08.04.17 | 22:07

דעת אלוהים דעת האמת היא. emo_74.png

 כ-ס-י-ל הוא מי תאוותו להרע במזיד לדובר אמת האלוהים עקב שנאתו לאמת האלוהים.  

 

 

 מלבי"ם על משלי פרק יד פסוק ז - חלק באור הענין

 

" הכסיל אינו לץ, והוא קבל חקי החכמה רק התאוה גברה עליו, ומפני שחקי החכמה מתנגדים אל התאוה, לכן ישנא דעת כמ"ש וכסילים ישנאו דעת, היינו הגם שקבל חקי החכמה והגם שישיגם כמו הנבון עד ידע טעמם בדעת, ישנא את הדעת העומד לשטן לו אל תאותו, לכן ישנא את הדעת, ויטיל ספיקות בחקי החכמה במרמה, כדי להיות לו כסות עינים בלכתו אחרי שרירות לבבו "

.................................................................................................................................

 

 

https://twitter.com/ben_ami?cn=cGFzc3dvcmRfY2hhbmdlX25vdGlmaWNhdGlvbg%3D%3D&refsrc=email

08.04.17 | 22:09

דעת אלוהים דעת האמת היא. emo_74.png

 כ-ס-י-ל הוא מי תאוותו להרע במזיד לדובר אמת האלוהים עקב שנאתו לאמת האלוהים.  

 

 

 מלבי"ם על משלי פרק יד פסוק ז - חלק באור הענין

 

" הכסיל אינו לץ, והוא קבל חקי החכמה רק התאוה גברה עליו, ומפני שחקי החכמה מתנגדים אל התאוה, לכן ישנא דעת כמ"ש וכסילים ישנאו דעת, היינו הגם שקבל חקי החכמה והגם שישיגם כמו הנבון עד ידע טעמם בדעת, ישנא את הדעת העומד לשטן לו אל תאותו, לכן ישנא את הדעת, ויטיל ספיקות בחקי החכמה במרמה, כדי להיות לו כסות עינים בלכתו אחרי שרירות לבבו "

.................................................................................................................................

 

 

https://twitter.com/ben_ami?cn=cGFzc3dvcmRfY2hhbmdlX25vdGlmaWNhdGlvbg%3D%3D&refsrc=email

...Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb

לו חס-וחלילה לא אלוהים והלוגיקה שממנו, והיינו עבדים לרצונו של הגורל-העיוור שם הטירוף תופס את מקומה של הלוגיקה, מציאות אכזרית מאין כמוה מציאות אחת ויחידה שהיא האכזרית והנוראה מכולם המציאויות, מציאות של אין-חיים מציאותו של הגורל-עיוור...(להמשך ההזיה)

09.04.17 | 10:37

בהחלט אריאלה. הכסיל השמאלני הטיפש האוויל הזה טברנקלס מפיץ את הפורום בהעתק-הדבק שעושה למאמריי ולתגובותיי ובכך גם משמש תיבת תהודה להם ועושה לי מעריצים תוך ששם ללעג יותר ויותר את דבריו הבהמיים כלפיי מבלי שמאפשר לעצמו להבין שבכך בעצמו לעצמו גורם הוא נזק עתידי עצום ומשפיל ביותר ליקיריו ולעצמו.

 

..............................................................................................................................

 

 

https://twitter.com/ben_ami?cn=cGFzc3dvcmRfY2hhbmdlX25vdGlmaWNhdGlvbg%3D%3D&refsrc=email 

 

09.04.17 | 11:29

בהחלט אריאלה. הכסיל השמאלני הטיפש האוויל הזה טברנקלס מפיץ את הפורום בהעתק-הדבק שעושה למאמריי ולתגובותיי ובכך גם משמש תיבת תהודה להם ועושה לי מעריצים תוך ששם ללעג יותר ויותר את דבריו הבהמיים כלפיי מבלי שמאפשר לעצמו להבין שבכך בעצמו לעצמו גורם הוא נזק עתידי עצום ומשפיל ביותר ליקיריו ולעצמו.

 

..............................................................................................................................

 

 

https://twitter.com/ben_ami?cn=cGFzc3dvcmRfY2hhbmdlX25vdGlmaWNhdGlvbg%3D%3D&refsrc=email 

 

...Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb

לו חס-וחלילה לא אלוהים והלוגיקה שממנו, והיינו עבדים לרצונו של הגורל-העיוור שם הטירוף תופס את מקומה של הלוגיקה, מציאות אכזרית מאין כמוה מציאות אחת ויחידה שהיא האכזרית והנוראה מכולם המציאויות, מציאות של אין-חיים מציאותו של הגורל-עיוור...(להמשך ההזיה)

09.04.17 | 12:47

בהחלט אריאלה. הכסיל השמאלני הטיפש האוויל הזה טברנקלס מפיץ את הפורום בהעתק-הדבק שעושה למאמריי ולתגובותיי ובכך גם משמש תיבת תהודה להם ועושה לי מעריצים תוך ששם ללעג יותר ויותר את דבריו הבהמיים כלפיי מבלי שמאפשר לעצמו להבין שבכך בעצמו לעצמו גורם הוא נזק עתידי עצום ומשפיל ביותר ליקיריו ולעצמו.

 

https://twitter.com/ben_ami?cn=cGFzc3dvcmRfY2hhbmdlX25vdGlmaWNhdGlvbg%3D%3D&refsrc=email 

 

אם לנצח סבור כי אני אך עושה תהודה למשנתו, מגדיל את קהל מעריציו תוך שימת עצמי ללעג, וגורם נזק עתידי עצום ומשפיל לי וליקירי - הכיצד זה הוא מאוכל בחימה שפוכה ובחרון נטול-מצרים?

 

הוא סותר עצמו. האין זאת?

לאור טענתו, לו הייתי בנעליו והוא בנעלי - אני, לנצח, הייתי מתעטף שתיקה ומניח לטברנקלס להעצים את התועלת ללנצח, ואת הנזק לטברנקלס.

אולם הוא נוהג אחרת, ולא בכדי.

משוכנעני כי בלילות, על ערשו, את כרו הוא ממיס בדמעות תסכול...

לו חס-וחלילה לא אלוהים והלוגיקה שממנו, והיינו עבדים לרצונו של הגורל-העיוור שם הטירוף תופס את מקומה של הלוגיקה, מציאות אכזרית מאין כמוה מציאות אחת ויחידה שהיא האכזרית והנוראה מכולם המציאויות, מציאות של אין-חיים מציאותו של הגורל-עיוור...(להמשך ההזיה)

עבור לעמוד
1, 2, 3
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: חיים קאופמן, ל נ צ ח
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר