כעת כבר מצווה להרוג סכינאים טרוריסטים

ציטוט

תנ"ך נזכרים שני מקרים של הגנה עצמית מדין הבא להורגך.

הראשון הוא מקרהו של דוד שנרדף בידי שאול‏‏‏[2], וכאשר מזדמנת לו שעת כושר כפולה להרוג את שאול בעיצומו של המרדף הוא נמנע מכך. במקרה זה מכיר התלמוד (מסכת ברכות נח א) בזכות ההגנה עצמית, ותמה על כך שדוד לא הרג את שאול כאשר יכל לעשות זאת, שהרי לפי הדין מותר היה לו להגן על עצמו מרדיפתו של שאול. פרשני המקרא והוגים יהודיים בעקבות התלמוד התלבטו בשאלה זו וניסו לתת תשובות שונות לעניין זה.‏‏‏[3]

המקרה השני הוא של מרדפו של עשהאל אחר אבנר בן נר בעיצומו של קרב, אבנר שיודע שמדובר באחיו של המצביא דוד, מבקש ואף מתחנן מעשהאל שרודף אחריו להכותו, לפגוע במישהו אחר או לסור ממנו, ולאחר שעשהאל מסרב, באקט של הגנה עצמית מכהו אבנר בצד הכהה של החנית בצלע החמישית והורגו‏‏‏[4]. בדיון שנעשה בתלמוד אבנר בן נר מואשם בכך שיכל להציל את עצמו בכך שהיה פוצע את עשהאל פציעה שאיננה פציעת מוות, ולא עשה כן ולכן הרגו יואב. ‏[5]. דיון זה מסייג ומגביל את הכלל של "הבא להורגך - השכם להורגו", למקרה שבו אין אפשרות אחרת להתגונן אלא בנטילת חייו של המתקיף.

פרשנות[עריכת קוד מקור | עריכה]

בקבלה ובחסידות היו שפירשו כלל זה באופן אלגורי: המדובר ביצר הרע שבא להרוג את האדם מבחינה רוחנית, ואותו יש להשכים ו"לחסל" בתפילה ובלימוד תורה.‏‏‏[6]

יישום הכלל מבחינה לאומית בימינו בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

הרב חיים דוד הלוי שכיהן כרב ראשי לתל אביב, פסק כי כלל זה הינו אקטואלי לימינו, וכי "כאשר אומה חשה בוודאות מוחלטת באויביה הזוממים להתנכל לה, רשאית היא לפתוח במכת מנע מתוך הכלל הבא להרגך השכם להורגו".‏‏‏[7] על פי רבינו בחיי, כלל זה מסויג רק לשעת מלחמה, ואילו שלא בשעת מלחמה יש לקרוא לשלום ואפילו לשבעת עממים.‏‏‏[8]. במלחמת ששת הימים בחרה ישראל לנצל זכות זאת ומתוקף כלל זה הקדימה להכות במכת מנע את מדינות ערב, לאחר שהתברר כי הן מתכוננות למלחמה ואף הטילו עליה מצור. מכת מנע זו חסכה בחיי אדם בצד הישראלי ואף אפשרה לישראל להתמודד עם מדינות ערב באופן מדורג ולנצחן. לעומת זאת במלחמת יום הכיפורים אולי כלקח ממלחמת ששת הימים, בחרה ישראל שלא לצאת למלחמת מנע אף שהיה ידוע לה כי מצרים וסוריה יפתחו במלחמה במועד די מדויק. בישראל היו רבים שסברו כי ההימנעות ממכת מנע העצימה את מספר הנפגעים הישראליים במלחמה, ולא הקנתה לישראל פֵּרות פוליטיים במדינות המערב.

סיכום ומסקנה

לפני מלחמת ששת הימים הייתה כוונה רק להורגנו, וכפי שיצאנו השכם במלחמת ששת הימים למנוע מאיתנו הרבה הרוגים , והרגנו בהם המונים, עוד לפני שקמו עלינו, וזאת היה על דעת פסק הלכה, אז כל שכן שיש להרוג את שקם עלינו להורגנו , הרי שמי שעושה מעשה זה חמור יותר ממי שמתכוון רק לעשות מעשה ומצווה להורגו.

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

לא רק כעת, תמיד היתה מצוה להרוג טרוריסטים, הבא להרגך השכם להרגו, זו זכות בסיסית של הגנה עצמית.

 

לצערינו במדינת ישראל שכחו במשך זמן רב את הזכות הזאת וכך על ידי רפיסות וחוסר תגובה גרמו לטרור לגדול ולשגשג

 

אולי עכשיו כבר למדו, אסור להשאיר שום מחבל בחיים, לחסל אותם במקום, הם כבר למדו שעבור טרור ורצח מכניסים אותם למאסר כלומר בית הבראה על חשבון משלם המיסים הישראלי ולאחר מכן הם משוחררים בעיסקה הבאה, לא עוד, אם המחבלים לעתיד יראו שאין סיכוי לצא מפעולה כזאת בחיים, זה ירתיע רבים מלעשות זאת.

 

אסור להיות עכשיו יפי נפש, רחמים על מחבל גורמים לרצח ישראלים נוספים בעתיד, ולכן כל מחבל צריך להיות מחוסל במקום ללא חשבון.

מנהל הפורום
1000+

לא רק כעת, תמיד היתה מצוה להרוג סרוריסטים, הבא להרגך השכם להרגו, זו זכות בסיסית של הגנה עצמית.

 

לצערינו במדינת ישראל שכחו במשך זמן רב את הזכות הזאת וכך על ידי רפיסות וחוסר תגובה גרמו לטרור לגדול ולשגשג

 

אולי עכשיו כבר למדו, אסור להשאיר שום מחבל בחיים, לחסל אותם במקום, הם כבר למדו שעבור טרור ורצח מכניסים אותם למאסר כלומר בית הבראה על חשבון משלם המיסים הישראלי ולאחר מכן הם משוחררים בעיסקה הבאה, לא עוד, אם המחבלים לעתיד יראו שאין סיכוי לצא מפעולה כזאת בחיים, זה ירתיע רבים מלעשות זאת.

 

אסור להיות עכשיו יפי נפש, רחמים על מחבל גורמים לרצח ישראלים נוספים בעתיד, ולכן כל מחבל צריך להיות מחוסל במקום ללא חשבון.

מדין תןרה באמת הקם להורגך השכם להורגו. אבל חכמים בגמרה פירשו זאת שאם קודם נוטרל המחבל אין להורגו , 

ציטוט...דיון שנעשה בתלמוד אבנר בן נר מואשם בכך שיכל להציל את עצמו בכך שהיה פוצע את עשהאל פציעה שאיננה פציעת מוות, ולא עשה כן ולכן הרגו יואב. ‏[5]. דיון זה מסייג ומגביל את הכלל של "הבא להורגך - השכם להורגו", למקרה שבו אין אפשרות אחרת להתגונן אלא בנטילת חייו של המתקיף.

החידוש הוא ע"פ פסק הלכה של הרב "דוד הלוי "שקבע לאומה. בששת הימים, כשהייתה אז רק כוונה לאויב. אז כל שכן לגבי הפרט, שעושה מעשה בפועל וגם כוונה להרוג. המסקנה שאף על פי שנוטרל ולא קיימת סכנה מצווה להורגו. וחזרת ההלכה של הדין תורה "הקם להורגך השכם להורגו."

ציטוט...הרב חיים דוד הלוי שכיהן כרב ראשי לתל אביב, פסק כי כלל זה הינו אקטואלי לימינו, וכי "כאשר אומה חשה בוודאות מוחלטת באויביה הזוממים להתנכל לה, רשאית היא לפתוח במכת מנע מתוך הכלל הבא להרגך השכם להורגו".‏‏‏[7] על פי רבינו בחיי, כלל זה מסויג רק לשעת מלחמה, ואילו שלא בשעת מלחמה יש לקרוא לשלום ואפילו לשבעת עממים.‏‏‏[8]. במלחמת ששת הימים בחרה ישראל לנצל זכות זאת ומתוקף כלל זה הקדימה להכות במכת מנע את מדינות ערב, לאחר שהתברר כי הן מתכוננות למלחמה ואף הטילו עליה מצור. מכת מנע זו חסכה בחיי אדם בצד הישראלי ואף אפשרה לישראל להתמודד עם מדינות ערב באופן מדורג ולנצחן. לעומת זאת במלחמת יום הכיפורים אולי כלקח ממלחמת ששת הימים, בחרה ישראל שלא לצאת למלחמת מנע אף שהיה ידוע לה כי מצרים וסוריה יפתחו במלחמה במועד די מדויק. בישראל היו רבים שסברו כי ההימנעות ממכת מנע העצימה את מספר הנפגעים הישראליים במלחמה, ולא הקנתה לישראל פֵּרות פוליטיים במדינות המערב.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

לא רק כעת, תמיד היתה מצוה להרוג סרוריסטים, הבא להרגך השכם להרגו, זו זכות בסיסית של הגנה עצמית.

 

לצערינו במדינת ישראל שכחו במשך זמן רב את הזכות הזאת וכך על ידי רפיסות וחוסר תגובה גרמו לטרור לגדול ולשגשג

 

אולי עכשיו כבר למדו, אסור להשאיר שום מחבל בחיים, לחסל אותם במקום, הם כבר למדו שעבור טרור ורצח מכניסים אותם למאסר כלומר בית הבראה על חשבון משלם המיסים הישראלי ולאחר מכן הם משוחררים בעיסקה הבאה, לא עוד, אם המחבלים לעתיד יראו שאין סיכוי לצא מפעולה כזאת בחיים, זה ירתיע רבים מלעשות זאת.

 

אסור להיות עכשיו יפי נפש, רחמים על מחבל גורמים לרצח ישראלים נוספים בעתיד, ולכן כל מחבל צריך להיות מחוסל במקום ללא חשבון.

מדין תןרה באמת הקם להורגך השכם להורגו. אבל חכמים בגמרה פירשו זאת שאם קודם נוטרל המחבל אין להורגו , 

ציטוט...דיון שנעשה בתלמוד אבנר בן נר מואשם בכך שיכל להציל את עצמו בכך שהיה פוצע את עשהאל פציעה שאיננה פציעת מוות, ולא עשה כן ולכן הרגו יואב. ‏[5]. דיון זה מסייג ומגביל את הכלל של "הבא להורגך - השכם להורגו", למקרה שבו אין אפשרות אחרת להתגונן אלא בנטילת חייו של המתקיף.

החידוש הוא ע"פ פסק הלכה של הרב "דוד הלוי "שקבע לאומה. בששת הימים, כשהייתה אז רק כוונה לאויב. אז כל שכן לגבי הפרט, שעושה מעשה בפועל וגם כוונה להרוג. המסקנה שאף על פי שנוטרל ולא קיימת סכנה מצווה להורגו. וחזרת ההלכה של הדין תורה "הקם להורגך השכם להורגו."

ציטוט...הרב חיים דוד הלוי שכיהן כרב ראשי לתל אביב, פסק כי כלל זה הינו אקטואלי לימינו, וכי "כאשר אומה חשה בוודאות מוחלטת באויביה הזוממים להתנכל לה, רשאית היא לפתוח במכת מנע מתוך הכלל הבא להרגך השכם להורגו".‏‏‏[7] על פי רבינו בחיי, כלל זה מסויג רק לשעת מלחמה, ואילו שלא בשעת מלחמה יש לקרוא לשלום ואפילו לשבעת עממים.‏‏‏[8]. במלחמת ששת הימים בחרה ישראל לנצל זכות זאת ומתוקף כלל זה הקדימה להכות במכת מנע את מדינות ערב, לאחר שהתברר כי הן מתכוננות למלחמה ואף הטילו עליה מצור. מכת מנע זו חסכה בחיי אדם בצד הישראלי ואף אפשרה לישראל להתמודד עם מדינות ערב באופן מדורג ולנצחן. לעומת זאת במלחמת יום הכיפורים אולי כלקח ממלחמת ששת הימים, בחרה ישראל שלא לצאת למלחמת מנע אף שהיה ידוע לה כי מצרים וסוריה יפתחו במלחמה במועד די מדויק. בישראל היו רבים שסברו כי ההימנעות ממכת מנע העצימה את מספר הנפגעים הישראליים במלחמה, ולא הקנתה לישראל פֵּרות פוליטיים במדינות המערב.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הבה לא נשכח שאנחנו מדינת חוק . והחוק שאנחנו חיים לפיו הוא חוק המדינה ולא חוקי הלכה.

אנו לא שוכחים שאנו מדינת חוק, אבל אנו מביאים דעת תורה, להזכיר למחוקקים, שהם טועים.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

דעת תורה לא יכולה להזכיר דבר למחוקקים . 

אירן היא מדינה שמתנהלת על פי חוקי הלכה. 

ישמרני השם שישראל תהיה כזאת.

דעת תורה לא יכולה להזכיר דבר למחוקקים . 

אירן היא מדינה שמתנהלת על פי חוקי הלכה. 

ישמרני השם שישראל תהיה כזאת.

יש הבדל תהומי בין דעת תורת ישראל שנתנה מבורא עולם, לבין דעת הקוראן האיסלמי.שניתן על ידי מוחמד בשר ודם.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הצחקת את משה.

מי שרוצה לנהל את חייו על פי חוקים שלהבנתו ניתנו על ידי ישות שלדעתו בראה עולם,שיהיה לו לבריאות,כל זמן שלא ינסה לערבב את האמונה שלו עם ניהול מדינה .

הצחקת את משה.

מי שרוצה לנהל את חייו על פי חוקים שלהבנתו ניתנו על ידי ישות שלדעתו בראה עולם,שיהיה לו לבריאות,כל זמן שלא ינסה לערבב את האמונה שלו עם ניהול מדינה .

תרצה או לא תרצה בעתיד העולם "והמדינה" ינוהלו בידי המשיח וכולם יאמינו בו . בהתאם לברית החדשה שיכרות עמנו הבורא.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

איך להגיד לך בעדינות? אל תשים על זה את כל הכסף שלך.

אנו לא שוכחים שאנו מדינת חוק, אבל אנו מביאים דעת תורה, להזכיר למחוקקים, שהם טועים.

דעת תורה לא רלבנטית לניהול מדינה דמוקרטית מודרנית.

הדוגמאות למדינות שמנוהלות על פי דת מונחות לנגד עינינו

אנו לא שוכחים שאנו מדינת חוק, אבל אנו מביאים דעת תורה, להזכיר למחוקקים, שהם טועים.

הפרשות של רבנים אינן תורה.

וגם אין בתורה --הקם להורגך השכימה נא להורגו...

אין.

זה שהרבנים הפכו את ספר התורה לתורת גזע זה אסוננו.

אנו לא שוכחים שאנו מדינת חוק, אבל אנו מביאים דעת תורה, להזכיר למחוקקים, שהם טועים.

הפרשות של רבנים אינן תורה.

וגם אין בתורה --הקם להורגך השכימה נא להורגו...

אין.

זה שהרבנים הפכו את ספר התורה לתורת גזע זה אסוננו.

צבי צודק האימרה מהגמרא ולא התורה, 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

לא רק כעת, תמיד היתה מצוה להרוג סרוריסטים, הבא להרגך השכם להרגו, זו זכות בסיסית של הגנה עצמית.

 

לצערינו במדינת ישראל שכחו במשך זמן רב את הזכות הזאת וכך על ידי רפיסות וחוסר תגובה גרמו לטרור לגדול ולשגשג

 

אולי עכשיו כבר למדו, אסור להשאיר שום מחבל בחיים, לחסל אותם במקום, הם כבר למדו שעבור טרור ורצח מכניסים אותם למאסר כלומר בית הבראה על חשבון משלם המיסים הישראלי ולאחר מכן הם משוחררים בעיסקה הבאה, לא עוד, אם המחבלים לעתיד יראו שאין סיכוי לצא מפעולה כזאת בחיים, זה ירתיע רבים מלעשות זאת.

 

אסור להיות עכשיו יפי נפש, רחמים על מחבל גורמים לרצח ישראלים נוספים בעתיד, ולכן כל מחבל צריך להיות מחוסל במקום ללא חשבון.

מדין תןרה באמת הקם להורגך השכם להורגו. אבל חכמים בגמרה פירשו זאת שאם קודם נוטרל המחבל אין להורגו , 

ציטוט...דיון שנעשה בתלמוד אבנר בן נר מואשם בכך שיכל להציל את עצמו בכך שהיה פוצע את עשהאל פציעה שאיננה פציעת מוות, ולא עשה כן ולכן הרגו יואב. ‏[5]. דיון זה מסייג ומגביל את הכלל של "הבא להורגך - השכם להורגו", למקרה שבו אין אפשרות אחרת להתגונן אלא בנטילת חייו של המתקיף.

החידוש הוא ע"פ פסק הלכה של הרב "דוד הלוי "שקבע לאומה. בששת הימים, כשהייתה אז רק כוונה לאויב. אז כל שכן לגבי הפרט, שעושה מעשה בפועל וגם כוונה להרוג. המסקנה שאף על פי שנוטרל ולא קיימת סכנה מצווה להורגו. וחזרת ההלכה של הדין תורה "הקם להורגך השכם להורגו."

ציטוט...הרב חיים דוד הלוי שכיהן כרב ראשי לתל אביב, פסק כי כלל זה הינו אקטואלי לימינו, וכי "כאשר אומה חשה בוודאות מוחלטת באויביה הזוממים להתנכל לה, רשאית היא לפתוח במכת מנע מתוך הכלל הבא להרגך השכם להורגו".‏‏‏[7] על פי רבינו בחיי, כלל זה מסויג רק לשעת מלחמה, ואילו שלא בשעת מלחמה יש לקרוא לשלום ואפילו לשבעת עממים.‏‏‏[8]. במלחמת ששת הימים בחרה ישראל לנצל זכות זאת ומתוקף כלל זה הקדימה להכות במכת מנע את מדינות ערב, לאחר שהתברר כי הן מתכוננות למלחמה ואף הטילו עליה מצור. מכת מנע זו חסכה בחיי אדם בצד הישראלי ואף אפשרה לישראל להתמודד עם מדינות ערב באופן מדורג ולנצחן. לעומת זאת במלחמת יום הכיפורים אולי כלקח ממלחמת ששת הימים, בחרה ישראל שלא לצאת למלחמת מנע אף שהיה ידוע לה כי מצרים וסוריה יפתחו במלחמה במועד די מדויק. בישראל היו רבים שסברו כי ההימנעות ממכת מנע העצימה את מספר הנפגעים הישראליים במלחמה, ולא הקנתה לישראל פֵּרות פוליטיים במדינות המערב.

בית המשפט שקבע עונש וגזר על אור עזריא עונש של 18 חודשי מאסר היה קבול לחוק המוטעה והמעוות של פולטיקאים מושחתים, אולי יש פולטיקאי ישר בין חברי הכנסת שיגיש מיד חקיקת חוק שיש להרוג כל מחבל הבא להרוג אפילו הוא מנוטרל יש מיד לוודאות הריגה. ולקרוא לחוק אור עזריה, שהיה קורבן לחוק המעוות

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר