המטופל הזה הוא חולה נפש ניצול שואה בן 78.

הפתרונות הקיצוניים שאת מציעה רק מעידים כמה מפחיד המשטר המאטריאכלי ה"עדין והרחום" של נשים מסוגך.את מזכירה לי אנשים כמו רובספייר או טרוצקי שהיו ביסודו של דבר אנשים עם כוונות לפתרונות חברתיים נאורים ומרוב דאגה לנאורות הם מלאו את הארץ במרחצי דמים. הם כמובן רק טיפלו מבחינתם ביסודות השליליים שמונעים נאורות.

חולה נפש ניצול שואה או לא: האשה הנפלאה נשרפה חיים. וזו הטרגדיה האמיתית. ואם ננכש מתוכנו את היצור , מה הפסדנו? מותה הנורא של האחות הנהדרת הוא ההפסד שלנו.

 


לתופף על פח - תענוג.

אני לא מתווכח אתך על הטרגדיה האמיתית . אני רק מצביע לך על  האלימות המאפיינת את תגובותיך שאינה עולה בקנה אחד עם המאטריאליזם הנשי המעודן שאת מציעה לנו. ההיסטוריה הוכיחה שדווקא מי שרצה לכפות פיתרונות נאורים בכוח  יצר מרחץ דמים.

אני לא מתווכח אתך על הטרגדיה האמיתית . אני רק מצביע לך על  האלימות המאפיינת את תגובותיך שאינה עולה בקנה אחד עם המאטריאליזם הנשי המעודן שאת מציעה לנו. ההיסטוריה הוכיחה שדווקא מי שרצה לכפות פיתרונות נאורים בכוח  יצר מרחץ דמים.

מה עמדתך: האם צריך להוציא להורג את הרוצח השורף? לדעתי כן. ודווקא בתליה. ולשרוף את גופתו ולשים את האפר בגומה בחצר בית סוהר. ולדעתי יש גם לסרס אנסים. ולהוציאם להורג, כי אין ספק שיחזרו לנקום. ולהוציא להורג רוצחים (שאשמתם הוכחה מעל כל ספק). אני מאמינה שבמשטר מטריארכלי עדיין צריך להיות מודיעין (משוכלל מאד) על פושעים פוטנציאליים, ותקוותי היא כי הללו יורחקו למתקני בידוד מלכתחילה, וכך יימנעו פשעים בחברה מלכתחילה. אם פושע חמק מהרשת המונעת, אנס או רצח או גנב, עדיין אני מאמינה שצריכים להיות משטרה ובתי דין. וכן: אני חושבת שבמשטר מטריארכלי, אנסים צריכים להיות מוצאים להורג. ורוצחים ודאי.

משטרים מטריארכליים יתקנו את המצב הרע הקיים כיום, כשבנות גדלות במרחבים - פוליטייים, כלכליים, וגם תרבותיים - זיכריים בעיקרם. גידלו אותנו הבנות בהרגשה שהמגדר לא משנה. בפועל, בכל מקום שיש זכרים, זה לא כך.

ואין לשכוח: אם כל המשטרים בעולם יהיו מטריארכליים, הצבאות יפורקו והנשק הצבאי יושמד.

 


לתופף על פח - תענוג.

אני לא מתווכח אתך על הטרגדיה האמיתית . אני רק מצביע לך על  האלימות המאפיינת את תגובותיך שאינה עולה בקנה אחד עם המאטריאליזם הנשי המעודן שאת מציעה לנו. ההיסטוריה הוכיחה שדווקא מי שרצה לכפות פיתרונות נאורים בכוח  יצר מרחץ דמים.

מה עמדתך: האם צריך להוציא להורג את הרוצח השורף? לדעתי כן. ודווקא בתליה. ולשרוף את גופתו ולשים את האפר בגומה בחצר בית סוהר. ולדעתי יש גם לסרס אנסים. ולהוציאם להורג, כי אין ספק שיחזרו לנקום. ולהוציא להורג רוצחים (שאשמתם הוכחה מעל כל ספק). אני מאמינה שבמשטר מטריארכלי עדיין צריך להיות מודיעין (משוכלל מאד) על פושעים פוטנציאליים, ותקוותי היא כי הללו יורחקו למתקני בידוד מלכתחילה, וכך יימנעו פשעים בחברה מלכתחילה. אם פושע חמק מהרשת המונעת, אנס או רצח או גנב, עדיין אני מאמינה שצריכים להיות משטרה ובתי דין. וכן: אני חושבת שבמשטר מטריארכלי, אנסים צריכים להיות מוצאים להורג. ורוצחים ודאי.

משטרים מטריארכליים יתקנו את המצב הרע הקיים כיום, כשבנות גדלות במרחבים - פוליטייים, כלכליים, וגם תרבותיים - זיכריים בעיקרם. גידלו אותנו הבנות בהרגשה שהמגדר לא משנה. בפועל, בכל מקום שיש זכרים, זה לא כך.

ואין לשכוח: אם כל המשטרים בעולם יהיו מטריארכליים, הצבאות יפורקו והנשק הצבאי יושמד.

המציאות מוכיחה שאין אפשרות להבטיח הוכחת אשמה מעבר לכל ספק. אנחנו יודעים על מקרים רבים שחפים מפשע הוצאו להורג.לרוב מהעדר הגנה מתאימה וגזענות של מושבעים.

ארצות הברית היא המדינה הדמוקרטית היחידה שמקיימת עונש מוות והיא הדמוקרטיה שמחזיקה הכי הרבה אסירים ויש בה הכי הרבה רציחות.

בישראל יושבים בכלא רוצחים ואנסים שפשעיהם הוכחו מעבר לכל ספק. והם אינם מוצאים להורג. למה?

 


לתופף על פח - תענוג.

בישראל יושבים בכלא רוצחים ואנסים שפשעיהם הוכחו מעבר לכל ספק. והם אינם מוצאים להורג. למה?

ובמקרה של היהודי הערבי הנאצי פרג', אשמתו כלל אינה מוטלת בספק. למה לא יוצא להורג? מדינה מטומטמת.

 


לתופף על פח - תענוג.

אני לא מתווכח אתך על הטרגדיה האמיתית . אני רק מצביע לך על  האלימות המאפיינת את תגובותיך שאינה עולה בקנה אחד עם המאטריאליזם הנשי המעודן שאת מציעה לנו. ההיסטוריה הוכיחה שדווקא מי שרצה לכפות פיתרונות נאורים בכוח  יצר מרחץ דמים.

מה עמדתך: האם צריך להוציא להורג את הרוצח השורף? לדעתי כן. ודווקא בתליה. ולשרוף את גופתו ולשים את האפר בגומה בחצר בית סוהר. ולדעתי יש גם לסרס אנסים. ולהוציאם להורג, כי אין ספק שיחזרו לנקום. ולהוציא להורג רוצחים (שאשמתם הוכחה מעל כל ספק). אני מאמינה שבמשטר מטריארכלי עדיין צריך להיות מודיעין (משוכלל מאד) על פושעים פוטנציאליים, ותקוותי היא כי הללו יורחקו למתקני בידוד מלכתחילה, וכך יימנעו פשעים בחברה מלכתחילה. אם פושע חמק מהרשת המונעת, אנס או רצח או גנב, עדיין אני מאמינה שצריכים להיות משטרה ובתי דין. וכן: אני חושבת שבמשטר מטריארכלי, אנסים צריכים להיות מוצאים להורג. ורוצחים ודאי.

משטרים מטריארכליים יתקנו את המצב הרע הקיים כיום, כשבנות גדלות במרחבים - פוליטייים, כלכליים, וגם תרבותיים - זיכריים בעיקרם. גידלו אותנו הבנות בהרגשה שהמגדר לא משנה. בפועל, בכל מקום שיש זכרים, זה לא כך.

ואין לשכוח: אם כל המשטרים בעולם יהיו מטריארכליים, הצבאות יפורקו והנשק הצבאי יושמד.

צודקת לגמרי, ולפני שתולים אותו את פרג' הזה יש לעקור את שתי עיניו, ולפני כן לתלוש לו את הביצים, וכן, את צודקת, את גופתו השרופה לאפר דק צריך לשים בגומה או בגומחה, לא משנה, בחצר בית הכלא.

 

רוצח האחות בכלל ניסה להתחזות לניצול שואה, אולי מישהו יסביר איך פרג' שזה עירקי אסלי הוא ניצול שואה, אז מתברר שבנוסף להיותו רוצח הוא גם שקרן ומתחזה סידרתי, ובטח התחזה באופן סיטוני בפורומים. 

 

אז לסיכום : לחסום אותו בפורומים, לחשוף את ההתחזויות שלו לאשכנזי ניצול שואה (לבקש מימנו לספר בדיחה ביידיש) , לגנות אותו בכל פה, להוציא לו את העיניים, לתלוש לו את הביצים, לתלות אותו, הפוך, כשימות לשרוף אותו בתנור של אייכמן ואת האפר לשים בגומה או בגומחה (מה שיותר עדיף ויותר כלכלי\זול) בחצר בית הכלא.

 

(לתרגל מימי מימה מיזה מימנו וכו הלאה).

אני לא מתווכח אתך על הטרגדיה האמיתית . אני רק מצביע לך על  האלימות המאפיינת את תגובותיך שאינה עולה בקנה אחד עם המאטריאליזם הנשי המעודן שאת מציעה לנו. ההיסטוריה הוכיחה שדווקא מי שרצה לכפות פיתרונות נאורים בכוח  יצר מרחץ דמים.

מה עמדתך: האם צריך להוציא להורג את הרוצח השורף? לדעתי כן. ודווקא בתליה. ולשרוף את גופתו ולשים את האפר בגומה בחצר בית סוהר. ולדעתי יש גם לסרס אנסים. ולהוציאם להורג, כי אין ספק שיחזרו לנקום. ולהוציא להורג רוצחים (שאשמתם הוכחה מעל כל ספק). אני מאמינה שבמשטר מטריארכלי עדיין צריך להיות מודיעין (משוכלל מאד) על פושעים פוטנציאליים, ותקוותי היא כי הללו יורחקו למתקני בידוד מלכתחילה, וכך יימנעו פשעים בחברה מלכתחילה. אם פושע חמק מהרשת המונעת, אנס או רצח או גנב, עדיין אני מאמינה שצריכים להיות משטרה ובתי דין. וכן: אני חושבת שבמשטר מטריארכלי, אנסים צריכים להיות מוצאים להורג. ורוצחים ודאי.

משטרים מטריארכליים יתקנו את המצב הרע הקיים כיום, כשבנות גדלות במרחבים - פוליטייים, כלכליים, וגם תרבותיים - זיכריים בעיקרם. גידלו אותנו הבנות בהרגשה שהמגדר לא משנה. בפועל, בכל מקום שיש זכרים, זה לא כך.

ואין לשכוח: אם כל המשטרים בעולם יהיו מטריארכליים, הצבאות יפורקו והנשק הצבאי יושמד.

צודקת לגמרי, ולפני שתולים אותו את פרג' הזה יש לעקור את שתי עיניו, ולפני כן לתלוש לו את הביצים, וכן, את צודקת, את גופתו השרופה לאפר דק צריך לשים בגומה או בגומחה, לא משנה, בחצר בית הכלא.

 

רוצח האחות בכלל ניסה להתחזות לניצול שואה, אולי מישהו יסביר איך פרג' שזה עירקי אסלי הוא ניצול שואה, אז מתברר שבנוסף להיותו רוצח הוא גם שקרן ומתחזה סידרתי, ובטח התחזה באופן סיטוני בפורומים. 

 

אז לסיכום : לחסום אותו בפורומים, לחשוף את ההתחזויות שלו לאשכנזי ניצול שואה (לבקש מימנו לספר בדיחה ביידיש) , לגנות אותו בכל פה, להוציא לו את העיניים, לתלוש לו את הביצים, לתלות אותו, הפוך, כשימות לשרוף אותו בתנור של אייכמן ואת האפר לשים בגומה או בגומחה (מה שיותר עדיף ויותר כלכלי\זול) בחצר בית הכלא.

 

(לתרגל מימי מימה מיזה מימנו וכו הלאה).

אני מסתפקת בלתלות את הנאצי בצוארו עד צאת נשמתו. ובשריפת גופתו ושימת האפר בגומה בחצר בית סוהר. ומילוי הגומה בבטון.

אם את  מרחמת עליו, או סבורה שאין להטיל על פושעים מסוגו את  העונש המירבי, תמשיכי לחשוב כך, אין פה משטרת מחשבות. לדעתי, צריך להיות במדינה הזאת עונש מוות. ונאצי מסוגו צריך כאמור להיתלות עד צאת נשמתו, ולא לזכות  לקבר.

 


לתופף על פח - תענוג.

בישראל יושבים בכלא רוצחים ואנסים שפשעיהם הוכחו מעבר לכל ספק. והם אינם מוצאים להורג. למה?

יש מי שהוצאה להורג מביאה להם אורגזמה.

לבריאות.

בישראל יושבים בכלא רוצחים ואנסים שפשעיהם הוכחו מעבר לכל ספק. והם אינם מוצאים להורג. למה?

יש מי שהוצאה להורג מביאה להם אורגזמה.

לבריאות.

זכרים חרייניים כל דבר מזכיר להם אורגזמה. בשבילי, לתלות את הנאצי הזה זו עשיית צדק, הנותנת סיפוק רגשי. וניכוש האנסים והרוצחים מתוך החברה זה לדעתי מעשה נכון. תדולל אוכלוסית הנבלות!

 


לתופף על פח - תענוג.

רגע, ברצינות, שאני אבין : להוציא אותו את פרג' להורג ללא משפט ?

 

אפילו דמניוק ואייכמן ונשפטי נירנברג נשפטו, האם זה לא היה בסדר שזכו למשפט ?

 

רגע, ברצינות, שאני אבין : להוציא אותו את פרג' להורג ללא משפט ?

 

אפילו דמניוק ואייכמן ונשפטי נירנברג נשפטו, האם זה לא היה בסדר שזכו למשפט ?

 

לו היו עושים בו לינץ' לא הייתי מצטערת לרגע.

אבל שיביאו אותו למשפט, ושיהיה סוף סוף חוק עונש מוות בישראל, שיחוקק מיד, כדי להוציא אותו להורג. הלוואי שתנוסח עצומה להוצאתו להורג , ורוב החברה הישראלית תחתום עליה.

 


לתופף על פח - תענוג.

איזה מזל שנשים כמוך לא בשלטון. בערב הסעודית היית משתלבת נהדר. תליות בכיכר העיר קיצוץ אברים הוצאות להורג עושים לך את זה....

רגע, ברצינות, שאני אבין : להוציא אותו את פרג' להורג ללא משפט ?

 

אפילו דמניוק ואייכמן ונשפטי נירנברג נשפטו, האם זה לא היה בסדר שזכו למשפט ?

 

לו היו עושים בו לינץ' לא הייתי מצטערת לרגע.

אבל שיביאו אותו למשפט, ושיהיה סוף סוף חוק עונש מוות בישראל, שיחוקק מיד, כדי להוציא אותו להורג. הלוואי שתנוסח עצומה להוצאתו להורג , ורוב החברה הישראלית תחתום עליה.

ואם זה היה הפוך : מטופלת שירדה מהפסים היתה מציתה אש והיה נהרג אח או עובד קופ"ח גבר ? ההצעות שהצעת לגבי פרג' תופסות לגבי המטופלת שירדה מהפסים ? באותה מידה ?

המטפלת מן הסתם לא ירדה מן הפסים היא הגיבה בצורה טבעית לזכרזבל שהתעמר בה ולא טיפל בה כראוי...

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר