תכנית משולבת במדעים

קראתי על התכנית המשולבת במדעים באוניברסיטה העברית. מדובר במסלול לתואר שני ב 9 סימסטרים תחום הפיזיקה / כימיה. אם יש למשהו פרטים על התוכנית (עדיף מנסיון) אשמח לשמוע לגבי רמת הלימודים, עניין ואפשרויות תעסוקה.

מכון הדסה: תוכנית משולבת במדעי מדויקים

מכון הדסה ליעוץ בבחירת מקצוע ת"ד 1406 ירושלים 91013 רח שטראוס 24 טלפון 6244344 02 פקס 6221287 02 מדע כללי אונ' עברית, פקולטה למדעי הטבע ומתמטיקה, י"ם כתובת: הר הצופים ירושלים 91905 טלפון:02/5882882 מועד הרשמה: מינואר מועד תחילת הלימודים: אוקטובר גובה שכר לימוד: 10,785 ש"ח צמוד נכון ל- תשס"א משך הלימודים: שלוש שנים שעות לימוד: בשעות היום דרישות מוקדמות: תעודת בגרות+ פסיכומטרי ארצי תעודה בסיום: תוכנית משולבת במדעים מדוייקים. לימודי בוגר - מסלול ישיר למוסמך. תנאי קבלה: א. תעודת בגרות. בחינה פסיכומטרית ארצית, ותנאי קבלה נוספים לפי דרישות החוג. ב. התוכנית מבוססת על לימודים ישירים לתואר מוסמך. השכלת מסיימיה ברמת התואר הראשון תהיה שוות ערך לתואר ראשון בפיסיקה ובכימיה גם ייחד, והכשרתם תכלול מרכיב חזק במתמטיקה. ג. העדפה מתקנת - ראויים לקידום: מועמדים הראויים לקידום יוכלו להתקבל גם אם ציונם המשוקלל נמוך מסף הקבלה הרגיל לחוג. על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות: א. נרשמים לשנה א' לתואר בוגר. ב. גילם נמוך מ - 30 . ג. נמצאו "ראויים לקידום" על פי אמות המידה המתבססות על כללי האגודה לקידום החינוך. אמות מידה אלה כוללות: אזור המגורים, בי"ס תיכון בו למד המועד, השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה ובעיות מיוחדות של המועמד או בני משפחתו. ועדת קבלה תבדוק את מידת ההתאמה של המועמד. מספר המתקבלים מוגבל. מידע נוסף ראו בחוברת מדריך לנרשם בפרק ערוצי קבלה ובפרק סיכויי קבלה-העדפה מתקנת. תוכנית לימודים: תוכנית משולבת במדעים מדוייקים. לימודי בוגר - מסלול ישיר למוסמך. התוכנית מבוססת על לימודים ישירים לתואר מוסמך ותימשך תשעה סמסטרים. השכלת מסיימיה ברמת הבוגר תהיה שוות ערך לתואר בוגר בפיסיקה ובכימיה גם ייחד, והכשרתם תכלול מרכיב חזק במתמטיקה. החידוש בתוכנית הוא הלימודים ישירות למוסמך מצד אחד והרוחב הדו-חוגי ברמת הבוגר מצד שני. הלימודים יאפשרו אופטימיזציה בלימודי השנים ג' ו-ד'. התוכנית כולה מאופיינת בביטול חלקי של המחיצות המסורתיות בין תחומי לימוד שונים. התוכנית תהיה בעלת אוריינטציה למדע יישומי בשנים ד' ו-ה', אך יש לציין כי התוכנית תיתן בסיס רחב גם למתעתדים לבחור בכיוון של מדע בסיסי. מבנה הלימודים: שנים א'-ג': בשנתיים הראשונות הלימודים בתוכנית זו משותפים לכל התלמידים ורק לקראת תום השנה השנייה חייב התלמיד לבחור תחום התמחות (כימיה או פיסיקה). בשנים הגבוהות רק שליש מהלימודים משותפים לכל התלמידים והשאר נקבע לפי תחום ההתמחות ונטיות התלמיד. בשנה השלישית ישולבו התלמידים בתוכנית הלימודים מתחומי המדע יישומי, כדי להחיש את כניסתם לתחום ההתמחות הנבחר. חונכות אישית על ידי איש סגל בכיר מהווה חלק מהתוכנית. תתאפשר קבלת תואר בוגר לתלמידים שלא יהיו מעוניינים להמשיך בלימודים למוסמך. שנים ד'-ה': לימודים ישירות למוסמך תוך שילוב בין השנים ג' ו-ד' לניצול אופטימלי של התוכנית. ביצוע פרויקט בתעשייה במשך 3 חודשים, בהדרכת מורה מסגל הפקולטה, כתחליף לעבודת מחקר רגילה. תינתן אפשרות להצגת מועמדות למסלול ישיר לדוקטורט לאחר שנה ד', כמקובל בפקולטה. מידע נוסף (מלגות, מעונות וכו'): מילגות - פרטים במוסד. טלפון בחוג: תואר ראשון, מדע כללי 02/6586307 אתר באינטרנט: info.huji.ac.il או אתר הרשמה www.huji.ac.il אתר כללי נכון ל- תשס"ב
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
יעוץ ללימודים וקריירה
בחר
בחר