היתכן שהמים יסמלו את התורה ואת התאוות גם יחד?

בס"ד

 

המים נמשלו לתורה כדאיתא בגמרא: "אין מים אלא תורה, שנאמר (ישעיהו נה, א): 'הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם'" (בבא קמא פב.) מחד וקשה כי מאידך נמשלו המים גם לתאוות האסורות, וכיצד יתכן שאותם מים יסמלו דבר כה עליון כמו התורה שמיוחסת לצד העליון ביותר שבאדם ולשמה נברא העולם יחד עם ישראל, ובמקביל גם לדבר ירוד ושפל כמו תאוות פסולות שמיוחסות לצד הבהמי של האדם שמשותף לו ולבעה"ח?

 
אלא שחשבתי בעה"י לתרץ זאת בצורה הבאה, שהרי לכל יסוד בבריאה יש שני צדדים שלילי וחיובי ונתחיל עם הגדול מכולם, בורא עולם, שעומד מאחורי יצירת המופת הזאת, שאף לו יש את הסטרא קדושא כאשר אנו מצווים לעבדו רק דרכה מחד ומאידך גם את הסטרא אחרא ממנה אנו מחויבים להתרחק ככל האפשר ולהימנע מכל קשר אליה.
 
נמשיך עם התורה הקדושה שמהוה סם חיים, אך למי? רק למימינים בה שלומדים אותה לשמה מתוך מניעים טהורים ותמימים, ולעומת זאת למשמאילים בה היא מהוה סם מוות אע"פ שלכאורה הם לומדים את אותה תורה בדיוק אלא שהם משתמשים בה למניעים שליליים ומקולקלים.
 
יש איש שרוצה לשאת אשה כדי לשמח את ד' מאחר והוא יתברך מצטער מזה שהוא רווק שנקרא פלגא גופא, וגם כדי לבנות את חורבות ירושלים ולתקן עולם במלכות שדי, להתקרב ולהידבק בבוראו, לקיים יותר מצוות בכמות ובאיכות, להקים בית נאמן בישראל ולקרב את ביאת המשיח, כדאיתא בגמרא: "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף" (נידה יג:), ובנוסף הוא מעונין שיהיו עוד יהודים שומרי תורה ומצוות שעושים נחת רוח ליוצרם, משמחים את בוראם ועושים את רצונו יתברך למען שמו באהבה, ולעומתו יש איש שרוצה להתחתן רק כדי לא להיות לבד או כי כך מקובל בחברה שזה מה שנהוג לעשות והוא לא רוצה להיות יוצא מן הכלל או מתוך מקום של תועלתנות פסולה רק כדי להפוך את חייו לקלים ונוחים יותר ע"י כך שאשתו תכין לו אוכל ותשטוף את הכלים, תכבס, תתלה ותגהץ את בגדיו ותגדל את ילדיו כדי שהוא יוכל להמשיך לחיות כפי שהיה רגיל לפני נישואיו ולעשות ככל העולה על רוחו עם תוספת חדשה בחייו בדמות שפחה חרוצה וממושמעת שתעשה את כל עבודות הבית.
 
האש והמים מהוים מקורות חיים חשובים לכל בני האדם אך במקביל הם מהוים גם מקור לסכנות הגדולות ביותר לחיי האדם - שריפות, סופות גשמים, מערבולות ים וצונאמי.
 
גם הסכין יכול לשמש למטרות הכשרות ביותר בתוך המטבח מחד ומאידך ככלי מתועב לביצוע פשעים חמורים, ובאותה מידה גם כלי נשק שיכולים לשמש לצורך הגנה עצמית עבור שוטרים וחיילים בצבא הקודש, כשבאותו זמן אחרים עלולים להשתמש בהם לביצוע פשעים חמורים נגד האנושות.
 
דמיינו מה יהיה אם צדיק יזכה במיליארד ש"ח ולעומת זאת אם יהיה זה רשע שיזכה באותו סכום. מה כל אחד מהם יעשה עם כל הכסף הזה ואיך זה ישפיע על כל העולם שמסביבו?
 
הדוגמאות רבות הן אך המכנה המשותף של כולן מתבטא במסר פשוט וחשוב מאוד. בכל יסוד בבריאה ניתן להשתמש בצורה טובה, כשרה ותמימה או בצורה רעה, אסורה ופסולה, והכל תלוי באדם עצמו, ביראת השמים ובמידת צדקותו, בתפיסת העולם וקליטת המציאות שלו וביכולתו להתגבר על יצרו הרע, ואחת המטרות החשובות בחיים היא להשתמש בכל יסוד שקיים בעולם בצורה הטובה, הכשרה והמותרת בהתאם למצוות, החוקים והמשפטים שהעניק לנו ד' בתורתו הקדושה.
 
האדם מהוה את הדוגמא העצמתית והקיצונית ביותר בנושא הזה מעצם העובדה שנברא בצלם אלוקים וליהודי בנוסף לכך יש נשמה אינסופית שהיא חלק אלוקה ממעל שנפח ד' יתברך בקרבו, כשם שאמר אלוקים לאברהם אבינו על צאצאיו: "כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם" (בראשית כב, יז), והמדרש מבאר שע"י כך שישראל עושים רצונו של מקום יכולים להגיע למרומים אך אם לאו גרועים הם יותר מהבהמה ויכולים להגיע למקומות השפלים ביותר, ולכן על כל אדם להשתמש בזכות הבחירה החופשית שניתנה לו בחכמה, דעת ותבונה בכל זמן, מקום ומצב אפשריים כדי לעשות את הצעד הנכון ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר בכל דבר וענין, ולהיות ערני לנסיונות ולמבחנים הרוחניים בהם מעמידו ד' יתברך כדי להיטיב לו, לקרבו אל מלך מלכי המלכים ולרוממו לגבהים ששמורים ליחידי סגולה.

אברהם אבינו עמד בהצלחה בעשרת הנסיונות הקשים שהציב בפניו אלוקים וכולם יודעים היטב על כל הדברים להם זכה בזכות זה, כשאם היה נדרש לכך היה מוכן לחזור עליהם גם אלף פעמים ולו רק עבור הזכות האדירה להיות אותו אדם שמח ומאושר ממנו יצא העם הקדוש והנבחר של מי שאמר והיה העולם.

בהצלחה לכולנו.

בס"ד

 

המים נמשלו לתורה כדאיתא בגמרא: "אין מים אלא תורה, שנאמר (ישעיהו נה, א): 'הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם'" (בבא קמא פב.) מחד וקשה כי מאידך נמשלו המים גם לתאוות האסורות, וכיצד יתכן שאותם מים יסמלו דבר כה עליון כמו התורה שמיוחסת לצד העליון ביותר שבאדם ולשמה נברא העולם יחד עם ישראל, ובמקביל גם לדבר ירוד ושפל כמו תאוות פסולות שמיוחסות לצד הבהמי של האדם שמשותף לו ולבעה"ח?

 
אלא שחשבתי בעה"י לתרץ זאת בצורה הבאה, שהרי לכל יסוד בבריאה יש שני צדדים שלילי וחיובי ונתחיל עם הגדול מכולם, בורא עולם, שעומד מאחורי יצירת המופת הזאת, שאף לו יש את הסטרא קדושא כאשר אנו מצווים לעבדו רק דרכה מחד ומאידך גם את הסטרא אחרא ממנה אנו מחויבים להתרחק ככל האפשר ולהימנע מכל קשר אליה.
 
נמשיך עם התורה הקדושה שמהוה סם חיים, אך למי? רק למימינים בה שלומדים אותה לשמה מתוך מניעים טהורים ותמימים, ולעומת זאת למשמאילים בה היא מהוה סם מוות אע"פ שלכאורה הם לומדים את אותה תורה בדיוק אלא שהם משתמשים בה למניעים שליליים ומקולקלים.
 
יש איש שרוצה לשאת אשה כדי לשמח את ד' מאחר והוא יתברך מצטער מזה שהוא רווק שנקרא פלגא גופא, וגם כדי לבנות את חורבות ירושלים ולתקן עולם במלכות שדי, להתקרב ולהידבק בבוראו, לקיים יותר מצוות בכמות ובאיכות, להקים בית נאמן בישראל ולקרב את ביאת המשיח, כדאיתא בגמרא: "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף" (נידה יג:), ובנוסף הוא מעונין שיהיו עוד יהודים שומרי תורה ומצוות שעושים נחת רוח ליוצרם, משמחים את בוראם ועושים את רצונו יתברך למען שמו באהבה, ולעומתו יש איש שרוצה להתחתן רק כדי לא להיות לבד או כי כך מקובל בחברה שזה מה שנהוג לעשות והוא לא רוצה להיות יוצא מן הכלל או מתוך מקום של תועלתנות פסולה רק כדי להפוך את חייו לקלים ונוחים יותר ע"י כך שאשתו תכין לו אוכל ותשטוף את הכלים, תכבס, תתלה ותגהץ את בגדיו ותגדל את ילדיו כדי שהוא יוכל להמשיך לחיות כפי שהיה רגיל לפני נישואיו ולעשות ככל העולה על רוחו עם תוספת חדשה בחייו בדמות שפחה חרוצה וממושמעת שתעשה את כל עבודות הבית.
 
האש והמים מהוים מקורות חיים חשובים לכל בני האדם אך במקביל הם מהוים גם מקור לסכנות הגדולות ביותר לחיי האדם - שריפות, סופות גשמים, מערבולות ים וצונאמי.
 
גם הסכין יכול לשמש למטרות הכשרות ביותר בתוך המטבח מחד ומאידך ככלי מתועב לביצוע פשעים חמורים, ובאותה מידה גם כלי נשק שיכולים לשמש לצורך הגנה עצמית עבור שוטרים וחיילים בצבא הקודש, כשבאותו זמן אחרים עלולים להשתמש בהם לביצוע פשעים חמורים נגד האנושות.
 
דמיינו מה יהיה אם צדיק יזכה במיליארד ש"ח ולעומת זאת אם יהיה זה רשע שיזכה באותו סכום. מה כל אחד מהם יעשה עם כל הכסף הזה ואיך זה ישפיע על כל העולם שמסביבו?
 
הדוגמאות רבות הן אך המכנה המשותף של כולן מתבטא במסר פשוט וחשוב מאוד. בכל יסוד בבריאה ניתן להשתמש בצורה טובה, כשרה ותמימה או בצורה רעה, אסורה ופסולה, והכל תלוי באדם עצמו, ביראת השמים ובמידת צדקותו, בתפיסת העולם וקליטת המציאות שלו וביכולתו להתגבר על יצרו הרע, ואחת המטרות החשובות בחיים היא להשתמש בכל יסוד שקיים בעולם בצורה הטובה, הכשרה והמותרת בהתאם למצוות, החוקים והמשפטים שהעניק לנו ד' בתורתו הקדושה.
 
האדם מהוה את הדוגמא העצמתית והקיצונית ביותר בנושא הזה מעצם העובדה שנברא בצלם אלוקים וליהודי בנוסף לכך יש נשמה אינסופית שהיא חלק אלוקה ממעל שנפח ד' יתברך בקרבו, כשם שאמר אלוקים לאברהם אבינו על צאצאיו: "כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְהַרְבָּה אַרְבֶּה אֶת זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְכַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם" (בראשית כב, יז), והמדרש מבאר שע"י כך שישראל עושים רצונו של מקום יכולים להגיע למרומים אך אם לאו גרועים הם יותר מהבהמה ויכולים להגיע למקומות השפלים ביותר, ולכן על כל אדם להשתמש בזכות הבחירה החופשית שניתנה לו בחכמה, דעת ותבונה בכל זמן, מקום ומצב אפשריים כדי לעשות את הצעד הנכון ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר בכל דבר וענין, ולהיות ערני לנסיונות ולמבחנים הרוחניים בהם מעמידו ד' יתברך כדי להיטיב לו, לקרבו אל מלך מלכי המלכים ולרוממו לגבהים ששמורים ליחידי סגולה.

אברהם אבינו עמד בהצלחה בעשרת הנסיונות הקשים שהציב בפניו אלוקים וכולם יודעים היטב על כל הדברים להם זכה בזכות זה, כשאם היה נדרש לכך היה מוכן לחזור עליהם גם אלף פעמים ולו רק עבור הזכות האדירה להיות אותו אדם שמח ומאושר ממנו יצא העם הקדוש והנבחר של מי שאמר והיה העולם.

בהצלחה לכולנו.

גם למה שכתבת יש שני צדדים מנוגדים...הכל יפה ומתוק מלבד הגזענות הכעורה והמרה...

מה זה  --"וליהודי בנוסף לכך יש נשמה אינסופית שהיא חלק אלוקה ממעל"...

והגוי, הוא בערך משהו בין אדם ובהמה, לפי דבריך????

בס"ד

 

אם אומר שצבי הורביץ אדם יקר ונפלא אך החלקים הנעלים בו הם המוח, מקום משכן הנשמה, המחשבות, החכמה, הבינה והדעת, והלב, שמספק דם לכל גופו, האם זה יהיה שקר? כמובן שלא, שהרי אין באמירה הזאת משום זלזול בשאר האיברים שהרי כולם חשובים ויש צורך שכולם יבצעו את תפקידם היטב כדי שכל המערכת תתפקד בצורה תקינה ומוצלחת.

 

בכל מערכת, גוף וארגון קיימת היררכיה ברורה. כך העולם בנוי. שהרי סוף סוף אלוקים לא ברא רק מוח אלא גוף שלם עם יצרים כדי שאע"פ שקיים בו הצד הבהמי שיכול לבוא לידי ביטוי בהרבה אופנים יתגבר האדם על יצרו ויבחר להתחבר לצד הנשמתי היותר נעלה שבו ויעשה את רצון השם וילך בדרכו יתברך.

 

בכל מדינה יש ראש ממשלה אחד, שר לכל נושא וסגן שר וכך הלאה, רמטכ"ל אחד ומתחתיו מפקדים בדרגות בשיטה היררכית של מפקד ופקוד. דמיין לך מציאות בה יש שנים או שלושה ראשי ממשלה ורמטכ"לים או שבעצם עדיף שלא... גם בחברות פרטיות וציבוריות יש מנכ"ל אחד, סמנכ"ל אחד לכל מחלקה ועובדים בכירים יותר ופחות. יש צורך בכולם כדי שהחברה תתפקד, ולא רק שכל אחד יכול אלא הוא גם צריך לשאוף להתקדם באופן תמידי הן בתפקידו ואם זה שייך אף לתפקידים בכירים יותר. בכל משפחה האב יושב בראש השולחן, כשהוא ואשתו אוכלים מהחלה בשבת קודש ושותים מהיין של הקידוש לפני כולם כדי להשריש בקרב בניהם ובנותיהם את אחד העקרונות הבסיסיים ביהדות של ההיררכיה, כדי שיגדלו ויהיה להם קל יותר לקבל מרות מהדרגים החינוכיים והניהוליים. אחד הדברים שמאפינים את העולם שברא אלוקים זה שהוא נמצאת במגמת התעלות תמידית והחכם יתאים עצמו למגמה הזאת וישאף להתעלות באהבה ודבקות בהשם, תורה ומצוות, יראת שמים ותיקון המידות, חכמה וקדושה וכו'.

 

גם בקרב היהודים יש דרגות קדושה שונות כשהכהנים הם הקדושים ביותר, אחריהם שבט לוי ואחריהם ישראל, אך חשוב לזכור שממזר תלמיד חכם עדיף מכהן גדול עם הארץ, וכתר שם טוב הוא אף מעל לכתר תורה וחשבתי לומר על זה שכל מה שיש שם טוב לאדם זה בזכות התורה, המצוות ויראת השמים שלו, והמידות שכל חייו עבד על תיקונן. כשהיה וכשיהיה בקרוב ממש ביהמ"ק גם בקרב הכהנים תהיה היררכיה כשהכהן הגדול הוא הקדוש מכל אחיו ועומד בראש העם ואחריו כל השאר.

 

היהדות דוגלת באהבת כלפי כל אדם באשר הוא אדם וכמובן גם כלפי גוים וזאת בשונה מהגוים עצמם שבמשך מאות שונים רבים מהם איימו להרוג כל מי שלא ימיר דתו לדתם. היהדות לעומת זאת לא כפתה את עצמה מעולם על דתות אחרות. נהפוך הוא היא הציבה בפני כל מי שרצו להתגייר תנאים מגבילים כדי לוודא שכונותיהם טהורות ושהם אכן רציניים ומתאימים להשתייך לעם הנבחר. גם אנשים שעוסקים בחיזוק וקירוב בקרב יהודים יודעים היטב את כלל היסוד שלימדנו החכם באדם: "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם" (משלי ג, יז), ומשתדלים לפעול על פיו, שהרי כשיש לך את המוצר הטוב ביותר בשוק אתה לא צריך להתאמץ לשווק אותו.

 

יש לא מעט גוים שהתגיירו והפכו לגדולי ישראל. רבי עקיבא הוא בן גרים, אונקלוס שתרגם את כל התורה הוא גר שהסיפור שלו מרגש במיוחד, שמעיה ואבטליון ממשפחת גרים, רבי מאיר בעל הנס הוא צאצא של נירון קיסר שהתגיר. וגם בין גוים שלא מתגירים יש הרבה אנשים טובים שנקראים חסידי אומות העולם שמקיימים את 7 מצוות בני נח שהם מצווים בהם ע"פ התורה ואוהבים את ישראל.

 

גם למי שזה נשמע מוזר או מפתיע יתכן מצב שבזמן שליהודי מסוים לא יהיה חלק לעוה"ב ח"ו יהיה גוי כלשהו שכן יזכה לכך. הכיצד? במידה ואותו יהודי לא האמין בבורא עולם, לא חי ע"פ התורה הקדושה, חטא בעצמו והחטיא את הרבים, והיה רחוק מהיהדות ומהאמת, עליו אומרים שאפילו בהמה עדיפה ממנו כי היא לא מצווה ואין לה אין דעת ותבונה ונשמה אינסופית כמוהו ממנה בחר להתעלם, הכתים אותה בפשעיו ועוונותיו ובזבז את כל כוחותיו האדירים להבל וריק, ולעומתו אותו גוי קיים כל חייו רק 7 מצוות כל חייו אך בגלל שעשה את כל אשר צווה ובכך קיים את רצון השם ממנו במלואו ונתן את כל כולו יזכה לחיי הנצח של העוה"ב.

 

כל יהודי צריך לזכור את דברי הבעש"ט הקדוש: "מי יתן והייתי יכול לאהוב את הצדיק הגדול בישראל כמו שהשם יתברך אוהב את הרשע הגדול שבישראל", ואהבתו היא גם כלפי הגוים כפי שנלמד מכך שהקב"ה נזף במלאכיו בזמן שהמצרים הרשעים ששעבדו את עם ישראל טבעו בים סוף, כדאיתא בגמרא: "בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה", ללמדנו על מידת האהבה האדירה והטהורה של הקב"ה כלפי כל ברואיו אף הרשעים שבהם. התורה שלנו מצוה אותנו לנהוג בכבוד גם כלפי חיות ובהמות, כשכל המגדלן בביתו מחויב להאכילן לפני שהוא מתישב לאכול כפי שנלמד מהפסוק: "וְנָתַתִּי עֵשֶׂב בְּשָׂדְךָ לִבְהֶמְתֶּךָ וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ" (דברים יא, טו) מאחר ולאדם שבע הרבה יותר קשה להרגיש ברעב של בעה"ח שברשותו.

 

היהדות מלמדת אותנו שאסור לאדם לזלזל באף אדם ובאף בריה, שנאמר: "אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום" (משנה, אבות ד, ג), ולדוגמא נביא את הסיפור של משה רבינו שהשם בחר בו להיות מושיעם של ישראל מפני שרץ אחרי גדי אחד שהיה רעב ודאג לו, מאחר ומי שרגיש ויודע לדאוג אף לגדי אחד הוא זה שראוי ומתאים ביותר להיות הרועה הנאמן שישמש כשליח השם לגאול את כל עמו הקדוש ישראל. ועוד ידוע הסיפור על אותו רב שראה גוי אחד חסר כל ודאג לו לבגדים ולימים נעשה אותו גוי למלך שגזר גזירה קשה על היהודים ששלחו את אותו רב בנסיון לבטל את הגזירה, וכשנפגשו התרגש המלך ושמח מאוד מאחר ונזכר כיצד דאג לו ונענה לבקשתו לבטל את הגזירה ואת הכסף שהביא עמו אמר לו שישאיר לעצמו כאות תודה על החסד הגדול שעשה עמו, ויש הרבה מאוד סיפורים כאלה שמלמדים כמה עלינו לנהוג כבוד כלפי כל אדם למעט מצבים מיוחדים של רשעים מהם צריך להתרחק אע"פ שישנם יחידי סגולה שיכולים לגרום אף להם לחזור בתשובה ולשוב אל אביהם שבשמים. שנזכה לכך כולנו בעה"י. שבת שלום אחי היקר.

רציתי להוסיף דיוק לדבריך הנפלאים, המים לא בדיוק נמשלו לתאוות אסורות אלא יסוד המים ממנו תאוות התענוגים, כלומר שורש התענוגים בא ממים, המקור לכך הוא מספר שערי קדושה למהרח"ו,  חלק א' שער ב' ושם הוא מונה את ארבעת היסודות אש רוח מים עפר והיוצא מהם, הן חיובי והן שלילי,  ושם נכתב "יסוד המים ממנו תאות התענוגים כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג". תענוג לאו דווקא תענוג רע, יכול להיות גם חשקת התורה וכדומה, כך שאין זו סתירה כלל לאמירת חז"ל שהתורה נמשלה למים.

 

בקשר לדבריו של צבי הורוביץ, מותר ליהודי שתהיה לו גאוות יחידה בהשתייכותו לעם היהודי, כפי שאנשי יחידה מובחרת במשטרה או בצבא מתגאים בהשתייכותם לאותה יחידה, וזו לא נחשבת לגזענות.

 

אמנם הדברים הללו מובנים ליהודי שמקיים ושומר תורה ומצוות באמת, ולומד תורה על פי דרך האמת, ומי שבאמת לא עושה זאת לא מבין את הדברים כלל, כי אורח חייו והשקפת עולמו לא שונה בהרבה ממי שאינו יהודי אז באמת מה ההבדל? גם מי ששייך ליחידת עילית מובחרת ולא שומר ומקיים את החוקים והכללים של אותה  יחידה, אין לו באמת מה להתגאות על השתייכותו לאותה יחידה, יותר מזה הוא בעצם מבזה בכך את היחידה שהוא משתייך אליה, העם היהודי הוא העם הנבחר אבל השתייכות לעם הנבחר מחייבת מאד, כפי שהשתייכות ליחידת עלית מחייבת, אמנם בפוטנציאל כל יהודי שייך לעם הנבחר ויכול להגיע לדרגות הגבוהות אם רק ירצה וישתדל, אבל לצערינו, רוב העם שאינם שומרים תורה ומצוות בפועל לא מבינים זאת.

 

 

 

מנהל הפורום
1000+

קודם כל תסלח לי ג׳קו על הציניות אבל  ווואווו, כמה צנוע מצידך!!!!!

איזו הקבלה. תסתכל מה אתה רושם. יחידה מובחרת? עם נבחר? פששש.

צר לי לבשר לך אבל אתה מדחיק את ההיסטוריה של העם שלך. אתה לא שונה במהותך מכל אדם דתי אחר. אנחנו (היהודים) לא מיוחדים במידה יוצאת דופן, לא מוסריים במידה יוצאת דופן ובטח ובטח לא צנועים במידה יוצאת דופן. אז אנחנו בטח לא יחידה מובחרת ובוודאי שאיננו טובים יותר מאחרים. לעם הישראלי לא חסרים רגעים בהיסטוריה שבהם כבשנו, רצחנו, אנסנו והשמדנו בשם האל היהודי. וההיסטוריה של כל העמים רוויה באלימות בשם הדת. ככל שנקדים להבין את זה ולהכיר בזה כן יטב לנו. כי רק אז נוכל באמת להשתפר ולהיות ״יחידה מובחרת״.

מי שחושב שקריאה ושינון של פסוקים וביאורים של פסוקים יעשה אותו לאדם טוב יותר מבזבז את חייו לחינם. הטוב כבר נמצא בכולנו. אבל כדי לתת לו מקום אמיתי כל אחד ואחת צריכים להכיר גם בצד החשוך שבנו. בגזענות המובנית, בחוסר הסובלנות באפליה - כל אלה מטופחים מדי יום ע״י דתות בכל העולם.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

   הכל נכון, אבל לנו, ליהודים, יש יתרון שאין לאחרים. אמנם יש האומרים כזה ראה וקדש, אבל הלומדים יהדות, אפילו האורתודוקסים, לומדים לפחות שני פירושים לכל תובנה בתורה.                                                                                                  הבעיב שלנו הם האורתודוקסים. בדומה לקראים בזמנם, הם נלחמים נגד כל חידוש, או ניסיון להוסיף פירוש חדשני. למזלנו, האורתודוקסים מיעוט מבוטל, והיהדות מתחדשת, כמו שעשתה במשך כל תולדותיה.                                                          הבעיה האמיתית שלנו היא כניעת הימין היהודי לקבוצה שבלעדיה אין לה רוב לשלוט - האורתודוקסיב.

וסליחה על שיבושי השפה.

שיבושי שפה זה שטויות. סלחנו  :-)

לנו היהודים יש חסרון אחד משמעותי על פני כל השאר. החסרון הוא שאנחנו חושבים שיש לנו יתרון כלשהו.

זה גורם לנו להתנהג לפעמים כאילו שאמות המוסר שלנו גבוהים יותר או טובים יותר. אנחנו מאדירים את עצמינו, מבדלים את עצמינו, מקטינים את האחר ושוכחים על הדרך את הדרך: דרך ארץ!

כמו שכתב ברוך עינב: ״היהדות מלמדת אותנו שאסור לאדם לזלזל באף אדם ובאף בריה, שנאמר: "אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום" (משנה, אבות ד, ג)״

ואז בא הרב הראשי יצחק יוסף והחליט לתאר שחורים כקופים קבל עולם ועדה. אז או שהוא תלמיד גרוע של יהדות או שכנראה אינו יהודי.

דתות מאז היווסדן איפשרו לאנשים להתנהג בדרך לא מוסרית ולהתחבא מאחורי אידיאולוגיות, פרשנויות ושעירים לעזאזל.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: ג'קו .
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר