פינת המידע: עבודה וקצבאות גם לאותם שנקבעה להם נכות זמנית...

נשאלנו בקשר לעבודה: שלום! אני מקבל קצבת נכות זמנית לשנה. נכות רפואית 50 אחוז , אי-כושר והקצבה בשעור של 100 אחוז. התחלתי לקבל את הקצבה לאחרונה. שאלתי היא האם יציאה לעבודה ל-8 שעות שבועיות יכולים לחבל בהמשך קבלת הקצבה? האם 5 שעות עבודה, 5 ימים בשבוע מותרים ומה רמת הקצבה המתאימה לכך. אני יודע שעבור מקבלי קצבת נכות מותר לצאת לעבודה עד משכורת מסוימת שיש לי חבר שמקבל 100 נכות מאותם טעמים ואמר שאצלו אין בעיה לעבוד עד משכורת של 7000 שקל בחודש. אמרו לי מותר לי להשתכר עד 1744 ש"ח בחודש מבלי שתיפגע הקצבה. מה קורה במידה ואני משתכר מעל סכום זה, האם סכום הקצבה שלי יורד? כמו כן ,האם הוא יורד מיידית? הבנתי שבשלושת החודשים הראשונים מקבלים גם את הקצבה וגם את השכר ורק אחרי שלושה חודשים הקצבה יורדת, האם זה נכון? האם בתור מקבל קצבה זמנית אני זכאי לכך? האם אני צריך לבקש לעבור לחוק לרון. האם לגבי מקבלי קצבת נכות זמנית תקפים אותם החוקים? התשובות: לא צריך לבקש לעבור לחוק לרון כי החוק חל עליך אוטומטית אין אפשרות שלא להיכלל בחוק למי שלא היה נכה או שהיה נכה ולא עבד לפני יולי 2009. עד הדיסריגארד ( 21 אחוז מהשכר הממוצע שנקבע על ידי הביטוח הלאומי) אין קיזוז בקצבה ... מעבר לכך מתחילים לקזז בגובה הקצבה על פי מפתח קיזוז מדורג... 10 א"ג מתוך מכל שקל של שכר (ברוטו) עד 25 אחוז מהשכר הממומוצע ו- 30 א"ג מכל שקל של השכר עד לרמת שכר של 68 אחוז מהשכר הממוצע. כאמור הקיזוז נלקח מהקצבה עצמה ז"א שהקצבה נ-פ-ג-ע-ת בהתאם לרמת השכר שלך בכל מקרה. חובה לדווח על התחלת עבודה כי אם לא תדווח הדיווח יגיע בסוף השנה ממס ההכנסה ואז תידרש להחזר כספי על כל עבודה שנעשתה במשך כל השנה ובצרוף ריבית והצמדה... בדיקת השכר היא אחת ל - 3 חודשים ונכון 3 חודשים לא יהיה קיזוז ברמת השכר אלא כשיגיע הקיזוז הוא יהיה רטרואקטיבי לכל תקופת העבודה שקדמה לו ... כמו שאתה מבין אין מתנות! מאחר ונקבעה לך נכות זמנית - אם תרצה או לא תרצה - אתה חוזר לקביעה מחודשת של רמת אי הכושר בסיום תקופת הזמניות - שם בועדה ישקלו מחדש את רמת השכר ואת היקיף העבודה על מנת לקבוע את הפגיעה בכושר העבודה שלך ויחליטו עם מדובר בנכות קבועה או שזו שהיתה היתה נכות זמנית ואיבדת את הקצבה כולה או חלקה. אני מדגיש כי כל עבודה שתעשה תביא לקביעה שיש לכך כושר עבודה של XX אחוז וזאת למרות המגבלה שלך. קביעה שכזו היא פרמננטית ז"א גם אם לא תעבוד בעתיד ובגלל החמרה במצבך ימשיכו לשלם לך קצבה (אם בכלל) וברמה שנקבעה ולמרות מצבך. האמירה "מותר לי להשתכר עד 1744 ש"ח בחודש מבלי שתיפגע הקצבה" פשוט לא נכונה - כי יש לזה תנאי נוסף שלא רשמת והוא "ובתנאי שהיקיף המשרה לא יעבור רבע משרה" ז"א לא יותר מ- 2 שעות ביום 5 ימים בשבוע. אחרת רמת אי-הכושר נפגעת ולצמיתות. גם 5 שעות זה מעל למה שמותר (5 שעות ל 5 ימים-) - זה חצי משרה וזה לא מאפשר לשמור על קצבה מלאה כלומר על שמירת רמת אי- כושר מלאה. ברמת עבודה שכזו לא תאבד את הקצבה אבל אתה תרד לקצבה של 60% אי כושר שהיא 1326 ש"ח לחודש - קשה לחיות מקצבה ברמת אי כושר מלאה - אי אפשר לחיות מקצבה חלקית ביחוד שמאבדים את העבודה ומכל סיבה.. להזכיר לך ששכמקבל קצבת נכות אתה מנוע מלקבל דמי אבטלה זאת כי אין כפל קצבאות!!!! ורמת אי-הכושר לא חוזרת למלאה גם עם העבודה נפסקת - ראה הוזהרת!!! בשום מצב אסור לעבור את התקרה שהופכת אותך מ"נכה" ל-"מעודד" התקרה תלויה ברמת הנכות הרפואית (לא ברמת אי הכושר) תקרה זו עומדת על 45 או 60 מהשכר הממוצע (הערך הגבוה למי שנכותו הרפואית מעל ל 40 אחוז על סעיפים נפשיים או 70% על ליקויים גופניים) . בקשר לחבר .... החבר שלך נמצא בסכנה עצומה - הוא לא ממש מבין מה הוא עושה..... אין בעייה לעבוד ולהשתכר גם 7000 ש"ח כמו שכתבת אלא שזאת לאחר שנה לפחות כמקבל קצבה, ברור שרק לאחר קביעה של הנכות כקבועה ולא כנכות זמנית... כי כזמנית אתה מגיע לועדה אחרי שהזמניות מסתיימת וברמת הכנסה של 7000 ש"ח אתה מקבל שלילת קצבה במקום, אלא שבכל מצב שמדובר בהטבה זמנית של 3 שנים לאותם נכים בקצבה קבועה שבחרו לצאת לעבודה ולצמיתות. הקצבה המשולמת אינה קצבת נכות אלא קצבת "עידוד" - מתנת פרידה לפני שלילה פרמננטית של הקצבה. החיסרון של "מתנה" זו הוא שלאחר 3 שנים בעבודה ברמת שכר שכזו אי אפשר לחזור ולקבל את קצבת הנכות ב-ש-ו-ם מ-צ-ב ולא משנה אם אתה עובד או לא ועל אף הנכות הקיימת או התפרצוות מחודשת של המחלה .. כי כדי לחזור ולקבל קצבת נכות תידרש להוכיח נכות ש-ו-נ-ה (וברמה מזכה) - כשהנכות הקיימת לא נלקחת בחשבון, זאת כי יטען כנגדך כי המחלה/נכות הספציפית א-י-נ-ה גורמת לאובדן כושר העבודה (ו-א-ת-ה סיפקת את ההוכחה לכך..) או במילים אחרות אין רשת ביטחון. ההגנה שיש בנכות קבוע יפה עד אוגוסט 2011 מעבר לתאריך זה לא משנה מצבה של הנכות - זמנית או קבועה , אם יש צורך, יכולים לקרוא לכל אחד על פי שיקול דעת של המוסד ,לועדה מחודשת לקביעת אי-הכושר .... ההורדה של אי הכושר מאי-כושר מלא בנוסף לירידת הקצבה מביאה גם לביטול של כל ההטבות הנוספות כמו למשל: הנחת הארנונה, הסיוע בשכר הדירה, ההנחה בבזק ועוד.. מדובר בירידה משמעותית מאוד ברמת הכסף הפנוי שנשאר אחרי העליה בסכומי התשלומים. כך שהטענה שהיציאה לעבודה תמיד משאירה אותך עם הכנסה כוללת יותר גבוה אינה מדוייקת, כי ביטול ההנחות וההטבות פוגע ברמת ההכנסה הפנויה ולא תמיד היציאה לעבודה משתלמת כלכלית ונכונה כל המילים היפות שנכתבו מסביב לנושא הם לא יותר מבולשיט אחד ענקי , כי אם הוכחת רמת כושר עבודה מעל לרבע תקבל רמת אי-כושר וקצבה חלקיים ומעל לחצי תפסיד את הקצבה... אם תשתכר מעל לתקרה פשוט תאבד את הקצבה תוך 3 שנים ולא במקום, גם כשאתה בנכות קבועה .... השינוי המשמעותי היחיד הוא שבעבר יכולת לחזור ולקבל רשת ביטחון והיום הרשת התפוגגה... אגב.. השכר הממוצע נקבע אחת לשנה והשנה הוא 8,307 ש"ח מקווה שהמידע עזר לכם קובי

קובי כהן


מנהל פורום שונים דומים (נכים)

מנהל הפורום
250+

לקובי שלום,

 

המידע שאתה למפרסם לרבים הוא בעל ערך רב ותועלת לציבור. מקווה שתמשיך לעדכן בפורום בקשר לנהלים החדשים של הביטוח לאומי לגבי נכות כללית, וועדות רפואיות והשתכרות למקבלי קיצבת נכות.

 

ישר כוח.

מ י כ ל 

שלום רב,

וועדה רפואית אישרה לי קיצבה חודשי עס 2135 מתאריך 10/12/17 עד 31/3/18.

אני עדיין עובד( גם בוועדה התראתי)והשכר שלי מעל 7000 שח.

רציתי לדעת אם בפרק זמן של ה 3 חודשים האלו ינגעו לי בשכר שלי או שזה יפגע לי בשכר החודשי בגלל הקיצבה.

 

תודה

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
שונים דומים (נכים)
בחר
בחר