בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

הבלים. הכל הופרך.

מקבץ קשקושים לעגלים מאותגרי משכל...

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

לא הילות, לא הישארות נפש, לא צופן תנ"כי ולא נעלים.

הכל הופרך.

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

לא הילות, לא הישארות נפש, לא צופן תנ"כי ולא נעלים.

הכל הופרך.

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

לא הילות, לא הישארות נפש, לא צופן תנ"כי ולא נעלים.

הכל הופרך.

בעזרת ה' יתברך

 

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

******************************************************

 

סוד ההילות - גילוי מדעי מדהים!

https://youtu.be/IIdYCKGdJ5o

**************************************************

 

זה אמיתי?! הסרט שיסעיר את המדינה! (באורך מלא)

https://youtu.be/luPveXnYwVI

***************************************************

 

בראשית - הפלא המתמטי נחשף! Fibonacci in the Torah - Genesis Golden Ratio

https://youtu.be/OEitTICcVko

********************************************************

 

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

****************************************************

 

מדהים !! -- סוד ההילה--עם או בלי כיסוי ראש-- בהגשת יובל עובדיה

https://youtu.be/Dfn-3VL65aw

****************************************************

 

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

מוות קליני...my ass !

התאושש לו אדם מהתקף לב וטוען "פגשתי את אליהו. עובדה!".

מה אתה יכול לעשות עם "עובדה!" זו שלו לבד מאשר לצור עימה על פי צלוחית?

 

מחקר מקיף בקרב אלפי מתאוששים מהלם טראומטי, שנערך על ידי הפרופסורים Sam Parnia ו- Peter Fenwick הנוירוכירורגים הנודעים אך גם תומכים נלהבים אישית ברעיון "השתיירות נפש", נמשך כשש שנים בבתי חולים סביב לעולם המסונפים לאוניברסיטאות נודעות לרפואה, ואשר בקש לקבוע, על פי אמות מידה נהוגות במחקר, האם מעשיותיהם של המתאוששים בענין חוויות "מוות קליני" ו"יציאה מן הגוף" ניתנות לאימות נסיוני, בדרך של הצבת כרזות נושאות צורות גיאומטריות פשוטות ומילים בחדרי מיון, חדרי נתוח, וחדרי טפול נמרץ, לא העלה דבר זולת חרס, חרסית וחול זך.

אלפי האנשים אשר יכלו לספר מעשיות שובות-לב על יציאה מגופם, רחוף סמוך לתקרה, התבוננות ממעל בצוותי רופאים העמלים בקדחתנות להחיות את גופם המוטל חסר סמני חיים על שולחן הטפולים, עזיבת חדר הנתוח וגלישה למנהרה שבסופה אור גדול ופגישה עם "גבורי תרבותם" הספציפיים(*), וקרובי משפחה אהובים שנפטרו ו"הישאבות חזרה לגופם" משהוכתרו נסיונות החיאתם בהצלחה - לא יכלו לומר דבר על תוכן הכרזות ה"צעקניות" בנוכחותן בחדרים בהן נאבקו על חייהם, ולא בכדי.

כדי לראות כרזות פיסיות ממשיות אלה - נחוצות מערכות פיסיות ממשיות, ולא מעשייתיות.

נחוצה עדשה פיסית ממשית.

נחוץ משטח קולטנים פיסיים ממשיים במשור הפוקאלי של העדשה הפיסית הממשית.

נחוצים מוליכים פיסיים ממשיים להולכת הרשמים הפיסיים הממשיים מן הקולטנים הפיסיים הממשיים אל מערכת עיבוד תמונה פיסית ממשית ונחוצה כמובן מערכת פיסית ממשית לעיבוד תמונה.

כל אלה אינם קיימים אצל "רוח" היוצאת "לשוּחַ".

לכן איש מבין מספרי המעשיות לא יכול היה לתאר כרזה כלשהי.

הנה הסכום הקצר המאכזב של המחקר האדיר:

 

5. Conclusions
CA survivors experience a broad range of memories following CPR including fearful and persecutory experiences as well as awareness. While explicit recall of VA is rare, it is unclear whether these experiences contribute to later PTSD. Studies are also needed to delineate the role of explicit and implicit memory following CA and the impact of this phenomenon on the occurrence of PTSD and other life adjustments among CA survivors.

 

במלים פשוטות - No Evidence of NDE !

 

גם התברר כי תחושת יציאה מן הגוף ניתנת ליצירה במעבדה.

 

זו מכה אנושה לתגרני ההחזרה בתשובה, הרוכלים ב"הישארות נפש" ומבטיחים אותה כאתנן לזונים אחר רעיונות ההבל שלהם...

 

 

 

(*)"גבורי תרבות" ספציפיים - נוצרים יספרו כי פגשו את ישו, נוצריות - את מארי, יהודים - את אליהו, יהודיות - את רחל, מוסלמים - את מוחמד, מוסלמיות - את ח'דיג'ה (אשתו הראשונה) או את עיישה (אשתו במותו)...

 

 

הנה מאמר מעולה מאתר "חשיבה חדה" (לדעתי היה צריך אתר זה להקרא "חשיבה ביקורתית", אולם ניחא)...

 

 

האם אתם מתגעגעים לעתים לחיות מחמד שלכם ש"הלכו לעולמן" ?

הסירו דאגה מלבכם.

גם לחיות מחמד יש afterlife ולפיכך חזקה עליכם שתפגשו איש את חיית מחמדו כאשר תתבקשו ל"ישיבה של מעלה" (לאחר מאה ועשרים, כמובן)...

צאן קדושים, אני יכולה להפריך כל טענת הבל של *תקוןעולם*.

כל החפץ לקרא הפרכה לטענה של *תקוןעולם* הנידמית לו מוצקה - מוזמן להציגה בפני או להציג בפני קישור אליה במסר אישי, ואני בוטחת ביכלתי להציג הפרכה הממוטטת אותה...

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר