האם קצבת זקנה חייבת במס?

אני בת 59, גיל 62 הוא גיל הפרישה שלי. כיום אני מקבלת פנסיה מוקדמת של 4200 שקלים ומרוויחה בחודש כ- 1200 שקלים משיעורים פרטיים (עם תיק במס הכנסה). יש לי ותק של 33 שנות עבודה ולכן אני זכאית בגיל פרישה לקצבת זקנה מקסימלית של 1700 שקלים 1. האם בגיל פרישה, 62, אקבל קצבת זקנה מלאה מביטוח לאומי (1700 שקלים) או שסכום קצבת הזקנה תלוי בהכנסות הקיימות? 2. האם קצבת זקנה נחשבת כהכנסה שעליה יש לשלם מס הכנסה? ז"א האם אצטרך לשלם מס הכנסה על סך כל ההכנסות: פנסיה, הכנסה משיעורים פרטים וקבצת זקנה, או שקצבת הזקנה פטורה ממס הכנסה?

קצבת זקנה

חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 החל מחודש אפריל 2004 נכנס לתוקף חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 [להלן - "חוק גיל פרישה"]. החקיקה הביאה לשינוי בגיל הזכאות לקצבת זקנה וכתוצאה מכך לשינוי בגיל, שבו מופחתים התשלומים לדמי ביטוח לאומי ולדמי ביטוח בריאות. הגיל לעיל עולה בהדרגה, החל מחודש יולי 2004. גיל הזכאות לקצבת זקנה מפורט להלן. גיל מוחלט גיל מוחלט הוא הגיל שבו זכאי מבוטח, שהוא תושב ישראל, לקבל קצבת זקנה. הגיל החדש חל בסוף התהליך ההדרגתי על מבוטחים בני 70 - גברים ונשים. לנשים, הגיל המוחלט עד ליום 30.6.2004 היה 65. השינוי בגיל המוחלט חל על נשים, שנולדו בחודש יולי 1939 ואילך. לא חל שינוי בגיל המוחלט של הגברים. גיל מותנה גיל מותנה הוא הגיל שבו זכאי מבוטח, שהוא תושב ישראל, לקבל קצבת זקנה, אם הכנסותיו אינן עולות על סכום שנקבע, גם אם טרם הגיע לגיל המוחלט. תחילתו של הגיל המותנה הוא בגיל הפרישה, על פי חוק גיל פרישה, והוא מסתיים בגיל המוחלט. להלן גיל הזכאות בסוף התהליך ההדרגתי: לגברים: החל מגיל 67 ועד גיל 70. לנשים: החל מגיל 64 (עם אפשרות שהגיל יהיה 62) ועד גיל 70. השינוי בגיל המותנה חל על גברים, שנולדו בחודש יולי 1939 ואילך; ועל נשים, שנולדו בחודש יולי 1944 ואילך. מי זכאי לקצבת זקנה ? 1. זכאים לקצבת זקנה - גבר, תושב ישראל מעל גיל 70,לאישה, מעל גיל הפרישה המוחלט, אם הם מילאו תקופת אכשרה הנקובה בחוק. בגיל המותנה מותנית הזכאות לקצבה במבחן הכנסה. 2. החל מיום 1.1.1996 נכנס לתוקפו חוק ביטוח עקרת הבית. תושבת ישראל, שנולדה לאחר 31.12.1930, הגיעה לגיל שנקבע בחוק גיל פרישה ואינה מבוטחת בזכות עצמה (שלא כעקרת בית), תקבל קצבת זקנה לעקרת הבית בגובה קצבת הזקנה הבסיסית. 3. עולים חדשים או מבוטחים, שנעשו תושבי ישראל לראשונה בגיל 60 ואילך, אינם מבוטחים לענף זקנה. גיל 60, האמור, עולה בהדרגה לפי חוק גיל פרישה, החל מחודש יולי 2004. תוספות לקצבת הזקנה אורן לוי, רו"ח 050-5955601

אין חיוב במס על קצבת זקנה

היכן רושמים בדווח השנתי את קצבת הזקנה ?

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
ראיית חשבון ומיסוי
בחר
בחר