בורות וסילוף-התנ"ך בברית-החדשה.

(מתוך אתר "יד לאחים", מדור הדיון) כאן נתייחס לכמה ציטוטים מתוך מתוך הברית החדשה, המציגים בורות מוחלטת וסילוף כתבי התנ"ך ע"י מחברי הברית החדשה. כאן הבאנו גם מראי מקומות היכן מופיע כל ציטוט במקומו. הציטוטים כאן הינם מהתרגום העברי. מתי כ"ז:9-10. "אז נתקיים מה שנאמר ביד ירמיהו הנביא: "ויקחו שלושים הכסף אדר היקר…ויתנו אותם בעד שדה היוצר" - בספר ירמיה - אין שום נבואה דומה, בכלל. לעומת זאת יש משהו דומה אצל זכריה 11:12-13. גם אם נאמר, שחלה כאן טעות, ומתי התכוון לנבואה של זכריה - הרי אצל זכריה לא מוזכר בכלל "שדה היוצר", אלא שנתנו את הכסף ל"בית ה' אל-היוצר" שבמקדש (בית האוצר שהיה במקדש, שם שמרו על נכסי המקדש) מתי-איפא, היה שדה במקדש? ומה גם שאצל זכריה לא מדובר על אנשים רעים (שבגדו באלוהים) אלא הפוך, אנשים "עניי הצאן השומרים אותי", שמחכים לשמוע את דבר האלוהים (ראה שם 11:11). יוחנן ז':38. "המאמין בי כדבר הכתוב נהרות של מים חיים יזרמו מקרבו". לא נמצא פסוק עם כזאת הבטחה במקרא. נראה שיש כאן המצאה. יוחנן י"ז:12. "כשהייתי עמהם שמרתי אותם בשמך אשר נתת לי, שמרתי ולא אבד מהם איש זולתי בן-האבדון, וזאת לקיים את הכתוב (כתבי הקודש?)". עוד המצאה. במקרא לא מוזכר "בן-האבדון" בשום מקום. אל אפסיים ה':14. "על-כן נאמר: עורה הישן, וקומה מן המתים, ויאיר לך המשיח". פאולוס לא אומר למי הוא מתכוון, איזה נביא אמר את זה, ואיפה זה מוזכר במקרא. בתנ"ך אין פסוק כזה. אל הגלטיים ג':13. "משיח פדה אותנו מקללת התורה, בכך שהיה לקללה בעדנו שכן הכתוב אומר: קללת אלוהים - תלוי". להשואה הנה המקור בספר דברים 21:23: "כי קללת אלוהים - תלוי". ממתי התורה נקראת קללה? אכן לפניכן פאולוס כותב (שם 3:10) ש"הנשענים על מעשי התורה נתונים תחת הקללה, שהרי כתוב: ארור מי שלא יקים את (כל) הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם (דברים 27:26)" (ולכן המצוות הם קללה!), אבל בספר דברים שם אלוהים לא אומר כל (דברי התורה הזאת), כי יש מצוות שלא כל אחד חייב לעשות (למשל מצוות שרק הכוהנים עושים), כיצד-איפא אפשר לחייב לקיים את כל המצוות, ואת מי שלא מקיים - להעניש? אל העבריים ט':19-20. "כי ככלות משה… לקח את דם העגלים והשעירים עם מים ותולעת שני ואזוב, וזרק אותם על הספר ועל כל העם באומרו: "הנה דם הברית אשר ציוה אתכם אלוהים". על זה מסופר בספר שמות 24:1-9. שם אין שום איזכור לא לשעירים ולא למים, לא לתולעת שני, ולא לאזוב. משה רבינו גם לא זרק את הדם על ספר הברית… יעקב ד':5. "החושבים אתם כי לשוא אומר הכתוב: "בקנאה משתוקקת הרוח אשר השכין בתוכנו"?". נא לברר היכן זה מופיע במקרא.

הגרסה שיש לנו היום של התנ"ך

היא לא בהכרח הגירסה שהיתה מלפני 2000 שנה, וידוע שהיו עוד כתבי נביאים שלא נכנסו לתנ"ך.

אין כתבי נביאים שלא, אלא...,

בספרים חיצוניים, שלא נכללו מסיבות השמורות לחותמי התנ"כ. בענין השואת פסוקים "המשווקת" על ידי עמותת? יד לאחים, אם זה מה שפוסל בעיניהם את הנצרות וזה כוחם אז... זו בדיחה. אינני בא לסנגר על הדת שהפיץ שאול התרסי, אבל קראתי ולמדתי את "ברית חדשה" כך צריך לקרוא לספר. המקור - ירמיה לא' ל' "ברית חדשה לא כברית אשר כרתי עם אבותם... . התוכן מענין, מוסרי, בא להגן על החלשים ומכוון בעיקר אל היהודים שבגולה (המאה הראשונה - שלישית) שהחלו להתבולל.

בורות וסילוף-התנ"ך בברית-החדשה.

(מתוך אתר "יד לאחים", מדור הדיון) כאן נתייחס לכמה ציטוטים מתוך מתוך הברית החדשה, המציגים בורות מוחלטת וסילוף כתבי התנ"ך ע"י מחברי הברית החדשה. כאן הבאנו גם מראי מקומות היכן מופיע כל ציטוט במקומו. הציטוטים כאן הינם מהתרגום העברי. מתי כ"ז:9-10. "אז נתקיים מה שנאמר ביד ירמיהו הנביא: "ויקחו שלושים הכסף אדר היקר…ויתנו אותם בעד שדה היוצר" - בספר ירמיה - אין שום נבואה דומה, בכלל. לעומת זאת יש משהו דומה אצל זכריה 11:12-13. גם אם נאמר, שחלה כאן טעות, ומתי התכוון לנבואה של זכריה - הרי אצל זכריה לא מוזכר בכלל "שדה היוצר", אלא שנתנו את הכסף ל"בית ה' אל-היוצר" שבמקדש (בית האוצר שהיה במקדש, שם שמרו על נכסי המקדש) מתי-איפא, היה שדה במקדש? ומה גם שאצל זכריה לא מדובר על אנשים רעים (שבגדו באלוהים) אלא הפוך, אנשים "עניי הצאן השומרים אותי", שמחכים לשמוע את דבר האלוהים (ראה שם 11:11). יוחנן ז':38. "המאמין בי כדבר הכתוב נהרות של מים חיים יזרמו מקרבו". לא נמצא פסוק עם כזאת הבטחה במקרא. נראה שיש כאן המצאה. יוחנן י"ז:12. "כשהייתי עמהם שמרתי אותם בשמך אשר נתת לי, שמרתי ולא אבד מהם איש זולתי בן-האבדון, וזאת לקיים את הכתוב (כתבי הקודש?)". עוד המצאה. במקרא לא מוזכר "בן-האבדון" בשום מקום. אל אפסיים ה':14. "על-כן נאמר: עורה הישן, וקומה מן המתים, ויאיר לך המשיח". פאולוס לא אומר למי הוא מתכוון, איזה נביא אמר את זה, ואיפה זה מוזכר במקרא. בתנ"ך אין פסוק כזה. אל הגלטיים ג':13. "משיח פדה אותנו מקללת התורה, בכך שהיה לקללה בעדנו שכן הכתוב אומר: קללת אלוהים - תלוי". להשואה הנה המקור בספר דברים 21:23: "כי קללת אלוהים - תלוי". ממתי התורה נקראת קללה? אכן לפניכן פאולוס כותב (שם 3:10) ש"הנשענים על מעשי התורה נתונים תחת הקללה, שהרי כתוב: ארור מי שלא יקים את (כל) הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם (דברים 27:26)" (ולכן המצוות הם קללה!), אבל בספר דברים שם אלוהים לא אומר כל (דברי התורה הזאת), כי יש מצוות שלא כל אחד חייב לעשות (למשל מצוות שרק הכוהנים עושים), כיצד-איפא אפשר לחייב לקיים את כל המצוות, ואת מי שלא מקיים - להעניש? אל העבריים ט':19-20. "כי ככלות משה… לקח את דם העגלים והשעירים עם מים ותולעת שני ואזוב, וזרק אותם על הספר ועל כל העם באומרו: "הנה דם הברית אשר ציוה אתכם אלוהים". על זה מסופר בספר שמות 24:1-9. שם אין שום איזכור לא לשעירים ולא למים, לא לתולעת שני, ולא לאזוב. משה רבינו גם לא זרק את הדם על ספר הברית… יעקב ד':5. "החושבים אתם כי לשוא אומר הכתוב: "בקנאה משתוקקת הרוח אשר השכין בתוכנו"?". נא לברר היכן זה מופיע במקרא.

נו?! אז?! זו נבלה וזו טרפה!

בתנ"ך ישנם כל כך הרבה סילופים של האמת. החל מאנטומיה של בע"ח (השפן והארנבת מעלות גירה) וכלה בכרונולוגיה של מלכי בבל. ואלו רק סתירות בתוך הטקס, שלא נדבר על כמות הפיברוקים נתולי ההשואה.

אין כתבי נביאים שלא, אלא...,

בספרים חיצוניים, שלא נכללו מסיבות השמורות לחותמי התנ"כ. בענין השואת פסוקים "המשווקת" על ידי עמותת? יד לאחים, אם זה מה שפוסל בעיניהם את הנצרות וזה כוחם אז... זו בדיחה. אינני בא לסנגר על הדת שהפיץ שאול התרסי, אבל קראתי ולמדתי את "ברית חדשה" כך צריך לקרוא לספר. המקור - ירמיה לא' ל' "ברית חדשה לא כברית אשר כרתי עם אבותם... . התוכן מענין, מוסרי, בא להגן על החלשים ומכוון בעיקר אל היהודים שבגולה (המאה הראשונה - שלישית) שהחלו להתבולל.

לא כל כתבי הנביאים השתמרו ,אפילו לא בספרים חיצוניים

למשל יש התייחסות מפורשת בתנ"ך לספרים שלא קיימים היום. ומעבר לזה גם במשנה/תלמוד יש התייחסות לטקסט מקראי שמלמדת שהטקסט לא 100 אחוז נשמר.
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר