השילוב בן רפלקסולוגיה והילינג יהודי

שלום דודי . ברכות חמות לפתיחת קורס הרפלקסולוגיה במכלול בשבוע הבאה .כרפלקסולוגית וכבוגרת הילינג האחד אני יודעת שהשילוב הוא שילוב מנצח . השבוע טיפלתי בכלתי הטיפול היה בעל עוצמה רבה יותר כאשר שילבתי הילינג . סימתי את הטיפול ב"שמע ישראל "ופתאום שטף את גופה זרם של אנרגיה שהותיר את שננו ללא מילים .

אכן, שילוב טוב

גם אני משלב רפלקסולוגיה עם הילינג יהודי (הילינג האחד), וזה עובד נהדר. נראה לי שיש שילובים רבים שהינם מעולים, לפי מה שמתאים לכל מטפל ומטפל. לגבי קריאת שמע:יש בה 248 מילים, כנגד רמ"ח (248) איברים. על פי המקורות, כאשר קוראים את קריאת שמע בכוונה וכיאות, כל מילה משפיעה באיבר המתאים לה וכך ניתן להגיע לריפוי מלא וחזק. נראה לי שמטפלים שילמדו כיצד לעבוד עם קריאת שמע, יוכלו לשפר את התוצאות הטיפוליות.

ד"ר דודי אדלר Ph.D מנהל פורום הילינג יהודי בוואלה


עורך ומגיש תכניות רדיו  בנושאי קבלה, רפואה טבעית ורוחניות


בעל הילינג האחד - מרכז לרפואה טבעית ברוח הקבלה


להזמנת טיפול, קורס, הרצאה או חוג בית:0506855470


ערוץ היו טיוב     אינסטגרם


דף הפייסבוק     טוויטר


 

מנהל הפורום
20+

זה גורם לי לחוסר נוחות מסויים

לשמוע שעושים 'שימוש' בקריאת שמע למטרות טיפול. תפילה נועדה שנתפלל לבורא עולם, לטעמי ולהבנתי, ולקחת את זאת ולעשות עם זה 'טיפול' ועוד לקחת על זה כסף.. אהממ..

יעל,את המשתתפת הותיקה הראשונה בפורום החדש שלנו. ברכותי

לקריאת שמע סגולה מיוחדת למשוך ריפוי לאדם. כשאגיע לביתי ולספרי, אביא לך מספר ציטוטים מן המקורות. אין זה "שימוש" במובן של ניצול כפי שכתבת, אלא הכרת תודה לאלקות על סגולת הריפוי המיוחדת. מובן שקריאת שמע מופנית לבורא עולם. אין זו מאגיה שחורה, אלא תפילה נקיה מן הלב לבורא עולם. הבורא קבע, על פי המקורות, שמי שיתפלל אליו תפילה זאת, ימשוך ריפוי לכל איבריו. מי שכותב מזוזה, או ספר תורה יכול להתפרנס מכך? מי שמלמד תורה בישיבה, מקבל על כך משכורת? רופא שמרפא אנשים, מקבל תמורה כספית? מקווה שהנקודה ברורה: זאת ברכה להתפרנס ממעשים טובים. זאת ברכה להתפרנס ממה שאנחנו אוהבים. הלא כן?! אם כך, זאת ברכה למטפל בהילינג יהודי אם הוא מתפרנס מאהבתו ומעזרתו לאנשים. יעל, תחייכי!! הכל לטובה. לא?!

ד"ר דודי אדלר Ph.D מנהל פורום הילינג יהודי בוואלה


עורך ומגיש תכניות רדיו  בנושאי קבלה, רפואה טבעית ורוחניות


בעל הילינג האחד - מרכז לרפואה טבעית ברוח הקבלה


להזמנת טיפול, קורס, הרצאה או חוג בית:0506855470


ערוץ היו טיוב     אינסטגרם


דף הפייסבוק     טוויטר


 

מנהל הפורום
20+

הנה, חייכתי

דודי אנא תקן אותי אם הבנתי לא נכון

כתבת שקריאת שמע מופנית אל אלוהים אך תחילת הקריאה היא:"שמע ישראל" שים לב "שמע ישראל" פניה אל עם ישראל, בניו של יעקב אבינו, נכדיו של יצחק וניניו של אברם. לדעתי, הקריאה הנ"ל היא לא יותר תזכורת מאשר תפילה? האם לא כך הדבר?

אומר לך מה צרם לי..

קריאת שמע היא באמת דבר מופלא. אולם היא גם תפילה קדושה, וככזו יש להתנהג בהתאם להלכות שנקבעו לגבי תפילה. למשל, אסור לקרוא קריאת שמע כנגד (כלומר כאשר למול עיניך) ניצב דבר מה שאינו בקדושה. היום קראתי לגבי הלכה שאומרת שאסור לקרוא קריאת שמע אם מולך עומדת אישה בלבוש לא צנוע. ויש עוד הלכות נוספות. כך גם לגבי זמן קריאת שמע- של שחרית, ושל ערבית. לכן נראה לי עם כל הכבוד לקריאת שמע שאי אפשר להוציא אותה מן ההקשר של התפילה. זאת תפילה, והיא אכן מרפאת, וניתן לעשות זאת כל בוקר במסגרת המנין בבית הכנסת.. שבוע טוב

יעל, שאפו על האיכפתיות

הציטוטים שהבטחתי:ר' אליעזר שלמה שיק, כתב פירוש לסידור התפילה בשם "עת רצון". הפירוש הוא על פי תורת רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן. על קריאת שמע הוא כותב בין השאר: "...כי אמרו חכמנו הקדושים (תנחומא, קדושים) לא תהא קריאת שמע קלה בעיניך, מפני שיש בה רמ"ח תיבות כמנין איברים שבאדם, אמר הקב"ה, אם שמרת את שלי לקרות קריאת שמע כתיקונה, אני אשמור את שלך. ואמרו (זהר חדש ויקרא) כל איניש דיקראי קריאת שמע כדקא יאות, כל תבה ותבה משפיע באיבר דיליה [כל איש שיקרא קריאת שמע באופן הנכון, כל מילה ומילה משפיעה באיבר שלה, ד"א]; ועל כן אם תאמר מילה במילה ותדקדק באמירת כל תבה, על ידי זה תומשך רפואה ואור וזיו וחיות על האיבר שהיא כנגד אותה תבה שבקריאת שמע..." לעניין תפילת קריאת שמע שלא במסגרת תפילת שחרית\ערבית\קריאת שמע על המיטה, שאלי בבקשה את הרב שלך והחכימי אותנו בדבריו. שתזכי להגדיל תורה ולהאדירה דודי

ד"ר דודי אדלר Ph.D מנהל פורום הילינג יהודי בוואלה


עורך ומגיש תכניות רדיו  בנושאי קבלה, רפואה טבעית ורוחניות


בעל הילינג האחד - מרכז לרפואה טבעית ברוח הקבלה


להזמנת טיפול, קורס, הרצאה או חוג בית:0506855470


ערוץ היו טיוב     אינסטגרם


דף הפייסבוק     טוויטר


 

מנהל הפורום
20+

דודי אנא תקן אותי אם הבנתי לא נכון

כתבת שקריאת שמע מופנית אל אלוהים אך תחילת הקריאה היא:"שמע ישראל" שים לב "שמע ישראל" פניה אל עם ישראל, בניו של יעקב אבינו, נכדיו של יצחק וניניו של אברם. לדעתי, הקריאה הנ"ל היא לא יותר תזכורת מאשר תפילה? האם לא כך הדבר?

מני היקר

דבריך נכונים. קריאת שמע מתחילה במילים: "שמע ישראל"... כלומר הקשב, הבן וכיוב'. קריאת שמע מורכבת משלוש פרשיות בתורה. חז"ל חיברו את הפרשיות לכדי תפילה אחת. נחלקו חז"ל בגמרא, האם התורה מחייבת אותנו לקרוא קריאת שמע ( = האל בכבודו ובעצמו קבע בתורה שיש להתפלל תפילה זאת), או שהיא מדרבנן (מדברי חכמים לאומרה כתפילה). רוב הפוסקים הראשונים קבעו שמצוות תפילת ק"ש היא מהתורה. בכל מקרה, שתי הדעות מתייחסות לק"ש כתפילה. אם כן, כדי לאחד את דבריך הנכוחים עם מה שכתבתי פה, נראה שפשט המילים הוא אכן קריאה לישראל, בכדי שיתחברו לרעיון אחדות המציאות בתוך האל, לאמור, "ה' אלקנו ה' אחד" - כל המציאות מתחברת לכדי הוויה אחת בתוך האל. המשך ק"ש מדגישה את הצורך בהליכה בדרך הישר, דרך השם. חז"ל קבעו שפניית ה' אלינו בתורתו, היא גם תפילה מאיתנו אליו... אוהב דודי

ד"ר דודי אדלר Ph.D מנהל פורום הילינג יהודי בוואלה


עורך ומגיש תכניות רדיו  בנושאי קבלה, רפואה טבעית ורוחניות


בעל הילינג האחד - מרכז לרפואה טבעית ברוח הקבלה


להזמנת טיפול, קורס, הרצאה או חוג בית:0506855470


ערוץ היו טיוב     אינסטגרם


דף הפייסבוק     טוויטר


 

מנהל הפורום
20+

מה היא תפילה אם לא כוונה

לא מבין את הצורך להביע כוונה באמצעות נוסחים קבועים וטקסים לא רלוונטים. נדמה לי שיש סיפור מבית מדרשו של הבעש"ט על יהודי שלא ידע לקרוא ולכתוב וידע רק לספור אותיות א' עד י' וביום כיפור הוא לא התפלל מהסידור אלא דקלם, חזר ודיקלם את האותיות הללו והציבור בבית הכנסת הסתכלו עליו והשתאו. באיזהשהו שלב אני חושב שתפילתו פתחה שערי שמים. וכשאחד היהודים הצדיקים שאל את הרב הוא אמר שלמרות כי לא ידע את התפילות הוא דיקלם והתכוון אל השכינה בכוונה מלאה. לכן איני רואה צורך ו\או מאמין בדקלום תפילות מובנות ומוכנות וביצוע טקסים. כיצד הכוונה והתכווננות מתחברת עם סגנון הרייקי היהודי שאתה מכוון אליו?

מני, לגבי התפילה

ברור שתפילה אמיתית באה מן הלב. מקובל לומר שלפני תקופת המשנה, היו אנשים מתפללים כאשר חפצו בכך, ומה שאמר להם ליבם. בגדול, הגיעה עת בה מי שרצה להתפלל חש שאינו יודע לעשות זאת. על כן תיקנו חכמים תפילה בה יוכלו להשתמש כולם. כמו כן רצו חז"ל לאחד את העם. א"א לעשות זאת אם יש תפילות שונות, אופני תפילה שונים והלכות שונות לאנשים שונים... ראה את הקישורים שיצרתי לראיית תמונה מפורטת יותר. עדיין יש היום מקום וחשיבות רבה לתפילה אמיתית מהלב. יבוא זמן, לפי אמונת ליבי, בו לא נצטרך תפילה אחידה... אוהב דודי

ד"ר דודי אדלר Ph.D מנהל פורום הילינג יהודי בוואלה


עורך ומגיש תכניות רדיו  בנושאי קבלה, רפואה טבעית ורוחניות


בעל הילינג האחד - מרכז לרפואה טבעית ברוח הקבלה


להזמנת טיפול, קורס, הרצאה או חוג בית:0506855470


ערוץ היו טיוב     אינסטגרם


דף הפייסבוק     טוויטר


 

מנהל הפורום
20+

מני, אינני עוסק ברייקי יהודי

הילינג האחד אינו רייקי יהודי! ברייקי יהודי לקחו את הרייקי של אוסואי, ושינו את הסמלים לסמלים יהודיים. בהילינג האחד, מלבד הידע הרב ושיטות הטיפול הרבות והחזקות, אין שימוש בסמלים כלל. לסמל יש משמעות ספציפית, הוא מסמל דבר מסויים. סמל יוצר כוונה מסוימת. בשיטה זאת מתחברים לשפע האלהי האחד-השלם ולכן לא משתמשים בסמל המעביר רק חלק מן המכלול. המטפל לא בוחר עבור המטופל תדר אנרגטי מסוים, (סמל), אלא מעביר את הספקטרום האנרגטי המלא-השלם-האחד, הנובע מהבורא. תודעתו הגבוהה של המטופל בוחרת מה לקחת מתוך השלמות המוענקת לה. אשר על כן, לא נעשה שימוש בסמלים כגון מגן דוד, מנורה וכיוב'. אי לכך לא נעשה שימוש בהקרנת אותיות, מילים או שמות. בהילינג האחד נעשה שימוש בספקטרום האנרגטי השלם הנובע מן האין סוף ברוך הוא.

ד"ר דודי אדלר Ph.D מנהל פורום הילינג יהודי בוואלה


עורך ומגיש תכניות רדיו  בנושאי קבלה, רפואה טבעית ורוחניות


בעל הילינג האחד - מרכז לרפואה טבעית ברוח הקבלה


להזמנת טיפול, קורס, הרצאה או חוג בית:0506855470


ערוץ היו טיוב     אינסטגרם


דף הפייסבוק     טוויטר


 

מנהל הפורום
20+

דודי אני מדבר על העיקרון

ברייקי אתה מביא את הכוונה ותפילה היא סוג של כוונה רייקי יהודי אינו הילינג האחד אך תפילה היא סוג של כוונה והתכווננות - למרות שאיני מאמין בכוחה של תפילה או טקסטים "קדושים" לכוונה העומדת אחריהם יש כח ולאו דווקא כח אלוקי

מני, לא הבנתי את כוונתך כראוי

מהי כוונה בעיניך? האם אתה כרייקי מאסטר, לא משתמש בכוונה\התכווננות לעזור\לתעל אנרגיה? האם אתה מאמין בקיום אלהים? אם כן, כמו שכוונת המטפל לעזור עוזרת, כי כוונה\רצון היא כוח, מדוע שרצון המטפל או כוונתו לתעל שפע אלהי לא תעבוד?

ד"ר דודי אדלר Ph.D מנהל פורום הילינג יהודי בוואלה


עורך ומגיש תכניות רדיו  בנושאי קבלה, רפואה טבעית ורוחניות


בעל הילינג האחד - מרכז לרפואה טבעית ברוח הקבלה


להזמנת טיפול, קורס, הרצאה או חוג בית:0506855470


ערוץ היו טיוב     אינסטגרם


דף הפייסבוק     טוויטר


 

מנהל הפורום
20+

דודי כמו שאני טוען

אין הרבה הבדל בין רייקי לבין הילינג יהודי ו\או תפילה בבית כנסת ו\או תפילת יחיד - מאחר ותפילה משמשת להתכווננות אל אמת כלשהי. אם אני מתחבר לאמת זו או מאמין בה זה כבר סיפור אחר לגמרי - מאחר ולאותה אמת מספר פנים ומספר צורות רבות יותר.... אפשר לקרוא לזה קבלה, אפשר לקרוא לזה תפילה, אפשר לקרוא לזה ה' - אך העובדה הפשוטה היא שאין הרבה הבדל בין הילינג יהודי הנעזר בסמלים יהודיים ופסוקים לבין תפילה פשוטה או קיום טקסים פגנים . באותה נשימה ולפני שתשאל אותי מה לגביי הרייקי (למרות שפורום זה אינו פורום העוסק ברייקי) רייקי אינו נתפס אצלי כטקס כזה אלא כטכניקה לאיזון אנרגטי ע"י קי\צ'י הנמצא בכל.
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
הילינג יהודי
בחר
בחר