מכתב מאת אריסטו לתלמידו אלכסנדר המלך הגדול

, בו הוא מתוודה, שרק תורת ישראל היא אמת, והקב״ה הוא מעל הטבע ומעל הכול.
״ברוך ה׳ הפוקח עיניים עיוורות, המראה לחטאים דרך ישרה, מהולל יהיה בתהילה הנאווה לו,כי אני יודע להללו על הרחמים והחסד הרב שעשה עימי,שהוציאני מן השטות הזו שהייתי שקוע בה כל ימי חיי,בעסק חכמת הפילוסופיה, להסביר כל דבר בדרך הטבע, שמובן על פי השכל. 
ועשיתי ספרים הרבה בחכמה הזו, כחול על שפת הים. עד עכשיו בערוב חיי, עם חכם אחד מחכמי ישראל, ובדברו עימי הראה חכמתו הגדולה, והכרתי את מעלת התורה הקדושה שניתנה בהר סיני, והוא משך ליבי בדברי התורה שהראה לי, והסביר לי חידושים אמיתיים ופלאים שנעשו, ואני הייתי פרא שלא הבינותי שלכל הדברים נוהג אותם הקב״ה בדרך פלא, חוץ מדרך הטבע. 
ומשראיתי כך, נתתי אל ליבי לדרוש ולתור בחכמת התורה, שכל דבריה מיוסדים על אדניי האמת, ואין היא כחכמת הפילוסופיה, שהיא הבל. 
ולכן אתה, תלמידי אלכסנדר,המלך הגדול, אל ידיחו ספריי, לא אותך ולא את חבריך הפילוסופים, שאילו היה בכוחי לאסוף את כל הספרים שחיברתי בחוכמה הזאת, בוודאי הייתי שורף אותם באש, כדי שלא יישאר שום דבר מהם.
אבל אין הדבר בידי, שכן ספריי נפוצו בכל העולם, ואי אפשר לכנס את כולם. 
ואני יודע יפה, העונש החמור שיענישוני בוודאי על החטא הגדול שחטאתי,שאיבדתי הזמן במו ידיי והחטאתי רבים. 
ולכן, בני אלכסנדר, כתבתי המכתב הזה, כדי להודיעך, לך ולכל חבריך, שרוב הדברים שרוצים להסביר בדרך הטבע כדי שיובנו על פי השכל, דבריי שקר הם, שבוודאי הקב״ה , הוא פטרונו של עולם, והוא מנהיגו בכוחו הגדול. 
ומפני שמזלי גרם, שספריי נפוצו בארצות המערב, אני מודיע עכשיו לכולם, שלא יאבדו זמנם בהם, לא יסתכלו בהם ולא יגעו בהם בידיהם, שעוון גדול הוא לבלות הזמן על ספריי פילוסופיה, שהוא שקר שאין לו רגליים. 
ועכשיו, אני את נפשי הצלתי בזה שהודעתי את טעותי ,ואשמתי לא חמורה כ״כ על העבר, כי לא ידעתי. 
אבל עכשיו, שגיליתי הדבר לבריות, שחייתי בטעות , וליבי נשאף על הזמן שכיליתי בהבלים. 
אוי לאלו שליבם נמשך אחריי ספריי, בוודאי יהיו בתחתית השאול. 
ודע, כי כפי שהורה לי אותו חכם, מצאתי הרבה דברים בספר משליי שחיבר שלמה המלך, שלא יגרר אדם אחריי חכמת הפילוסופיה, באומרו ״לשמרך מאישה זרה, מנכרייה אמריה החליקה״ ( משלי ז).
אוי לעיניים שכך רואות !! אוי לאוזניים שכך שומעות !! , אוי לי שביליתי גופי וכוחי בדברים מזיקים. 
וזה שאתה משבח אותי ואומר שיצא שמעי בכל העולם בגלל הספרים שעשיתי, ומעריצים אותי בהערצה רבה, בוודאי טוב המוות מזה שנפוצו ספריי בכל העולם. ודאי אלו שעוסקים בתורה,יירשו חיי עולם הבא, ואלו שעוסקים בספריי, יירשו גיהנום, ואף אני מוכן להיענש על כולם. 
וזה, שלא עכשיו גמרתי אומר להודיע לך הדבר, כי יודע אני שלפניי שיגיע מכתבי זה לידך, כבר אהיה בארון עצים, כי הגעתי לסוף ימיי..
ושלום מן המורה אריסטו, הפורש שלום, לאלכסנדר מלך יוון הגדול ״.
(מתוך הספר ״ילקוט מעם לועז ״ (שמות).
אנא, שתפו את חבריכם, ותהיו שותפים במצוות זיכוי הרבים.
מהקיר של איריס אליקים נעים

 

 

 

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

המכתב הזה ידוע אבל גם ידוע שהוא מפוברק....

 

הנה הסבר לדוגמה:

http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=12788778

 

 

פרט טכני קטן: אריסטו כותב כביכול את המכתב על ערש דווי לתלמידו אלכסנדר. אבל אלכסנדר מת שנה לפניו....

ההסבר מאוד מעניין, זו הפעם הראשונה שאני קוראת על אלכסנדר ומאוד התעניינתי. תודה!

מפרסם חצוף...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

, בו הוא מתוודה, שרק תורת ישראל היא אמת, והקב״ה הוא מעל הטבע ומעל הכול.
״ברוך ה׳ הפוקח עיניים עיוורות, המראה לחטאים דרך ישרה, מהולל יהיה בתהילה הנאווה לו,כי אני יודע להללו על הרחמים והחסד הרב שעשה עימי,שהוציאני מן השטות הזו שהייתי שקוע בה כל ימי חיי,בעסק חכמת הפילוסופיה, להסביר כל דבר בדרך הטבע, שמובן על פי השכל. 
ועשיתי ספרים הרבה בחכמה הזו, כחול על שפת הים. עד עכשיו בערוב חיי, עם חכם אחד מחכמי ישראל, ובדברו עימי הראה חכמתו הגדולה, והכרתי את מעלת התורה הקדושה שניתנה בהר סיני, והוא משך ליבי בדברי התורה שהראה לי, והסביר לי חידושים אמיתיים ופלאים שנעשו, ואני הייתי פרא שלא הבינותי שלכל הדברים נוהג אותם הקב״ה בדרך פלא, חוץ מדרך הטבע. 
ומשראיתי כך, נתתי אל ליבי לדרוש ולתור בחכמת התורה, שכל דבריה מיוסדים על אדניי האמת, ואין היא כחכמת הפילוסופיה, שהיא הבל. 
ולכן אתה, תלמידי אלכסנדר,המלך הגדול, אל ידיחו ספריי, לא אותך ולא את חבריך הפילוסופים, שאילו היה בכוחי לאסוף את כל הספרים שחיברתי בחוכמה הזאת, בוודאי הייתי שורף אותם באש, כדי שלא יישאר שום דבר מהם.
אבל אין הדבר בידי, שכן ספריי נפוצו בכל העולם, ואי אפשר לכנס את כולם. 
ואני יודע יפה, העונש החמור שיענישוני בוודאי על החטא הגדול שחטאתי,שאיבדתי הזמן במו ידיי והחטאתי רבים. 
ולכן, בני אלכסנדר, כתבתי המכתב הזה, כדי להודיעך, לך ולכל חבריך, שרוב הדברים שרוצים להסביר בדרך הטבע כדי שיובנו על פי השכל, דבריי שקר הם, שבוודאי הקב״ה , הוא פטרונו של עולם, והוא מנהיגו בכוחו הגדול. 
ומפני שמזלי גרם, שספריי נפוצו בארצות המערב, אני מודיע עכשיו לכולם, שלא יאבדו זמנם בהם, לא יסתכלו בהם ולא יגעו בהם בידיהם, שעוון גדול הוא לבלות הזמן על ספריי פילוסופיה, שהוא שקר שאין לו רגליים. 
ועכשיו, אני את נפשי הצלתי בזה שהודעתי את טעותי ,ואשמתי לא חמורה כ״כ על העבר, כי לא ידעתי. 
אבל עכשיו, שגיליתי הדבר לבריות, שחייתי בטעות , וליבי נשאף על הזמן שכיליתי בהבלים. 
אוי לאלו שליבם נמשך אחריי ספריי, בוודאי יהיו בתחתית השאול. 
ודע, כי כפי שהורה לי אותו חכם, מצאתי הרבה דברים בספר משליי שחיבר שלמה המלך, שלא יגרר אדם אחריי חכמת הפילוסופיה, באומרו ״לשמרך מאישה זרה, מנכרייה אמריה החליקה״ ( משלי ז).
אוי לעיניים שכך רואות !! אוי לאוזניים שכך שומעות !! , אוי לי שביליתי גופי וכוחי בדברים מזיקים. 
וזה שאתה משבח אותי ואומר שיצא שמעי בכל העולם בגלל הספרים שעשיתי, ומעריצים אותי בהערצה רבה, בוודאי טוב המוות מזה שנפוצו ספריי בכל העולם. ודאי אלו שעוסקים בתורה,יירשו חיי עולם הבא, ואלו שעוסקים בספריי, יירשו גיהנום, ואף אני מוכן להיענש על כולם. 
וזה, שלא עכשיו גמרתי אומר להודיע לך הדבר, כי יודע אני שלפניי שיגיע מכתבי זה לידך, כבר אהיה בארון עצים, כי הגעתי לסוף ימיי..
ושלום מן המורה אריסטו, הפורש שלום, לאלכסנדר מלך יוון הגדול ״.
(מתוך הספר ״ילקוט מעם לועז ״ (שמות).
אנא, שתפו את חבריכם, ותהיו שותפים במצוות זיכוי הרבים.
מהקיר של איריס אליקים נעים

 

 

 

 

כפי שחיים כותב, אין ספק שהמכתב המצאה של יהודים. אבל יותר מכך: אריסטו היה זבלן מנוול, נשים הוא שנא באופן אידיאולוגי, ורעיונותיו בקשר לטבע הם מוטעים וטפשיים. תפיסותיו על הטבע גרמו למדע באירופה לפגר במשך 1000 שנה.

האיש היה נפוח כמו בלון ענק  וסבר שהוא יודע הכל......

 


לתופף על פח - תענוג.

המכתב הזה ידוע אבל גם ידוע שהוא מפוברק....

 

הנה הסבר לדוגמה:

http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=12788778

 

 

פרט טכני קטן: אריסטו כותב כביכול את המכתב על ערש דווי לתלמידו אלכסנדר. אבל אלכסנדר מת שנה לפניו....

ידע זה מהטעייה מכוונת בכדי שעולם כמנהגו ינהג

       " בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם " - משלי יא

 

 

אבהיר ש אריסטו זו דמות סיפרותית. כך הרמב"ם, ישו, אפלטון.. וכל מי לא נולד במאה ה20 או במאה ה21.

http://cafe.themarker.com/post/1545784/ 

 

 

בכדי שלא נאבד כולם לנכון ראה אלוהים גם לבלבל את האנשים בעניין הידיעה שלהם לאחת האמת. וכך עשה ובצדק עשה ובכדי שעולם כמנהגו ינהג עד לעת ההתפכחות היא עת ההתגלות שלו האלוהים בעולם במשיח-האלוהים שהוא המשיח-המבשר, המשיח המוכיח המלך המשיח.

 

 

ומי שחולק, שימשיך לחלוק - אך טוב שיבין שלא הוא המוכיח בשער ולא החוק!

אמת * ורק האמת * או שבירת הכללים:  https://www.facebook.com/benami.l/posts/10206273457173375?pnref=story 

 

אפלטון הוא ידידי, אריסטו הוא ידידי, אך הידידות הגדולה ביותר שלי היא עם האמת.  - אייזק ניוטון

המכתב הזה ידוע אבל גם ידוע שהוא מפוברק....

 

הנה הסבר לדוגמה:

http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=12788778

 

 

פרט טכני קטן: אריסטו כותב כביכול את המכתב על ערש דווי לתלמידו אלכסנדר. אבל אלכסנדר מת שנה לפניו....

ידע זה מהטעייה מכוונת בכדי שעולם כמנהגו ינהג

       " בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם " - משלי יא

 

 

אבהיר ש אריסטו זו דמות סיפרותית. כך הרמב"ם, ישו, אפלטון.. וכל מי לא נולד במאה ה20 או במאה ה21.

http://cafe.themarker.com/post/1545784/ 

 

 

בכדי שלא נאבד כולם לנכון ראה אלוהים גם לבלבל את האנשים בעניין הידיעה שלהם לאחת האמת. וכך עשה ובצדק עשה ובכדי שעולם כמנהגו ינהג עד לעת ההתפכחות היא עת ההתגלות שלו האלוהים בעולם במשיח-האלוהים שהוא המשיח-המבשר, המשיח המוכיח המלך המשיח.

 

 

ומי שחולק, שימשיך לחלוק - אך טוב שיבין שלא הוא המוכיח בשער ולא החוק!

אמת * ורק האמת * או שבירת הכללים:  https://www.facebook.com/benami.l/posts/10206273457173375?pnref=story 

 

שלשול מלים - עצירות רעיונות...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

המכתב הזה ידוע אבל גם ידוע שהוא מפוברק....

 

הנה הסבר לדוגמה:

http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=12788778

 

 

פרט טכני קטן: אריסטו כותב כביכול את המכתב על ערש דווי לתלמידו אלכסנדר. אבל אלכסנדר מת שנה לפניו....

ידע זה מהטעייה מכוונת בכדי שעולם כמנהגו ינהג

       " בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם " - משלי יא

 

 

אבהיר ש אריסטו זו דמות סיפרותית. כך הרמב"ם, ישו, אפלטון.. וכל מי לא נולד במאה ה20 או במאה ה21.

http://cafe.themarker.com/post/1545784/ 

 

 

בכדי שלא נאבד כולם לנכון ראה אלוהים גם לבלבל את האנשים בעניין הידיעה שלהם לאחת האמת. וכך עשה ובצדק עשה ובכדי שעולם כמנהגו ינהג עד לעת ההתפכחות היא עת ההתגלות שלו האלוהים בעולם במשיח-האלוהים שהוא המשיח-המבשר, המשיח המוכיח המלך המשיח.

 

 

ומי שחולק, שימשיך לחלוק - אך טוב שיבין שלא הוא המוכיח בשער ולא החוק!

אמת * ורק האמת * או שבירת הכללים:  https://www.facebook.com/benami.l/posts/10206273457173375?pnref=story 

 

שלשול מלים - עצירות רעיונות...

"שלשול מלים - עצירות רעיונות..."  - tabernacles 

 

= השלשול הבהמי של כסיל אוויל רשע חשוך חולני וטיפש. כגידול ממאיר הדביל הזה לא שולט באובססיה החולנית הממארת שלו בליזום כל פעם מחדש להציק לי.

אולי תפסיקו עם זה? זה מעגלי ויכול להימשך לעד .

אולי תפסיקו עם זה? זה מעגלי ויכול להימשך לעד .

אתה אדם טוב מר' קאופמן היקר. רק אדם רע או עיוור-צדק נוח לו לא להבחין בכך שאני מגן על כבודי מהשפלותיו היזומות כלפיי של טוברנקלס על כמעט כל מאמר או כל תגובה עניינית שלי לחבר/ה בפורום.

 

לא נראה לך שמין הצדק ק"כ היוזם להשפיל אותי אישית יפסיק עם זה. מר' קאופמן היקר?

 

המכתב הזה ידוע אבל גם ידוע שהוא מפוברק....

 

הנה הסבר לדוגמה:

http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=12788778

 

 

פרט טכני קטן: אריסטו כותב כביכול את המכתב על ערש דווי לתלמידו אלכסנדר. אבל אלכסנדר מת שנה לפניו....

ידע זה מהטעייה מכוונת בכדי שעולם כמנהגו ינהג

       " בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם " - משלי יא

 

 

אבהיר ש אריסטו זו דמות סיפרותית. כך הרמב"ם, ישו, אפלטון.. וכל מי לא נולד במאה ה20 או במאה ה21.

http://cafe.themarker.com/post/1545784/ 

 

 

בכדי שלא נאבד כולם לנכון ראה אלוהים גם לבלבל את האנשים בעניין הידיעה שלהם לאחת האמת. וכך עשה ובצדק עשה ובכדי שעולם כמנהגו ינהג עד לעת ההתפכחות היא עת ההתגלות שלו האלוהים בעולם במשיח-האלוהים שהוא המשיח-המבשר, המשיח המוכיח המלך המשיח.

 

 

ומי שחולק, שימשיך לחלוק - אך טוב שיבין שלא הוא המוכיח בשער ולא החוק!

אמת * ורק האמת * או שבירת הכללים:  https://www.facebook.com/benami.l/posts/10206273457173375?pnref=story 

 

שלשול מלים - עצירות רעיונות...

"שלשול מלים - עצירות רעיונות..."  - tabernacles 

 

= השלשול הבהמי של כסיל אוויל רשע חשוך חולני וטיפש. כגידול ממאיר הדביל הזה לא שולט באובססיה החולנית הממארת שלו בליזום כל פעם מחדש להציק לי.

שלשול מלים - עצירות רעיונות...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אולי תפסיקו עם זה? זה מעגלי ויכול להימשך לעד .

אתה אדם טוב מר' קאופמן היקר. רק אדם רע או עיוור-צדק נוח לו לא להבחין בכך שאני מגן על כבודי מהשפלותיו היזומות כלפיי של טוברנקלס על כמעט כל מאמר או כל תגובה עניינית שלי לחבר/ה בפורום.

 

לא נראה לך שמין הצדק ק"כ היוזם להשפיל אותי אישית יפסיק עם זה. מר' קאופמן היקר?

 

טרם ראיתי תגובה ענינית אצלך, לנושא כלשהו מאלה שנדונו כאן.

אתה סתם מעתיק ומדביק הבלים עבשים מזוקן, מחמאות שהמצאת מ- celebs כביכול, ובסך הכל - תמהוני מעורר תוגה, שהלך לאבוד.

אי-כבוד, ידידי, כיצד ניתן לפגוע בכבודך?

לא היית מזהה כבוד גם לו נתקלת בו ברחוב ונחבטת בו במצחך...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אולי תפסיקו עם זה? זה מעגלי ויכול להימשך לעד .

זה לא חיב להמשך לעד.

נחוצה אכיפה של כלל פשוט - תגובה לענין, בלא הצגת משהו עבש ממאגר הזוי, מתליע, של attachments, שתחילתו לבטח עוד אי-שם בסוף המילניום הקודם.

יציג נא המוקיון את הפרקמטיא המתליעה שלו בפורום מתאים יותר, למשל, מיסטיקה, משיחיות, וכיו"ב הבלים...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אפלטון הוא ידידי, אריסטו הוא ידידי, אך הידידות הגדולה ביותר שלי היא עם האמת.  - אייזק ניוטון

 

אבהיר ש אריסטו זו דמות סיפרותית. כך הרמב"ם, ישו, אפלטון.. וכל מי לא נולד במאה ה20 או במאה ה21.

http://cafe.themarker.com/post/1545784/ 

 

 

לפי אותו קו מחשבה גם אייזק ניוטון הוא דמות ספרותית 

 

 

 

אין הנחתום מעיד על עיסתו 

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
היסטוריה
בחר
בחר