האם אח הופך דייר מוגן לאחר מות הורים?

אח אחד (אנו 5 אחים) גר עם ההורים כל חייו (53 שנים). האם נפטרה לפני 8 חודשים(האב נפטר לפני מספר שנים ולא עשינו כלום) ולפני כחודש ערכנו רישום ירושה והדירה נרשמה על שם כל 5 האחים. לאחר מות האם, ביקשנו מהאח שיתארגן למקום מגורים חלופי כדי שנוכל למכור את הדירה ולחלק את הכסף בין כל האחים. הוא מסרב לצאת וטוען שהוא דייר מוגן. האם הוא צודק? חשוב לציין, כי גם הצענו לו מענק כספי כדי שיצא ויתארגן (חוץ מהחלק שלו בירושה) והוא לא מוכן, האם אפשר לפנות אותו?

להלן קטע מחוק הירושה ( יש להיוועץ אישית עם עו"ד)

115. (א) דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר בה, רשאים בן-זוגו, ילדיו והוריו שהיו גרים בה אותה שעה עם המוריש, להוסיף ולגור בה כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי השכירות, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכם בין הנשארים בדירה לבין אותם היורשים, ובאין הסכם ביניהם — על-ידי בית המשפט. (ב) בית המשפט רשאי לקבוע, לפי בקשת היורשים האמורים: (1) שיוסיפו לגור בדירה רק אלה שאין להם דירה אחרת  למגורים; (2) שהנשארים בדירה יוסיפו לגור רק בחלק מן הדירה, ובלבד שחלק זה יכלול את המטבח וחדרי-השירות, אם ישנם. (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על דירה ששכר המוריש לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים וגר בה ערב מותו והשכירות לא נתבטלה במותו; והוא, על אף האמור לענין זה בחוזה השכירות. (ד) דירה שהמוריש שכר לתקופה קצרה יותר וגר בה ערב מותו, זכות השכירות בה על פי חוזה שאינה מתבטלת במות המוריש ואינה זכות לפי חוקי הגנת הדייר, תימסר לבן-זוגו, לילדיו ולהוריו שהיו גרים באותה דירה עם המוריש ערב מותו.

תודה על ההפניה

האם אח הופך דייר מוגן לאחר מות הורים?

אח אחד (אנו 5 אחים) גר עם ההורים כל חייו (53 שנים). האם נפטרה לפני 8 חודשים(האב נפטר לפני מספר שנים ולא עשינו כלום) ולפני כחודש ערכנו רישום ירושה והדירה נרשמה על שם כל 5 האחים. לאחר מות האם, ביקשנו מהאח שיתארגן למקום מגורים חלופי כדי שנוכל למכור את הדירה ולחלק את הכסף בין כל האחים. הוא מסרב לצאת וטוען שהוא דייר מוגן. האם הוא צודק? חשוב לציין, כי גם הצענו לו מענק כספי כדי שיצא ויתארגן (חוץ מהחלק שלו בירושה) והוא לא מוכן, האם אפשר לפנות אותו?

תשובה לשאלתך

קיים סעיף נוסף בחוק הירושה, אחר שעוסק בכך, הוא סע' 108 לחוק נקבע כדלקמן: "108. (א) מי שערב מות המוריש היה גר עמו בדירתו, בין שהמוריש היה בעל הדירה ובין ששכר אותה, רשאי להוסיף ולגור בה שלושה חדשים, ואם היה יורש — ששה חדשים לאחר מות המוריש, ורשאי הוא להשתמש, אותה תקופה, במטלטלי משק הבית המשותף במידה שהשתמש בהם ערב מות המוריש. (ב) מי שערב מות המוריש היה גר עמו ואותו זמן היתה כלכלתו על המוריש, רשאי לקבל כלכלתו מן העזבון חודש ימים לאחר מות המוריש. (ג) אין בזכויות לפי סעיף זה כדי לחייב אדם כלפי העזבון או לגרוע מחלקו של יורש בעזבון; ואין בהם כדי להוסיף על הוראות החוקים להגנת הדייר או לגרוע מהן, או לגרוע מהוראות סעיף 115. כלומר - יש פרק זמן להתארגנות, ולאחר מכן - יש לפעול בהתאם להוראות סעיף 115 לחוק. בברכה, לאה שפיגל, עו"ד

שלום, יש לנו עניין דומה. 

הוריי מבןגרים מאוד ורוכשים כעת דירה. 

אחי הבכור מתכונן לגור איתם. אנחנו דורשים 

ממנו שיחתום על הסכם שכירות כדי להימנע ממצבים

שבו נאלץ אותו לעזוב. 

האם חוזה השכירות מספיק לכך כדי לחייבו

לעזוב אחר התדרדרות במצבם? 

תודה

שלום

שתי אחיותי גרות בקומה השניה מספר שנים ללא חוזה שכירות וללא תשלום 

האב נפטר והשאיר אחריו צוואה שכל הרכוש יתחלק שושה בין שוים  שאלתי האם ניתן להורות לאחיות לפנות את הדירה על מנת למכור את הנכס ולחלק לפי צוו ירושה שאבי השאיר

תודה על מתן תשובה

אח אחד (אנו 5 אחים) גר עם ההורים כל חייו (53 שנים). האם נפטרה לפני 8 חודשים(האב נפטר לפני מספר שנים ולא עשינו כלום) ולפני כחודש ערכנו רישום ירושה והדירה נרשמה על שם כל 5 האחים. לאחר מות האם, ביקשנו מהאח שיתארגן למקום מגורים חלופי כדי שנוכל למכור את הדירה ולחלק את הכסף בין כל האחים. הוא מסרב לצאת וטוען שהוא דייר מוגן. האם הוא צודק? חשוב לציין, כי גם הצענו לו מענק כספי כדי שיצא ויתארגן (חוץ מהחלק שלו בירושה) והוא לא מוכן, האם אפשר לפנות אותו?

שלום!

הריני מתגוררת בדירת אמי כ- 8 שנים, במשך השנים האלה תמכתי באימי רפואית, וכלכלית, שילמתי את כל ההוצאות והחשבונות של הבית. אמי כרגע נמצאת במצב קשה בבית אבות, מטעם בית המשפט מינו אופטרופוס חיצוני. האם הם יכולים לפנות אותי מהדירה?

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דיני משפחה וגירושין
בחר
בחר