתפתח.(כלומר במערב).

יתירה מזו ספרות שירה וכל יצירה מתפתחות לרוב תחת ערכים שמאפשרים חופש ביטוי פתיחות ביקורת וכו' -וגם בזה למערב יש יתרון.

כשאני אומר לאמץ תרבות מערבית זה לא בהכח את המוסיקה המערבית על חשבון המזרחית אלא את ערכי החברה. יפן היא דוגמא של ארץ שהשכילה לשמר חלק מערכיה המקוריים אך כל פריחתה היא בגלל שהיא אימצה את אורח החיים המערבי (כמו גם קוריאה וכיום גם סין בכיוון)

הישגים מדעיים הם בעיקר תוצאה של מימון. במדינה שבה תהיינה יכולות כלכליות גבוהות כך יהיו ההישגים המדעיים. ההתעקשות שלך לקשור את זה לתרבות "מערבית" או במילים אחרות תרבות אירופאית,  אליטיסטית ונראית כמו נסיון להצדיק את הדיכוי של התרבות המזרחעית

לא  זה לא מימון. למה סעודיה וכווית רוויות הנפט הן מדיננות נחשלות? מדע מתפתח בתרבויות שבהם יש חופש ביטוי חופש מחשבה וחופש בכלל. אני לא מצדיק דיכוי -אני מצפה לאימוץ מרצון של התרבות המערבית. כל הארצות שלא מאמצות תרבות זו הן ארצות נחשלות עובדה. מי שרוצה להילחם בתרבות זו ולהעדיף את ערכיו אל יתפלא שהוא בפיגור.

עזבי אותי עם קישורים. עובדה היא שלא את ולא אני מכירים יצירה או סופר בלא להזדקק לגוגל. אני גם טוען שאם נבדוק את הסופרים והסופרות נגלה שהם קיבלו חינוך מערבי או היו חשופים לתרבות מערבית.

 

הרי כדי להיות סופר אתה צריך קודם כל לקרוא ספרים ולהפנים דרכי כתיבה ולהיחשף לכתיבה. ומה לעשות רוב הספרים בעולם נכתבו במערב.

איזה שטויות. ודאי שאני מכירה . למשל את הסופר הדרום אפריקאי המצוין קוטזי. וראיתי גם ספרים של סופרות אפריקאיות, אולי דפדפתי והתרשמתי לטובה, אך לא קראתי ממש.

אם תפתח את הקישור הזה תיפקחנה עיניך. (אבל אתה לא תפתח, אתה פשוט סותם ובולם את עצמך, עיוור מרצון).

ולא כל דברי רוח צריכים להיות במתכונת סיפור של סופר, ודאי לא מערבי. לי כפי שכתבתי (ו"לא קלטת") יש ספר אמרי חוכמה של שבטים אפריקניים. וכפי שכתבתי, האמנות הפלסטית האפריקנית (מסיכות, פסלים )מצוינת, והיתה מקור השראה וחיקוי למי? לציירים המערביים של המאה ה20. ויש לי אלבומי אמנות, הם באמת טובים.

את קוטזי גם אני מכיר והוא רק מאשר את מה שאמרתי. סופר לבן שכולו מערבי. זו לא דוגמא לספרות אותנטית אפריקאית.

איזה ספרות אפריקאית אותנטית את יכולה לשלוף?

לגבי פיסול וציור -הם היוו מקור השראה לציירים ופסלים מערביים ששפטו אותם בקריטריונים איכותיים מערביים. הם טובים על פי הטעם המערבי שלך!

רק כמה סופרים ניגריים:

 

א

נ

ס

 

וכן, אני מצפה ממך שתפתח את הקישור לכל אחד מהם.

 

בקשר לאמנות, מה אתה מתעקש? העובדה שהציור והפיסול המערבי השתחווה לפני זה האפריקני אומרת הכל.

פתחתי חלק  מהקישורים כולם הם תוצר של תרבות מערבית. לא את ולא אני הכרנו מישהו מהם.

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

כמו תמיד, בכל פעם שעולה הנושא אתה יוצר ערבוב בין המושג "תרבות" לבין המושג "מדע". אלה שני מושגים שונים כשהראשון הוא סובייקטיבי מובהק . אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגדיר יצירה תרבותית אחת כעולה על יצירה תרבותית אחרת, וכל יצירה נתונה לטעם סובייקטיבי וכל מי שמנסה לבוא ולקטול תרבות שלמה רק בגלל שמקורה בארצות המזרח לוקה בגזענות.

 

אגב יש משהו שאתה נוטה לשכוח- אנחנו נמצאים במזרח התיכון. יותר מכך- כמחצית (ואף למעלה מכך לדעתי) הנם יוצאי ארצות ערב, לכן הגיוני ביותר שהתרבות השלטת- כגון סגנון מוזיקלי, מאכלים וכו' תהיה מזרחית, ואכן בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שלאט לאט יש פריחה של התרבות שהופכת למיינסטרים, והיתה הופכת לכזו ממזמן לולא הדיכוי ארוך השנים .

 

גם לגבי מדע- יש נן ארצות רבות בהן התרבות השלטת אינה התרבות האירופאית, כמו למשל יפן (ואני בטוחה שגם למדינות ערב יש הישגים מדעיים שאם אערוך בדיקה יותר מעמיקה אוכל להביא דוגמאות) ובכל כל זאת הנן מתקדמות יותר מארצות מסוימות באירופה.

 

כל פעם שעולה הנושא את מנסה להבחין בין מדע לבין תרבות ולא להתייחס לעובדה שהישגים מדעיים הם פועל יוצא של תרבות. תרבות אינה רק יצירות מוסיקליות. תרבות היא אורח חיים, אורח חשיבה צורת התנהגות וכו' ומדע מתפתח באופן מובהק בתרבות שמאפשרת לו להתפתח.(כלומר במערב).

יתירה מזו ספרות שירה וכל יצירה מתפתחות לרוב תחת ערכים שמאפשרים חופש ביטוי פתיחות ביקורת וכו' -וגם בזה למערב יש יתרון.

כשאני אומר לאמץ תרבות מערבית זה לא בהכח את המוסיקה המערבית על חשבון המזרחית אלא את ערכי החברה. יפן היא דוגמא של ארץ שהשכילה לשמר חלק מערכיה המקוריים אך כל פריחתה היא בגלל שהיא אימצה את אורח החיים המערבי (כמו גם קוריאה וכיום גם סין בכיוון)

הישגים מדעיים הם בעיקר תוצאה של מימון. במדינה שבה תהיינה יכולות כלכליות גבוהות כך יהיו ההישגים המדעיים. ההתעקשות שלך לקשור את זה לתרבות "מערבית" או במילים אחרות תרבות אירופאית,  אליטיסטית ונראית כמו נסיון להצדיק את הדיכוי של התרבות המזרחעית

לא  זה לא מימון. למה סעודיה וכווית רוויות הנפט הן מדיננות נחשלות? מדע מתפתח בתרבויות שבהם יש חופש ביטוי חופש מחשבה וחופש בכלל. אני לא מצדיק דיכוי -אני מצפה לאימוץ מרצון של התרבות המערבית. כל הארצות שלא מאמצות תרבות זו הן ארצות נחשלות עובדה. מי שרוצה להילחם בתרבות זו ולהעדיף את ערכיו אל יתפלא שהוא בפיגור.

אתה לוקח מקרים ספציפיים שאני מניחה שאם יש עיכוב בהתפתחות המדע (ואני לא יודעת מה המצב המדויק בשטח) הוא תוצאה של צורת משטר מסוימת, ולכל היותר זה בגדר חריג שמעיד על הכלל.

 

הטענה שלך שהערכים של תרבות המזרח הם  ערכים של פיגור היא מקוממת ביותר ואני לא מבינה איך אדם שאני מניחה שמגדיר את עצמו כנאור מחזיק בדעה כזו חשוכה

יום טוב לכולםemo_01.png

עזבי אותי עם קישורים. עובדה היא שלא את ולא אני מכירים יצירה או סופר בלא להזדקק לגוגל. אני גם טוען שאם נבדוק את הסופרים והסופרות נגלה שהם קיבלו חינוך מערבי או היו חשופים לתרבות מערבית.

 

הרי כדי להיות סופר אתה צריך קודם כל לקרוא ספרים ולהפנים דרכי כתיבה ולהיחשף לכתיבה. ומה לעשות רוב הספרים בעולם נכתבו במערב.

איזה שטויות. ודאי שאני מכירה . למשל את הסופר הדרום אפריקאי המצוין קוטזי. וראיתי גם ספרים של סופרות אפריקאיות, אולי דפדפתי והתרשמתי לטובה, אך לא קראתי ממש.

אם תפתח את הקישור הזה תיפקחנה עיניך. (אבל אתה לא תפתח, אתה פשוט סותם ובולם את עצמך, עיוור מרצון).

ולא כל דברי רוח צריכים להיות במתכונת סיפור של סופר, ודאי לא מערבי. לי כפי שכתבתי (ו"לא קלטת") יש ספר אמרי חוכמה של שבטים אפריקניים. וכפי שכתבתי, האמנות הפלסטית האפריקנית (מסיכות, פסלים )מצוינת, והיתה מקור השראה וחיקוי למי? לציירים המערביים של המאה ה20. ויש לי אלבומי אמנות, הם באמת טובים.

את קוטזי גם אני מכיר והוא רק מאשר את מה שאמרתי. סופר לבן שכולו מערבי. זו לא דוגמא לספרות אותנטית אפריקאית.

איזה ספרות אפריקאית אותנטית את יכולה לשלוף?

לגבי פיסול וציור -הם היוו מקור השראה לציירים ופסלים מערביים ששפטו אותם בקריטריונים איכותיים מערביים. הם טובים על פי הטעם המערבי שלך!

רק כמה סופרים ניגריים:

 

א

נ

ס

 

וכן, אני מצפה ממך שתפתח את הקישור לכל אחד מהם.

 

בקשר לאמנות, מה אתה מתעקש? העובדה שהציור והפיסול המערבי השתחווה לפני זה האפריקני אומרת הכל.

פתחתי חלק  מהקישורים כולם הם תוצר של תרבות מערבית. לא את ולא אני הכרנו מישהו מהם.

מה הקשר??? זה שאתה לא מכיר הופך את אותה תרבות ואותו אמן לנחות??? 

יום טוב לכולםemo_01.png

זו דעתי והיא מוכחת הלכה למעשה בכל התחומים האפשריים (טכנולוגיה, אורח חיים, תוצרים איכותיים תרבותיים , חינוך, איכותי, השכלה וכו'). במקום לקרוא לדעה זו מתנשאת ואליטיסטית נסי להתמודד אתה בנתונים.

 

גם התרבות האשכנזית דוכאה ובטווח ארוך-טוב שכך. כל מי שהצליח בחברה בכל תחום היה זה שאימץ את התרבות המערבית בין אם אלה אשכנזים ובין אלה מזרחיים.

 

כמו תמיד, בכל פעם שעולה הנושא אתה יוצר ערבוב בין המושג "תרבות" לבין המושג "מדע". אלה שני מושגים שונים כשהראשון הוא סובייקטיבי מובהק . אין ספק שאי אפשר לבוא ולהגדיר יצירה תרבותית אחת כעולה על יצירה תרבותית אחרת, וכל יצירה נתונה לטעם סובייקטיבי וכל מי שמנסה לבוא ולקטול תרבות שלמה רק בגלל שמקורה בארצות המזרח לוקה בגזענות.

 

אגב יש משהו שאתה נוטה לשכוח- אנחנו נמצאים במזרח התיכון. יותר מכך- כמחצית (ואף למעלה מכך לדעתי) הנם יוצאי ארצות ערב, לכן הגיוני ביותר שהתרבות השלטת- כגון סגנון מוזיקלי, מאכלים וכו' תהיה מזרחית, ואכן בשנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שלאט לאט יש פריחה של התרבות שהופכת למיינסטרים, והיתה הופכת לכזו ממזמן לולא הדיכוי ארוך השנים .

 

גם לגבי מדע- יש נן ארצות רבות בהן התרבות השלטת אינה התרבות האירופאית, כמו למשל יפן (ואני בטוחה שגם למדינות ערב יש הישגים מדעיים שאם אערוך בדיקה יותר מעמיקה אוכל להביא דוגמאות) ובכל כל זאת הנן מתקדמות יותר מארצות מסוימות באירופה.

 

כל פעם שעולה הנושא את מנסה להבחין בין מדע לבין תרבות ולא להתייחס לעובדה שהישגים מדעיים הם פועל יוצא של תרבות. תרבות אינה רק יצירות מוסיקליות. תרבות היא אורח חיים, אורח חשיבה צורת התנהגות וכו' ומדע מתפתח באופן מובהק בתרבות שמאפשרת לו להתפתח.(כלומר במערב).

יתירה מזו ספרות שירה וכל יצירה מתפתחות לרוב תחת ערכים שמאפשרים חופש ביטוי פתיחות ביקורת וכו' -וגם בזה למערב יש יתרון.

כשאני אומר לאמץ תרבות מערבית זה לא בהכח את המוסיקה המערבית על חשבון המזרחית אלא את ערכי החברה. יפן היא דוגמא של ארץ שהשכילה לשמר חלק מערכיה המקוריים אך כל פריחתה היא בגלל שהיא אימצה את אורח החיים המערבי (כמו גם קוריאה וכיום גם סין בכיוון)

הישגים מדעיים הם בעיקר תוצאה של מימון. במדינה שבה תהיינה יכולות כלכליות גבוהות כך יהיו ההישגים המדעיים. ההתעקשות שלך לקשור את זה לתרבות "מערבית" או במילים אחרות תרבות אירופאית,  אליטיסטית ונראית כמו נסיון להצדיק את הדיכוי של התרבות המזרחעית

לא  זה לא מימון. למה סעודיה וכווית רוויות הנפט הן מדיננות נחשלות? מדע מתפתח בתרבויות שבהם יש חופש ביטוי חופש מחשבה וחופש בכלל. אני לא מצדיק דיכוי -אני מצפה לאימוץ מרצון של התרבות המערבית. כל הארצות שלא מאמצות תרבות זו הן ארצות נחשלות עובדה. מי שרוצה להילחם בתרבות זו ולהעדיף את ערכיו אל יתפלא שהוא בפיגור.

emo_45.png

 


לתופף על פח - תענוג.

עבור לעמוד
, , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר