15.03.17 | 21:14

חיים

כל לימודי האקדמיה הם סרק... 60% אינם עוסקים במקצוע שלמדו.

אפילו הפרופסור לפיסיקה מכלה את זמנו בנסיון להבין כמה מימדים יש ליקום...

התורה היא חיינו, היא ספר הוראות ההפעלה שלנו שנתנו ע"י הבורא.

למשל נשאלה כאן שאלה על עבד....

וכי אין היום עבדים ?

כי תקנה חברת כוח אדם עבד לעבודות ניקיון/שמירה....מהם זכיותיו...?

היות שעם ישראל חיה בסכנת הכחדה...הרי שמספר המופקדים על משמרת התורה והיהדות הוא כמה עשרות אלפים לכל היותר מתוך כמה מיליארדים של האנושות..

עד לתיכון כולם זכאים ללימודים שווים... הבן שלך ללמודי הבלי התרבות המערבית (תיאטרון, מחול, אמנות, ספרות )

הבן של החרדי ללמודי עברית לשון דקדוק ע"פ התורה, משניות, היסטוריה יהודית, שפות, חשבון גיאוגרפיה, גמרא, מוסר....

אחרי גיל התיכון איש לאקדמיה שלו...

צדק צדק תרדוף למען תחיה והארכת ימים...


ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה.

15.03.17 | 21:28

חיים

כל לימודי האקדמיה הם סרק... 60% אינם עוסקים במקצוע שלמדו.

אפילו הפרופסור לפיסיקה מכלה את זמנו בנסיון להבין כמה מימדים יש ליקום...

התורה היא חיינו, היא ספר הוראות ההפעלה שלנו שנתנו ע"י הבורא.

למשל נשאלה כאן שאלה על עבד....

וכי אין היום עבדים ?

כי תקנה חברת כוח אדם עבד לעבודות ניקיון/שמירה....מהם זכיותיו...?

היות שעם ישראל חיה בסכנת הכחדה...הרי שמספר המופקדים על משמרת התורה והיהדות הוא כמה עשרות אלפים לכל היותר מתוך כמה מיליארדים של האנושות..

עד לתיכון כולם זכאים ללימודים שווים... הבן שלך ללמודי הבלי התרבות המערבית (תיאטרון, מחול, אמנות, ספרות )

הבן של החרדי ללמודי עברית לשון דקדוק ע"פ התורה, משניות, היסטוריה יהודית, שפות, חשבון גיאוגרפיה, גמרא, מוסר....

אחרי גיל התיכון איש לאקדמיה שלו...

דפקו לך את המוח המסכן עם "ספר ההפעלות שניתן ע"י אלהים". כל הדיבורים האלה מעוררים בחילוני לעג ללא מצרים. והאשה החילונית, לבה כואב על אחותה שנולדה אצל הדתיים והחרדים ומופלית באופן נתעב, כשהזכרים מצדיקים את הזבל הזה בטיעון האבסורדי שהוא "מאלהים" חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח.

15.03.17 | 21:45

כנ"ל כל הדיבורים של החילוניים על הבורות שלהם, על האטימות, על הפרימיטביות...

מעוררים לעג אצל היהודים.

צדק צדק תרדוף למען תחיה והארכת ימים...


ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה.

15.03.17 | 21:59

כנ"ל כל הדיבורים של החילוניים על הבורות שלהם, על האטימות, על הפרימיטביות...

מעוררים לעג אצל היהודים.

פתאום, דהאן, הפכת ל"לוחם צדק"...... חשוך שכמותך מבין בצדק, בעיקר לנשים, כמו שנחש פיתון מבין במוסר הטבעוני.

ויהודים הם דווקא החילונים. היהודי החדש. התקווה של החֶברה, למול הפיגור והקיפאון של החשוכים.

15.03.17 | 22:02

לא הפכתי... תמיד הייתי...

מה הקשר לנשים... הצדק הוא לכל, יען כי ה' אוהב צדקה ומשפט.

היהודים  הם מי שמקיימים את היהדות...

מי שמדיר עצמו מתורת ישראל, עם ישראל, וארץ ישראל... במה יקרא יהודי?

צדק צדק תרדוף למען תחיה והארכת ימים...


ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה.

15.03.17 | 23:12

לא הפכתי... תמיד הייתי...

מה הקשר לנשים... הצדק הוא לכל, יען כי ה' אוהב צדקה ומשפט.

היהודים  הם מי שמקיימים את היהדות...

מי שמדיר עצמו מתורת ישראל, עם ישראל, וארץ ישראל... במה יקרא יהודי?

מי שמדיר את עצמו מארץ ישראל, עבודה למענה, הגנה עליה, הם החרדים. אשר לתורה, החילונים מקיימים את חוקי הצדק בתורה, ויותר מהם: חוקים עוד יותר מתקדמים, שחוקקו ע"י המתקדמים בעמי העולם במאות האחרונות. מה שהחילונים שמטו מעליהם אלו הם "חוקים" חשוכים ונתעבים, בעיקר של אפליית האשה . וכן מנהגים אידיוטיים ופסיקות "הלכה" שהשתרגו על הדת  ומוסיפים להשתרג עליה בידי המפגרים שבין הרברבנים הנקראים רבנים בציבור החרדי.

ומיהו עם ישראל? רובו הוא חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים וזרמים נוספים בארה"ב. מי שמדיר את עצמו מהכלל, מהעם, אלה הם  יושבי מאה שערים ודומיהם.

עבור לעמוד
1, 2
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן, הלביאה
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר