ירושה - פטנטים

פטנטים מוסדרים ומוגנים כיום ע"פ חוק הפטנטים תשכ"ז -1967  אשר ביטל פקודה מנדטורית. אולם פטנטים שנעשו לפי הפקודה הישנה ימשיכו הוראותיה לחול לגביהם.

החוק מגדיר אמצאה כשירת פטנט כדלקמן (סע' 3):אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בתעשיה או בחקלאות, ויש בה שכלול. לבין מחיר מקורי של הנכס בידי מוכרו. כיצד יחושב מחיר מקורי של נכס אשר הגיע לידי מי שמכרו בדרך של ירושה ? החוק קובע (סע' 88)כללים לקביעת מחיר מקורי של נכס, לפיהם, לגבי נכס שנתקבל בירושה, ייחשב שוויו ביום פטירת המוריש כמחירו המקורי. אולם, מוסיף החוק, אם נקבע שוויו של הנכס לצורך שומת מס עזבון, ייחשב השווי שנקבע בשומה, כמחירו המקורי של הנכס.

ואולם אם מדובר בנכס שנתקבל בירושה, כאשר המוריש נפטר אחרי 31.3.81 (מועד ביטול חוק מס עזבון), ייקבע המחיר המקורי על בסיס השווי שהיה נקבע אילו היה צריך לחשב את השווי במכירת הנכס על ידי המוריש. באופן מקביל נקבע באותו סעיף (סע' 88)בהגדרת "יום רכישה", כי נכס שהגיע לנישום דרך ירושה ממוריש שנפטר כאמור אחרי 31.3.81, או גם דרך ויתורו של אחר על זכותו לרשת ירושה ממוריש כאמור אחרי 31.3.81- ייקבע יום רכישת הנכס כיום שהיה נקבע אילו המוריש היה המוכר את הנכס.

חשיבותן של הוראות אלה נובעת מהשיטה בה נערך חישוב המס על רווח ההון המפורטת בחלק ה' לפקודה, לפיה מוטל מס בשיעור של 10% על "הסכום האינפלציוני" המהווה את שערוך יתרת מחירו המקורי של הנכס הנמכר על פי שעור האינפלציה מיום רכישתו ועד מכירתו, כאשר יתרת הרווח מתחייבת במס בשעוריו המלאים. סה"כ המס לא יעלה על 50% מהרווח, ואולם לגבי נכסים שנרכשו לפני 31.3.61 נקבעה תקרת מס הולכת ופוחתת מ- 24% עד 12% לגבי נכסים שנרכשו בשנת 1948 ולפניה. מכאן החשיבות לקביעת "מועד רכישה" מוקדם ככל האפשר לגבי נכס שנתקבל בירושה ונמכר, כדי להכניסו  למסגרת התקרות המגבילות את המס, ולכל היותר להנות משערוך אינפלציוני מוגבל-מס גדול ככל האפשר. (וראה גם בנידון את הוראות חוק מס הכנסה (מסוי בתנאי אינפלציה) ובמיוחד סעיפים 5,8 ו-15שבו).  

שרף אלקיים ,משרד עורכי דין צוואות וירושות 

טל: 03-612277

www.se-law.co.il 

 

 

סופרטק חברה מובילה בתחום בניית אתרים  


שירות מקצועי ויחס אישי לכל לקוח ,


החברה מתמחה בבניית אתרים ואפליקציות אינטרנט:

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דיני ירושות וצוואות