ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

תשמע, צריך להסתכל על הנושא הזה בעיניים מציאותיות ומפוכחות למציאות החדשה באירופה, אתמול או שלשום שמעתי ברדיו שכבר עכשיו או מאד בקרוב חצי מאוכלוסיית הולנד הם מוסלמים ובארצות אירופיאיות נוספות המצב באותה מגמה. הולנד וארצות אירופיאיות אני מקווה לא רוצות 'להתאבד', או לשנות את זהותן לארצות מוסלמיות, וחלק מתהליך כזה הוא שאוכלוסיות מוסלמיות שם אינן משתלבות ו'הראש' של אנשים רבים בעלי אזרחות כפולה הגרים בהן הוא בכלל בארץ אחרת - ועוד באים (או רוצים לבוא) שרים ופוליטיקאים מאותה ארץ אחרת לעשות תעמולה ולבחוש בנושאים של ארץ המוצא של אותם בלתי משתלבים. כל זה נראה לך סביר?

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

תשמע, צריך להסתכל על הנושא הזה בעיניים מציאותיות ומפוכחות למציאות החדשה באירופה, אתמול או שלשום שמעתי ברדיו שכבר עכשיו או מאד בקרוב חצי מאוכלוסיית הולנד הם מוסלמים ובארצות אירופיאיות נוספות המצב באותה מגמה. הולנד וארצות אירופיאיות אני מקווה לא רוצות 'להתאבד', או לשנות את זהותן לארצות מוסלמיות, וחלק מתהליך כזה הוא שאוכלוסיות מוסלמיות שם אינן משתלבות ו'הראש' של אנשים רבים בעלי אזרחות כפולה הגרים בהן הוא בכלל בארץ אחרת - ועוד באים (או רוצים לבוא) שרים ופוליטיקאים מאותה ארץ אחרת לעשות תעמולה ולבחוש בנושאים של ארץ המוצא של אותם בלתי משתלבים. כל זה נראה לך סביר?

כדאי שתחליפי את תחנת הרדיו שאתה מאזינה לה.בהולנד יש פחות מ10% מוסלמים.בישראל יש 20% ואין איום מוסלמי על אופיה של ישראל.

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

emo_45.png

 


לתופף על פח - תענוג.

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

תשמע, צריך להסתכל על הנושא הזה בעיניים מציאותיות ומפוכחות למציאות החדשה באירופה, אתמול או שלשום שמעתי ברדיו שכבר עכשיו או מאד בקרוב חצי מאוכלוסיית הולנד הם מוסלמים ובארצות אירופיאיות נוספות המצב באותה מגמה. הולנד וארצות אירופיאיות אני מקווה לא רוצות 'להתאבד', או לשנות את זהותן לארצות מוסלמיות, וחלק מתהליך כזה הוא שאוכלוסיות מוסלמיות שם אינן משתלבות ו'הראש' של אנשים רבים בעלי אזרחות כפולה הגרים בהן הוא בכלל בארץ אחרת - ועוד באים (או רוצים לבוא) שרים ופוליטיקאים מאותה ארץ אחרת לעשות תעמולה ולבחוש בנושאים של ארץ המוצא של אותם בלתי משתלבים. כל זה נראה לך סביר?

כדאי שתחליפי את תחנת הרדיו שאתה מאזינה לה.בהולנד יש פחות מ10% מוסלמים.בישראל יש 20% ואין איום מוסלמי על אופיה של ישראל.

לא בדקתי % המוסלמים בהולנד (למה שיעניין אותי?), אך עפ"י התקשורת (לדעתך כנראה מוטה) המוסלמים הקיצוניים משתוללים באירופה ויש ביניהם אנשי דת וכל מיני מטורפים השואפים להשליט שם את השריעה, להפיל את מלכת אנגליה ועוד מחשבות טירוף כאלה. והם עושים כידוע טרור לאנשי ונשות אירופה במולדתם שלהם!

אצלנו חברי הכנסת הערביים הם זבל קיצוני שמסריח את הכנסת בהשתוללויותיהם וחלק מהם (זועבי, גטאס, וההוא שברח, וסביר  שעוד אחרים שלא נחשפו עדיין) פעלו נגד בטחון המדינה. והנה האדון טיבי הפרובוקטור כבר היגג בפומבי שהוא  יהיה ראש הממשלה אם יסופחו השטחים כולם...... יש להם חוצפה ערבית מוסלמית, ורק היד החזקה של מערכת הבטחון (שבאירופה כנראה לא קיימת במיוחד) מחזיקה להם את הראש כפוף.

 


לתופף על פח - תענוג.

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

תשמע, צריך להסתכל על הנושא הזה בעיניים מציאותיות ומפוכחות למציאות החדשה באירופה, אתמול או שלשום שמעתי ברדיו שכבר עכשיו או מאד בקרוב חצי מאוכלוסיית הולנד הם מוסלמים ובארצות אירופיאיות נוספות המצב באותה מגמה. הולנד וארצות אירופיאיות אני מקווה לא רוצות 'להתאבד', או לשנות את זהותן לארצות מוסלמיות, וחלק מתהליך כזה הוא שאוכלוסיות מוסלמיות שם אינן משתלבות ו'הראש' של אנשים רבים בעלי אזרחות כפולה הגרים בהן הוא בכלל בארץ אחרת - ועוד באים (או רוצים לבוא) שרים ופוליטיקאים מאותה ארץ אחרת לעשות תעמולה ולבחוש בנושאים של ארץ המוצא של אותם בלתי משתלבים. כל זה נראה לך סביר?

כדאי שתחליפי את תחנת הרדיו שאתה מאזינה לה.בהולנד יש פחות מ10% מוסלמים.בישראל יש 20% ואין איום מוסלמי על אופיה של ישראל.

לא בדקתי % המוסלמים בהולנד (למה שיעניין אותי?), אך עפ"י התקשורת (לדעתך כנראה מוטה) המוסלמים הקיצוניים משתוללים באירופה ויש ביניהם אנשי דת וכל מיני מטורפים השואפים להשליט שם את השריעה, להפיל את מלכת אנגליה ועוד מחשבות טירוף כאלה. והם עושים כידוע טרור לאנשי ונשות אירופה במולדתם שלהם!

אצלנו חברי הכנסת הערביים הם זבל קיצוני שמסריח את הכנסת בהשתוללויותיהם וחלק מהם (זועבי, גטאס, וההוא שברח, וסביר  שעוד אחרים שלא נחשפו עדיין) פעלו נגד בטחון המדינה. והנה האדון טיבי הפרובוקטור כבר היגג בפומבי שהוא  יהיה ראש הממשלה אם יסופחו השטחים כולם...... יש להם חוצפה ערבית מוסלמית, ורק היד החזקה של מערכת הבטחון (שבאירופה כנראה לא קיימת במיוחד) מחזיקה להם את הראש כפוף.

...one man - one vote.

אלא, מה את ממליצה?

ליברמן זמם לחסל את היצוג הערבי בכנסת בתחבולה של הגבהת אחוז החסימה, והמציאות סטרה וטפחה לו על פניו בהחזירה לו מפלגה שלישית בגדלה.

לחלק מחברי הרשימה המשותפת יש התנהלות מוקצנת, כנראה מן הסבה שמקומם ברשימה אינו מובטח.

ח"כ שהתנהלותו פוגעת בבטחון המדינה, מימין או משמאל - אינו יכול לחסות מאחורי חסינות פרלמנטרית...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

תשמע, צריך להסתכל על הנושא הזה בעיניים מציאותיות ומפוכחות למציאות החדשה באירופה, אתמול או שלשום שמעתי ברדיו שכבר עכשיו או מאד בקרוב חצי מאוכלוסיית הולנד הם מוסלמים ובארצות אירופיאיות נוספות המצב באותה מגמה. הולנד וארצות אירופיאיות אני מקווה לא רוצות 'להתאבד', או לשנות את זהותן לארצות מוסלמיות, וחלק מתהליך כזה הוא שאוכלוסיות מוסלמיות שם אינן משתלבות ו'הראש' של אנשים רבים בעלי אזרחות כפולה הגרים בהן הוא בכלל בארץ אחרת - ועוד באים (או רוצים לבוא) שרים ופוליטיקאים מאותה ארץ אחרת לעשות תעמולה ולבחוש בנושאים של ארץ המוצא של אותם בלתי משתלבים. כל זה נראה לך סביר?

כדאי שתחליפי את תחנת הרדיו שאתה מאזינה לה.בהולנד יש פחות מ10% מוסלמים.בישראל יש 20% ואין איום מוסלמי על אופיה של ישראל.

לא בדקתי % המוסלמים בהולנד (למה שיעניין אותי?), אך עפ"י התקשורת (לדעתך כנראה מוטה) המוסלמים הקיצוניים משתוללים באירופה ויש ביניהם אנשי דת וכל מיני מטורפים השואפים להשליט שם את השריעה, להפיל את מלכת אנגליה ועוד מחשבות טירוף כאלה. והם עושים כידוע טרור לאנשי ונשות אירופה במולדתם שלהם!

אצלנו חברי הכנסת הערביים הם זבל קיצוני שמסריח את הכנסת בהשתוללויותיהם וחלק מהם (זועבי, גטאס, וההוא שברח, וסביר  שעוד אחרים שלא נחשפו עדיין) פעלו נגד בטחון המדינה. והנה האדון טיבי הפרובוקטור כבר היגג בפומבי שהוא  יהיה ראש הממשלה אם יסופחו השטחים כולם...... יש להם חוצפה ערבית מוסלמית, ורק היד החזקה של מערכת הבטחון (שבאירופה כנראה לא קיימת במיוחד) מחזיקה להם את הראש כפוף.

...one man - one vote.

אלא, מה את ממליצה?

ליברמן זמם לחסל את היצוג הערבי בכנסת בתחבולה של הגבהת אחוז החסימה, והמציאות סטרה וטפחה לו על פניו בהחזירה לו מפלגה שלישית בגדלה.

לחלק מחברי הרשימה המשותפת יש התנהלות מוקצנת, כנראה מן הסבה שמקומם ברשימה אינו מובטח.

ח"כ שהתנהלותו פוגעת בבטחון המדינה, מימין או משמאל - אינו יכול לחסות מאחורי חסינות פרלמנטרית...

אני ממליצה למוסלמים החצופים והאלימים להפנים היטב שישראל היא המדינה היהודית. ומה שהיהודים לא סובלים בארצם, לא יתקיים. אני ממליצה על יד ברזל נגד מוסלמי אלים וחצוף, כליאה, גירוש לארצות ערב. אני  ממליצה לטפל בהשתוללות של ח"כים ערביים בכנסת ביד קשה, וכך גם בהפגנות של מוסלמים על "זכויות" שלא קיימות (כמו לאחרונה ה"זכות" הלא קיימת  להטריד יהודים בזעקות של מואזינים מוגברות ברמקולים).

 


לתופף על פח - תענוג.

מצחיק אותי שאת היא זו הרוצה שלטון נשי שיהיה רך יותר הומני ונטול אלימות גברית....

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

תשמע, צריך להסתכל על הנושא הזה בעיניים מציאותיות ומפוכחות למציאות החדשה באירופה, אתמול או שלשום שמעתי ברדיו שכבר עכשיו או מאד בקרוב חצי מאוכלוסיית הולנד הם מוסלמים ובארצות אירופיאיות נוספות המצב באותה מגמה. הולנד וארצות אירופיאיות אני מקווה לא רוצות 'להתאבד', או לשנות את זהותן לארצות מוסלמיות, וחלק מתהליך כזה הוא שאוכלוסיות מוסלמיות שם אינן משתלבות ו'הראש' של אנשים רבים בעלי אזרחות כפולה הגרים בהן הוא בכלל בארץ אחרת - ועוד באים (או רוצים לבוא) שרים ופוליטיקאים מאותה ארץ אחרת לעשות תעמולה ולבחוש בנושאים של ארץ המוצא של אותם בלתי משתלבים. כל זה נראה לך סביר?

כדאי שתחליפי את תחנת הרדיו שאתה מאזינה לה.בהולנד יש פחות מ10% מוסלמים.בישראל יש 20% ואין איום מוסלמי על אופיה של ישראל.

יוסף, אתה צודק, לגבי האחוזים טעיתי כי דיברו על אחוזים ורוב צפוי בערים מסויימות ולא בכל הולנד. לגבי כל הולנד מצאתי באינטרנט שב 2002 היו בכל הולנד 5.5% מוסלמים, ושבעוד שנים אחדות יהיו קרוב ל 8%. 

 

לגבי הולנד בשתי ערים גדולות צפוי בשנים הקרובות שיהיה רוב מוסלמי, ואלה הערים רוטרדם ואמסטרדם. אז ההולנדים יכולים להיות לגמרי רגועים, כי השינויים הם הדרגתיים ואיטיים, ויש להם מספיק זמן להתרגל, או להתארגן להגירה לאיזה מקום אחר. הנה מצאתי את זה כאן :

 

http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=2804

 

(כתבתי ב'גוגל' "הולנד, אחוז מוסלמים" ועולה הרבה אינפורמציה)

 

מצחיק אותי שאת היא זו הרוצה שלטון נשי שיהיה רך יותר הומני ונטול אלימות גברית....

זה בתנאי שבכל ארץ שורר משטר מטריארכלי. אז הנשים החכמות וההומניות בראשות כל המדינות יבואו בקשר זו עם זו לתועלת העולם כולו.

כאשר יש אלמנטים אלימים מארץ מסוימת, מחברה מסוימת, שחונכו מלכתחילה על אלימות, המשטר הנשי צריך "לטפל" בהם ולסלק אותם.

הנה אני מאמינה גם בעונש מוות לאנסים ורוצחים. אני קוראת לכך "לדלל את אוכלוסיית הנבֵלות".

 


לתופף על פח - תענוג.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות אנשים פרטיים, תומכי רפובליקנים או תומכי דמוקרטים - כן, מדוע לא?!

אסיפות בישראל בענין הבחירות בארה"ב, בהתארגנות נציגי ממשל אמריקאים ובחסותם - לא, מדוע כן?!

תשמע, צריך להסתכל על הנושא הזה בעיניים מציאותיות ומפוכחות למציאות החדשה באירופה, אתמול או שלשום שמעתי ברדיו שכבר עכשיו או מאד בקרוב חצי מאוכלוסיית הולנד הם מוסלמים ובארצות אירופיאיות נוספות המצב באותה מגמה. הולנד וארצות אירופיאיות אני מקווה לא רוצות 'להתאבד', או לשנות את זהותן לארצות מוסלמיות, וחלק מתהליך כזה הוא שאוכלוסיות מוסלמיות שם אינן משתלבות ו'הראש' של אנשים רבים בעלי אזרחות כפולה הגרים בהן הוא בכלל בארץ אחרת - ועוד באים (או רוצים לבוא) שרים ופוליטיקאים מאותה ארץ אחרת לעשות תעמולה ולבחוש בנושאים של ארץ המוצא של אותם בלתי משתלבים. כל זה נראה לך סביר?

כדאי שתחליפי את תחנת הרדיו שאתה מאזינה לה.בהולנד יש פחות מ10% מוסלמים.בישראל יש 20% ואין איום מוסלמי על אופיה של ישראל.

יוסף, אתה צודק, לגבי האחוזים טעיתי כי דיברו על אחוזים ורוב צפוי בערים מסויימות ולא בכל הולנד. לגבי כל הולנד מצאתי באינטרנט שב 2002 היו בכל הולנד 5.5% מוסלמים, ושבעוד שנים אחדות יהיו קרוב ל 8%. 

 

לגבי הולנד בשתי ערים גדולות צפוי בשנים הקרובות שיהיה רוב מוסלמי, ואלה הערים רוטרדם ואמסטרדם. אז ההולנדים יכולים להיות לגמרי רגועים, כי השינויים הם הדרגתיים ואיטיים, ויש להם מספיק זמן להתרגל, או להתארגן להגירה לאיזה מקום אחר. הנה מצאתי את זה כאן :

 

http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=2804

 

(כתבתי ב'גוגל' "הולנד, אחוז מוסלמים" ועולה הרבה אינפורמציה)

 

emo_06.png

 


לתופף על פח - תענוג.

מצחיק אותי שאת היא זו הרוצה שלטון נשי שיהיה רך יותר הומני ונטול אלימות גברית....

זה בתנאי שבכל ארץ שורר משטר מטריארכלי. אז הנשים החכמות וההומניות בראשות כל המדינות יבואו בקשר זו עם זו לתועלת העולם כולו.

כאשר יש אלמנטים אלימים מארץ מסוימת, מחברה מסוימת, שחונכו מלכתחילה על אלימות, המשטר הנשי צריך "לטפל" בהם ולסלק אותם.

הנה אני מאמינה גם בעונש מוות לאנסים ורוצחים. אני קוראת לכך "לדלל את אוכלוסיית הנבֵלות".

הנה היום דווח בחדשות כי "מטופל" בקופ"ח שפך חומר דליק על אחות והצית אותה למוות. אתה חושב שיש להכניס אותו לבי"ח פסיכיאטרי, נניח ל5-10 שנים, ואח"כ לשחרר? או להכניס לבית סוהר ל20 שנה? זה ה"טיפול" שהיצור צריך לקבל? לדעתי על החברה לנכש מתוכה את היצור הזה. גזר דין מוות. (ולא ממליצה לשרוף אותו חיים,רק  כדי להמנע מלגרום למישהם בחברה לעשות זאת, ולאחרים לצפות בכך).

 


לתופף על פח - תענוג.

המטופל הזה הוא חולה נפש ניצול שואה בן 78.

הפתרונות הקיצוניים שאת מציעה רק מעידים כמה מפחיד המשטר המאטריאכלי ה"עדין והרחום" של נשים מסוגך.את מזכירה לי אנשים כמו רובספייר או טרוצקי שהיו ביסודו של דבר אנשים עם כוונות לפתרונות חברתיים נאורים ומרוב דאגה לנאורות הם מלאו את הארץ במרחצי דמים. הם כמובן רק טיפלו מבחינתם ביסודות השליליים שמונעים נאורות.

עד כה נתקלנו בסצינות אלימות כלפי אנשי סגל רק בחדרי מיון (דרך כלל - מהלומות בלבד).

כעת, גם מרפאות קופ"ח בסכנה.

זה מפחיד. האיש הצטייד במיכל דלק (או אלכוהול) ובגפרורים, הביאם עימו ונכנס למבנה בלא לעורר חשד.

אני מניח כי עובדי מרפאות קופ"ח ידרשו אבטחת בטחונם האישי מעתה ואילך, לנוכח הארוע המזעזע...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

לא, לא קראתי, אבל שמעתי ברדיו.

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר