26.01.17 | 08:51
אל תגרר ✿ הרב יצחק פנגר ✡ ערוץ יהודי

המדריך לחיים עם הרב יצחק פנגר


כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לעשות משהו בחיים, גם הבטלן ברחוב וגם מנכ"ל חברה עוברים אכזבות, כישלונות וירידות בחיים, השאלה איך אנחנו קמים משם.

מצד אחד אדם עצלן ומחפש קומבינות.

סיפור אברהם ואליעזר שהלך אחריו באש ובמים, במלחמות וגם בלימוד והפצת התורה, עד לחתן את הבן של אברהם עם הבת של אליעזר.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

מנהל הפורום
1000+
 26.01.17 | 08:51
אל תגרר ✿ הרב יצחק פנגר ✡ ערוץ יהודי

המדריך לחיים עם הרב יצחק פנגר


כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לעשות משהו בחיים, גם הבטלן ברחוב וגם מנכ"ל חברה עוברים אכזבות, כישלונות וירידות בחיים, השאלה איך אנחנו קמים משם.

מצד אחד אדם עצלן ומחפש קומבינות.

סיפור אברהם ואליעזר שהלך אחריו באש ובמים, במלחמות וגם בלימוד והפצת התורה, עד לחתן את הבן של אברהם עם הבת של אליעזר.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

מנהל הפורום
1000+
 26.01.17 | 08:51
אל תגרר ✿ הרב יצחק פנגר ✡ ערוץ יהודי

המדריך לחיים עם הרב יצחק פנגר


כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לעשות משהו בחיים, גם הבטלן ברחוב וגם מנכ"ל חברה עוברים אכזבות, כישלונות וירידות בחיים, השאלה איך אנחנו קמים משם.

מצד אחד אדם עצלן ומחפש קומבינות.

סיפור אברהם ואליעזר שהלך אחריו באש ובמים, במלחמות וגם בלימוד והפצת התורה, עד לחתן את הבן של אברהם עם הבת של אליעזר.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

מנהל הפורום
1000+
 26.01.17 | 08:51
אל תגרר ✿ הרב יצחק פנגר ✡ ערוץ יהודי

המדריך לחיים עם הרב יצחק פנגר


כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לעשות משהו בחיים, גם הבטלן ברחוב וגם מנכ"ל חברה עוברים אכזבות, כישלונות וירידות בחיים, השאלה איך אנחנו קמים משם.

מצד אחד אדם עצלן ומחפש קומבינות.

סיפור אברהם ואליעזר שהלך אחריו באש ובמים, במלחמות וגם בלימוד והפצת התורה, עד לחתן את הבן של אברהם עם הבת של אליעזר.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

 26.01.17 | 08:51
אל תגרר ✿ הרב יצחק פנגר ✡ ערוץ יהודי

המדריך לחיים עם הרב יצחק פנגר


כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לעשות משהו בחיים, גם הבטלן ברחוב וגם מנכ"ל חברה עוברים אכזבות, כישלונות וירידות בחיים, השאלה איך אנחנו קמים משם.

מצד אחד אדם עצלן ומחפש קומבינות.

סיפור אברהם ואליעזר שהלך אחריו באש ובמים, במלחמות וגם בלימוד והפצת התורה, עד לחתן את הבן של אברהם עם הבת של אליעזר.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

 

מנהל הפורום
1000+
 17.01.17 | 08:39
הרב ברוך רוזנבלום פרשת שמות Rabbi Baruch Rosenblum

הרב ברוך רוזנבלום מפרש את פרשת שמות 


הפרשה דנה בירידת בני ישראל למצרים, בפרק ב' מתעסקת הפרשה בהולדת משה, למה התורה כותבת וילך? זה מילה מיותרת

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

 15.01.17 | 19:58
פרשת שמות ניסים בפרשה - הרב רביד נגר

פרשת שמות ניסים בפרשה - הרב רביד נגר

 

הפרשה מלאה בניסים ונפלאות לעם ישראל, מי שלומד את הפרשה זוכה לראות את כולם.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

 16.01.17 | 08:42
פרשת שמות מספר נושאים מעניינים וארועי הזמן הרב יוסף מזרחי
 
 
 
פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!
 
 
מנהל הפורום
1000+
פרשת השבוע פרשת ויחי - הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף מפרש את פרשת השבוע פרשת ויחי


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

פרשת השבוע פרשת ויחי - הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף מפרש את פרשת השבוע פרשת ויחי


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

 
 
מנהל הפורום
1000+
 11.01.17 | 21:15
הרב מאיר אליהו שליט''א פרשת ויחי Vayechi

הרב מאיר אליהו שליט''א מפרש פרשת ויחי 


הפרשה שחותמת את ספר בראשית, הספר הכי ארוך בתורה, 12 פרשיות

סיפור אדם וחוה בפירוט, היה ענק האדם הראשון

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

מנהל הפורום
1000+
 07.01.17 | 23:32
עשרה בטבת - הרב רפאל נחומברג

עשרה בטבת - הרב רפאל נחומברג

דברים חשובים מיסודי היהדות על עשרה בטבת, שיעור חשוב על דברים מהותיים.

הרב רפאל נחומברג בהרצאה חשובה ומעניינת, בה תבינו טוב ולעומק על המקריים של עשרה בטבת, דברים אשר שווים לכל נפש

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAXדרשת חיזוק 8jQmbSQ

מנהל הפורום
1000+
 07.01.17 | 23:32
עשרה בטבת - הרב רפאל נחומברג

עשרה בטבת - הרב רפאל נחומברג

דברים חשובים מיסודי היהדות על עשרה בטבת, שיעור חשוב על דברים מהותיים.

הרב רפאל נחומברג בהרצאה חשובה ומעניינת, בה תבינו טוב ולעומק על המקריים של עשרה בטבת, דברים אשר שווים לכל נפש

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAXדרשת חיזוק 8jQmbSQ

 02.01.17 | 20:24
פרשת ויגש - הרב שלמה לוינשטיין
מנהל הפורום
1000+
 29.12.16 | 12:37
פרשת מקץ מידת הביטחון - הרב אברהם מוצא שליט"א Weekly Torah P

הרב אברהם מוצא שליט"א מפרש את פרשת השבוע פרשת מקץ
: https://www.youtube.com/watch?v=HPOJDepP38U

אדם צריך לעשות השתדלות בעולם הזה, בפרנסה בזוגיות ובעוד תחומים בחיים, אבל יש מצבים שצריך להבין שיש תקיעות מהשמיים וזה כבר לא תלוי בך

לא רק פרעה חלם את החלום, גם יוסף, כך שהוא תיקן את פרעה שסיפר את החלום

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

פרשת מקץ הפטרת שבת חנוכה - הרב ציון מוצפי

הרב ציון מוצפי מפרש את הפטרת פרשת מקץ שבת חנוכה

 לצפייה לחצו כאן
 :  https://www.youtube.com/watch??v=gSoLGUrsS4g

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

 

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

 

 

 19.12.16 | 14:21
הרצאה מרתקת על חג החנוכה מפי הרב יצחק פנגר

 העם היהודי מאז ומעולם סבל רדיפות ועלילות דם, מדינות רבות במהלך ההיסטוריה ביקשו להשמיד ולאבד את עם ישראל, אך לא יכלו לו, מעטים ניצחו את הרבים

הרב יצחק פנגר בהרצאה מרתקת על חג החנוכה - לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=TtsafLBBzjI


ביהדות לא חוגגים סתם מאורעות, זכר למצבים טובים או לא טובים שהיו בעבר, לא חוגים חג שמח רק בגלל שהיה נס, הרבה מאוד ניסים קרו לעם ישראל, העם הרווי ביותר בניסים

אבל לא לכל נס חוגגים חג, אז למה חוגגים בנס אחד כן ובאחר לא?

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

 26.12.16 | 09:39
מה זה חנוכה? הרצאה מפי הרב עופר ארז

זכינו עם הדורות לעבור הרה דברים טובים, בגלל שאנחנו העם של הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב לעשות לנו ניסים והיו לנו הרבה ניסים.

אז למה דווקא הנס של המנורה ופח השמן?

הרצאה מרתקת על החג הייחודי שהוא חנוכה, על שם מה אנחנו חוגגים אותה והמאורעות שקרו בה.

https://www.youtube.com/watch?v=cbGDOOfd3Co


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ

 

מנהל הפורום
1000+
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר