קראתם על הסכסוך העכשווי בין ארדואן לבין גרמניה והולנד?

הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים. למה אירופה לא מנתקת את הקשרים עם המדינה המטורפת הזו ומגרשת את כל הטורקים חזרה הביתה? רק מכות קשות ילמדו אותם להוריד ראש.

 


לתופף על פח - תענוג.

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

 


לתופף על פח - תענוג.

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

 


לתופף על פח - תענוג.

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

tabernacles

תגיד, האם אתה יודע מה עמדתו של כל מתנחל יהודי ביו"ש?

כיצד אתה מעז להתבטא כנגד המתנחלים כאשר אינך יודע מה עמדתו של כל מתנחל מן הישוב?

 

נו? האם יש סיכוי שתבין עד כמה הטיעון המתנגד שלך, לדברי הלביאה, הוא אידיוטי?

מתברר שאני בחברה טובה כשהלביאה מכנה אותי, עכשיו גם בנוסף לטורקים ומוסלמים אחרים, מטורפים. עבורה כל מי שאינו לאומן יהודי הוא מטורף וצריך לגרש אותו. לאן את מתכוונת לגרש טורקים? הם באו לכאן מאסייה, דרום סיביר למיטב הבנתי. נתחיל לארגן משלוחים ונציע אותם לפוטין? גם אותי הצעת לגרש בחזרה לרוסיה!

tabernacles

תגיד, האם אתה יודע מה עמדתו של כל מתנחל יהודי ביו"ש?

כיצד אתה מעז להתבטא כנגד המתנחלים כאשר אינך יודע מה עמדתו של כל מתנחל מן הישוב?

 

נו? האם יש סיכוי שתבין עד כמה הטיעון המתנגד שלך, לדברי הלביאה, הוא אידיוטי?

אכן נראה לי כי טענות אחד משנינו הן אידיוטיות, ואני סומך על באי הפורום כי יזהו מיהו זה המשמיע אותן.

הלביאה קבעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים", בתגובה לתגובת ארדואן על סרוב גרמניה והולנד לאפשר "אסיפות הסברה" מטעם שליחי ארדואן בשטחן (צרפת, אגב, הסכימה לאסיפה כזו), ותגובתי היתה כי איננו יודעים מה חושב טורקי "מן הישוב" בענין זה. נראה לי כי לבסוף הסכימה עימי.

 

האוכלוסיה המוזרמת לקולוניות בתקוה לסכל כל הסדר עתידי, נחלקת באופן גס לשתי קטגוריות.

(1) המעשיים - שראו סכוי לבעלות על דירה במחיר נמוך מעלותה במדינת ישראל, ובעקיפין נהנים גם מן הכסף הנשפך בלא חשבון על ההתנכלויות (לא שגיאת כתיב), על חשבון תשתיות ושירותים סוציאליים בגבולות המדינה.

(2) ההזויים - אלה התופשים מילולית את הבטחת החבר הדמיוני, השוכן אך בתבן אשר בין שתי אזניהם, ל"אבר(ה)ם", על פי מעשיות המיתולוגיה היהודית...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

 


לתופף על פח - תענוג.

tabernacles

תגיד, האם אתה יודע מה עמדתו של כל מתנחל יהודי ביו"ש?

כיצד אתה מעז להתבטא כנגד המתנחלים כאשר אינך יודע מה עמדתו של כל מתנחל מן הישוב?

 

נו? האם יש סיכוי שתבין עד כמה הטיעון המתנגד שלך, לדברי הלביאה, הוא אידיוטי?

אכן נראה לי כי טענות אחד משנינו הן אידיוטיות, ואני סומך על באי הפורום כי יזהו מיהו זה המשמיע אותן.

הלביאה קבעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים", בתגובה לתגובת ארדואן על סרוב גרמניה והולנד לאפשר "אסיפות הסברה" מטעם שליחי ארדואן בשטחן (צרפת, אגב, הסכימה לאסיפה כזו), ותגובתי היתה כי איננו יודעים מה חושב טורקי "מן הישוב" בענין זה. נראה לי כי לבסוף הסכימה עימי.

 

האוכלוסיה המוזרמת לקולוניות בתקוה לסכל כל הסדר עתידי, נחלקת באופן גס לשתי קטגוריות.

(1) המעשיים - שראו סכוי לבעלות על דירה במחיר נמוך מעלותה במדינת ישראל, ובעקיפין נהנים גם מן הכסף הנשפך בלא חשבון על ההתנכלויות (לא שגיאת כתיב), על חשבון תשתיות ושירותים סוציאליים בגבולות המדינה.

(2) ההזויים - אלה התופשים מילולית את הבטחת החבר הדמיוני, השוכן אך בתבן אשר בין שתי אזניהם, ל"אבר(ה)ם", על פי מעשיות המיתולוגיה היהודית...

"אסיפות הסברה" חחחחחח. תעמולה פוליטית טורקית על אדמת אירופה. מה המטורף חושב, שהכל מותר לו? שכל ארץ היא בעצם אדמה הנתונה לו ולרצונותיו? אני מאד מקווה שהולנד וגרמניה יתנו למטורף כמה זעצים רציניים בראש. צריך לתקוע מחט בבלון הנפוח הזה.

 


לתופף על פח - תענוג.

והנה שוב האירופים אוכלים את פרי הבאושים של נכונותם להציף את ארצותיהם במיליוני מוסלמים. אבל עכשיו כבר מתחילה התעשתות. אני כל כך מקווה שהמטורף ארדואן יקבל מהאירופים מכה גדולה על ראשו. וגם, שכבר בעתיד הלא רחוק יגורשו מאירופה מיליוני מוסלמים חזרה לארצות המוצא שלהם.

 


לתופף על פח - תענוג.

האידיוט ארדואן מסבך את טורקיה בסכסוך עם אירופה (ומנהיגי אירופה הנוכחיים קצת כבר מקצינים, לאור התמורות הקשות  בארצותיהם ורוח הציבור הפונה ימינה. הם לא ישתקו למטורף האידיוט.) אני מאד מקווה שיסתבך גם בסכסוך עם ארה"ב. ויאכל את התוצאות.(אמנם אפשר להניח בוודאות שבתגובה רוסיה של פוטין וסין היהירה ורומסת זכויות האדם יתייצבו מיד לצדו.... וייווצר סכסוך עולמי רע).

 


לתופף על פח - תענוג.

הסכסוך משרת גם את ארדואן, גם את ראש ממשלת הולנד, רוטה, וגם את ראש מפלגת החירות ההולנדית, וילדרס...לאיש מהם אין על מה להתלונן...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

ארדואן מעונין לצרף גם טורקים המצויים מחוץ לגבולות טורקיה, אל בסיס הנשאלים במשאל העם המתוכנן בענין סמכויותיו.

זה כשלעצמו אינו פסול, גם אם נשמע תחבולני משהו.

הענין הוא שהוא דורש להתיר ביקור של מדינאים טורקיים מממשלתו, במדינות אירופה בהן קיים ריכוז גדול של טורקים, כדי לערוך "אסיפות הסברה".

זה לא מובן מאליו, ואינו חוסה בצל חופש הבטוי של הפרט, שכן מדובר בנציג מדינה ולא בפרט.

אורח או תייר - אינו חפשי לקיים פעילות פוליטית בשליחות מדינתו, מחוץ לארצו, אלא בהסכמת המדינה המארחת.

 

הקביעה כי "הטורקים, כמו כל המוסלמים, הם מטורפים אלימים וחוצפנים" - אין לה על מה שתסמוך, שכן מדובר בשליט (ארדואן) החותר לאבסולוטיזם, ואיננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

יש כבר מספיק מעשים של מוסלמים, כולל מנהיגים רודניים ומטורפים, כדי לקבוע משהו על ה"תרבות" המוסלמית ועל מי שהיא "יולדת". וצריך לזכור שארדואן הצליח להגיע לשלטון בטורקיה ע"י בחירות. הטורקים האלימים, המטורפים, בחרו באיש החולני הזה.

ובכל זאת, איננו יודעים מהי עמדת טורקי "מן הישוב" המצוי מחוץ לארצו, באחת ממדינות אירופה...

כפי שכתבת נכון, האידיוט המטורף הזה רוצה לערוך אסיפות פוליטיות לעצמו בארצות אחרות, בין הטורקים היושבים שם, נגד כל חוק והגיון. וראה איך המטורף מגיב כשהולנד וגרמניה לא מאפשרות לו.

זה ממש לא דומה לרצון של פוליטיקאים ישראלים לאפשר לאזרחים ישראלים שלא חיים בארץ להצביע לכנסת במקום מגוריהם.

גם אמריקאים החיים כאן מצביעים לנשיאות בארה"ב. לא זה העניין. המטורף רוצה להקהיל אסיפות בהולנד וגרמניה (ובטח גם בארצות אחרות), בהן ישבו בראש שרים טורקיים. אגב, אני משערת שהולנד וגרמניה גם מתנגדות שהמטורף ישיג בטורקיה סמכויות של רודן. ואם הן יכולות לעשות נגד זאת, הן עושות. יופי ונכון!!

היתה כאן תעמולה אינטנסיבית בזמן הבחירות בארה"ב.

לא נראה לי מטורף שאם לאותם אזרחים טורקים שעובדים בניכר ויכולים להצביע בבחירות בטורקיה יהיו אסיפות בחירות .

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר