שאלה לשרון קנצרובסקי (מוסר הנביאים 2)

מי היה סולון? מתי ואיפה חי? האם היה מלך? ואם לא, כיצד זה מתיישב עם טענתך שבעולם העתיק המלך הוא החוק חוץ מאשר ביהדות....

למה מוסר נבנאים 2 ?

למיטב ידיעתי לא היה מלך אלא רק מחוקק אתונאי שחוקי נחשבים לטובים מדוע הנבנאים השפיעו על הוגי הדעות ולא הוא? כי כך זה יצא מה רואה היום? "כולם מאמינים" בישו או בסולון? רוצה להגיד שבזמנו כל ילד באירופה ידע לצטט את התנ"ך בעל פה יתרה מכך הם ידעו גאוגרפיה של ארץ ישראל יותר משל ארצם (אגב ראה כמה ערים/עיירות נושאות את השם בית לחם /חברון בארה"ב. כמה ערים שם נקראות אתונה,בבל,שושן,נא אמון?) מוסר הנביאים חדר לאירופה "הברית הישנה" והוא שהשפיע על הודי הדעות מישם נלקחו רעיונות של שיוויון, סוציאליזים, כולם נוצרו בצלם, כולם נולדו בני חורין וכו'. לא טענתי שביהדות המלך לא היה החוק שהרי מרבית המלכים בישראל נהגו על פי השיטה 'המדינה זה אני' הרעיונות של הנביאים יצרו בסיס לעתיד לבוא שהמלך אינו החוק והצדק וגם הוא כפוף לחוק. כשם שהמגנה כרטה כשלעצמה היא בסך הכל הקלות במיסים לאבירים/אצולה אך השפעתה עצומה מעבר למה שכתוב בה. כך דברי הנביאים השפעתם היא מעבר לזמן ומקום נתון ועוד טרם ראינו את כל השפעתם וגר זאב עם כבש,נער נוהג באריות,ינובון בשיבה, וכיתתו חניותיהם למזמרות זה חזון שהאנושות עוד תגיע אליו בעתיד לשם צועדת האנושות...זה בעצם התרגום האמפירי של ימות משיח. 'נשב ונלמד תורה'=המין האנושי יעסוק בלימוד ופלוסופיה ויחיה בשלום והרמוניה עם הסובב והטבע. גם הדמוקרטיה תאבד עצמה לדעת הליברלזים ואנטרס היחיד הקיצוני שמעל לכל יחריבו אותה ומישם יעלה משטר טוב יותר של מלך פילוסוף חכםשידע להנהיג עיקר מרצו יהיה פילוסופיה ולא מותרות והבלים ארציים. זה מלך המשיח של הנביאים זה מאריסטו וגם מניטשה מי כתב זאת ראשון? אגב הפילוסופים היוונים נדהמו כשנחשפו לרעיון המונוטיאסטי הם חשבו שזו האמונה והאל שהם חיפשו כל השנים אחר כך היו קלקולים הם גילו שיהודים לא בדיוק מתנהגים על פי דרך הזאת ונוצר נתק ואחר כך עוינות ותיהום ביןההלניזים ליהדות.

שרון זה באמת מה שאתה חושב? או שאתה סתם מקניט אותנו?

התנך נחתם ונכתב אלפי שנים אחרי שלכאורה ניתן למשה ויותר מ-1200 שנים אחרי שיון העתיקה חזרה להיות טריטוריה קטנה וחסרת משמעות! בוודאי שתמצא כל מיני רעיונות מודרנים משובצים ביריעה הרחבה של רעיונות ארכאיים שחלפו להם מן העולם וממשיכים לחיות רק בראשיהם של תלמידי חכמים ושכמותם. אל-נא תבקש מציבור חילוני בחלקו אקדמאי ובחלקו סתם צמא לדעת להאמין שבמשך כל אותם שנים שבין התרחשות המאורעות ועד כתיבתו וחתימתו של התנ"ך לא נוספו או שונו פרטים רבים מספור בתנ"ך במשנה ובתלמוד. שכן התורה שבע"פ מעצם היותה משהו שעובר מאב לבנו בע"פ, סיגלה לעצמה במשך השנים מנהגים רבים מעמים אחרים ואם תרצה בדוגמאות: פורים, אפיקומן (אפיקומנוס= צעצוע ביוונית), שבירת הכוס מתחת לחופה, ואפילו המגן דויד מושאל מתרבות אחרת. כן, כן אני יודע הדוגמאות הכתובות פה אינן מהתנ"כ אך לבל נשכח שהמשנה והגמרא הם סיכום של כל הפרשנויות של המקרא + תוספות אישיות ופסיקות של "חכמי" אותה תקופה.

מה זה קשור לדיון?

הטענה היתה שהתנ"ך לא תרמו דבר לאנושות אני עניתי שהתרומה היא השפעת מוסר הנביאים על הוגי הדעות באירופה (ושוב מזכיר שאז התנ"ך או מה שהם מכנים הברית החדשה היה ידוע ומוכר לכול באירופה ) מה זה משנה לדיון אם התורה /או כל התנ"ך ירדה מסיני או נכתבה במהלך הדורות (אני בעד אפשרות ב').

עכשיו

זה שמביאים חוקות/חוקים ממקומות אחרים 1. הם לא השפיעו על הוגי הדעות 2. אין צורך לציין שהעולם במזרח (מזרח רחוק) היה דבר לא נודע לתרבות המערב המורכבת מיהדות נצרות ואסלם ולפני שמישהו צועק היו קשרים...כן עבר מרקו פולו תבלינים קצת משי והמונגולים וודאי שרעיוות חצו גבולות בגדול היה נתק פיזי בין התרבויות 3. איני מתרשם מחוקות שהן בחזקת משאלת לב שיהיו כולם עובדים מרצון שהמשפחה תתנהל בצורה טובה זה ישים לחיי היום יום? בדיוק כמו הקוד של נפוליון על משפחות שלא יהיה אצלן גרושים נו איך עושים זאת? בטח לא בכתיבה על נייר.

למה מוסר נבנאים 2 ?

למיטב ידיעתי לא היה מלך אלא רק מחוקק אתונאי שחוקי נחשבים לטובים מדוע הנבנאים השפיעו על הוגי הדעות ולא הוא? כי כך זה יצא מה רואה היום? "כולם מאמינים" בישו או בסולון? רוצה להגיד שבזמנו כל ילד באירופה ידע לצטט את התנ"ך בעל פה יתרה מכך הם ידעו גאוגרפיה של ארץ ישראל יותר משל ארצם (אגב ראה כמה ערים/עיירות נושאות את השם בית לחם /חברון בארה"ב. כמה ערים שם נקראות אתונה,בבל,שושן,נא אמון?) מוסר הנביאים חדר לאירופה "הברית הישנה" והוא שהשפיע על הודי הדעות מישם נלקחו רעיונות של שיוויון, סוציאליזים, כולם נוצרו בצלם, כולם נולדו בני חורין וכו'. לא טענתי שביהדות המלך לא היה החוק שהרי מרבית המלכים בישראל נהגו על פי השיטה 'המדינה זה אני' הרעיונות של הנביאים יצרו בסיס לעתיד לבוא שהמלך אינו החוק והצדק וגם הוא כפוף לחוק. כשם שהמגנה כרטה כשלעצמה היא בסך הכל הקלות במיסים לאבירים/אצולה אך השפעתה עצומה מעבר למה שכתוב בה. כך דברי הנביאים השפעתם היא מעבר לזמן ומקום נתון ועוד טרם ראינו את כל השפעתם וגר זאב עם כבש,נער נוהג באריות,ינובון בשיבה, וכיתתו חניותיהם למזמרות זה חזון שהאנושות עוד תגיע אליו בעתיד לשם צועדת האנושות...זה בעצם התרגום האמפירי של ימות משיח. 'נשב ונלמד תורה'=המין האנושי יעסוק בלימוד ופלוסופיה ויחיה בשלום והרמוניה עם הסובב והטבע. גם הדמוקרטיה תאבד עצמה לדעת הליברלזים ואנטרס היחיד הקיצוני שמעל לכל יחריבו אותה ומישם יעלה משטר טוב יותר של מלך פילוסוף חכםשידע להנהיג עיקר מרצו יהיה פילוסופיה ולא מותרות והבלים ארציים. זה מלך המשיח של הנביאים זה מאריסטו וגם מניטשה מי כתב זאת ראשון? אגב הפילוסופים היוונים נדהמו כשנחשפו לרעיון המונוטיאסטי הם חשבו שזו האמונה והאל שהם חיפשו כל השנים אחר כך היו קלקולים הם גילו שיהודים לא בדיוק מתנהגים על פי דרך הזאת ונוצר נתק ואחר כך עוינות ותיהום ביןההלניזים ליהדות.

מדוע אתה חושב שהנביאים השפיעו יותר על הוגי הדעות מסולון?

בא נראה איזה הוגי דעות אנחנו מכירים וכיצד הושפעו מהנביאים: אפלטון? אריסטו? האם הם הושפעו מהנביאים? אןלי קאנט? הגל? מונטסקיה? הובס? לוק? לה - פונטיין? וכיצד הם הושפעו מהנביאים? אולי רוסו? דקארט? אולי יום הושפע מהנביאים? שופנהאואר? ניטשה? אולי סארטר? אז כיצד מתבטאת השפעת הנביאים על הוגי הדעות ?

ועוד

הרנסנס התאפשר רק כאשר גילו מחדש את סולון ואת ממשיכיו.

עכשיו

זה שמביאים חוקות/חוקים ממקומות אחרים 1. הם לא השפיעו על הוגי הדעות 2. אין צורך לציין שהעולם במזרח (מזרח רחוק) היה דבר לא נודע לתרבות המערב המורכבת מיהדות נצרות ואסלם ולפני שמישהו צועק היו קשרים...כן עבר מרקו פולו תבלינים קצת משי והמונגולים וודאי שרעיוות חצו גבולות בגדול היה נתק פיזי בין התרבויות 3. איני מתרשם מחוקות שהן בחזקת משאלת לב שיהיו כולם עובדים מרצון שהמשפחה תתנהל בצורה טובה זה ישים לחיי היום יום? בדיוק כמו הקוד של נפוליון על משפחות שלא יהיה אצלן גרושים נו איך עושים זאת? בטח לא בכתיבה על נייר.

איזה רעיונות אתה מכיר שחדרו לחוקי המזרח הרחוק שהגיעו מהיהדות?!

האם אתה אומר זאת ע"פ ידיעה הנובעת ממחקר שמראה שהרעיונות הללו הגיעו דווקא מהיהדות?! תן דוגמאות לחוקים המוסריים שעלייהם אתה מדבר. שבענו מהמסגרת אנחנו רוצים לראות קצת תמונה. ועליה חתימת האומן!

להפך

כתבתי שהיה נתק כמעט בין המזרח הרחוק למרחב שממערב להודו אם היהודים משפיעים על תרבות המזרח הרחוק זה רק לאחר חדירת האירופים לכל מקום על פני הגלובוס ותרבותם מורכבת מנצרות/יהדות/איסלם. חוץ מיזה כרגע נזכרתי האם היושבים מעבר לנהר הסמבסטיון השפיעו כן-לא מי יודע

מה זה קשור לדיון?

הטענה היתה שהתנ"ך לא תרמו דבר לאנושות אני עניתי שהתרומה היא השפעת מוסר הנביאים על הוגי הדעות באירופה (ושוב מזכיר שאז התנ"ך או מה שהם מכנים הברית החדשה היה ידוע ומוכר לכול באירופה ) מה זה משנה לדיון אם התורה /או כל התנ"ך ירדה מסיני או נכתבה במהלך הדורות (אני בעד אפשרות ב').

למה אתה שוב מעוות? הטענה לא היתה שהתנך לא תרם דבר לאנושות!

צא מזה... ממש הרגל מכוער או שבאמת אין לך שליטה על השקרים?

למה את נדחפת בין 2 יהודים?

ממש תגובה לענין...:) מה בענין העוות שקרנסקי? אזלו המילים?

ועוד

הרנסנס התאפשר רק כאשר גילו מחדש את סולון ואת ממשיכיו.

אתה מיחס לאיש חשובות יתר

אם כבר גילוי את אפלטון ושות' כמה פעמים אפשר לכתוב ולחזור התנ'ך היה נפוץ ומוכר לכולם רעיונות של צדק חברתי סוציאליזים משפט צדק דאגה לגר אלמנה ויתום כולם נבראו בצלם האדם נולד חופשי ביטול העבדות כל זה נמצא בתנ"ך והשפיע על הוגי הדעות זו לא תחרות מי השפיע יותר יכול להיות שהם ינקו גם מהאיש שלך תתרומת סולון בחוקה חדשה בדחיקת מסורת האבות ונתינת זכויות להמונים סביר שינקו מנביאני שהיו מוכרים להם יותר. בו ננסח זאת כך מהנביאים בטוח שינקו מסולון לא בטוח שכולם הכירוהו עשה סקר כאן ונראה מי בכלל שמע עליו

ואולי אתה מייחס פחות מדי חשיבות

אבל לא מצאת לך כלי יותר טוב לבדוק חשיבות מאשר סקר? יש פסוק אחד שאומר כמדומני "מדבר סקר תרחק" (פחות או יותר). יש דרך אחת לבדוק השפעה וזה לחקור ולמצוא... לא להתעצל.

להפך

כתבתי שהיה נתק כמעט בין המזרח הרחוק למרחב שממערב להודו אם היהודים משפיעים על תרבות המזרח הרחוק זה רק לאחר חדירת האירופים לכל מקום על פני הגלובוס ותרבותם מורכבת מנצרות/יהדות/איסלם. חוץ מיזה כרגע נזכרתי האם היושבים מעבר לנהר הסמבסטיון השפיעו כן-לא מי יודע

מי אמר ומתי "מה ששנוא עליך על תעשה לחברך"?

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר